Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Kutatás, tudomány  --  Tudományos közlemények  --  SZTE Gazdaságtudományi Kar közleményei  --  A közszolgáltatások marketingje és menedzsmentje

Önkormányzati szolgáltatások a regionális gazdasági hálózatok kiépítésében

Buzás Norbert
JATEPress, Szeged, 2002
A vállalkozói hálózatok tanulmányozásában külön helyet foglalnak el a kormányzati szerepvállalás szükségességét és lehetőségét vizsgáló munkák. Ezeknek az ad különös aktualitást, hogy a vállalkozási együttműködéseket megtestesítő külföldi szervezeti példák meggondolatlan másolásának támogatásában a különböző szintű kormányzatok is gyakran jelentős szerepet vállalnak.
 
Az alábbi tanulmány összefoglalja a helyi önkormányzatok részvételi lehetőségeit a regionális klaszterek kialakításában, bemutatja a nemzetközi gyakorlat alapeseteit, és egy regionális operatív program készítésének tapasztalatait felhasználva körvonalazza a hazai önkormányzatok racionális szerepvállalását.