Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Kutatás, tudomány  --  Tudományos közlemények  --  SZTE Gazdaságtudományi Kar közleményei  --  A közszolgáltatások marketingje és menedzsmentje

Közszolgáltatás és menedzsment

Dinya László
JATEPress, Szeged, 2002
A közszféra esetében akárcsak más fejlettebb országokban, hazánkban is át kell gondolni az alapvető kérdéseket :a szféra rendeltetését, szerepét a társadalmi igények kielégítésében, a működésével kapcsolatos alapvető fogalmainkat, elveket. A közszféra paradigmaváltásával kapcsolatos egyik igen izgalmas terület, a közszolgáltató szervezetek irányításának, működtetésének - az üzleti szférából származó analógia alapján: menedzselésének - kérdésköre. Az üzleti szférában kialakult (és jól bevált)menedzsment módszerek, elvek és gyakorlati fogások nem vehetők át egy-az-egyben, sőt megkockáztatható a megállapítás, hogy az esetleges átvétel során olyan jelentős mértékű adaptációs feladat állhat előttünk, ami már egyenértékű új megoldások kidolgozásával A közszolgáltató szervezetek menedzsment sajátosságainak feltárására egy hosszabb távú, átfogó primer kutatást indítottunk 1998-ban,amelynek kapcsán vizsgáltuk a közszféra átalakulásából fakadó kihívásokat, és a cikk a legfontosabb eredményeket ismerteti.