Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Intézetek, szakcsoportok  --  Üzleti Tudományok Intézete  --  Marketing-Menedzsment Szakcsoport

Dr. Majó Zoltán önéletrajz

 
Szakmai önéletrajz
Név: Dr. Majó Zoltán
Beosztás: egyetemi docens, SZTE GTK
e-mail: majoz@eco.u-szeged.hu
telefon: 06-62-544-523 (munkahely)
Majo_1
 
Tanulmányok:
 
Szegedi Tudományegyetem PhD fokozat 2008
Gazdaságtudományi Kar
 
Miskolci Egyetem PhD abszolutórium 2000-2005
Gazdaságtudományi kar
Vállalkozás elmélet és gyakorlat doktori iskola
 
József Attila Tudományegyetem okleveles közgazdász 1994-1999
Állam és Jogtudományi Kar, Szeged
Közgazdász szak
Közszolgálati és Nonprofit szakirány
Marketing alspecializáció
 
József Attila Tudományegyetem 10 egyetemi félév 1991-1995
Természettudományi Kar, Szeged
Matematika - fizika tanári szak
 
Nyelvismeret:
 
Angol nyelv (középfokú „C” típusú nyelvvizsga)
Német nyelv (egyetemi kurzus)
 
Jelenlegi munkahely:
 
Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar, Üzleti Tudományok Intézet 2000 -
 
Szakmai munka és gyakorlat:
 
Szegedi Tudományegyetem fejlesztési igazgató 2004-
Oktatási Minisztérium, Diák - Bónusz Kht ügyvezető 2000-2003
Universitas - Szeged Kht. ügyvezető 1998-2000
József Attila Tudományegyetem Hallgatói Irodavezető 1996-1998
SZTE Marketing és Menedzsment Tanszék demonstrátor 1996-1999
 
Oktatási és kutatási tevékenység:
 
Oktatás: menedzsment, humán erőforrás menedzsment, információ menedzsment, e-business, vállalati toborzási folyamatok, karrier tervezés kurzusok nappali és távoktatási tagozaton
 
Kutatás: emberi erőforrás menedzsment és az információs társadalom összefüggés rendszerének vizsgálata, információ menedzsment és e-business modellek és megoldások sajátosságainak feltárása
 
Tudományos – közéleti tevékenység:
 
Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Intelligens Kártyafórum 1999 - 2006
Karrier Irodák Országos Szövetsége – elnökségi tag 1999 - 2005
SZTE GTK Informatikai és Távoktatási Bizottságának elnöke 2003 -
Szövetség az Elektronikus Kereskedelemért (SZEK) tagság 2007 -

Fontosabb publikációk
Majó Zoltán
 
A. Könyvek és könyvrészletek:
 
Majó, Z. – Szakál, P. (2009): Az elektronikus szolgáltatások térnyerése egy egyetemi esetpélda tükrében. In: Hetesi E. – Majó Z. – Lukovics M.: A szolgáltatások világa. pp: 332 – 343. SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei. JATE Press, Szeged
Dinya L. - Imreh Sz.- Majó Z. (2008): Menedzsment II. A sikeres vállalkozások. Távoktatási tananyag. SZTE GTK, Szeged
Imreh Sz. – Kürtösi Zs. - Majó Z. – Vilmányi M (2007): A menedzsment alapjai. Távoktatási Tananyag. SZTE GTK, Szeged
Majó Z. (2007): e-HRM: humán erőforrás menedzsment az információs társadalomban. In: Kürtösi Zs. – Vilmányi M. (szerk): Humánerőforrások I. (II. javított kiadás) pp. 196-203. JATE Press, Szeged (megjelenés alatt)
Majó Z. (2007): A mérés és a vállalati információs rendszerek. In: Gulyás L. (szerk): Vezetés-szervezés. pp. 152-174. JATE Press, Szeged (megjelenés alatt)
Majó Z. (2006): e-HRM: Humán erőforrás menedzsment az interneten In: Gulyás L. (szerk): Emberi Erőforrás Gazdálkodás. pp. 162-170. JATE Press, Szeged
Majó Z. (2005): Online karrier vállalati oldalaink – link az állásokhoz. In: Andrássy M. (szerk): Karrier Irodák kézikönyve. Friss diplomások toborzásának és kiválasztásának módszertana. pp. 61-66. BKAE Karrier Iroda, Budapest
Majó Z. – Veres Z. (2004): Felhasználói attitűdök tipizálhatósága az információtechnológiai térben In: Tudástranszfer és információs társadalom. pp. 71-83. BGF, Budapest
Majó Z. (2004): e-HRM: humán erőforrás menedzsment az információs társadalomban. In: Tóthné S. G. (szerk): Humán Erőforrások Gazdaságtana. pp: 399 – 424. Bíbor Kiadó, Miskolc
Majó Z. (2004): Online közszolgáltatások. In: Dinya L. – Farkas F. – Hetesi E. – Veres Z. (szerk): Nonbusiness Marketing és Menedzsment. pp: 383 – 401. KJK Kiadó, Budapest.
Konstans J. - Majó Z. - Riedl J. - Révész B. (2004): Szájt-propaganda. KJK Kiadó, Budapest.
Majó Z. (2001): Az emberi erőforrások és a mobilitás szerepe. In: Viszt Erzsébet (szerk): Az emberi erőforrások és a mobilitás megnövekedett szerepe az innovációs rendszerben. pp 33-57. Gazdaságkutató Intézet - Statisztikai és Regionális Vizsgálatok. OM, Budapest
Imreh Sz. - Kürtösi Zs. - Majó Z. - Vilmányi M. (2000): „Sorbanállás” A felső-és középvezetők toborzási folyamatainak változása. Struktúra - Munkaügyi Kiadó, Budapest
Majó Z. (2000): A munkaerőpiac és felsőoktatás kapcsolatrendszere. In: Farkas. B, - Lengyel. I (szerk): Versenyképesség – Regionális versenyképesség. pp: 169 – 186. SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei. JATE Press, Szeged
 
B. Folyóirat cikkek
 
Majó Z. (2007): Az Elektronikus Humánerőforrás Menedzsment és a HR-outsourcing értelmezési és kapcsolati rendszere. Vezetéstudomány 9 pp: 30-39
Majó Z. (2006): Úton az információs társadalom felé: tudjuk-e, hová tartunk? Információs Társadalom. 1. pp. 30 - 39
Majó Z. – Révész B. - Szekfű B. (2004): A collaborative filtering szerepe az online marketing munkában. Marketing & Menedzsment 4. pp. 61 – 72.
Majó Z. – Veres Z. (2004): E-optimizmus, e-pragmatizmus, e-pesszimizmus: használati szokásokat befolyásoló tényezők a digitális korban. Infinit Kutatási Jelentés, 5. pp. 46-48
Majó Z. – Veres Z. (2004): Infokommunikációs eszközök használata a magyar lakosság körében, az internetezési szokások tendenciái Magyarországon. eVilág 5. pp: 24 - 27
Majó Z. – Tóthné S. G. (2003): Infokommunikációs technikák térhódítása az online munkaerőpiacon és a humán erőforrás menedzsment területén. Munkaügyi Szemle 12. pp. 31 – 36.
Imreh Sz. - Kürtösi Zs. - Majó Z. - Vilmányi M. (2000): A felső és középvezetők toborzási folyamatainak változása. Munkaügyi szemle, 7-8. pp. 35 – 40.
 
C, Lektorált konferencia kötetek
 
Majó Z. – Gulyás L. (2008): Egy szegedi nagyvállalat humán erőforrás menedzsment tevékenységének jellemzői a rendszerváltás után. Hagyományok és új kihívások a menedzsmentben – Nemzetközi Konferencia. Szerk: Dienesné Kovács E. – Pakurár M. Campus, Debrecen
Majó Z. (2006): Development of Web-based Human Resource Management. First European Academic Workshop of e-HRM. Conference proceedings, szerk: T. Bondarouk. University of Twente, Twente, Netherlands
Majó Z. (2004): e-HRM: human resource management in the information society. 3rd International Conference for Young Researchers. pp: 17-23. Szent István Egyetemi Kiadó, Gödöllő
Majó Z. – Veres Z. (2003): Internet usage in the USA and Hungary A comparative analysis of user habits and an attitude research model. The Sixth International Conference on Electronic Commerce Research (ICECR-6) Conference proceedings, Dallas, pp: 162 – 177
Majó Z. – Veres Z. (2003): Internet használat az USA-ban és Magyarországon. Marketing Oktatók Klubjának IX, Konferenciája, Multimédiás CD kiadvány, Debreceni Egyetem, Debrecen
Majó Z. (2003): ICT for Human Resource Management. MicroCAD 2003 International Scientific Conference Miskolc, Conference Proceedings. Szerk: Lehoczky L. - Kalmár L., pp: 69-74 Miskolci Egyetem Innovációs és Technológiai Transzfer Centrum, Miskolc
Majó Z. (2002): Kihívások az e-Government területén az információs társadalom küszöbén Magyar Marketing Szövetség Marketing Oktatók Klubja VIII. Konferenciája, Szeged. Multimédiás CD kiadvány, Marketing-Menedzsment Tanszék, Szeged
Majó Z. (2002): The challenge of HRS at the beginning of information society. MicroCAD 2002 International Scientific Conference Miskolc, Conference Proceedings Szerk: Lehoczky L. - Kalmár L., pp: 65-70 Miskolci Egyetem, Miskolc
Majó Z. (2000): Az információ technológia (IT) szerepe a vállalati toborzási folyamatokban. Szekció kiadvány, Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Miskolc, pp: 45 -52.
 
D, Fontosabb kutatási jelentések, pályamunkák:
 
Majó Z. (2004): Az elektronikus üzlet és az elektronikus kereskedelem fogalmi köre. Elektronikus Kereskedelem. Krea Intelligens Könyvtár, Budapest CD-Rom kiadvány
Csirik J. – Imreh B. – Imreh Sz. – Kovács Z. – Majó Z. – Révész B. (2003): A kormányzati portál lehetséges kapcsolati rendszere az internetes regionális/önkormányzati hálózatokkal, Kutatási jelentés SZTE TTK– SZTE GTK, Szeged
Majó Z. (2002) A toborzási folyamatok változása – új kihívások a munkaerő piacon. In: Karrier CD HaHa Egyesület, Debrecen. időszaki multimédiás kiadvány
Kovács Z. – Majó Z. – Révész B. (2002): Az Üzleti Intelligencia módszerének gazdasági jelentősége a szervezetek értékteremtésében, Kutatási jelentés SZTE TTK Informatika tanszékcsoport – SZTE GTK Marketing – Menedzsment tanszék, Szeged
Majó Z. (2001): Az elektronikus önéletrajz. In:  Karrier CD. BKAE Karrier Iroda, Pont Szolgáltató Központ, SZTE Hallgatói Állásközvetítő és Karrier iroda, időszaki multimédiás kiadvány