Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Kutatás, tudomány
Kutatás, tudomány
A Gazdaságtudományi Kar tudományos közleményei, műhelytanulmányai, konferenciakötetei valamint az intézetek és szakcsoportok kiadványai.
A Kutatóközpont intézetektől független szervezeti egység, amely a Karon folyó kutatási projektek lebonyolításának segítése érdekében jött létre.
A hazai felsőoktatásban a tehetséggondozás legfontosabb, legjelentősebb formája a tudományos diákköri tevékenység. Mára már az ország csaknem minden felsőoktatási intézményében folyik tudományos diákköri munka. Arra, hogy valóban tehetséges, kiváló képességű szakemberek kerülnek ki ezekből a tudományos diákkörökből, igen meggyőző bizonyíték, ha az MTA rendes- és levelező tagjainak bemutatkozást megnézzük, hiszen szinte mindenki diákkörben kezdte tudományos pályafutását.