Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Szolgáltatások
Szolgáltatások
Az Egyetemi Kiadó célja az SZTE karainak publikációs lehetőségeinek támogatása olyan - elsősorban - egyetemi jegyzetek kiadásával, amelyek elősegítik a Szegedi Tudományegyetem hallgatóit tanulmányaik folytatásában és befejezésében. A kiadó székhelye a József Attila Tanulmányi és Információs Központban található.
Az SZTE Egyetemi Könyvtár szinte minden karnak az állományát, szolgáltatásait, infrastruktúráját egyesíti. A Központban egyidejűleg több mint ezer fő tud egyszerre tanulni, ezzel ez az ország legnagyobb befogadó képességű tanulási tere. A négy szabadpolcos olvasótermi szinten, tematikusan elrendezve mintegy 350.000 kötet kapott helyet, illetve további 1,5 millió kötet és folyóirat található a raktárakban.
A szegedi felsőoktatási integráció első, formális lépéseinek egyike volt egy olyan központi, hallgatói szolgáltató iroda létrehozása, amely képes az egyetem minden kara és hallgatója részére magas szintű, egységes hallgatói szolgáltatásokat nyújtani.
Az Idegennyelvi Kommunikációs Intézet (IKI) 2002-ben alakult az SZTE karok korábbi nyelvi lektorátusainak összevonásával. Az intézet maga is szervez nyelvvizsgákat, oktatóink képzett vizsgáztatói öt különböző általános és szaknyelvi vizsgarendszernek.
A Szegedi Tudományegyetem öt nagy, úgynevezett karközi kollégiummal rendelkezik, melyek a város különböző pontjain, de a hallgatók számára egyaránt ideális környezetben helyezkednek el, s a lakhatás mellett változatos kulturális, sportolási és szórakozási lehetőséget kínálnak. Egyes karoknak saját kollégiumuk is van, de akadnak olyan szegedi, szervezetileg nem az SZTE-hez tartozó diákszállások is, melyek szintén fogadnak egyetemistákat. Az egyetemen társadalomtudományi profilú szakkollégium is várja az érdeklődő fiatalokat.
Az SZTE Hallgatói Centrumához a szegedi egyetemen tanuló hallgatók érdek-képviseleti, sportolási, kulturális, tanulmányi, életvezetési és pályaválasztási lehetőségeit támogató egységek tartoznak. A centrumot a hallgatói és közkapcsolati rektorhelyettes, illetve a hallgatói és közkapcsolati igazgató felügyeli.

EHÖK Iroda
Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ
SZTE Karrier Iroda
SZTE GTK Karrier Iroda
SZTE Kulturális Iroda
SZTE Alma Mater
A program célja: a képzésben résztvevők felkészítése iskolavezetési, óvodavezetési, egyéb iskolán, óvodán belüli vezetői feladatok ellátására, valamint a fenntartói, oktatásirányítási munka szakszerű ellátására, továbbá szakmai pályázatok elkészítésére,intézménymenedzselésre.
A Szegedi Tudományegyetem Kutatásfejlesztési és Innovációs Igazgatóságának legfontosabb feladata az Egyetem tulajdonában lévő szellemi alkotások hasznosítása, valamint az egyetemi alkalmazott kutatás-fejlesztési tevékenység menedzselése. Ehhez az Iroda kidolgozta és működteti azt a szelekciós folyamatot, amelynek segítségével az Egyetem folyamatosan bővíti szellemi-tulajdon portfolióját.
Az SZTE Marketing és Kommunikációs Igazgatósága azzal a céllal jött létre, hogy segítse a Szegedi Tudományegyetem hazai és nemzetközi fórumokon történő egységes megjelenését és biztosítsa az egyetem célcsoportjainak hatékony elérését szolgáló szakmai hátteret.
A Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságának feladata a Szegedi Tudományegyetem nemzetközi stratégiájának megvalósítása, az egyetem intézményi szintű nemzetközi kapcsolatainak ápolása.
Az egyetem oktatási rektorhelyettesének munkáját az Oktatási Igazgatóság segíti. Az alábbi oldalakon az igazgatóság működésébe nyerhetnek betekintést.
A Pályázati Iroda azért jött létre, hogy információs és adminisztratív segítséget nyújtson az egyetemen születő pályázatok elkészítéséhez és benyújtásához, ösztönözze az Európai Uniós pályázatokon való részvételt, továbbá hogy hidat teremtsen az ipari szereplők és az Egyetem között.
A Szegedi Tudományegyetem Sportközpontjának oldalán tájékozódhat többek között a kurzusok teljesítésének részleteiről, az egyetemi sportéletre felügyelő szervezetekről, a sportlétesítményekről, sportolási lehetőségekről és pályázatokról.
A Stratégiai és Fejlesztési Igazgatóság feladata, a SZTE Stratégiai Rektorhelyettesének irányításával, a Rektorhelyettes Hivatalával szorosan összefonódó tevékenységében elsősorban a regionális és országos ágazati koncepciókba ágyazott intézményi stratégia kidolgozásának moderálására, menedzselésére, az Egyetem szervezetfejlesztési feladatainak kezdeményezésére és megvalósítására, koordinálására irányul.
Az Universitas-Szeged Kft. azzal a céllal alakult meg, hogy a Szegedi Tudományegyetem hallgatóinak kiemelkedő minőségű, ugyanakkor kedvező árú szolgáltatást nyújtson az egyetemi élet minden területén.