Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Intézetek, szakcsoportok  --  Pénzügyek és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézete  --  Pénzügytani Szakcsoport

prof. dr. Kovács Árpád egyetemi tanár tudományos publikációk

 

 

 

könyvek, tanulmányok, cikkek és előadások jegyzéke*

- lezárva 2009. május 20. -

 

 

könyvek, tanulmányok, cikkek

 

 

a) Magyar nyelven megjelent könyv:

 

 

1. Pénzügyi ellenőrzés változó erőtérben

(Perfekt, Budapest, 2003) 407 old.;

Hivatkozva: Báger Gusztáv – Giday Zoltán – Kiss Daisy: A környezettudatos gazdálkodás és fenntartható fejlődés a szabályozás és az ellenőrzés tapasztalatainak tükrében (Budapest, ÁSZ FEMI, 2005), 153. old. (irj.), ill. www.asz.hu;

Báger Gusztáv: Az állami szerepvállalás új vonásai a XXI. Század globalizált világában, = Vissza az alapokhoz! Tanulmányok a közpénzügyi rendszer reformjáról [Szerk.: Vígvári András] (Budapest, ÚMK. 2006), 35. old. (irj.);

Báger GusztávHamza Lászlóné – Kovács Richárd: A köz és magánszféra együttműködésével kapcsolatos nemzetközi és hazai tapasztalatok (Budapest, ÁSZ FEMI, 2007), 16., 40., 87. old. (lábj.); 95. old. (irj.), ill. www.asz.hu;

Báger Gusztáv – Kovács Árpád: A politikai és gazdasági szféra kapcsolatának néhány vetülete – a minimális konszenzus alapjai (Budapest, Pénzügyi Szemle, 2007/3-4. szám), 443., 447., 460., ill. 462. old. (irj.);

[szerk.: Báger Gusztáv és Czakó Erzsébet]: A közszféra és a gazdaság versenyképessége (Budapest, ÁSZ FEMI, 2007), 382. old. (irj.), ill. www.asz. hu;

Báger Gusztáv – Vigvári András: Államreform, közpénzügyi reform, nemzetközi trendek és hazai kihívások (Budapest, ÁSZ FEMI, 2007), 33., 77. old. (lábj.), 124.,125. old. (irj.); ill. www.asz.hu;

Báger Gusztáv: A köz és magánszféra együttműködése és a számvevőszéki ellenőrzés (Budapest, Pénzügyi Szemle, 2006/1. szám), 77.,78. old. (irj.);

Báger Gusztáv: Az állami számvevőszék a közpénzek szolgálatában = Gazdasági kormányzás – változás és alkalmazkodás a magyar gazdaság intézményrendszerében [szerk.: Bod Péter Ákos – Báger Gusztáv] (Budapest, Aula, 2008);

[szerk.: Báger Gusztáv] A felsőoktatás átalakulása a finanszírozás korszerűsítése (Budapest, ÁSZ FEMI, 2004), 251., 252. old. (irj.), ill. www.asz.hu;

Borda József: Könyvvizsgálat és ellenőrzés - 2. kötet (Budapest, Magyar Könyvvizsgálói Kamara, 2005), 220. old. (irj.);

Mészáros Gabriella: Az Európai Számvevőszék és a tagállami számvevőszékek kapcsolata a magyarországi sajátosságok tükrében c. szakdolgozat (Budapesti Gazdasági Főiskola, Külkereskedelmi Szak, 2007);

Vigvári András: Pénzügy(rendszer)tan (Budapest, KJK-kerszöv, 2004), 205. old. (irj.);

Vigvári András: Pénzügyi ellenőrzés – egy funkció több szerepben, = Pénzügyi ellenőrzés – egy funkció több szerepben (Budapest, BMGE, 2005);

Vigvári András: Közpénzügyeink (Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 2005), 336., 342., ill. 352. old. (lábj.);

Vigvári András: Közpénzügyi reformok megvalósításának egy lehetséges útja (Pénzügyi Szemle, 2006/2. szám) 144. old. (jegyzet), 145. old. (irj.);

Vigvári András: A magyar gazdaság versenyképességét szolgáló út egy lehetséges forgatókönyve, = Vissza az alapokhoz! Tanulmányok a közpénzügyi rendszer reformjáról [Szerk.: Vígvári András] (Budapest, ÚMK, 2006), 244. old. (irj.);

Vigvári András: A „leggyengébb láncszem” a helyi önkormányzatok finanszírozási rendszerének reformja = Vissza az alapokhoz! Tanulmányok a közpénzügyi rendszer reformjáról [Szerk.:Vigvári András] (Budapest, ÚMK. 2006), 61. old.(irj.);

Vigvári András: A közszektor modernizálásának kulcsa: az önkormányzati rendszer átalakulása, =„Önkormányzatok gazdálkodása – helyi fejlesztés” nemzetközi konferencia (Pécs, 2008. május 16.) in.: hasonló című konferencia dokumentumok (angol nyelvű összefoglalóval) [Szerk.: Buday-Sántha Attila - Hegyi Judit - Rácz Szilárd] (Pécs, 2008), 94. old. (irj.);

Vigvári András: Pénzügy(rendszer)tan – Alapvető ismeretek rendhagyó megközelítésben (Budapest, Akadémiai Kiadó, 2008); 271., 274. és 275. old. (lábj.), ill. 284. old. (irj.);

Zöldréti Attila: A gazdaságfejlesztés eszközrendszerének hiányosságait felerősítette az uniós tagság (Budapest, Ellenőrzési Figyelő, 2008/2. szám), 30. old. (irj.);

Recenzió: Molnár József: Felső szintű pénzügyi ellenőrzés felsőfokon (Magyar Közigazgatás 2003/6. szám) 383-384. old.;

Hetényi István: Számvitel, Adó, Könyvvizsgálat 2003/6. szám, 298. old.;

Figyelő: Ki vigyáz a közpénzre, 2003. 47. évf. 40.szám, 46. old.;

 

 

 

2. Privatizáció Magyarországon I-II. [Báger Gusztávval]

[Összefoglaló tanulmánykötet és könyvfejezetei, illetve a II. kötet tanulmányainak szerkesztése] (Budapest, ÁSZ FEMI, 2004) 500 old.;

Hivatkozva: [szerk.: Báger Gusztáv] A felsőoktatás átalakulása a finanszírozás korszerűsítése (Budapest, ÁSZ FEMI, 2004), 251., 252. old. (irj.), ill. www.asz.hu;

Báger Gusztáv: Az állami szerepvállalás új vonásai a XXI. század globa-lizált világában, - Vissza az alapokhoz! Tanulmányok a közpénzügyi rendszer reformjáról [Szerk.: Vigvári András] (Budapest, ÚMK. 2006), 33. old. (jegyzet); 35. old. (irj.);

Báger Gusztáv: A köz és magánszféra együttműködése és a számvevőszéki ellenőrzés (Budapest, Pénzügyi Szemle, 2006/1. szám), 77., 78. old.;

Báger Gusztáv – Hamza Lászlóné – Kovács Richárd: A köz és magánszféra együttműködésével kapcsolatos nemzetközi és hazai tapasztalatok (Budapest, ÁSZ FEMI, 2007), 16., 40., 87. old. (lábj.); 95. old. (irj.), ill. www.asz.hu;

Báger Gusztáv – Vigvári András: Államreform, közpénzügyi reform, nemzetközi trendek és hazai kihívások (Budapest, ÁSZ FEMI 2007), 33., 77. old. (lábj.), 124-125. old. (irj.); ill. www.asz.hu;

Báger Gusztáv Kovács Árpád: A politikai és a gazdasági szféra kapcsolatának néhány vetülete – a minimális konszenzus alapjai (Budapest, Pénzügyi Szemle, 2007/3-4. szám), 443., 447., 460., ill. 462. old. (irj.);

Práger László: A globális gazdaságon innen és túl, (Budapest, Aula, 2008), 278. old. (irj.);

Sárközy Tamás: A korai privatizációtól a késői vagyontörvényig (HVG-ORAC Las- és Könyvkiadó Kft., 2009),23-24., 100. old. (irj.);

Takács István: Change of role of public sector in economy during the 1990s in Hungary (Wydawnictow Uniwersytetu w Bialymstok „Sektor publiczny we wspólczesnej gospodarce” c. konferencia, 2008. 10.23.); (Bialymstok, Optimum Studia Ekonomiczne c. folyóirat, 2008/4. szám - megjelenés alatt);

Vigvári András: Politika, gazdaság és reformkényszer a helyi önkormányzati szektorban, 1990 –2004 = A helyi önkormányzati választások Magyarországon, 1990–2002 (Budapest, MTA Politikai Tudományok Intézete, 2006), 20. old. (irj.);

 

 

3. Az ellenőrzés rendszere és módszerei

(Budapest, Perfekt, 2006, illetve a módosított könyv újabb kiadás alatt, 2008) [szerkesztő és könyvfejezetek] 320 old.;

Hivatkozva: Kresalek Péter – Merétei -Vida Zsolt: Ellenőrzési alapismeretek (Budapest, Perfekt, 2008), 192. old. (irj.);

Vigvári András: Pénzügy(rendszer)tan – Alapvető ismeretek rendhagyó megközelítésben (Budapest, Akadémiai Kiadó, 2008), 285. old. (irj.);

Zöldréti Attila: A gazdaságfejlesztés eszközrendszerének hiányosságát felerősítette az uniós tagság (Budapest, Ellenőrzési Figyelő, 2008/2. szám), 30. old. (irj.);

Recenzió: Mészáros Tamás: Pénzügyi Szemle, 2008/1. szám, 152-154. old;

 

 

 

 

b) Magyar nyelven megjelent könyv- és tanulmány részletek:

 

4. Az állami vagyonkezelés ellenőrzése. A kormányprogramok és az állami nagyberuházások ellenőrzése

in.: Ellenőrzési Kézikönyv [szerk.: Nyikos László] (Budapest, SALDÓ Rt., 1994), 160-222. old.;

 

5. Privatizációs folyamatok [Tömpe Istvánnal]

in.: Magyarország Politikai Évkönyve [szerk.: Kurtán Sándor, Sándor Péter, Vass László] (Budapest, Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány, 1997), 791-799. old.;

Hivatkozva: Mihályi Péter: A magyar privatizáció krónikája, 1989 – 1997 (Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1998), 406., ill. 437. old. (irj.);

Sárközy Tamás: A privatizáció jogi szabályozása Magyarországon (1988–2004), (Budapest, ÁPV Rt. 2005.), 141.old. (irj.);

Sárközy Tamás: A korai privatizációtól a késői vagyontörvényig (HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2009.), 172. old. (irj.);

 

6. A politikai és gazdasági szféra kapcsolatának fő vetületei – a minimális konszenzus alapjai [Báger Gusztávval]

in.: A közszféra és a gazdaság versenyképessége [szerk.: Báger Gusztáv és Cazkó Erzsébet] (ÁSZ FEMI 2007. május) 47-125. old.;

 

7. Korrupció és közigazgatás [Báger Gusztávval]

in.: A közszféra és a gazdaság versenyképessége [szerk.: Báger Gusztáv és Cazkó Erzsébet] (ÁSZ FEMI 2007. május) 269-291.old.;

 

8. Egy csendes év a magánosításban

in.: Magyarország politikai évkönyve [szerk.: Kurtán Sándor, Sándor Péter, Vass László] (Budapest, Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány, 1998), 851-874. old.;

 

9. Számvetés a számvevésről (az államháztartásról és a vagyongazdálkodásról számvevői szemmel)

in.: Magyarország évtizedkönyve, 1988-1998 [szerk.: Kurtán Sándor, Sándor Péter, Vass László] (Budapest, Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány, 1998), 179-204. old.;

 

10. Az ÁSZ tíz éve – számvetés a számvevésről

in.: Számvevőszéki almanach (Budapest, ÁSZ, 1999) 11-61. old.;

Hivatkozva: Körössenyi András - Tóth Csaba - Török Gábor: A magyar politikai rendszer (Budapest, Osiris, 2005), 202. old.;

 

11. A PHARE program magyarországi tapasztalata – számvevőszéki szemmel

[Halász Gejzával]

in.: Európai Unió támogatási programjai, a csatlakozás katalizátorai (Budapest, Pénzforrás, V. évf., 1999 - Európai Uniós külön kiadás), 14-19. old.;

 

12. Néhány gondolat a korrupcióról és visszaszorításának lehetőségeiről – és az Állami Számvevőszék feladatai, lehetőségei

in.: Korrupció Magyarországon, szerk. Kránitz Mariann (Budapest, Transparency International, 2000) 209-221. old.;

Hivatkozva: Karsai Gábor – Papanek Gábor: Az üzleti korrupció gazdasági nézőpontból = Korrupció Magyarországon (Pécs-Baranyai Értelmiségi Egyesület és Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kara, Pécs, 2001), 262. old. (irj.);

 

13. Az Állami Számvevőszék 2001. évi tevékenységéről

in.: Magyarország Politikai Évkönyve [szerk.: Kurtán Sándor, Sándor Péter, Vass László] (Budapest,, Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány);

 

14. Tizenöt év az ÁSZ életében, tizenöt év tapasztalata a magyar államháztartás működéséről

in.: Magyarország politikai évkönyve [szerk.: Kurtán Sándor, Sándor Péter, Vass László] (Budapest, Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány, 2005), 568– 600. old.;

Hivatkozva: Turcsán Katalin: Az államháztartási reform jogalkotási aspektusai = Vissza az alapokhoz! Tanulmányok a közpénzügyi rendszer reformjáról [szerk.: Vigvári András] (Budapest, ÚMK, 2006), 186.,190. old. (irj.);

 

15. Az Állami Számvevőszék és a Magyar Nemzeti Bank Az Állami Számvevőszékről („Igazat és nem csak valódit kell mondani”)

in.: A mi alkotmányunk [szerk.: Trócsányi László] (Complex, Budapest, 2006), 243-244. old.;

 

16. Közpénzügyek - közpénzügyi törvény - Kapcsolódások a konvergencia programhoz

in.: Magyarország Politikai Évkönyve [szerk.: Kurtán Sándor, Sándor Péter, Vass László] (Budapest, Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány, 2007), 244-263. old.;

 

17. Jog, erkölcs, etika: Magyarország, 2006

in.: „Jogi beszélgetések” (Kaposvár, Magyar Jogászegylet, 2006), 118-125. old.;

18. Töredékek a versenyképességről, a fenntartható fejlődésről és a fenntartható jogállamról

in.: Pénzügy-politikai stratégiák a XXI. Század elején – Tiszteletkötet Huszti Ernő professzor 75. születésnapja alkalmából [szerk.: Lentner Csaba], (Budapest, Akadémia Kiadó, 2007), 225-243. old.;

 

19. Megújuló, fenntartható államháztartás – ahogyan a számvevők látják

in.: Magyarország Politikai Évkönyve [szerk.: Kurtán Sándor, Sándor Péter, Vass László] (Budapest, Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány, 2008) 556-569. old.;

 

20. Néhány gondolat a globális válságról…

in.: Münchhausen báró kerestetik – Mit kezdjünk a nagy magyar válsággal ? c. könyv [szerk.: Hankiss Elemér-Heltai Péter] (Új Reformkor sorozat 3. kötet, 2009) 176-184. old.;

 

21. Közpénzügyek, költségvetés – kihívások és lehetséges válaszok

in.: Magyarország Politikai Évkönyve [szerk.: Sándor Péter, Vass László] (Budapest, Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány, 2009) 603-618. old.;

 

 

 

 

c) Egyetemi jegyzet:

 

 

22. Vázlat a privatizáció nemzetközi és magyar folyamatairól

(ELTE Jogi Továbbképző Intézet, 1996.), 112 old.;

 

23. Az államháztartás és az állami vagyon működése, ellenőrzése [Dr. Lóránt Zoltánnal]

(Budapest, ELTE Jogi Továbbképző Intézet, 2003), 146 old.;

Hivatkozva: Mátrai Alexandra: A számviteli ellenőrzés folyamata Magyarországon, különös tekintettel az önkormányzatokra c. szakdolgozat (Gödöllő, Szent István Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar, Pénzügyi és Számviteli Intézet, 2006);

Lóránt Zoltán: Az államháztartás helyi szintje és a helyi adók (Pénzügyi Szemle, 2008/4. sz.) 660. old. (irj.)

 

 

 

 

 

d) Disszertáció:

 

 

24. Pénzügyi ellenőrzés a változó világban – Phd. tézisek

(BME GTK, doktori cselekményhez, 2001. június), 36 old.;

25. Pénzügyi ellenőrzés változó erőtérben - habilitációs tézisek

(BME GTK, habilitációhoz, 2003. augusztus), 46 old.;

 

 

 

e) Magyar nyelvű publikációk tudományos és szakfolyóiratokban:

 

26. Gépjármű-mozgások kis sugarú pályaívekben

in.: UVATERV Műszaki Közlemények (Budapest, 1974 /74/1. szám), 69-76. old.;

 

27. Az útépítés IV. ötéves tervének a gépesítés fejlődésével kapcsolatos kérdései

in.: Mélyépítéstudományi Szemle (Budapest, 1977/3. szám), 97-108. old.;

 

28. A közúti teherszállítás eszközállománya fenntartásának helyzete [Nagy Istvánnal]

in.: Közlekedéstudományi Szemle (Budapest, 1988/3. szám), 119-123. old.;

 

29. A magánerős lakásépítés egy KNEB vizsgálat tükrében

in.: Építésügyi Szemle (Budapest, 1986/9. szám), 357-362. old.;

 

30. Az Állami Számvevőszék ellenőrzési feladatai és az állam gazdálkodói vagyonának hasznosítása

in.: Ipar-gazdaság (Budapest, 1991/8-9. szám), 48-50. old.;

Hivatkozva: Nyikos László: Az állami vagyon hasznosításának néhány időszerű kérdése (Pénzügyi Szemle, 1992/4. szám), 243. old. (irj.);

 

31. Az állami vagyon kezeléséhez kapcsolódó számvevőszéki vizsgálatok

in.: Pénzügyi Szemle (Budapest, 1992/5. szám), 395-403. p.;

 

32. A Számvevőszék vagyonellenőrzési tevékenysége (a feladatok és a módszerek változásai) [Halász Gejzával]

in.: Számvitel és Könyvvizsgálat (Budapest, 1992/10. szám), 449-455. old.;

 

33 Az állami vagyon hasznosításának ellenőrzése

in.: Magyar Közigazgatás (Budapest, 1993/2. szám), 65-73. old.;

 

34. Az állami ellenőrzésről

in.: Magyar Közigazgatás (Budapest, 1993/8. szám), 474-480. old.;

 

35. Lehetőségek és realitások az állami vagyon hasznosításának számvevőszéki ellenőrzésében

in.: Pénzügyi Szemle (Budapest, 1994/5. szám), 378-383. old.;

Hivatkozva: Nyikos László: A számvevőszéki ellenőrzés helyzete és koncepciója

Pénzügyi Szemle (Budapest, 1994/8. szám), 627. old. (irj.);

 

36. Privatizáció a világban. Egy adatgyűjtés főbb tapasztalatai I. - II. rész

in.: Pénzügyi Szemle (Budapest, 1995/8 és 9. szám), 625-632., ill. 702-708. old.;

 

37. A Számvevőszék 1993-1995. évi tapasztalatai az állam gazdálkodói vagyona hasznosításáról

in.: Pénzügyi Szemle (Budapest, 1996/2. szám), 121-129. old.;

 

38. Hitel- bank és adóskonszolidáció a gyakorlatban

in.: Pénzügyi Szemle (Budapest, 1996/9. szám), 677-689. old.;

 

39. Hasonlóságok az ipar és mezőgazdaság állami társaságainak sorsában (az ÁSZ a mezőgazdasági részvénytársaságok gazdálkodásáról)

in.: Ipar-gazdaság (Budapest, 1996/7-8. szám), 12-16. old.;

 

40. A magyar magánosítás előrehaladásáról 1996-ban

in.: Társadalom-gazdaság (Budapest, 1997/3. szám), 72-91. old.;

 

41. Vázlat a privatizáció nemzetközi és magyar folyamatairól,- a privatizáció szerepe a modern piacgazdaság kialakításában Magyarországon

in.: sokszorosított írás- manuscript (Budapest, ÁPV Rt. irattár, 1996)

Hivatkozva: Macher Ákos: Data and Facts on Hungarian privatisation (1990 – 1999) = Privatisation in Hungary II. (Budapest, ÁPV Rt., 2000), 26. p. (irj.);

Mihályi Péter: A magyar privatizáció krónikája, 1989 – 1997 (Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1998), 437. old. (irj.);

 

42. A helyi önkormányzatok pénzügyi-gazdasági ellenőrzése

in.: Pénzügyi Szemle, 1998/2. szám.; 99-107. old.;

 

43. Mit és hogyan ellenőriz a Számvevőszék? - áttekintés az ÁSZ 1998. évi ellenőrzési tervéről [Lévai Jánossal]

in.: Számvitel és Könyvvizsgálat (Budapest, 1998/3. szám), 99-107. old.;

 

 

44. A fejedelem köztisztviselői

in.: Magyar Közigazgatás (Budapest, 1998/4. szám), 248-251. old.;

 

45. A helyi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzése

in.: Pénzügyi Szemle (Budapest, 1998/9. szám), 698-704. old.;

 

46. Néhány gondolat a helyi önkormányzatok pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

in.: Magyar Közigazgatás (Budapest, 1999/3. szám), 97-103. old.;

 

47. Brit-magyar számvevőszéki együttműködés az EU-csatlakozás jegyében

in.: Pénzügyi Szemle (Budapest, 1999/5. szám), 387-394. old.;

 

48. Tízéves az Állami Számvevőszék

in.: Pénzügyi Szemle (Budapest, 1999/11. szám) 989-994. old.;

Hivatkozva: Jamrik Eszter: A magyar és az osztrák számvevőszéki ellenőrzés szabályozásának összehasonlító elemzése c. szakdolgozat (Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Gazdálkodástudományi Kar, Számviteli Tanszék, 2004), (irj.);

 

49. Reflektorfényben a korrupció visszaszorításának lehetőségei az ÁSZ tapasztalatai alapján [Lévai Jánossal]

in.: Magyar Közigazgatás (Budapest, 1999/9. szám), 482-490. old.;

 

50. A korszakváltások közigazgatása és közhivatalnokai - Közigazgatásunk történetének néhány atipikus vonása

in.: Magyar Jog (Budapest, 2000/1. szám), 1-9. old.;

 

51 A belső ellenőrzés szabványai az USA kormányzati intézményeiben bevezetett gyakorlat

in.: Pénzügyi Szemle (Budapest, 2000/3. szám), 205-212. old.;

 

52. Gondolatok a korrupcióról és visszaszorításának lehetőségeiről

in.: Pénzügyi Szemle (Budapest, 2000/8. szám), 671-684. old.;

 

53. A humán tőke auditálásának szükségessége az új évezred küszöbén [Lévai Jánossal]

in.: Pénzügyi Szemle (Budapest, 2000/11-12. szám), 975-985. old.;

Hivatkozva: [szerk.: Báger Gusztáv - Czakó Erzsébet] A közszféra és a gazdaság versenyképessége, (Budapest, ÁSZ FEMI, 2007); 382. old. (irj.), ill. www.asz.hu

 

54. A Magyar királyi Állami Számvevőszék 1870-es megalakulása és előzményei

in.: Magyar Közigazgatás (Budapest, 2000/11. szám) 668-673. old.;

Hivatkozva: Borgulya Helga: Az Európai Unió költségvetése és az Európai Számvevőszék tevékenysége c. szakdolgozat (Gödöllő, Szent István Egyetem, Gazdaság és Társadalomtudományi Kar, Pénzügyi és Számviteli Intézet, 2006), (irj.);

Jamrik Eszter: A magyar és az osztrák számvevőszéki ellenőrzés szabályozásának összehasonlító elemzése c. szakdolgozat (Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Gazdálkodástudományi Kar, Számviteli Tanszék, 2004), (irj.);

Nyikos László: Közpénzek ellenőrzése I. kötet. (Budapest, Perfekt, 2002);

 

55. Változó világ - megújuló ellenőrzés

in.: Pénzügyi Szemle (Budapest, 2001/1. szám), 63-72. old.;

 

56. A korrupció változásai és a pénzügyi ellenőrzés lehetőségei [Lévai Jánossal]

in.: Pénzügyi Szemle (Budapest, 2001/8. szám), 648-658. old.;

 

57. A korrupció és az ellene folytatott küzdelem - a pénzügyi ellenőrzés lehetőségei [Lévai Jánossal]

in.: Magyar Közigazgatás (Budapest, 2001/8. szám), 449-454. old.;

 

58. A pénzügyi ellenőrzés új kihívásairól

in.: Pénzügyi Szemle (Budapest, 2001/9. szám), 737-748. old.;

 

59 Az utak fenntartása, fejlesztése és a ráfordított pénzeszközök

in.: Közúti és Mélyépítési Szemle (Budapest, 2001/12. szám), 443-453. old.;

 

60. Új kihívások a pénzügyi ellenőrzés fejlesztésében

in.: Pénzügyi Szemle (Budapest, 2002/2. szám), 123-137. old.;

Hivatkozva: Vigvári András: Az ellenőrzés fogalmához = Magyar Közigazgatás (Budapest, 2002/12. szám), 759. old. (irj.);

Vigvári András: Közpénzügyek, önkormányzati pénzügyek (Budapest, 2002, KjK), 321. old. (lábj.);

 

61. Töredékek a Magyar Királyi Állami Számvevőszék 1870-es megalakulásáról és előzményeiről

in.: Pénzügyi Szemle (Budapest, 2002/9. szám), 823-840. old.;

 

 

 

 

62. Az Állami Számvevőszék megújult stratégiájáról

in.: Pénzügyi Szemle (Budapest, 2002/5. szám), 433-438. old.;

Hivatkozva: Borgulya Helga: Az Európai Unió költségvetése és az Európai Számvevőszék tevékenysége c. szakdolgozat (Gödöllő, Szent István Egyetem, Gazdaság és Társadalomtudományi Kar, Pénzügyi és Számviteli Intézet, 2006);

Jamrik Eszter: A magyar és az osztrák számvevőszéki ellenőrzés szabályozásának összehasonlító elemzése c. szakdolgozat (Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Gazdálkodástudományi Kar, Számviteli Tanszék, 2004), (irj.);

 

63. Népköztársaságtól népköztársaságig - a XX. század első öt évtizede a számvevőszék életében [Kovács Zoltán Andrással]

in.: Magyar Közigazgatás (Budapest, 2002/10.szám) 611-618. old.;

 

Hivatkozva: Borgulya Helga: Az Európai Unió költségvetése és az Európai Számvevőszék tevékenysége c. szakdolgozat (Gödöllő, Szent István Egyetem, Gazdaság és Társadalomtudományi Kar, Pénzügyi és Számviteli Intézet, 2006), (irj.);

Jamrik Eszter: A magyar és az osztrák számvevőszéki ellenőrzés szabályozásának összehasonlító elemzése c. szakdolgozat (Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Számviteli Tanszék, 2004), (irj.);

 

 

Báger Gusztáv: Az Állami Számvevőszék a közpénzek szolgálatában = Gazdasági kormányzás – változás és alkalmazkodás a magyar gazdaság intézményrendszerében [szerk.: Bod Péter Ákos – Báger Gusztáv] (Budapest, Aula, 2008), 128. old. (irj.);

 

64 A korrupció elleni küzdelem a számvevőszéki közreműködés bemutatásán keresztül [Báger Gusztávval, Krucsai Balázzsal, Lévai Jánossal]

(Budapest, ÁSZ FEMI, 2002), 38 old.;

Hivatkozva: Papanek Gábor: A vállalkozások intézményi feltételei Magyarországon (Fejlesztés és Finanszírozás, 2005/3. szám), 12. old. (irj.);

 

65. Ellenőrzési tapasztalatok és következtetések - Az ÁSZ 2002. évi országgyűlési beszámolójának néhány tanulsága

in.: Pénzügyi Szemle (Budapest, 2003/3.szám), 227-248. old.;

 

66 A korrupció elleni küzdelem és a pénzügyi (számvevőszéki) ellenőrzés

in.: Harvard Business Manager (Magyar kiadás, Budapest, 2003/4. szám), 48-57. old.;

 

67. Versenyképesség és pénzügyi ellenőrzés – az „Üvegzseb” törvény megvalósításának feladatai az Állami Számvevőszéknél

in.: Magyar Közigazgatás (Budapest, 2003/6. szám), 346-355. old.;

 

68 Nemzeti versenyképesség és átlátható államháztartás

in.: Magyar Jog (Budapest, 2004/1. szám), 1-10. old.;

 

69. Körkérdés – az EU csatlakozásról és a gazdaságpolitikai mozgástérről -

II. rész.

in.: Külgazdaság (Budapest, 2004/2.szám), 12-16. old.;

 

70. Az idei tervezett ellenőrzések kitöltik az ÁSZ teljes kapacitását

(Az Országgyűlés előtt a 2003. évi beszámoló)

in.: Ellenőrzési Figyelő (Budapest, 2004/1. sz.), 4-7. old.;

 

71. Két kihívás szorításában

in.: Ellenőrzési Figyelő (Budapest, 2004/4. szám), 2-7. old.;

 

72. Tizenöt év az ÁSZ életében

in.: Magyar Közigazgatás (Budapest, 2004/10. szám), 609-633. old.;

 

73. A helyi önkormányzatok gazdálkodása a számvevőszéki ellenőrzések és a 2005. évi költségvetés tükrében

in.: Magyar Közigazgatás (Budapest, 2005/9. szám) 513-521. old.;

Hivatkozva: Mátrai Alexandra: A számviteli ellenőrzés folyamata Magyarországon, különös tekintettel az önkormányzatokra c. szakdolgozat (Gödöllő, Szent István Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar, Pénzügyi és Számviteli Intézet, 2006), (irj.);

Varga István: Az üzemgazdasági szemléletű vagyongazdálkodás témaköréből = A családi ezüst. Tanulmányok az önkormányzati vagyongazdálkodás témaköréből. [szerk.: Vígvári András] (Budapest, KSZK ROP 3.1.1. Programigazgatóság, 2007), 175. old. (irj.);

 

74. Körkérdés az EU-tagság által támasztott követelményekről és teljesítésük feltételeiről I. az ÁSZ elnökének válasza: „A gazdaságpolitika prioritásaihoz”

in.: Külgazdaság (Budapest, 2005/1-2. szám), 23-26. old.;

 

75. Korrupció és a számvevőszéki ellenőrzés lehetőségei [Báger Gusztávval]

in.: Fejlesztés és Finanszírozás (Budapest, 2005/3. szám), 40-48. old.;

 

76. Versenyképesség és államháztartásváltozatok a cselekvési tervek forgatókönyveire, ill. az angol változatban Competiviness and Public Finances – Alternatives for Selecting Action Scenarios

in.: Pénzügyi Szemle (Budapest, 2005, összevont szám), 25-47. old.;

(Public Finance Quarterly), 25-44. p.;

Hivatkozva: Báger Gusztáv: A köz és magánszféra együttműködése és a számvevőszéki ellenőrzés (Pénzügyi Szemle, 2006/1. szám), 77., 78. old. (irj.);

[szerk.: Báger Gusztáv és Czakó Erzsébet] A közszféra és a gazdaság versenyképessége, (Budapest, ÁSZ FEMI, 2007), 382. old. (irj.); ill. www.asz.hu;

Báger Gusztáv: Az állami szerepvállalás új vonásai a XXI. század globalizált világában = Vissza az alapokhoz! Tanulmányok a közpénzügyi rendszer reformjáról [Szerk.: Vigvári András] (Budapest, ÚMK. 2006),33. old. (jegyzet), 35. old. (irj.);

Báger Gusztáv – Hamza Lászlóné – Kovács Richard: A köz- és magánszféra együttműködésével kapcsolatos nemzetközi és hazai tapasztalatok (Budapest, ÁSZ FEMI, 2007), 16., 40., 87. old. (lábj.); 95. old. (irj.), ill. www.asz.hu;

Báger Gusztáv – Kovács Árpád: A politikai és gazdasági szféra kapcsolatának néhány vetülete – a minimális konszenzus alapjai (Budapest, Pénzügyi Szemle, 2007/3-4. szám), 443., 447., 460., ill. 462. old. (irj.);

Báger Gusztáv – Vigvári András: Államreform, közpénzügyi reform, nemzetközi trendek és hazai kihívások (Budapest, ÁSZ FEMI, 2007), 33., 77. old. (lábj.); 124., 125. old. (irj.);

Chikán Attila: Társadalmi koordinációs feladatok és a közszféra (Pénzügyi Szemle, 2007/3-4. szám);

Chikán Attila – Czakó Erzsébet – Imre Ferenc – Jenei György: A közszféra és a gazdaság versenyképessége, - kutatási koncepció, (Corvinus Egyetem Vállalat Gazdaságtan Intézet, Budapest, Versenyképesség Kutató Intézet, Budapest, 2006. február), 4. old. (irj.);

Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan (Budapest, AULA Kiadó, 2008), 575. old. (irj.);

Csapodi Pál: Public Private Partnership in Hungary (Wydawnictow Uniwersytetu w Bialymstok „Sektor publiczny we wspólczesnej gospodarce” c. konferencia, 2008. 10.23.), (Bialymstok, Optimum Studia Ekonomiczne c. folyóirat, 2008/4. szám - megjelenés alatt);;

Vigvári András: Decentralizáció és önkormányzati pénzügyi rendszer, in.: Decentralizáció, transzparencia, elszámoltathatóság [Szerk.: Vigvári András], Budapest, MKI, 2006), 195. old. (irj.);

Vigvári András: Közpénzügyi reformok megvalósításának egy lehetséges útja (Pénzügyi Szemle, 2006/2. szám), 144. old. (jegyzet); 145. old. (irj.);

 

77. Körkérdés – Az államháztartás, ezen belül a nagy elosztó rendszerek reformjáról

in.: Külgazdaság (Budapest, 2006/3. szám), 28-33 old.;

 

78.Gondolatok a konvergencia programról, illetve angol változatban Observations about the Convergence Programme

in.: Pénzügyi Szemle (Budapest, 2006/4. szám), 407-423. old.;

(Public Finance Quarterly, 413-429. p.);

Hivatkozva: [Szerk.: Báger Gusztáv és Czakó Erzsébet]: A közszféra és a gazdaság versenyképessége, (Budapest, ÁSZ FEMI, 2007), 380. old. (irj.); ill. www.asz.hu;

 

79. Körkérdés: Az EU tagság által támasztott követelményekről és teljesítésük feltételeiről

in.: Külgazdaság (Budapest, 2007/1-2 szám), 45-49. old.;

 

80. A politikai és gazdasági szféra kapcsolatának néhány vetülete, a minimá- lis konszenzus alapjai [Báger Gusztávval], illetve angol változatban

A few aspects of the Relationship between the Political and the Economic Sectors – the basis for minimum consensus

 

in.: Pénzügyi Szemle (Budapest, 2007/3-4.szám), 434-463. old.;

(Public Finance Quarterly, 443-474. p.);

Hivatkozva: Báger Gusztáv – Pulay Gyula: A költségvetési tervezés makrogazdasági kockázatainak ellenőrzése = Pénzügyi Szemle (Budapest, 2008/3. szám), 401. old. (irj.);

 

81. Körkérdés: A magyar gazdaság hosszú távú növekedési kilátásai

in.: Külgazdaság (Budapest, 2008/1-2 szám), 45-49 old.;

 

82. „Az állam mi vagyunk”

in.: Közjogi Szemle (Budapest, 2008. december), 9-13. old.;

 

 

f) További szakmai folyóirat

 

83. Az aszfaltburkolat-építés fejlődés a IV. ötéves tervidőszakban

in.: Közlekedési Közlöny, (Budapest, 1976, 76/36. szám), 714-720. old.;

 

84. A KPM kivitelező építőipar 1976. évi tevékenysége és az V. ötéves terv feladatai

in.: Közlekedési Közlöny (Budapest, 1977, 77/15. szám), 263-269. old.;

 

85. A balatoni úthálózat fejlődése, története - I.-II. rész

in.: Közlekedési Közlöny (Budapest, 1977, 77/49-50.szám), 902-907., ill. 915-920. old.;

86. Az útépítés gépesítésének fejlesztése

in.: Közlekedési Közlöny (Budapest, 1979, 79/8-9. szám), 139-145. és 164-171. old.;

 

87. A balatoni úthálózat kiépítésének története

in.: Honismeret (Budapest, 1982/2. szám), 26-32. old.;

88. Minisztertanács előtt: a balatoni infrastruktúrát fejlesztő intézkedések végrehajtása

in.: Népi Ellenőrzés (Budapest, 1984/4. szám), 17-21. old.;

 

89. Minisztertanács előtt: a középtávú lakóház-fenntartási program végrehajtása

in.: Népi Ellenőrzés (Budapest, 1984/12. szám), 21-25. old.;

 

90 Az Amerikai Egyesült Államok "számvevőszéke"

in.: Népi Ellenőrzés (Budapest, 1989/11. szám), 3-6. old.;

 

91. A privatizáció négy éve

in.: Ellenőrzési Figyelő (Budapest, 1994/1. szám), 9-15. old.;

 

92. Európai sláger a privatizáció Varsótól Ankaráig

in.: Ellenőrzési Figyelő (Budapest, 1995/2. szám), 36-37. old.;

 

93. Az ÁSZ csak egyféle véleményt képviselhet

in.: Ellenőrzési Figyelő (Budapest, 1997/3-4. szám), 10-11. old.;

 

94. Az életminőséget javító közpénzek nyomában

in.: Ellenőrzési Figyelő (Budapest, 1998/1. szám), 37-40. old.;

 

95. Az államháztartásról és az állami vagyongazdálkodásról

in.: Ellenőrzési Figyelő (Budapest, 1998/3. szám), 3-15. old.;

 

96. Kihívások és perspektívák. A jövő évszázad állami ellenőrzése

in.: Ellenőrzési Figyelő (Budapest, 1998/4. szám), 2-6.old.;

 

97. Kis számvevőszéki diagnózis - Számvevőszéki tapasztalatok az egészségügyben

in.: MOTESZ (Budapest, 1999, 99/1. szám), 19-24. old.;

 

98. A korrupció - számvevői szemmel

in.: Ügyészek Lapja (Budapest, 1999/3. szám), 41-53. old.;

 

99. Türelmes, nem kampányszerű vagyonkezelési stratégiára van szükség

[Kemény Emillel]

in.: Ellenőrzési Figyelő (Budapest, 2000/1. szám), 3-6. old.;

 

100. Államháztartás – adósság és követelések

in.: Bank & Tőzsde (Budapest, 2001. szeptember, 37. szám), 8. old.;

 

101. Bővülő szerepkörhöz növekvő szervezet, jól képzett szakembergárda

in.: Ellenőrzési Figyelő (Budapest, 2001/3. szám), 4-8. old.;

 

102. A közbeszerzési gyakorlat javításának esélyei

in.: Ellenőrzési Figyelő (Budapest, 2002/2. szám), 1-4. old.;

 

103. A biztonság a versenyképesség meghatározó tényezője

in.: Ellenőrzési Figyelő (Budapest, 2002/3-4. szám), 2-6. old.;

 

104. Az állami feladatok meghatározása a modernizáció sarkköve

in.: Ellenőrzési Figyelő (Budapest, 2005/3.szám) 19-26. old.;

Hivatkozva: Báger Gusztáv: Az állami szerepvállalás új vonásai a XXI. század globalizált világában = Vissza az alapokhoz! Tanulmányok a közpénzügyi rendszer reformjáról [Szerk.: Vigvári András] (Budapest, ÚMK, 2006), 33. old. (jegyzet), 35. old. (irj.);

Báger Gusztáv – Vigvári András: Államreform, közpénzügyi reform, nemzetközi trendek és hazai kihívások (Budapest, ÁSZ FEMI, 2007), 33. old., 77. old. (lábj.); 124., 125. old. (irj.); ill. www.asz.hu;

Práger László: A globális gazdaságon innen és túl (Budapest, Aula, 2008), 331. old. (irj.);

Vigvári András: A decentralizációs és önkormányzati pénzügyi rendszer – decentralizáció, transzparencia, elszámoltathatóság (Budapest, MKI, 2006), 195. old. (irj.);

Vigvári András: Közpénzügyi reformok megvalósításának egy lehetséges útja (Pénzügyi Szemle, 2006/2. szám), 144. old. (jegyzet); 145. old. (irj.);

 

105. Államháztartási reform és racionalizálás (Pénzügyi csúcstalálkozó 2005.

Tízéves a Bokros-csomag)

in.:Bank & Tőzsde (Budapest, 2005. 3-4. szám), 30-39. old.;

 

106. A pénzügyi ellenőrzés jelene és jövője

in.: Ellenőrzési Figyelő (Budapest, 2005/4. szám), 4-5. old.;

 

107. Vázlat a politika és a társadalmi-gazdasági szervezés kapcsolatáról [Báger Gusztávval]

in.: Nemzeti érdek (Budapest, 2007/4. szám), 3-35.old.;

 

g) Angol nyelvű monográfia:

 

 

108. Privatisation in Hungary – summary study [Báger Gusztávval]

(Budapest, ÁSZ FEMI, 2004), 174 p.;

 

 

h) Angol nyelvű könyv, könyvrészlet:

 

109. State Control of the privatization Process in Hungary - Institute for Constitutional and Legislative Policy (Affiliated with Open Society Institute) – Budapest, 1994. január 28-29.

in.: Corruption & Democracy [szerk.: DUC V. Trang.], (Budapest, Institute for Constitutional and Legislative Policy), 83-86. p.;

110. The Tasks of the Supreme Audit Institutions in the Service of the Central and Eastern European Countries -Transparency and independence in audit

in.: Studies in honour of the 170 years of the Hellenic Court of Audit in Greek. (Athen, CAG, 2004), 461-476 p.;

 

111. Competitiveness And Modernization of Public Finances: Possible Action Scenarios For Hungary Following EU Accession [Heil Péterrel]

in.: Public Fund Digest Vol.VI. No.1. (Washington, 2007, ICGFM), 11-25. p.;

 

 

 

i) Angol nyelvű szakmai cikkek, tanulmányok:

 

 

112. Audit Profile - Hungary 's State Audit Office

in.: International Journal of Government Auditing (Washington, 1991, 1. szám), 16-17. p.;

 

113. Monitoring the Privatization Process

in.: International Journal of Government Auditing (Washington, 1993, 2. szám), 12-13. p.;

 

114. The Auditing of Local Self-governments in Hungary

in.: EUROSAI Magazin (Madrid, SCA, 2001, 8. szám), 28-33. p.;

 

115. Fighting Corruption, The battle is just beginning, Corruption is a key concern in Hungarian society and at the EU. The State Audit Office has a major role in tackling the scourge

in.: EU Monitor European Parliament Review (Strasbourg, 2003, 5. szám);

 

116. Financial (State) Audit and the Fight Against Corruption

in.: Periodica Polytechnica, Budapest University of Technology and Economics: Social and Management Sciences (Budapest, 2003. 11. szám), 137-155. p.;

Hivatkozva: [szerk.: Báger Gusztáv és Czakó Erzsébet]: A közszféra és a gazdaság versenyképessége (Budapest, ÁSZ FEMI, 2007), 382. old. (irj.), ill. www.asz. hu;

 

117. The Fight against Corruption in the Light of the Contribution made by the State Audit Office

in.: Journal of the Office of the State Comptroller and ombudsman of Israel (Jerusalem, 2004, Vol. 60), 35-89. p.;

 

117. Competitiveness and Modernisation of Public Finances: Selecting and Action Scenario in Hungary following EU Accession

in.: OECD Journal on Budgeting Vol. 6., No.3. (Paris, 2007) 69-92. p.;

Hivatkozva: Báger Gusztáv – Kovács Árpád: A politikai és gazdasági szféra kapcsolatának néhány vetülete – a minimális konszenzus alapjai (Budapest, Pénzügyi Szemle, 2007/3-4. szám), 459., 460. old. (jegyzet), 462., 463. old. (irj.); (Public Finance Quarterly, 2007/3-4. szám), 469., 470. p. (jegyzet), 473. p. (irj.);

Báger Gusztáv – Vigvári András: Államreform, közpénzügyi reform, nemzetközi trendek és hazai kihívások (Budapest, ÁSZ FEMI, 2007), 33. old., 77. old. (lábj.), 123., 124. old. (irj.), ill. www.asz.hu;

Vígvári András: Fiskális csodafegyver? (Pénzügyi Szemle, 2007/3-4. szám), 529. old. (irj.);

Vígvári András - Jánossy Dániel: Pénzügyi kockázatok az önkormányzati rendszerben (Budapest, ASZKUT, 2009. január) 58. old., (irj.);

Vigvári András: Pénzügyi kockázatok az önkormányzati rendszerben (Budapest, ASZKUT, 2009. március), 68. old., (irj.)

 

118. Serving public finances: Auditing to ensure public funds are wisely spent in Hungary

in.: Public Service Review: European Union – issue 17. (Brüsszel, 2009.) 48-49. p.

 

 

 

 

előadások

 

 

j) Hazai előadások:

 

120. Az önkormányzatok átfogó ellenőrzésének tapasztalatai, különös tekintettel a belső ellenőrzésre és a külső ellenőrzési módszerek fejlesztésére, figyelemmel az Európai Uniós tapasztalatokra - VI. Országos Jegyzői-Közigazgatási Konferencia (Siófok, 1998. szeptember 10-12.);

in.: Konferencia-dokumentumok, (Budapest, MKK, 1998), 234-243. old.;

121. A M. kir. Állami Számvevőszék 1870-es megalakulása és előzményei - Állam- és közigazgatás Magyarországon az egyes történelmi korokban c. tudományos konferencia, Vaja, 2000. szeptember 29.

in.: konferencia dokumentumok (Vay Ádám Múzeum Baráti Köre, Vaja, 2001), 29-45. old.;

 

122. Az Állami Számvevőszék és a korrupció – tudományos konferencia a Pécs-Baranyai Értelmiségi Egyesület és Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kara szervezésében

in.: konferencia-tanulmánykötet: Korrupció Magyarországon (Pécs-Baranyai Értelmiségi Egyesület és Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kara, Pécs, 2001), 56-62. old.;

 

123. Az állami és önkormányzati úthálózat fejlesztés finanszírozása és az e célra fordított pénzeszközök hasznosulása - Siófok 2001. szeptember

in.: Közúti Konferencia kiadványa, illetve szerkesztett változatban a Közúti és Mélyépítés-tudományi Szemlében;

 

124. Pénzügyi ellenőrzés a változó világban - GTTSZ Közgyűlés 2001. szeptember

in.: GTTSZ Hírlevél (Budapest, 2001, szeptember), 23 old.;

 

125. A pénzügyi ellenőrzés lehetőségei a korrupció elleni küzdelemben - Magyar-Bajor Igazságügyi Szakértői Konferencia (Mátrafüred, 2001. november)

in.: konferencia dokumentumok (Budapest, IM, 2001.), 16 old.;

 

126. Közbeszerzési tapasztalatok az ÁSZ-nál – a Közbeszerzések Tanácsa konferenciája (2002. február 18-19.)

in.: konferencia dokumentumok, www.promoexh.hu/kozbeszkonf/kovacs.htm (a hivatkozók irodalomjegyzéke alapján);

Hivatkozva: Török Ádám – Győrffy Ágnes – Hernádi Ilona: Közbeszerzés, piacműködés és az állami pénzügyi érdekek védelme (Pénzügyi Szemle, 2007/1. szám), 34. old. (irj.);

 

127. Gondolatok az államháztartás stabilitásáról, az államháztartási reform és a gazdasági versenyképesség kölcsönhatásairól. - MPGEE IV. Ellenőrzési és Felügyeleti Konferencia bevezető előadás: A biztonság a versenyképesség meghatározó tényezője (Miskolc, 2002. október 10.)

in.: Ellenőrzési Figyelő, 2002/3-4. szám, 2-6. old.;

 

128. Pénzügyi ellenőrzéssel a versenyképességért - XI. Országos Könyvvizsgálói Konferencia (Balatonszéplak, 2003. szeptember 11-12.)

in.: konferencia-dokumentumok, 25 p.;

 

129. Nemzeti versenyképesség és átlátható államháztartás - XX. Jogász Vándorgyűlés bevezető előadása (Pécs, 2003. október 9.)

in.: konferencia dokumentumok, 11-30. old.;

 

130. A pénzügyi ellenőrzés hatékony működése, mint versenyképességi tényező habilitációs előadás (Budapest, 2003. október 21.)

in.: kézirat, a habilitáció dokumentumai;

 

131. Közigazgatás és modernizáció – Lámfalussy György díszdoktori avatásához kapcsolódó tudományos ülés, Nyugat-magyarországi Egyetem (Sopron, 2003. november 1.)

in.: konferencia dokumentumok, 13-22. old.;

 

132. A pénzügyi ellenőrzéssel a versenyképességért - Magyarország a gazdasági fejlődés útján, Budapesti Gazdasági Főiskola tudomány-napi konferencia, bevezető előadása (2003. november 6.)

in.: konferencia dokumentumok (BGF, Budapest, 2003);

 

133. Versenyképesség és közigazgatás – közigazgatás és ellenőrzés – a pénzügyi ellenőrzés hatékony működése, mint versenyképességi tényező – Gazdasági és Tudományos Társaságok Szövetségének konferenciája (2003. november 26.)

in.: GTTSZ Hírlevél (Budapest, 2003), 2 old. (tömörítés);

 

134. A közfinanszírozás hatékonysága, mint nemzeti versenyképességi tényező - PPP. Konferenciasorozat, ICEG, TIT (Győr, Hatvan, Kalocsa, Budapest, Szolnok 2004. február- március)

in.: kézirat

Hivatkozva: Báger Gusztáv - Hamza Lászlóné - Kovács Richárd: A köz és magánszféra együttműködésével kapcsolatos nemzetközi és hazai tapasztalatok (Budapest, ÁSZ FEMI, 2007), 16., 40., 87. old. (lábj.); 95. old. (irj.), ill. www.asz.hu;

Báger Gusztáv: A köz és magánszféra együttműködése és a számvevőszéki ellenőrzés (Budapest, Pénzügyi Szemle, 2006/1. szám), 77., 78. old. (irj.);

Báger Gusztáv: Az állami megrendelések (kereslet) hatása a gazdaságra = Vissza az alapokhoz! Tanulmányok a közpénzügyi rendszer reformjáról [szerk.: Vigvári András] (Budapest, ÚMK, 2006), 125. old. (irj.);

Báger Gusztáv - Vigvári András: Államreform, közpénzügyi reform, nemzetközi trendek és hazai kihívások (Budapest, ÁSZ FEMI, 2007),33., 77.old. (lábj.), 124.old., 125. old. (irj.), ill. www.asz.hu;

 

135. Pénzügyi ellenőrzés – kitekintés az Európai Unióra - Isaca Hungary Chapter –angol-magyar nyelvű Konferencia (Budapest, 2004. május 7.)

in.: konferencia dokumentumok, kézirat, 12 old.;

 

136. Államháztartás és modernizáció - A Magyar Jogász Egylet és a Magyar Közgazdasági Társaság konferenciája (Balatonfüred 2004. május 21.)

in.: konferencia dokumentumok, kézirat, 16 old.;

Hivatkozva: Báger Gusztáv: Az állami szerepvállalás új vonásai a XXI. század globalizált világában = Vissza az alapok- hoz! Tanulmányok a közpénzügyi rendszer reformjáról [Szerk.: Vigvári András] (Budapest, ÚMK. 2006), 35. old. (irj.);

Vigvári András: Közpénzügyi reformok megvalósításának egy lehetséges útja (Pénzügyi Szemle, 2006/2. szám), 144. old. (jegyzet); 145. old. (irj.);

 

137. Pénzügyi ellenőrzés az Európai Unióban – bevezető előadás a Nyugat-Magyarországi Egyetem tudománynapi konferenciáján (Sopron, 2004. november 4.)

in.: konferencia dokumentumok, ill. www.asz.hu; 13 oldal.;

 

138. Gondolatok az államháztartás működéséről 10 évvel a „Bokros-csomag” után, „Pénzügyi Csúcstalálkozó” c. konferencia (ICEG Európai Központ 2005. március 4.)

in.: Bank & Tőzsde (Budapest, 2005. különszám) 5-6. old., ill. www.asz.hu;

 

 

Hivatkozva: Takács István: Change of role of public sector in economy durint the 1990s in Hungary (Wydawnictow Uniwersytetu w Bialymstok „Sektor publiczny we wspólczesnej gospodarce” c. konferencia, 2008. 10.23.), (Bialymstok, Optimum Studia Ekonomiczne c. folyóirat, 2008/4. szám - megjelenés alatt);

 

139. Versenyképes államháztartás - Amerikai-Magyar Kereskedelmi Kamara Konferenciája (Budapest, 2005. március. 31.)

in.: kézirat, ill. www.asz.hu; 6 old.;

Hivatkozva: Varga István: Az üzemgazdasági szemléletű vagyongazdálkodás témaköréből = A családi ezüst. Tanulmányok az önkormányzati vagyongazdálkodás témaköréből. [szerk.: Vigvári András] (Budapest, KSZK ROP, 3.1.1. Programigazgatóság, 2007), 175. old. (irj.);

 

140. A pénzügyi ellenőrzéssel a versenyképességért – Közigazgatás és modernizáció – Magyar Pénzügyi Gazdasági Ellenőrök Vas Megyei Szervezete Nyugat-Magyarországi regionális konferencia (Bükfürdő, 2005. május 26.)

in.: konferencia dokumentumok, kézirat; 7 old.;

 

141. Az önkormányzati szerkezet számvevőszéki tapasztalatai – az önkormányzatok gazdálkodása – a Magyar Közigazgatás konferenciája (Szombathely, 2005. május 6.)

in.: konferencia dokumentumok, ill. www.asz.hu; 7 old.;

 

142. Stabilitási paktum – Az Európai Unió stabilitási és növekedési paktuma – reform jogi és tudományos aspektusai – a Magyar Jogászegylet nemzetközi konferenciája (Budapest, 2005. május 12.)

in.: konferencia dokumentumok, ill. www.asz.hu; 7 old.;

 

143. Pénzügyi ellenőrzés, mint versenyképességi tényező – Közgazdász Vándorgyűlés (Miskolc, 2005. július 3)

in.: konferencia-dokumentumok, ill. www.asz.hu; 12 old.;

 

144. A közigazgatás reformja - Pénzügyi Csúcstalálkozó III.: Az államháztartás reformja (Budapest, 2006. február 17.)

in.: Bank & Tőzsde (Budapest, 2006, különszám), ill. www.asz.hu; 6 old.;

 

145. Sajátos érdekérvényesítési és korrupciós jelenségek a társadalmi-gazdasági átmenetben. Korrupció és a számvevőszéki ellenőrzés lehetőségei – Svájci-Magyar Kereskedelmi Kamara szakmai rendezvénye (Budapest, 2006. március 21.

Hivatkozva: Versenyhelyzet Magyarországon 2007-ben [szerk.: Laki Mihály-Voszka Éva] (Kaleidoszkóp, Pénzügykutató Rt. Budapest, 2008), 63.old. (irj.);

 

146. A korrupció elleni küzdelem – az MTA Ipar és Vállalatgazdasági Bizottsága konferenciája (Budapest, 2006. március 22.)

in.: konferencia-dokumentumok (MTA IVB, Budapest, 2006);

 

147. Jog, erkölcs, etika: Magyarország, 2006 - jogi beszélgetések a Magyar Jogászegylet konferenciája (2006. március 23-24.)

in.: konferencia-kötet: Jogi beszélgetések (Kaposvár, 2006), 118-125. old.;

 

148. A külső ellenőrzés szerepe a költségvetés zárszámadásának parlamenti elfogadása során – PM és az Európai Számvevőszék közös nemzetközi rendezvény (Balatonőszöd, 2006. március 31.)

in.: konferencia-dokumentumok (Budapest, PM), ill. www.asz.hu; 8 old.;

 

149. Az államháztartás működése és gazdálkodása, kapcsolata az egészségüggyel – Egészségügyi Napok, a MOTESZ konferenciája (Szeged, 2006. június 23.)

in.: konferencia dokumentumok, ill. www.asz.hu; 12 old.;

 

150. Tapasztalatok a közútfejlesztési ellenőrzések kapcsán – Budapesti Nemzetközi Útügyi Konferencia (Budapest, 2006. április 14.)

in.: konferencia dokumentumok, ill. www.asz.hu; 16 old.;

 

151. Néhány gondolat a magyarországi felsőoktatási, kutatási fejlesztési helyzetről – Gazdasági Főiskolák 2006. évi OTDK megnyitó előadása (Szolnok, 2006. április 18.)

in.: konferencia dokumentumok, ill. www.asz.hu; 9 old.;

 

152. Reform és ellenőrzés – IV. Pénzügyi Csúcstalálkozó: Kihívások – a nagy áttörés (Budapest, 2006. augusztus 28.)

in: Bank & Tőzsde (különszám), ill. www.asz.hu; 5 old.;

 

153. Az Állami Számvevőszék és a tudomány – Fiatal Kutatók Konferenciája (Gödöllő, 2006. október 2.)

in.: konferencia dokumentumok, ill. www.asz.hu; 8 old.;

 

154. Gondolatok a konvergencia programról – Győri Iparkamara Konferenciája (2007. január 31.)

in.: www.asz.hu; 15 old.;

 

155. Közpénzügyek szabályozása – az MKT Baranya Megyei Szervezete konferenciája, pénzügy-politikai előadássorozat (2007. április 20.)

in.: konferencia dokumentumok, ill. www.asz.hu; 16 old.;

 

156. Költségvetési intézményrendszer és szabályok - melyiket válasszuk ? – Pénzügyi Csúcstalálkozó VI: Dr.Reform (2007. augusztus 31.)

in.: Bank & Tőzsde (különszám), ill. www.asz.hu; 11 old.;

 

157. A gazdaság és a politika viszonyáról – az államháztartás kapcsán

Magyar Közgazdasági Társaság 45. és a Romániai Magyar Közgazdász Társaság 16. Vándorgyűlése (Debrecen, 2007. szeptember 20-22.)

in.: konferencia dokumentumok 26-36. old., ill. www.asz.hu; 9 old.;

 

158. A politika és a gazdasági szféra kapcsolatának néhány kérdése – Pécsi Tudományegyetem Értelmiségi Klubjának konferenciája: A Politikai Korrupció (Pécs, 2007. október 5.)

in.: A Demokrácia Deficitje: [Szerk.: Csefkó Ferenc - Horváth Csaba], 27-38. old.; ill. www.asz.hu; 9 old.;

 

159. Vagyongazdálkodási koncepciók – Jogászegylet vándorgyűlése (Szeged, 2007. október 12.)

in.: konferencia dokumentumok, ill. www.asz.hu; 9 old.;

 

160. A költségvetés alkotmányossága – Az állami szerepvállalás alkotmányossága c. konferencia (Budapest, 2007. december 6.)

in.: konferencia dokumentumok (Új Rend Kormánybiztossága), ill. www.asz.hu; 6 old.;

 

161. Információk, adatok szerepe az Állami Számvevőszék ellenőrzéseiben– a Magyar Statisztikai Társaság ülése (Budapest, 2007. december 7.);

in.: www.asz.hu; 4 old.;

 

162. Wekerle Sándor munkásságának üzenete a költségvetési fenntarthatóság kérdésében – Egy méltatlanul elfelejtett pénzügyi zseni c. konferencia (Budapest, 2008. január 25.)

in.: konferencia dokumentumok, ill. www.asz.hu; 5 old.;

 

163. A számvevőszéki ellenőrzés értéke és új hangsúlyai - Közgazdasági Társaság Elnökségének ünnepi ülése (Budapest, 2008. február 21.)

in.: MKT dokumentumok, www.asz.hu; 8 old.;

 

164. Az állam szerepe és funkciói a XXI. században – a Magyar Jogászegylet és a Magyar Közgazdasági Társaság tudományos konferenciája - megnyitó gondolatok (Budapest, 2008. március 26.)

in.: konferencia-dokumentumok (MKT, MJE), ill. www.asz.hu; 2 old.;

 

165. Mozgástér 2008 tavaszán – a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara konferenciája (Budapest 2008. április 1.)

in.: MKIK konferencia dokumentumok, ill. www.asz.hu.; 8 old.;

 

166. Az ÁSZ 2008-as ellenőrzési feladatai és aktuális kérdések - Pécsi Pénzügyi Napok, Pécsi Tudományegyetem (Pécs, 2008. május 6.)

in.: konferencia dokumentumok (PTE) www.pte.hu, ill. www.asz.hu; 5 old.;

 

167. Az önkormányzati rendszer működése – a pénzügyi ellenőr olvasata - „Önkormányzatok gazdálkodása – helyi fejlesztés” nemzetközi konferencia Pécsi Tudományegyetem (Pécs, 2008. május 16.)

in.: konferencia dokumentumok (PTE) www.pte.hu; illetve www.asz.hu; 7 old.; Önkormányzatok gazdálkodása – helyi fejlesztés (angol nyelvű összefoglalóval) [szerk.: Buday-Sántha Attila - Hegyi Judit - Rácz Szilárd], (Pécs, 2008), 24-33. old.;

 

168. A közigazgatás és hatalomgyakorlás: tükörcserepek a magyar közigazgatás atipikus korszakaiból - Egy méltatlanul elfeledett pénzügyi zseni Wekerle Sándor a politikussá lett köztisztviselő — Tudományos Konferencia Esze Tamás halála 300. évfordulójára. (Vaja 2008. május 23.)

in.: konferencia dokumentumok (Vay Ádám Múzeum), ill. www.asz.hu; 6 old.;

 

169. Kilátásaink 2009-re - a Joint Ventur Szövetség közgyűlése (Budapest, május 29.)

in.: www.asz.hu; 6 old.;

 

170. A közszféra ellenőrzésének egységessége az ellenőrzés sokszínűségében - A Közép-európai Régió 3. Belső Ellenőrzési Konferenciája (Budapest, 2008. szeptember 11.)

in.: Konferencia kötet (angolul is), ill. www.asz.hu; 9 old.;

 

171. Útügyi fejlesztések a pénzügyi ellenőr szemével - Közlekedéstudományi Egyesület – Útügyi Napok (Keszthely, 2008. szeptember 11.)

in.: Közlekedéstudományi Szemle (2008. november 3.sz.) 5-9. old., ill. www.asz.hu; 6 old.;

 

172. Az Állami Számvevőszék szerepe a korrupció-ellenes küzdelemben – az MTA Ipar– és Vállalatgazdasági Bizottsága konferenciája (Budapest, 2008. október 9.)

in.: konferencia dokumentumok, ill. www.asz.hu; 14 old.;

 

173. Stabilitás, egyensúly és növekedés! – A jövő évi költségvetés? - MPGEE VII. konferenciája nyitóelőadása (Balatonfüred, 2008. november 6.)

in.: Ellenőrzési Figyelő (megjelenés alatt), ill. www.asz.hu; 20 old.;

 

174. Az államháztartás 2009-ben – a Magyar Közgazdasági Társaság és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara helyi szervezeteinek közös konferenciája (Miskolc, 2008. november 17.)

 

175. Rendszerváltásunk mérlege. Hazánk felzárkózási esélyei és a stratégiai gondolkodás meghonosítása a társadalom- és gazdaságpolitika formálásában – az ECOSTAT-NÉPSZAVA konferenciája (Budapest, 2008. november 27.)

176. Sokba kerül-e az állam – különösen a központi igazgatás?” – a Magyar Közgazdasági Társaság és a Gazdasági Szociális Tanács közös konferenciája (Budapest, 2009. január 16.)

 

177. A közvagyon szerepe a modern államban – Professzorok Bathyányi köre

(Budapest, 2009. január 24.)

in.: www.asz.hu

 

178. Az ellenőrzési rendszer fejlesztésének új kihívásai – az Egészségügyi Minisztérium Belső Ellenőrzési Konferenciája (Balatonalmádi, 2009. január 28.)

in.: Konferencia dokumentumok, ill. www.asz.hu

 

179. A pénzpiac alakulása a XXI. Században – a Magyar Jogász Egylet Csongrád Megyei Szervezete Jogásznapja (Szeged, 2009. január 30.)

in.: Konferencia dokumentumok, ill. www.asz.hu

 

180. A magyar gazdaság helyzete, versenyképessége. A pénzügyi válságból történő kilábalás lehetősége, társadalmi következményei – a Győr-Sopron Megyei MPGEKE Konferenciája (Győr, 2009. február 18.)

181. Sokba kerül-e az állam – különösen a központi igazgatás – MKT – Fiatal Közgazdászok Országos Tanácskozása (Gyöngyös, 2009. március 21.)

 

182. Az ÁSZ a költségvetés stabilitásának biztosításában – Budapest Fórum Európáért Nemzetközi Konferencia – a Budapesti Ügyvédi Kamara szervezésében (Budapest, 2009. március 24.)

 

183. Gazdasági-államháztartási kilátások 2009 tavaszán – Kaposvári Tavaszi Fesztivál-XVII. Jogi beszélgetések (Kaposvár, 2009. március 26.)

 

184. A költségvetési politika szerepe a gazdasági válság menedzselésében – III. Pécsi Pénzügyi Napok (Pécs, 2009. április 1.)

 

185. A 2009. évi költségvetésről, annak „rendkivüli” jellegéről, a várható hatásokról – XVII. Vezérigazgatói Találkozó (Röjtökmuzsaj, 2009. április 1.)

 

186. Az európai gazdasági, pénzügyi válság és a pénzügyi ellenőrzés – a Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület konferenciája (Budapest, 2009. április 16.)

 

 

 

187. Az ellenőrzés tapasztalatai a közigazgatás működéséről és modernizációjáról – a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ „Változó világ, változó közigazgatás” c. nemzetközi konferenciája (Parlament Felsőházi Terme, 2009. április 24.)

 

188. A független állami szervek szerepe és felelőssége a korrupció elleni küzdelemben – az Állami Számvevőszék gyakorlata – az Ügyészek Országos Egyesület nemzetközi konferenciája (Kriminalexpo, 2009. május 5.)

 

189. Költségvetési trendek, az állami ellenőrzések eszközei a költségvetés hatékonyságának javítására – a Nyugat-magyarországi Egyetem és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara konferenciája (Sopron, 2009. május 6.)

 

190. Gazdasági és államháztartási perspektivák 2009 – a gazdasági racionalitás és a megvalósíthatóság – Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar VII. Nemzetközi Konferencia (Miskolc-Lillafüred, 2009. május 19.)

In: konferencia dokumentumok, 9-28. old.

 

 

 

k) Angol nyelvű szakmai előadások:

 

191. Audit of privatisation - EUROSAI (European Organisation of Supreme Audit Institution) East European Syposium (Velence, 1991. szeptember 12.)

in.: a Konferencia előadásainak szöveggyűjteménye (Madrid - EUROSAI Főtitkárság, Budapest - ÁSZ Könyvtár, 1992), 224-238. p.;

 

192. Control of the Privatization. Privatization in Hungary in 1994-1996. - EUROSAI privatizációs konferenciája, (Prága, 1996. május 20-23.)

in.: konferencia dokumentumok (Prága – CzSAO=Cseh Legfelső Kontrol Organ /Számvevőszék/), Budapest - ÁSZ Könyvtár);

 

193. The Hungarian Banking System - Privatisation of the Hungarian Commercial Banks OECD, Eleventh Plenary Session of the OECD Advisory Group on Privatisation (AGP), (Róma, 1997. szeptember 18-19.)

in.: konferencia dokumentumok, hasonló címmel (Róma, AGP, 1998);

Hivatkozva: Kiglics István: Overview and Findings = Rebuilding the Market Economy in Central-East Europe and the Baltic Countries [szerk.: Kiglics István], (Budapest, Akadémia Kiadó, 2007), 76. p. (irj.);

Oszvald Éva: Transition in Hungary: on overiew (azonos kötetben) 131. p. (irj.);

 

 

194. Opportunities arising in Hungary as a result of its succesful privatisation program - Adam Smith Institute II. International Capital Market Conference (London, 1997. november 24-25.)

in.: A.Smith Institution kiadványa (London-ASI, Budapest-ÁPV Rt irattár, 1997), 1-38. p.;

 

 

195. Summary of the privatization process in Hungary (1990-1997) from the viewpoint of the Hungarian State Audit Office - az INTOSAI (International Organisation of Supreme Audit Institution) Privatizációs Munkacsoportja ülésén (Jeruzsálem, 1998. június 8-12.)

in.: INTOSAI munkacsoport-dokumentumok (London -UN National Audit Office, Bécs -INTOSAI Főtitkárság, Jerusalem – ISCO = Israel Controller Office /Izrael Számvevőszéke/, Budapest. - ÁSZ Könyvtár, 1998), 64 p.;

 

 

196. Activities of the Hungarian State Audit Office az OECD-nek a "Fighting against corruption in the transition economies" c. konferenciája (Isztambul, 1998. október)

in.: konferencia-dokumentumok (Páris - OECD Főtitkárság, Budapest -ÁSZ Könyvtár, 1998), 11 p.;

 

197. Corruption and the possibilities of repressing corruption - a Közép-európai Egyetem nemzetközi konferenciája (Budapest, 1999. október)

in.: konferencia-dokumentumok (Budapest, CEU = Central European University, ÁSZ, 1999), 22 p.;

Hivatkozva: [Szerk.: Báger Gusztáv és Czakó Erzsébet:] A közszféra és a gazdaság versenyképessége, (Budapest, ÁSZ FEMI, 2007), 382. old.;

 

198. Financial management in Hungary (from the viewpoint of the State Audit Office) - az ICGFM (International Consortium on Governmental Financial Management) az US AID és a Spanyol Számvevőszék, Fiscal Federalism and Decentralisation c. konferenciája (Madrid, 2000. június 14-16.)

in.: konferencia-dokumentumok (Madrid – SCA =Supreme Court of Audit (Spanyol Számvevőszék, Budapest - ÁSZ Könyvtár, 2000), 20 p.;

 

199. On corruption and the possibilities of fighting corruption (responsibilities and possibilities of the State Audit Office) - az ICGFM-nek és a World Bank-nak a "Corruption and Anti-Corruption Fighting" c. konferenciája (Washington 2000. szeptember 21-23.)

in.: konferencia-dokumentumok (Washington – ICGFM = International Consortium on Governmental Financial Management (Nemzetközi Konzorcium a kormányzati pénzügyi menedzsmentek fejlesztéséért) Board, Budapest - ÁSZ Könyvtár, 2000), 11 p.;

 

200. The Responsibility of the SAIs in Developing Internal Control - with a view to limiting opportunities for corruption – ICGFM Nemzetközi Konferenciája (USA, Miami, 2001. április 20-22.)

in.: konferencia-dokumentumok (Washington -ICGFM Board, 2001, Budapest, ÁSZ Könyvtár), 23 p.;

 

201. Privatisation in Hungary 1990-2000 - az INTOSAI Privatizációs Munkacsoportjának 8. ülése (Budapest, 2001. június 11-12.)

in.: konferencia-dokumentumok (London - UK NAO = UK National Audit Office /Brit Számvevőszék/, Budapest -ÁSZ Könyvtár, Bécs –INTOSAI Főtitkárság), 108 p.;

 

202. Possibilites for the control at audit office in the fight against corruption - ICGFM és a School of Accounting Florida International University konferenciája (Miami, 2002. április 9-12.)

in.: konferencia dokumentumok (Washington - ICGFM Board, Budapest - ÁSZ Könyvtár, 2002), 37 p.;

 

203. Auditing of the state budgets - EUROSAI V. kongresszusa, (Moszkva 2002. május 27-31.)

in.: kongresszusi dokumentumok (Madrid -EUROSAI Főtitkárság, Moszkva - Orosz Számvevőszék, Budapest - ÁSZ Könyvtár, 2002), 23 p.;

 

204. The Control and fighting against corruption in a global world – Considering the Hungarian experiences EUROSAI-OLACEFS II. EUROAMERICAN Fiscal Conference (Columbia, Cartagena, 2002. július 10-11.)

in.: konferencia-dokumentumok (Madrid - EUROSAI Főtitkárság, Budapest - ÁSZ Könyvtár, 2002.), 43 p.;

 

205. Mitigating the risks arising in planning estimates of transfers from the European Union’s Structural and Cohesion Funds in Hungary -World Bank –ICGFM konferencia (Washington, 2002. november 25-26.)

in.: konferencia-dokumentumok (Washington - ICGFM Board, Budapest ÁSZ Könyvtár, 2002.), 12 p.;

 

206. Fight against corruption in the light of contribution made by the State Audit Office - The Role of Supreme Audit Institutions in Combating Fraud, and Corruption and their Co-operation with other Authorities” nemzetközi konferencia Szófia (2003. február 25.)

in.: konferencia dokumentumok, (Szófia – BNAO = Bulgarian National Audit Office (Bolgár Számvevőszék), Budapest - ÁSZ Könyvtár, 2003.), 17 p.;

 

207. Building Good Governance: Experiences of the SAIs in Central and Eastern Europe az ICGFM – University of Florida konferenciája (Miami, 2003. március 31.)

in.: konferencia dokumentumok (Washington - ICGFM Board, Budapest -ÁSZ Könyvtár, 2003.), 14 p.;

 

208. Combating Corruption - NATO International Board of Auditors védelmi szemináriuma (Budapest, 2003. május 2-9.)

in.: konferencia-dokumentumok (Brüsszel - NATO IBA, Budapest - ÁSZ, 2003), 10 p.;

 

209. Fight against corruption – the Hungarian State Audit Office has a major role in the combat – Central European University - Közép-Európai Egyetem konferenciája (Budapest, 2003. július 26.)

in.: konferencia dokumentumok (Budapest, CEU, ÁSZ FEMI, 2003), 24 p.;

 

210. Ensuring Transparancy and Accountancy during Public Procurement Processes - az ICGFM – University of Florida konferenciája (Miami, 2004. április 19.)

in.: konferencia dokumentumok (Washington - ICGFM Board, Budapest -ÁSZ FEMI, 2004), ill. www.asz.hu (magyar nyelvű honlap, fordítás) 7 p.;

 

211. Training and the Role of Auditors in a Modern State - EUROSAI-OLACEFS Conference (London, 2004. május 13.)

in.: konferencia dokumentumok (Sub Theme II. Training and Equipping Modern State Auditors for their Role – Country Papers, London -NAO, Madrid - EUROSAI Főtitkárság, Budapest - ÁSZ FEMI, 2004), 24 p.;

 

212. Privatisation in Hungary – Challenges, Impacts and Lessons - INTOSAI Privatizációs Munkacsoportjának 11. ülése (Szófia, 2004. május 31 - június 3.)

in.: konferencia dokumentumok (Sofia - BNAO, London - NAO, Budapest - ÁSZ Könyvtár, Bécs - INTOSAI Főtitkárság, 2004.), 14 p.;

213. Transparency and Accountability in the Operation of Public Finances: Principles and Hungarian Practices - ICGFM and School of Accounting Florida International Universety Conference (Miami, 2005. május 3.)

in.: konferencia dokumentumok (Washington - ICGFM Board, Budapest ÁSZ Könyvtár, 2005), ill. www.asz.hu (magyar nyelvű honlap, fordítás), 15 p.;

 

214. Analysis of Civil Servants’ Heritage and Income means of preventing conflicts of interests: Current statutory regulations and the SAI’s possibilities for action - IV EUROSAI-OLACEFS Fiscal Conference (Lima, 2005. november 17-18), 61-86. p.;

in.: konferencia dokumentumok (Analysis of civil Servanst’ Heritage and Incom: Fiscalizacion de las Herencias y rentas de las personalidades públicas, PSAO, Lima, ÁSZ Könyvtár, Budapest, Madrid –EUROSAI Főtitkárság, 2005), www.asz.hu (magyar nyelvű honlap, fordítás), 13 p.;

 

215. The Role of Supreme Audit Institutions in Preventing Corruption -Corruptions and Options of the Activities of SAI c. nemzetközi konferencia (Montenegró, Podgorica, 2006. március 29-30.)

in.: konferencia dokumentumok (Podgorica – MSAO = Supreme Audit Office of Montenegro /Montenegro Számvevőszéke/, Budapest – ÁSZ Könyvtár, 2006), 10 p.;

 

216. Competitive State – Competitive Economy: The Lint between Supreme Audit Institutions and the Modernisation of the State Organisation with regard to the Strategic Goals of INTOSAI – ICGFM konferencia: Some Aspects of the Competitiveness, Sustainable Development and Constitutional State” (Miami, 2006. május 9 - 10.)

in.: konferencia dokumentumok (Washington -ICGFM Board, Budapest -ÁSZ Könyvtár, 2006), ill. www.asz.hu (magyar nyelvű honlap, fordítás), 14 p.;

 

217. The Functioning of INTOSAI according to its Strategic Plan - International Syposium on helping global Governmental activities – INTOSAI Conference (Bécs, 2006. június 20.)

in: konferencia dokumentumok (Bécs - INTOSAI Főtitkárság, Budapest -ÁSZ Könyvtár, 2006), ill. www.asz.hu (magyar nyelvű honlap, fordítás), 5 p.;

 

 

218. Privatization within the Hungarian Public Health System - ARABOSAI – EUROSAI Fiscal Conference (Tunisz, 2006. december 1-2.)

in.: konferencia dokumentumok (Madrid - EUROSAI Főtitkárság, Budapest - ÁSZ Könyvtár, 2006), ill. www.asz.hu (magyar nyelvű honlap, fordítás), 11 p.;

 

219 Sustainable Development and Government Capacity Building - ICGFM konferencia (Miami, 2007. május 19.)

in.: konferencia-dokumentumok (Washington -ICGFM Board, Budapest - ÁSZ FEMI), www.asz.hu (magyar nyelvű honlap, fordítás), 17 p.;

 

220. Tapasztalatok az Európai Uniós források számvevőszéki ellenőrzése keretében) -„St. Kliment Ohridski” Állami Egyetem (Szófia, 2007. július. 5.)

in.: a kiutazás és tárgyalások dokumentumai (Szófia –BNO, Budapest –ÁSZ Könyvtár, 2007) www.asz.hu (magyar nyelvű p.on), 11 p.;

 

221. Accountability and Transparency in the Budgetary Process: The National Audit - Inter-Parlamentáris Unió konferenciája (Genf, 2007. szeptember 19.)

in.: konferencia dokumentumok (Genf-IPU, Budapest - ÁSZ Könyvtár, 2007), ill. www.asz.hu, 6 p.;

 

222. Environmental Audits and Main Related Experiences of the State Audit Office of Hungary - ARABOSAI – EUROSAI Fiscal Conference (Kuwait, 2008. február 5-6.)

in.: konferencia dokumentumok (Madrid - EUROSAI Főtitkárság, Budapest - ÁSZ Könyvtár, 2008), ill. www.asz.hu, 6 p.;

 

223. Establishing and Operating a Quality Management System, Experiences of the EUROSAI Training Committee Seminar in Budapest, EUROSAI szeminárium (Berlin, 2008. április 9-11.)

in.: konferencia dokumentumok (Madrid - EUROSAI Főtitkárság, Bonn - BrH, Budapest - ÁSZ Könyvtár), ill. www.asz.hu, 7 p.;

 

224. Shaping Public Finances towards Economic Convergence (Hungarian case study) – ICGFM konferencia (Miami 2008. május 19-20.)

in: konferencia dokumentumok (Washington, ICGFM Board, Budapest, ÁSZ Könyvtár, 2008.), ill. www.asz.hu (magyar nyelvű honlap, fordítás), 11 p.;

 

225. Internal Audit in the Public Sector – UNDP Konferencia (Budapest, 2009. január 12-13.)

in.: konferencia dokumentumok, ill. www.asz.hu

 

 

226. Possibilities of SAO in combating corruption – UN/INTOSAI Symposium

(Bécs, 2009, február 11.)

in: konferencia dokumentumok, ill. www.asz.hu

 

227. Financial and Economic Crisis in Hungary – The mission of the State Audit Office – II. EUROSAI-ARABOSAI Konferencia (Párizs, 2009. március 29-31.)

in: konferencia dokumentumok, ill. www.asz.hu 

* A továbbiakban publikációkhoz soroltan szerepeltetett hivatkozások külön, szerzőnkénti csoportosításban is kigyűjtöttek a jegyzékhez kapcsolódóan. Itt elkülönítetten szerepelnek azok a hivatkozók, akikkel a szerző munkatársi kapcsolatban volt, vagy van. Külön találhatók meg a besorolás nélküli szaklapokban megjelent publikációk. A jegyzék az előadások között csak az írásos formában megjelent és publikusan is hozzáférhetőket szerepelteti. Az irodalomjegyzék nem tartalmazza a különböző egyetemek oktatási programjához kapcsolódó, összevont évfolyamoknak tartott, illetve a napi oktató munkába illeszkedő előadásokat. Hasonlóan nem szerepelteti az irodalomjegyzék azon, a közpénzügyek, közigazgatás tárgykörébe tartozó írásokat sem, amelyek a központi napilapokban, hetilapokban, ismeretterjesztő folyóiratokban jelentek meg, illetve előadásként civil szerveződések fórumain hangzottak el.