Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Intézetek, szakcsoportok  --  Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézet  --  Regionális Gazdaságfejlesztési Szakcsoport

Dr. Pukli Péter Önéletrajz

Iskolai végzettségem, tudományos fokozatom:

1962-1966 Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem

Ipar szak

1971-1973 Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem

Posztgraduális kara, statisztikus szakközgazdász

1974 a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen közgazdaságtudományi doktorrá avattak

Diplomadolgozatom címe: "A beruházási indexek."

2001 a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karán, közgazdaságtudomány tudományszakból summa cum laude minősítéssel, doktori (PhD) címet szereztem.

A disszertáció címe: „A valós gazdasági folyamatok statisztikai mérhetősége, különös tekintettel az EU csatlakozásra.”

Angol nyelvből felsőfokú, orosz nyelvből alapfokú vizsgával rendelkezem.

 

Szakmai karrier út:

Az egyetem befejezése után, 1966-tól dolgozom jelenlegi munkahelyemen, a Központi Statisztikai Hivatalban.

1966-1981 között beosztott tisztviselőként,

1981-1986 között a Beruházásstatisztikai osztály vezetőjeként,

1986-1990 között a Kereskedelemstatisztikai főosztály vezetőjeként,

1990-1996 között a Gazdasági ágazatok főosztálya vezetőjeként,

1996-1998 között a gazdaságstatisztikáért felelős elnökhelyettesként,

1998 decemberétől 2003. novemberéig

statisztikai főtanácsadó az Informatikai főosztályon,

2003. november 25-én elnöki kinevezést kaptam.

A Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karán 1995-től óraadóként, 2001 szeptemberétől tudományos főmunkatársként, 2002 júliusától további jogviszonyban foglalkoztatott egyetemi docensként általános statisztikát és gazdaságstatisztikát oktatok.

A Magyar Statisztikai Társaság Gazdaságstatisztikai Szakosztályának 1994-1998 között elnöke, 1998-2001 között alelnöke voltam.

Rendszeresen részt veszek a nemzetközi szervezetek (OECD, ENSZ, Európai Unió) statisztikai munkájában.

Szakmai munkám során kiemelten foglalkozom a nemzeti számlák rendszerével, az ár- és volumenindexek elméletével és statisztikai gyakorlatával, a statisztikai adat-előállítási folyamat módszertani dokumentációjának létrehozására irányuló alapkutatásokkal. E témakörökben több előadást tartottam a Magyar Statisztikai Társaság, az Ügyészek Országos Egyesülete, a Magyar Adatbázisforgalmazók Szövetsége, valamint a "The Roundtable on Business Survey Frames" nemzetközi statisztikai fórum rendezvényein.

 

Kitüntetéseim: Kiváló dolgozó (1976), Munkaérdemrend bronz (1979), Munkaérdemrend ezüst (1985), Fényes Elek díj (1992), Magyar Köztársasági Érdemrend Kiskeresztje (1995), Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje, polgári tagozat (2009).