Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Kutatás, tudomány  --  Tudományos közlemények  --  SZTE Gazdaságtudományi Kar közleményei  --  Szolgáltatások világa

Paternalizmus vagy közös döntés? Páciensek az orvos - beteg kommunikációról

Málovics Éva - Vajda Beáta - Kuba Péter
Az orvos-beteg kapcsolatot nagymértékben meghatározza a felek közötti kommunikáció. A nemzetközi szakirodalomban a kommunikáció és egészségügyi döntéshozatal kapcsán a közös döntés és a páciens egyéni igényeihez való alkalmazkodás egyre nagyobb hangsúlyt kap. Hazánkban ugyanakkor - korábbi kutatási eredmények alapján - még mindig a paternalista, orvos- központú kommunikáció és döntéshozatal dominál. A tanulmány egy (az igénybe vevői oldal véleményét vizsgáló) kérdőíves kutatás eredményeit mutatja be, melynek legfőbb témái az orvos-beteg kapcsolat, a döntéshozatalba való bevonódással kapcsolatos igények és korábbi tapasztalatok. Az eredmények megerősítik azon feltételezést, mely szerint a paternalista stílus, illetve a döntés orvoshoz való delegálása az igénybe vevői oldal által is gyakran preferált minta.