Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés
Szervezeti felépítés
A Gazdaságtudományi Kar dékánja, dékánhelyettese és hivatalvezetője.
A Gazdaságtudományi Kar Dékáni Hivatalának szervezeti felépítése, elérhetőségek és fogadóórák.
Az SZTE GTK intézeteinek, szakcsoportjainak oldalai.
A Kutatóközpont intézetektől független szervezeti egység, amely a Karon folyó kutatási projektek lebonyolításának segítése érdekében jött létre.
A Gazdaságtudományi Kar Kari Tanácsának döntéselőkészítő szervezeti egységei.
A GTK Dékáni Hivatalának hallgatók kiszolgálásával foglalkozó szervezeti egysége.
A GTK Dékáni Hivatalának az oktatás szervezésével foglalkozó egysége.
A GTK állás és, gyakorlati hely közvetítéssel, tanácsadással foglalkozó szervezeti egysége.