Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Intézetek, szakcsoportok  --  Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézet  --  Regionális Gazdaságfejlesztési Szakcsoport

Tanulmányok Lengyel Imre professzor 60. születésnapja tiszteletére

Lukovics Miklós

SZTE Gazdaságtudományi Kar, Szeged, 2014

LI

 

Tartalom

Szerzők

 

Köszöntések

Rechnitzer János: A barát köszöntése

Varga Attila: A 60 évessé vált Lengyel Imre köszöntése

 

Térségi versenyképesség, területi egyenlőtlenségek

Kotosz Balázs: Területi koncentráció és bolyongás Lengyel Imre publikációs tevékenységében

Lukovics Miklós: Gondolatok a térségek versenyképességéről

 

Vállalkozásoktatás, vállalkozásfejlesztés

Imreh-Tóth Mónika: A vállalkozásoktatás szerepe a gazdaság- és vállalkozásfejlesztésben

Kállay László: A tranzakciós költségek: optimum, méretgazdaságosság, egyensúly

Imreh Szabolcs: Hangsúlyeltolódások a hazai vállalkozásfejlesztésben

 

Modellek a regionális gazdaságfejlesztésben – kicsit másképp

Patik Réka: Porter és az anyaság, avagy a rombusz egy niche-piacon

Elekes Zoltán: Az általánosított darwinizmus lehetőségei a regionális gazdaságfejlesztésben

 

Iparági koncentráció, innovációs rendszerek

Szakálné Kanó Izabella: Iparágak térbeli koncentrálódásának mérése: nemzetközi példák

Vas Zsófia – Bajmócy Zoltán: Klaszterek és innovációs rendszerek

 

Elméleti közgazdaságtani megközelítések

Nagy Benedek: Racionalitás a közgazdaságtanban

Mozsár Ferenc: Természetbeni juttatások