Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Oktatás  --  Képzések  --  Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szak (MA)

NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK levelező tagozat

 

Az oklevélben szereplő végzettség megnevezése:

okleveles közgazdász, nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szakon

 

A képzés célja:

Olyan szakemberek felkészítése, akik alapvető nemzetközi, mikro- és makrogazdasági, nemzetközi politikai, európai integrációs, nemzetközi jogi, regionális és civilizációs/globalizációs, valamint üzleti ismereteik birtokában képesek a gazdasági intézményrendszer különböző területein és szintjein nemzetközi jellegű közgazdasági elemző munkára, önálló munka végzésére a döntéselőkészítő, -elemző feladatok megoldásában. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.

 

A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:

 • a gazdasági, a pénzügyi, a marketing és a menedzsment elméletek nemzetközi összefüggésekben és környezetben történő felhasználására,
 • a nemzetközi üzleti környezet geopolitikai, társadalmi, kulturális és vallási vonatkozásainak elemzésére, és képesek ezeket a napi döntéseik során alkalmazni,
 • a nemzetközi üzleti környezet jogi és etikai vonatkozásainak elemzésére,
 • hatékony nemzetközi üzleti stratégiák kidolgozására,
 • tárgyalási, meggyőzési technikák aktív és hatékony alkalmazására, üzleti kommunikációra két idegen nyelven.


Az oklevél kiadásának nyelvvizsga feltétele:

Az oklevél kiadásánál az SZTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 20. fejezetében foglaltak szerint kell eljárni, figyelemmel a képzési és kimeneti követelményekben rögzített nyelvvizsga követelményekre is:

A marketing, a közgazdálkodás és közpolitika, a regionális és környezeti gazdaságtan, a nemzetközi gazdaság és gazdálkodás, a pénzügy valamint az MBA mesterszakokon az oklevél kiadásához angol nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga, vagy egy másik élő idegen nyelvből középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga, vagy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.


Főbb szakmai tárgyak:

 • Nemzetközi stratégiai menedzsment
 • Globális marketing
 • Nemzetközi pénzügyek
 • Világgazdasági folyamatok és régiók
 • A nemzetközi és az európai jog alapjai
 • Nemzetközi tárgyalások és interkulturális kommunikáció
Fizetendő díjak

A költségtérítés összege/félév, az első tanévben (költségtérítéses képzés esetén): 250.000,- Ft

(A további tanévekben a költségtérítés összege legfeljebb az előző tanévben megállapított költségtérítésnek a Központi Statisztikai Hivatal által előző évre vonatkozóan közzétett fogyasztói árindexszel növelt összege lehet.)

 

Bővebb felvilágosítás

ferencziildiko Ferenczi Ildikó

tanulmányi előadó
Telefon: 62/546-912
E-mail: ferenczi@eco.u-szeged.hu


Farkas Zsóka

Farkas Zsóka

oktatási koordinátor
Telefon: 62/544-213
E-mail: farkas.zsoka@eco.u-szeged.hu

 

A jelentkezés módja

Az Országos Felvételi Információs Központ által kiadott szabványos jelentkezési lapon 2014. február 15-ig .

A jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalókat a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató-2014. szeptemberben induló képzések c. elektronikus kiadvány tartalmazza.


Bővebb információk: www.felvi.hu


 

A képzéssel kapcsolatos letölthető anyagok

A képzés részletes tájékoztatója - letölthető anyag pdf formátumban

A nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak ismertető füzete - letölthető anyag pdf formátumban

Belépési feltételek

Kreditelismerési adatlap

Szóbeli témakörök felvételi beszélgetéshez

Pontszámítás

 

Kérdőíves felmérésünk eredménye

A minta: 2004-2005-ben végzett GTK-s hallgatók (99 fő); 38% férfi, 62% nő; 43% nappali tagozat, 10,1% esti tagozat, 26,3% levelező tagozat, 20,2% távoktatás tagozat;

Adatfelvétel: postai úton történő önkitöltős kérdőíves megkérdezés

diagrammok_MA_1
diagrammok_MA_2