Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Intézetek, szakcsoportok  --  Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézet  --  Regionális Gazdaságfejlesztési Szakcsoport

Dr. Pukli Péter Publikációs lista

 
Tudományos Publikációk jegyzéke
 
1.) A technológiai szerelési munkák áralakulásának megfigyelése a beruházási árstatisztikában.
Ipari és Építőipari Statisztikai Értesítő 1968. 5. szám.
2.) A üzembe helyezett beruházások árindexe. Statisztikai Szemle 1968. 6.szám.
3.) Az egyedi nagyberuházások árstatisztikai megfigyelése.
Ipari és Építőipari Statisztikai Értesítő 1969. 2. szám
4.) Pukli Péter - Sőrés János: Az egyedi gyártású termékek árváltozásának mérése a beruházási árstatisztikában.
Ipari és Építőipari Statisztikai Értesítő 1969. 10. szám
5.) Adatok a kommunális beruházásokról. Statisztikai szemle,1971. 12. szám
6.) A beruházási árszínvonal alakulásának statisztikai megfigyelése.
Ipari és Építőipari Statisztikai Értesítő, 1972. 5. szám
7.) Beruházások és építkezések statisztikája.
Szerkesztette: Dr. Révfalvy Miklós és Dr. Tar József, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1973.
8.) Beruházási árak 1966-1970. Figyelő XV. évf. 13. szám
9.) Nagy J. - Pukli P.: A beruházási költségek vizsgálata statisztikai módszerekkel. Statisztikai Szemle 1974. 1. szám
10.) Beruházási indexek. Ipari és Építőipari Statisztikai Értesítő 1974. 11. szám
11.) Nagy J. - Dr. Pukli P. - Dr. Tar J.: A beruházási-építőipari árak és költségek meghatározása és változásának mérése.
Statisztikai Szemle 1975. 1. és 2. szám
12.) Beruházási tevékenység a negyedik ötéves terv időszakában.
Ipari és Építőipari Statisztikai Értesítő, 1976. 8-9. szám
13.) A beruházások hatékonyságának néhány vizsgálati módszere.
Statisztikai Szemle 1985. 11. szám
14.) A külkereskedelmi árfolyamváltozások mérése.
Statisztikai Szemle 1989. 11. szám
15.) A magyar külkereskedelmi statisztika történetéből.
Statisztikai Szemle 1992 8-9. szám
16.) Külkereskedelmi statisztika - Külkereskedelmi Oktatási és Továbbképző Kft.
17.) Strukturális változások a főbb gazdasági ágakban.
Statisztikai Szemle 1994. 10. szám
18.) Statisztika (Közigazgatási szakvizsga tananyaga) Szerzők: Nyitrai Ferencné dr., Dr. Klinger András Szerkesztette: Dr. Pukli Péter .
BM kiadó
19.) Fundamental stages in designing procedure of statistical survey.
Statisztikai szemle, Special issue of 1997
20.) A beruházási statisztika története. Statisztikai Szemle 2003. 4. Szám
21.) A gazdaságstatisztika regionális mutatószámai. Versenyképesség – Regionális versenyképesség. Szerkesztette: Farkas Beáta és Lengyel Imre, Jatepress, Szeged, 2000.
22.) Dr. Pukli Péter – Végvári Jenő: A statisztika: tudomány és szakma. Statisztikai Szemle 2004. 1. Szám
23.) Dr. Pukli Péter – Lindnerné Eperjesi Erzsébet: Gazdaságstatisztika egyetemi jegyzet, Jatepress, Szeged, 2004.
24.) A statisztika minősége, valósághűsége, Katona Tamás emlékkötet, Budapest, 2008