Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Bizottságok

A Gazdaságtudományi Kar állandó bizottságai

Gazdasági Bizottság

Elnök:
Dr. Kovács György, egyetemi docens

Titkár:
Dr. Kovács Péter, egyetemi docens

Tagok:
Halmosi Péter, egyetemi docens
Dr. Nagy Benedek, adjunktus
Dr. Révész Balázs, egyetemi docens
Szakál Péter, hivatalvezető
Hallgatói előirányzatot érintő költségvetési kérdésekben +1 fő hallgatói képviselő - Bognár Fruzsina

Közgazdaságtani Doktori Iskola Tanácsa

Elnöke:
Dr. Lengyel Imre, egyetemi tanár, a Közgazdaságtani Doktori Iskola vezetője

Titkára:
Dr. Kiss Gábor Dávid, adjunktus

Tagok:
Dr. Hetesi Erzsébet, egyetemi tanár
Dr. Voszka Éva, egyetemi tanár

tanácskozási joggal:
1 fő PhD hallgató

Köztársasági Ösztöndíj Bizottság

Elnök:
Dr. Deák István, egyetemi docens

Tagok:
Dr. Málovics Éva, egyetemi docens
Szakálné Dr. Kanó Izabella, adjunktus
3 fő hallgatói képviselő - Bognár Fruzsina, Tóth Meliton, Zuba Tamás

tanácskozási joggal:
Szakál Péter, hivatalvezető

Kreditátviteli Bizottság

Elnök:
Dr. Deák István, egyetemi docens

Titkár:
Pásztor Mihályné, ETR referens

Tagok:
Dr. Vas Zsófia, adjunktus
Csovcsics Andrea, tanársegéd

Külső Kapcsolatok Bizottsága

Elnök:
Dr. Prónay Szabolcs, adjunktus

Titkár:
Dr. Pusztai-Varga Ildikó, nemzetközi kapcsolatok programmenedzser

Tagok:
Dr. Megyeri Eszter, adjunktus
Dr. Révész Balázs, egyetemi docens
Dr. Bajmócy Zoltán, egyetemi docens
Dr. Nagy Benedek, adjunktus

tanácskozási joggal:
Bödő Kinga, tanulmányi előadó (tanácskozási joggal)

Minőségbiztosítási Bizottság

Elnök:
Dr. Vilmányi Márton, dékán, egyetemi docens

Tagok:
Dr. Kürtösi Zsófia, egyetemi docens
Dr. Deák István, egyetemi docens
Dr. Vas Zsófia, adjunktus
Tarjányi Margit, működésfejlesztési koordinátor
Farkas Zsóka, oktatási koordinátor

Oktatási Bizottság

Elnök:
Dr. Kürtösi Zsófia, oktatási dékánhelyettes, egyetemi docens

Tagok:
Dr. Deák István, egyetemi docens
Dr. Imreh Szabolcs, egyetemi docens
Dr. Kovács György, egyetemi docens
Dr. Kotosz Balázs, főiskolai docens
Szakálné Dr. Kanó Izabella, adjunktus
Dr. Málovics György, egyetemi docens
1 fő hallgatói képviselő - Kovács Zsófia

tanácskozási joggal:
1 fő oktatási koordinátor (tanácskozási joggal)

Tanulmányi Bizottság

Elnök:
Dr. Mozsár Ferenc, egyetemi docens

Tagok:
Dr. Imreh Tóth Mónika, adjunktus
1 fő hallgatói képviselő - Tóth Meliton

tanácskozási joggal:
Szilágyiné Séra Zsuzsanna, Tanulmányi iroda vezetője

Társadalomtudományi Tudományterületi Doktori Tanács

Elnök:
Prof. Dr. Kovács Árpád, egyetemi tanár

Titkár:
Dr. Kovács Péter, általános dékánhelyettes

Tagok:
Prof. Dr. Jakab Éva, DSc, (SZTE ÁJTK, JDI vezetője)
Prof. Dr. Lengyel Imre, DSc, (SZTE GTK, KDI vezetője)
Prof. Dr. Voszka Éva, DSc (SZTE GTK)
Prof. Dr. Nagy Ferenc, CSc (SZTE ÁJTK)
póttag: Dr. habil. Hetesi Erzsébet, PhD (SZTE GTK)
póttag: Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária, PhD (SZTE ÁJTK)
külső tag: Prof. Dr. Rechnitzer János, DSc (egyetemi tanár, Széchenyi István Egyetem)
külső tag: Prof. Dr. Szabó Béla, PhD (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem)
doktorandusz hallgatói képviselő: Dr. Mészáros János (SZTE ÁJTK, PhD hallgató)

Távoktatás-fejlesztési Bizottság

Elnök:
Dr. Majó Zoltán, egyetemi docens

Tagok:
Dr. Czagány László, ny. egyetemi docens
Dr. Kosztopulosz Andreász, egyetemi docens
Farkas Zsóka, oktatási koordinátor

Tehetséggondozási bizottság

Elnök:
Dr. Kovács Péter, egyetemi docens

Tiszteletbeli elnök:
Dr. Sallai Miklós, egyetemi docens

Tagok:
Dr. Lukovics Miklós, egyetemi docens
Dr. Udvari Beáta, adjunktus
Dr. Révész Balázs, egyetemi docens
Dr. Kocsis Lilla, fejlesztési koordinátor
Dr. Kincsesné Dr. Vajda Beáta, adjunktus
Dr. Prónay Szabolcs, adjunktus
Gébert Judit, tudományos segédmunkatárs
Dr. Pusztai-Varga Ildikó, nemzetközi kapcsolatok programmenedzser
1 fő hallgatói képviselő - Zuba Tamás

Tudományos Bizottság

Elnök:
Dr. Voszka Éva, egyetemi tanár

Titkár:
Dr. Kotosz Balázs, főiskolai docens

Tagok:
Dr. Farkas Beáta, egyetemi tanár
Dr. Hetesi Erzsébet, egyetemi tanár
Dr. Kovács Péter, egyetemi docens
Dr. Dinya László, egyetemi tanár
Dr. Lengyel Imre, egyetemi tanár