Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Kutatás, tudomány  --  Tudományos közlemények  --  SZTE Gazdaságtudományi Kar közleményei  --  A szociális identitás, az információ és a piac

A társadalom és a kultúra hatása a hálózatosodásra

Patik Réka
A közgazdaságtannal és regionális tudományokkal foglalkozók elé a gazdaság térbeliségének felerősödött szerepe új kihívásokat állít. A sajátosan átalakuló gazdasági tér révén az empirikusan vizsgálható alakzatok (pl. vállalati hálózatok, klaszterek, ipari körzetek) számos formája jött létre. Sokszínűségük miatt több kérdés is felmerül velük kapcsolatban. Egyes gazdaságokban ugyanis egy adott iparág vállalkozásai különböző mértékben ugyan, de hajlandóak az együttműködésre, eközben máshol - a több fórumon és a szakirodalomban is hangsúlyozott előnyök ismeretében - sem. A létrejövő együttműködések természetében is jelentős különbségek figyelhetőek meg, melyek megértése támpontot jelenthet a fejlesztési programok, regionális stratégiák kialakításakor is.
 
Tanulmányunk elsősorban a külföldi szakirodalomra támaszkodva először a hálózatok szerepét vázoljuk fel, majd ezt egészítjük ki a társadalmi tőke (social capital) fogalmával, melynek meghatározó szerepe van az együttműködési készség, hajlandóság kialakulásában. Nem tekintjük célunknak empirikus adatok feldolgozását, legfőképpen a kulcsfogalmak összekapcsolására, elméleti körüljárására vállalkozunk.