Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Kutatás, tudomány  --  Tudományos közlemények  --  SZTE Gazdaságtudományi Kar közleményei  --  A szociális identitás, az információ és a piac

A regionális identitás szerepe a regionális gazdaságfejlesztésben

Lukovics Miklós
Napjainkban a globalizációval párhuzamosan felértékelődik a lokalitások szerepe. A sikeres vállalatok tartós versenyelőnyeinek forrásai térbeli koncentrációt mutatnak, ami a regionális tudományok művelőitől a lokális bázis minél szélesebb körű megismerését várja el. Az Európai Unió országok viszonylatában kiemelten kezeli a gazdasági és társadalmi kohézió kérdéskörét. A kohéziós célok eléréséhez kidolgozott programok csak abban az esetben lehetnek sikeresek, ha erős a térségi össze-fogás. Ebből adódóan mindenképpen célszerűnek tűnik megvizsgálni, hogy lehet-e egy régiónak identitása, s egyáltalán az identitás megnyilvánulhat-e valamilyen kollektív formában. Jelen tanulmány a regionális identitás fogalmi hátterének tisztázására tett kísérlet után megpróbálja számba venni azt, hogy a regionális identitás megléte, ereje milyen üzenetet hordoz a regionális gazdaságfejlesztés számára.