Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Intézetek, szakcsoportok  --  Üzleti Tudományok Intézete  --  Marketing-Menedzsment Szakcsoport

Dr. Majó Zoltán publikációk

Publikációs jegyzék

Majó Zoltán (majoz@eco.u-szeged.hu), SZTE GTK

 

(A) önálló (vagy társzerzős) könyv, könyvfejezet:

 

 1. Majó, Z. – Dobay, P.: Az emberi erőforrás menedzsment informatikai támogatása. In.: Karoliny, M. – Poór. J,: Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv pp.: 449-474 Complex Kiadó, Budapest
 2. Majó, Z. – Fodor, P. – Kerekes, K. – Poór, J (2010): A globális gazdasági és pénzügyi válság hatása a humán erőforrásokra Magyarországon. In.: Kerekes, K. – Poór, J: Humán erőforrás menedzsment pp: 98-108, Presa Universitara Clujeana
 3. Majó, Z. (2009): A diplomás pályakövetés célhoz rendelése. In.: Horváth, T. – Kiss, L. – Nyerges, A. – Roberts, É.: Diplomás pályakövetés, Educatio Nkft, Budapest
 4. Majó, Z. Andrási, M. (2009): Karrierszolgáltatások és diplomás pályakövetés. In.: Horváth, T. – Kiss, L. – Nyerges, A. – Roberts, É.: Diplomás pályakövetés, Educatio Nkft, Budapest
 5. Majó, Z. (2009): Hallgatói életútmenedzsment. In.: Drótos György – Kováts Gergely: Felsőoktatás-menedzsment. Aula Kiadó, Budapest
 6. Majó, Z. – Szakál, P. (2009): Az elektronikus szolgáltatások térnyerése egy egyetemi esetpélda tükrében. In: Hetesi E. Majó Z. – Lukovics M.: A szolgáltatások világa. pp: 332 – 343. SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei. JATE Press, Szeged
 7. Majó, Z. (2009): Az elektronikus kereskedelem. In: Veres Z. Szolgáltatás Marketing (szerk.): Szolgáltatásmarketing alapjai pp: 449-454. Akadémiai Kiadó, Budapest
 8. Majó, Z.- Révész B. (2009): A frontvonal virtualizálódása. In: Veres Z. Szolgáltatás Marketing (szerk.): Szolgáltatásmarketing alapjai. pp.: 281 - 293 Akadémiai Kiadó, Budapest
 9. Majó, Z. (2005): Online karrier vállalati oldalaink – link az állásokhoz. In: Andrássy M. (szerk): Karrier Irodák kézikönyve. Friss diplomások toborzásának és kiválasztásának módszertana. pp. 61-66. BKAE Karrier Iroda, Budapest
 10. Majó, Z. – Veres Z. (2004): Felhasználói attitűdök tipizálhatósága az információtechnológiai térben In: Tudástranszfer és információs társadalom. pp. 71-83. BGF, Budapest
 11. Majó, Z. - Imreh, Sz. – Vilmányi, M. (2004): „Páternoszter” – Egy nonprofit hallgatói vállalkozás életpályája. pp. 351-364. in: Dinya L. – Farkas F. – Hetesi E. – Veres Z. (szerk.): Nonbusiness Marketing és Menedzsment, KJK Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó Kft. Budapest
 12. Majó, Z. (2004): Online közszolgáltatások. In: Dinya L. – Farkas F. – Hetesi E. – Veres Z. (szerk): Nonbusiness Marketing és Menedzsment. pp: 383 – 401. KJK Kiadó, Budapest.
 13. Majó, Z. (2004): e-HRM: humán erőforrás menedzsment az információs társadalomban. In: Tóthné S. G. (szerk): Humán Erőforrások Gazdaságtana. pp: 399 – 424. Bíbor Kiadó, Miskolc
 14. Konstans, J. – Majó, Z. – Riedl, J. – Révész, B. (2004): Szájt-propaganda. KJK Kiadó, Budapest.
 15. Majó, Z. (2001): Az emberi erőforrások és a mobilitás szerepe. In: Viszt, E. (szerk): Az emberi erőforrások és a mobilitás megnövekedett szerepe az innovációs rendszerben. pp 33-57. Gazdaságkutató Intézet - Statisztikai és Regionális Vizsgálatok. OM, Budapest
 16. Imreh, Sz. – Kürtösi, Zs. – Majó, Z. – Vilmányi, M. (2000): „Sorbanállás” A felső-és középvezetők toborzási folyamatainak változása. Struktúra - Munkaügyi Kiadó, Budapest
 17. Majó, Z. (2000): A munkaerőpiac és felsőoktatás kapcsolatrendszere. In: Farkas, B. – Lengyel, I. (szerk): Versenyképesség – Regionális versenyképesség. pp: 169 – 186. SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei. JATE Press, Szeged

 

(B) önálló (vagy társzerzős) tanulmány tudományos folyóiratban:

 

 1. Fodor P. – Kerekes K. – Majó Z. – Poór J. (2009): A globális gazdasági és pénzügyi válság hatása a humán erőforrásokra Magyarországon. Közgazdász Fórum – Fórum Economic RMKT 9/2009 pp: 5-16
 2. Bencsik, A. - Poór, J. - László, Gy. - Majó, Z. - Fekete,. I. (2009):Trend and Tendencies in the Field of Improving the HR Systems of Hungarian Public Universities, Review of International Comparative Management, Volume 10, number 1, pages 61-77,
 3. Majó, Z. – Poór, J. – Bencsik, A. – Fekete, I. – László, Gy. (2008): Trendek és tendenciák a magyarországi állami egyetemek HR-rendszereinek továbbfejlesztése tükrében. COMPETITIO VII/2 pp: 115-145
 4. Majó, Z. (2007): Az Elektronikus Humánerőforrás Menedzsment és a HR-outsourcing értelmezési és kapcsolati rendszere. Vezetéstudomány 9 pp: 30-39
 5. Majó, Z. (2006): Úton az információs társadalom felé: tudjuk-e, hová tartunk? Információs Társadalom. 1. pp. 30 – 39
 6. Majó, Z. – Révész B. - Szekfű B. (2004): A collaborative filtering szerepe az online marketing munkában. Marketing & Menedzsment 4. pp. 61 – 72.
 7. Majó, Z. – Veres Z. (2004): E-optimizmus, e-pragmatizmus, e-pesszimizmus: használati szokásokat befolyásoló tényezők a digitális korban. Infinit Kutatási Jelentés, 5. pp. 46-48
 8. Majó, Z. – Veres Z. (2004): Infokommunikációs eszközök használata a magyar lakosság körében, az internetezési szokások tendenciái Magyarországon. eVilág 5. pp: 24 – 27
 9. Majó, Z. – Tóthné S. G. (2003): Infokommunikációs technikák térhódítása az online munkaerőpiacon és a humán erőforrás menedzsment területén. Munkaügyi Szemle 12. pp. 31 – 36.
 10. Imreh, Sz. – Kürtösi, Zs. – Majó, Z. – Vilmányi, M. (2000): A felső és középvezetők toborzási folyamatainak változása. Munkaügyi szemle, 7-8. pp. 35 – 40.

 

(C) felsőoktatási jegyzet:

 

 1. Majó, Z. (2008): A mérés és a vállalati információs rendszerek. In: Gulyás, L. (szerk): Vezetés-szervezés. pp. 152-178. JATE Press, Szeged
 2. Majó, Z. – Dinya, L. – Imreh, Sz.- (2008): Menedzsment II. A sikeres vállalkozások. Távoktatási tananyag. SZTE GTK, Szeged
 3. Imreh, Sz. – Kürtösi, Zs. – Majó, Z. – Vilmányi, M (2007): A menedzsment alapjai. Távoktatási Tananyag. SZTE GTK, Szeged
 4. Majó, Z. (2007): e-HRM: humán erőforrás menedzsment az információs társadalomban. In: Kürtösi, Zs. – Vilmányi, M. (szerk): Humánerőforrások I. (II. javított kiadás) pp. 196-203. JATE Press, Szeged
 5. Majó, Z. (2006): e-HRM: Humán erőforrás menedzsment az interneten In: Gulyás L. (szerk): Emberi Erőforrás Gazdálkodás. pp. 162-170. JATE Press, Szeged

 

(D) lektorált konferencia kötetek:

 

 1. Majó, Z. – Vilmányi, M. (2008): Hierarchiák és/vagy hálózatok: a vállalatok természetének kiterjesztett értelmezése evolúciós szempontból. A gazdasági környezet és a vállalati stratégiák – IX. Ipar-és Vállalatgazdasági Konferencia. Szeged, 2008. október 30-31.
 2. Majó, Z. –Gulyás, L. (2008): Egy szegedi nagyvállalat humán erőforrás menedzsment tevékenységének jellemzői a rendszerváltás után. Hagyományok és új kihívások a menedzsmentben. Nemzetközi Konferencia. Debrecen, 2008.október 2-3
 3. Majó, Z. – Révész, B. (2008): Értékteremtés a közösség erejével. A collaborative filtering szerepe az online marketing munkában. Marketing Oktatók Klubjának Konferenciája. Budapesti Corvinus Egyetem, 2008. augusztus 28 - 29.
 4. Majó, Z. - Vilmányi, M. (2008): Az együttműködések szorosságának hatása az együttműködések eredményességére felsőoktatási kutatás-fejlesztési kooperációknál. Marketing Oktatók Klubjának Konferenciája. Budapesti Corvinus Egyetem, 2008. augusztus 28 - 29.
 5. Majó, Z. (2006): Development of Web-based Human Resource Management. First European Academic Workshop of e-HRM. Conference proceedings, szerk: T. Bondarouk. University of Twente, Twente, Netherlands
 6. Majó, Z. (2004): e-HRM: human resource management in the information society 3rd International Conference for Young Researchers. pp: 17-23. Szent István Egyetemi Kiadó, Gödöllő
 7. Majó, Z. – Veres Z. (2003): Internet usage in the USA and Hungary A comparative analysis of user habits and an attitude research model. The Sixth International Conference on Electronic Commerce Research (ICECR-6) Conference proceedings, Dallas, pp: 162 – 177
 8. Majó, Z. – Veres Z. (2003): Internet használat az USA-ban és Magyarországon. Marketing Oktatók Klubjának IX, Konferenciája, Multimédiás CD kiadvány, Debreceni Egyetem, Debrecen
 9. Majó, Z. (2003): ICT for Human Resource Management. MicroCAD 2003 International Scientific Conference Miskolc, Conference Proceedings. Szerk: Lehoczky L. - Kalmár L., pp: 69-74 Miskolci Egyetem Innovációs és Technológiai Transzfer Centrum, Miskolc
 10. Majó, Z. (2002): Kihívások az e-Government területén az információs társadalom küszöbén Magyar Marketing Szövetség Marketing Oktatók Klubja VIII. Konferenciája, Szeged. Multimédiás CD kiadvány, Marketing-Menedzsment Tanszék, Szeged
 11. Majó, Z. (2002): The challenge of HRS at the beginning of information society. MicroCAD 2002 International Scientific Conference Miskolc, Conference Proceedings Szerk: Lehoczky L. - Kalmár L., pp: 65-70 Miskolci Egyetem, Miskolc
 12. Majó, Z. (2000): Az információ technológia (IT) szerepe a vállalati toborzási folyamatokban. Szekció kiadvány, Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Miskolc, pp: 45 -52.

 

(E) Fontosabb pályaművek, kutatási jelentések:

 

 1. Majó, Z (2007): e-HRM: Az elektronikus humán erőforrás menedzsment jelenségvilága. Doktori disszertáció. SZTE GTK, Szeged.
 2. Majó, Z. (2004): Az elektronikus üzlet és az elektronikus kereskedelem fogalmi köre. Elektronikus Kereskedelem. Krea Intelligens Könyvtár, Budapest CD-Rom kiadvány
 3. Majó, Z - Csirik, J. – Imreh, B. – Imreh, Sz. – Kovács, Z. – Révész, B. (2003): A kormányzati portál lehetséges kapcsolati rendszere az internetes regionális/önkormányzati hálózatokkal, Kutatási jelentés SZTE TTK– SZTE GTK, Szeged
 4. Majó, Z. (2002) A toborzási folyamatok változása – új kihívások a munkaerő piacon. In: Karrier CD HaHa Egyesület, Debrecen. időszaki multimédiás kiadvány
 5. Majó, Z. – Kovács, Z. – Révész, B. (2002): Az Üzleti Intelligencia módszerének gazdasági jelentősége a szervezetek értékteremtésében, Kutatási jelentés SZTE TTK Informatika tanszékcsoport – SZTE GTK Marketing – Menedzsment tanszék, Szeged
 6. Majó, Z. (2001): Az elektronikus önéletrajz. In:  Karrier CD. BKAE Karrier Iroda, Pont Szolgáltató Központ, SZTE Hallgatói Állásközvetítő és Karrier Iroda, időszaki multimédiás kiadvány