Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Intézetek, szakcsoportok  --  Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézet  --  Regionális Gazdaságfejlesztési Szakcsoport

Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság

Bajmócy Zoltán – Lengyel Imre – Málovics György (szerk.)

 

JATEPress Szeged, 2012

 

ISBN: 978–963–315–071–9Szerzők

Előszó

 

1. Regionális innovációs képesség

 

Bajmócy Zoltán:

Innovációs index kistérségi szinten – Csak játék a számokkal?

 

Varga Attila – Járosi Péter:

Regionális innováció-politikák hatáselemzése a GMR-Európa modell segítségével

 

Csizmadia Zoltán – Grosz András:

Innováció és együttműködési hálózatok Magyarországon

 

Vas Zsófia:

Iparági innovációs rendszerek: fókuszban a tudás

 

Nagy Benedek:

Tudásátadás az egyetemek és az ipar között

 

Szakálné Kanó Izabella:

Tudásintenzív ágazatok térbelisége: innováció és koncentráció

 

Schulz Gábor:

A biotechnológia klaszteresedésének lehetőségei Szegeden

 

2. Regionális versenyképesség

 

Lengyel Imre:

Regionális növekedés, fejlődés, területi tőke és versenyképesség

 

Rechnitzer János:

A régiók az elmúlt 20 év területi politikájában

 

Papanek Gábor:

A regionális kapcsolatok jelentősége a KKV-k fejlődésében

 

Rittgasszer Imola – Lukovics Miklós:

A versenyképesség és a kreativitás területi szintű kapcsolatrendszere

 

Papp Zsófia:

A turisztikai desztinációk versenyképessége – hogyan mérjük? Modellek és módszerek áttekintése

 

Imreh-Tóth Mónika – Imreh Szabolcs – Prónay Szabolcs – Vilmányi Márton – Lukovics Miklós – Kovács Péter:

Vállalkozásoktatás a felsőoktatásban: lehetőségek és remények

 

Rédei Mária:

Versenyben maradni – egy KKV esete

 

3. Fenntarthatóság

 

Málovics György:

A környezeti fenntarthatóság statisztikai mérőeszközeinek fejlesztésekor jelentkező operacionalizációs választások

 

Tóth I. János:

Eltartóképesség és növekedés

 

Gébert Judit:

A jólét elméleti alapjai és problémái

 

Imreh-Tóth Mónika:

Új irányzatok a fenntarthatósági indikátorok területén

 

Vajda Beáta – Horváth Sarolta – Málovics Éva:

Közös döntéshozatal, mint innováció az orvos-beteg kommunikációban

 

Veres Zoltán – Andics Jenő – Hetesi Erzsébet – Prónay Szabolcs – Kovács Péter – Hlédik Erika – Vajda Beáta:

Regionális sajátosságok a fogyasztók szabadidős aktivitásában, vásárlási és márkapreferenciáiban

 

Málovics Éva – Vajda Beáta:

A családi vállalkozások főbb problémái

 

Contributors

Abstracts