Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Intézetek, szakcsoportok  --  Üzleti Tudományok Intézete  --  Marketing-Menedzsment Szakcsoport  --  Prof. Dr. Rekettye Gábor

Prof. Dr. Rekettye Gábor - tudományos publikációk

 

Rekettye Gábor

 

 

tudományos publikációinak listája

 

 

Pécs, 2009. március

 

ÖSSZAFOGLALÓ ADATOK

 

 

A publikáció jellege

 

A kandidátusi értekezés (1984) előtt írt publikációk száma

 

A kandidátusi értekezés után írt publikációk száma

Mindössze-sen

Összesen

 

Ebből idegen nyelven

Összesen

 

 

Ebből idegen nyelven

 

A. Könyvek

2

-

13

3

15

B. Könyvrészletek

 

6

-

17

4

23

C. Szakfolyóirat-cikkek

 

21

3

51

8

72

D. Tanulmánykötetek:

 

1

1

7

2

8

E. Értekezések, tanulmányok, disszertációk:

8

-

3

-

11

F. Konferenciakötetek

3

-

38

26

41

G. Kutatásjelentések, szakértői tanulmányok

 

5

-

29

13

34

Mindösszesen

44

4

156

53

205

 

 

 

I. A kandidátusi cím megszerzése (1984) előtt közölt publikációk

 

A. Könyvek:

 

1. Rekettye Gábor: Külkereskedelem-technikai és gazdasági ismeretek, Kézirat, Tankönyvkiadó, Budapest, 1975, 1-215 oldal

2. Rekettye Gábor: Termelővállalatok értékesítési politikája, Kézirat, Tankönyvkiadó, Budapest, 1977, 1-257 oldal, (Akadémiai díjjal kitüntetve) Többszöri kiadásban

 

B. Könyvrészletek

 

3. Rekettye Gábor: Kereskedelmi folyamatok, In: Kézikönyv tanácsi iparvállalatok vezetői részére, II kötet, Szerzői kollektíva tagjaként. Szerkesztő: Zeller Gyula, Barakonyi Károly, Pécsi Tudományegyetem, KTK, Pécs, 1975, 22 – 70 old.

4. Rekettye Gábor: A gyártmányfejlesztés folyamata, In: Kézikönyv tanácsi iparvállalatok vezetői részére, II kötet, Szerzői kollektíva tagjaként. Szerkesztő: Zeller Gyula, Barakonyi Károly, Pécsi Tudományegyetem, KTK, Pécs, 1975, 84 - 100 old.

5. Rekettye Gábor: Az értékelemzés alkalmazása a vállalati munkában, In: Kézikönyv tanácsi iparvállalatok vezetői részére, II kötet, Szerzői kollektíva tagjaként. Szerkesztő: Zeller Gyula, Barakonyi Károly, Pécsi Tudományegyetem, KTK, Pécs, 1975, 261 – 286 old.

6. Rekettye Gábor – Fojtik János: Külkereskedelmi piacszervezés és vevőszolgálat, I. kötet, 2-3. fejezet. Szerkesztő: Dezsériné Dr. Major Mária, Kísérleti jegyzet, Külkereskedelmi Főiskola, Budapest, 1980

7. Rekettye Gábor – Kiss Zsuzsa: Marketingorientációjú vállalati szervezetek kiépítése, In: Dezsériné, Major Mária (szerk.) Külkereskedelmi piacszervezés és vevőszolgálat, II. kötet, 102-124. old

8. Az exportcélzatú információk megszerzésének módszerei, Szerzői kollektíva tagjaként. Szerkesztő: Nyitrai Ferencné, Varga Imre, Statisztikai Kiadó Vállalat, Budapest, 1981, pp. 1-216

 

C. Szakfolyóirat-cikkek

 

9. Rekettye Gábor: Fogyasztás és kereskedelem Svédországban, Kereskedelmi Szemle, Budapest, XII. Évf. 1971, 10. szám, 43 – 49 old.

10. Rekettye Gábor - Jancsi Gyula: Piachoz alkalmazkodó külkereskedelmi stratégia a pécsi Kesztyűgyárban, Marketing - Piackutatás, 1974. 2. szám

11. Rekettye Gábor: A marketing elmélet és gyakorlat változása a fejlett tőkés országokban, Marketing - Piackutatás, X. Évf. 1976, 2. szám, 149 – 155. old

12. Rekettye Gábor: Az iparvállalati termékpolitika fogalmi köre, Marketing - Piackutatás, X. Évf. 1976, 3. szám, 313 – 318 old.

13. Rekettye Gábor - Petrovits József, A baranyai kesztyűipar fejlődésének lehetőségei, Pécsi Műszaki Szemle, XXI. Évf. 1976, 2. szám, 16 - 21 old.

14. Rekettye Gábor: A szegmentáción alapuló piacpolitika szerepe a tőkés országokba irányuló exportunk fejlesztésében, Marketing - Piackutatás, X. Évf. 1976, 4. szám, 469 – 474 old.

15. Rekettye Gábor: A formatervezés helye és szerepe a termékpolitikában, Minőség és Megbízhatóság, 1976, 5.szám

16. Rekettye Gábor: Meszto i rolj proektirovanyija formü v proizvodsztvennoj politike predprijatii, MM. Kacsesztvo i nagyezsnoszty, Eksztrennoe izdanie 1977, pp. 366-370.

17. Rekettye Gábor: Egy kísérleti termékvizsgálat eredményei, Minőség és Megbízhatóság, XI. Évf. 1977, 4. szám, 557 – 560 old.

18. Rekettye Gábor: A vállalati termékpolitikáról (I. rész), Minőség és Megbízhatóság, XI. Évf., 1977., 6.szám, 858 – 865. old.

19. Rekettye Gábor: A vállalati termékpolitikáról (II. rész), Minőség és Megbízhatóság, XII. Évf., 1978, 1.szám, 82-95 old.

20. Rekettye Gábor: A vállalati termék-piac döntések lehetséges irányai, Marketing - Piackutatás, XI. Évf. 1977., 3. szám, 349 – 354 old.

21. Rekettye Gábor: Piacorientált vevőszolgálat az iparvállalatoknál, Iparpolitikai Tájékoztató XIV évf. 1977, 7 szám, 28-33 old.

22. Rekettye Gábor: A környezeti változások hatása - innovatív reagálás, Marketing - Piackutatás 1978, 2. szám, 135-141. old.

23. Fojtik János - Rekettye Gábor: A külpiaci versenyképesség egyes tényezői, Marketing - Piackutatás, XIII. Évf., 1979, 4. szám, 463 – 469 old.

24. Rekettye Gábor - Gyuró Béla: Az EGK cipőiparának és lábbeli piacának elemzése, Bőr- és Cipőtechnika, Budapest, XXX. Évf., 1980, 6. szám, 187 – 192 old.

25. Rekettye Gábor: Kooperation und Lohnarbeit, Ungarisches Exportblatt, Ungarisches Handelskammer, 1981, pp. 21-22

26. Fojtik János - Rekettye Gábor: Vállalati piacpolitika és minőség, Minőség és Megbízhatóság, XV. Évf. 1981, 2. szám, 187-191 old.

27. Rekettye Gábor - Orosdy Béla - Fojtik János: A gyermekcipő-kínálat fejlesztésének egyes kérdései, Kereskedelmi Szemle, XXII. Évf. 1981., 1. szám

28. Rekettye Gábor: Opportunities for Cooperation in the Leather and Footwear Industry, Marketing in Hungary, 1982, 4.szám

29. Rekettye Gábor: Vásárra visszük a bőrünket!, Propaganda – Reklám, XXVI. Évf., 1984., 2. szám, 10 – 13 old.

 

D. Tanulmánykötetek:

 

30. Rekettye Gábor - Barakonyi Károly: Decision-making in Marketing under Conditions of Several Criteria, Acta Universitatis Lodziensis, 1979, Seria III, Nr.40., pp. 153-163.

 

 

E. Értekezések, tanulmányok, disszertációk:

 

31. Rekettye Gábor: Az integrációk elmélete - az EWG és az EFTA, Díjnyertes TDK dolgozat, Budapest, 1967

32. Rekettye Gábor: A magyar bőrkesztyűexport helyzete és fejlesztési lehetőségei, Egyetemi doktori értekezés, Pécs, 1972, Summa cum laude

33. Rekettye Gábor: A Pécsi Kesztyűgyár, Díjnyertes MKT pályamunka, Pécs, 1973

34. A ruházati ipar termékszerkezetének korszerűsítése, Készült 250 pld-ban, az Ipari Minisztérium közreműködésével, OMFB, Budapest, 1982. március, (Szerzői kollektíva tagjaként), 1 – 129 old.

35. Rekettye Gábor: A bőrfeldolgozó-iparban működő állami nagyvállalatok stratégiai helyzetének elemzése, Tanulmány-kézirat, MDI, Budapest 1982, december

36. A ruházati ipar termékszerkezete korszerűsítésének egyes kérdései, Készült 150 pld-ban, az Ipari Minisztérium közreműködésével, OMFB, Budapest, 1984. június, (Szerzői kollektíva tagjaként), 1 – 84 old.

37. Rekettye Gábor: A termékszerkezet korszerűsítésére irányuló vállalati döntések piaci feltételrendszere, Kandidátusi értekezés, MTA, Budapest, 1984., 1 – 233 old.

 

F. Konferenciakötetek

 

38. Rekettye Gábor: A marketingelmélet és gyakorlat változása a fejlett tőkés országokban, Jubileumi konferencia, MKKE KTK, Pécs, 1974, 119-146 old.

39. Rekettye Gábor: A szegmentáción alapuló piacpolitika szerepe a tőkés országokba irányuló exportunk fejlesztésében, Piackutató metodikai konferencia anyaga, PTE, Pécs, 1976, szeptember

40. Rekettye Gábor. Külpiaci gazdasági vállalkozások, A PTE és az OPKI közös konferenciájának anyaga, Budapest-Pécs, 1979

 

 

G. Kutatásjelentések, szakértői tanulmányok

 

41. Az SZVV olajkályha piacának aktivizálása, MKKE-KNT, kutatási jelentés I-II rész, kutatási jelentés sokszorosítványa, Pécs, 1973, Társzerzők: dr.Zeller Gyula, dr. Orosdy Béla, 1-43 old.

42. Optimális keresleti-kínálati modell Magyarország termálvízkészletének hasznosítására, II/4-es kötet, MKKE-KNT – VÁTI, kutatási jelentés sokszorosítványa, Budapest, 1974, Társszerzők: dr.Hoóz István, dr.Zeller Gyula, dr.Orosdy Béla, 1- 62 old.

43. Optimális keresleti-kínálati modell a magyarországi termálvizek hasznosítására, III. kötet, MKKE-KNT – VATI, kutatási jelentés sokszorosítványa, Budapest, 1974, Társszerzők: dr.Hoóz István, dr.Zeller Gyula, dr.Orosdy Béla, 1 – 45 old

44. Középtávú tervmetodikai ajánlás, (Szerzői kollektíva tagjaként) kutatási jelentés sokszorosítványa, Pécsi Tudományegyetem, 1975

45. A DCV győri raktárának szervezése, III kötet: a raktározási és szállítási rendszer vizsgálata, kutatási jelentés sokszorosítványa, Pécsi Tudományegyetem, 1975, Társszerzők: dr.Barakonyi Károly, dr.Orosdy Béla, 1 – 33 old.

 

 

II. A kandidátusi értekezés megszerzését követően írt publikációk:

 

 

A. Könyvek

 

 

46. Rekettye Gábor: Nemzetközi marketing, Janus Pannonius Egyetemi Kiadó, Pécs, 1994, második kiadás 1995, harmadik kiadás: 1997, negyedik kiadás 2001, pp 1-310

47. Rekettye Gábor: Értékteremtés a marketingben — termékek piacvezérelt tervezése, fejlesztése és menedzselése, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1997, pp. 1-212. Második kiadás 1999.

48. Rekettye Gábor: Az ár a marketingben, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1999. pp. 1 - 342 oldal

49. Rekettye Gábor (szerkesztő): The Significance of the Last Decade, University of Pécs, Faculty of Business & Economics, Pécs, 2000, 1-476 pp

50. Rekettye Gábor és Fojtik János (szerkesztők és fordításszerkesztők): Doyle, Peter: Értékvezérelt marketing, Panem-Whiley Kiadó, Budapest, 2002.

51. Rekettye Gábor és Fojtik János: Nemzetközi marketing, Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2003, 1-310 oldal

52. Rekettye Gábor: Az ár a marketingben, KJK-Kerszöv Kiadó, Budapest, 2003, 2004. pp. 1 - 342 oldal

53. Berács – Lehota – Piskóti – Rekettye (szerk.): Marketingelmélet a gyakorlatban, KJK-Kerszöv, Budapest, 2004, 335 old.

54. Berács – Lehota – Piskóti – Rekettye (ed): Marketing Theory and Practice – a Hungarian Perspective, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2004, p. 402

55. Józsa – Piskóti – Rekettye – Veres: Döntésorientált marketing, KJK-Kerszöv, Budapest, 2005., 413. old

56. Józsa – Piskóti – Rekettye – Veres: Decision-oriented Marketing, KJK-Kerszöv, Budapest, 2005., 413. old

57. Rekettye Gábor (2007), Kisvállalati marketing, Akadémiai Kiadó Budapest, pp 1-204

58. Rekettye Gábor – Hetesi Erzsébet (2009): Kínálatmenedzsment, Akadémiai Kiadó, Budapest pp. 1-280

 

 

 

 

 

B. Könyvrészletek

 

 

59. Rekettye Gábor - Fojtik János: A külpiaci marketing, Janus Pannonius Tudományegyetem Továbbképző Központ, Pécs, 1992, pp. 1-210

60. Közgazdaságtudományi Kar, Jubileumi kiadvány, (ISBN 963 641 396 7) Pécs 1995, 1-173 pp. Szerzői kollektíva tagjaként (szerkesztő: Takács Béla)

61. Fojtik János — Rekettye Gábor (szerkesztők):Hagyomány és megújulás a magyar marketingoktatásban, A magyar marketingoktatók IV. Éves konferenciáinak előadásai, Pécs, 1998. szeptember 3-4, 1-223 old.

62. Rekettye Gábor — Vörös József: „FÉG Konvektorgyártó Rt.,1996” In: Szegedi — Marer — Waisvisz (szerkesztők): „Vállalati esettanulmányok (1. Kötet). Aula Kiadó, Budapest, 1999, 153-177 oldal.

63. Rekettye Gábor — Lipi Szabolcs: „A Zsolnay Porcelángyár Rt., 1997” In: Szegedi — Marer — Waisvisz (szerkesztők): „Vállalati esettanulmányok (1. Kötet). Aula Kiadó, Budapest, 1999, 99-119 oldal.

64. Rekettye Gábor: „Az árak és a fogyasztói magatartás” (Az év legjobb marketing cikke kitüntetéssel) In: Marketing Almanach 1998-1999, Magyar Marketing Szövetség, Budapest, 1999. 243-253 oldal.

65. Rekettye Gábor: „Értékesítési csatornák a nemzetközi marketingben” In: Eszes — Szabóné — Szántó —Veres (szerkesztők): Globális marketing, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1999. 319-415 oldal. Második kiadás: 2001

66. Rekettye Gábor: The Significance of the Last Decade, In: The Significance of the Last Decade, University of Pécs, Faculty of Business & Economics, Pécs, 2000, x-xiv. pp

67. Rekettye Gábor: The Changing Role of Market Orientation in the Transforming Hungarian Economy, In: The Significance of the Last Decade, University of Pécs, Faculty of Business & Economics, Pécs, 2000, 62-74 pp

68. Rekettye Gábor -Tersztyánszky Tibor - Orosdy Béla: The Survey of Customer Satisfaction in the Electricity Industry, In: The Significance of the Last Decade, University of Pécs, Faculty of Business & Economics, Pécs, 2000, 92-100 pp.

69. Rekettye Gábor: Nemzetközi marketing, In: Poór J. és Farkas F.,(szerk.): Nemzetközi menedzsment, KJK-Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Budapest, 2001, 125-159 oldal

70. Rekettye Gábor: Az érték a marketingben, In: Takács (szerk.) Tanulmánykötet Zeller Gyula professzor 75. születésnapja tiszteletére, PTE, KTK, 2003, pp. 2-28

71. Rekettye Gábor: Paradigmaváltás a marketingkoncepcióban a XXI. sázad elején, In: Berács – Lehota – Piskóti – Rekettye (szerk.): Marketingelmélet a gyakorlatban, KJK-Kerszöv, Budapest, 2004, 27-43 old.

 

72. Gabor Rekettye: Pardigm-shift in the Marketing Concept at the Beginning of the New Millennium, In: Berács – Lehota – Piskóti – Rekettye (ed): Marketing Theory and Practice – a Hungarian Perspective, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2004, pp. 31-48.

 

73. Rekettye Gábor: Makár-tanya Sportcentrum, esettanulmány, in. Szűcs (szerk.) Marketing esettanulmányok, PTE, KTK, Pécs, 2004., pp. 79-92

 

74. Rekettye Gábor: A marketing alapjai (I, II, VI. és VII. fejezet), PTE, KTK, Pécs, 2005.

75. Hetesi Erzsébet – Rekettye Gábor: Clusters of Loyalty in Consumer Markets, In: Grbac-Meler (eds): Customer Value in a Dynamic Environment, Rijeka, 2008, pp. 90-107.

76. Rekettye Gábor: Marketingstratégiák a gazdasági recesszió időszakában, In: Bugár-Farkas (szerk.) Elkötelezettség és sokoldalúság, PTE KTK, Pécs, 2009, pp 85-93

 

 

 

 

C. Szakfolyóirat-cikkek

 

 

77. Rekettye Gábor: Megjegyzések a termelés és a fogyasztás ellentéteiről (I. rész.), Minőség és Megbízhatóság, 1984, 6. szám

78. Rekettye Gábor: Megjegyzések a termelés és fogyasztás ellentéteiről (II. rész.), Minőség és Megbízhatóság, XIX. Évf. 1985., 1. szám, 21 – 28 old.

79. Rekettye Gábor: A japán gazdasági sikerek háttere, Tervgazdasági Fórum, 1987, 2. szám, 122 – 131. old.

80. Rekettye Gábor: A magyar gazdaság reformja (japán nyelven), International Business Information Center, Osaka, Japan, 1988, 1. Szám

81. Rekettye Gábor: A japán gazdaság helyzete és a magyar-japán gazdasági kapcsolatok alakulása, Megjelent a KOPINT-DATORG “Japán” cimü sorozatának a 1989/1 számában, pp. 7-33

82. Rekettye Gábor: A környezeti változások hatása a marketing oktatására, MARKETING, XXV. Évf. 1991/3-4 szám, 179 – 189 old.

83. Rekettye Gábor: A külpiaci marketing I, MARKETING, XXV. Évf. 1991/5-6 szám, 307 – 313 old.

84. Rekettye Gábor: A külpiaci marketing II, MARKETING, XXVI. Évf. 1992/1. szám

85. Rekettye Gábor: A japán tőke Magyarországon, KOPINT-DATORG: Japán és a gyorsan iparosodó távol-keleti országok, (1992/3. Szám) pp. 35- 39

86. Rekettye Gábor: A Magyar-Japán Gazdasági Klub, KOPINT-DATORG: Japán és a gyorsan iparosodó távol-keleti országok, (1992/3. Szám) pp. 51-55

87. Rekettye Gábor: Mi is az a marketing orientáció? MARKETING, XXVIII. évfolyam, 1994/2 szám, 81-86 old.

88. Rekettye Gábor: Marketing és minőség, MARKETING, XXVIII. Évf. 1994., 3. szám, 173 – 178 old.

89. Rekettye Gábor: A japán disztribúciós rendszer sajátossága, Kereskedelmi Szemle XXXV. évfolyam, 1994/6. szám, 33 – 39 old.

90. Rekettye,Gábor –Gupta, Ashok, G. Half-Way Towards Market Economy, MARKETING & MENEDZSMENT, XXIX. Évf., 1995. 1. 27-33 pp.

91. Rekettye Gábor: Marketing in kvaliteta iz Madzarskega vidika, ORGANIZACIJA, XXVIII. 9-10 1995 (Szlovénia), 592-599 pp.

92. Rekettye Gábor - Fojtik János: Marketingképzés a felsőoktatásban, I. rész, MAGYAR FELSŐOKTATÁS, Budapest, 1996/1-2. 18-20 pp.

93. Rekettye Gábor - Fojtik János: Marketingképzés a felsőoktatásban, II. rész, MAGYAR FELSŐOKTATÁS, Budapest, 1996/3. 17-19 pp.

94. Rekettye Gábor - Fojtik János: Marketingképzés a felsőoktatásban, III. rész, MAGYAR FELSŐOKTATÁS, Budapest, 1996/4. 17-19 pp.

95. Rekettye Gábor: A vállalati marketing rendszere, MARKETING & MENEDZSMENT, XXX évf. 3. szám, 1996. 35-41 pp.

96. Rekettye Gábor - Tersztyánszky Tibor: A villamosenergia-fogyasztók elégedettségének mérése, MARKETING & MENEDZSMENT, XXXI évf. 1. szám, 1997. 4-9 pp.

97. Rekettye Gábor - Tersztyánszky Tibor: A villamos energia-fogyasztói elégedettség mérésének módszertani megközelítése, ELEKTROTECHNIKA, 1997. 90. évf. 3. szám, 91-95 pp.

98. Rekettye Gábor - Orosdy Béla és Tersztyánszky Tibor: Villamosenergia-szolgáltatás és fogyasztói elégedettség, MARKETING & MENEDZSMENT, XXXI évf. 3. szám, 1997. 4-11 pp.

99. Rekettye Gábor: Az árak és a fogyasztói magatartás, MARKETING & MENEDZSMENT, XXXI évf. 4. szám, 1997. 25-32 pp.

100. Rekettye Gábor - Orosdy Béla és Dr.Tersztyánszky Tibor: Villamosenergia-szolgáltatással való fogyasztói elégedettség 1996. évi felméréseinek eredményei, ELEKTROTECHNIKA, 1997. 90. évf. 9. szám, 354-360 pp.

101. Rekettye Gábor — Kiss Tibor: Fogyasztói észlelés, preferenciák és pozicionálás a személygépkocsik piacán, Marketing & Menedzsment, XXXII. Évf. 1998/1. 9-16. old.

102. Rekettye Gábor — Vörös József: Egy leáldozóban lévő cég újjászületése, Vezetéstudomány, XXIX. Évf. 1998/7-8. 48-62. old.

103. Rekettye Gábor: A marketing új korszaka — az értékorientáció, Vezetéstudomány, XXX. Évfolyam 1999. 6. szám, 43-48 oldal.

104. Rekettye Gábor: A vállalati árpolitika átalakuló feltételei az ezredfordulón, Vezetéstudomány, XXXI. Évfolyam 2000. 9. szám, 20-26 oldal.

105. Rekettye Gábor: Elégedettségvizsgálat az egyetemi hallgatók körében, Marketing & Menedzsment, XXXIV Évf. 2000/5, 12-18 oldal.

106. Rekettye Gábor: Fogyasztói Közérzet — 2000, Marketing & Menedzsment, XXXIV Évf. 2000/6, 7-12. oldal

107. Rekettye Gábor – Fojtik János: The Changing Role of Pricing in the New Millennium, Organizaciaja – Jounal of Management, Informatics and Human Resources (Slovenia), Vol. 33., december 2000, 685-689 pp.

108. Rekettye Gábor –Liu, Jonathan: Segmenting the Hungarian automobile market brand using perceptual and value mapping, The Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing (Henry Stewarrt Publication), ISBN 09673237, London, Volume 9, Issue 3, 2001, pp 241-253

109. Rekettye Gábor – Orosdy Béla – Tersztyánszky Tibor: A villamosenergia-szolgáltatásról alkotott fogyasztói vélemények 2000. évi vizsgálatának eredményei, Energiagazdálkodás, 42. Évf. 2001.2. szám, 9-12 oldal

110. Hetesi Erzsébet – Rekettye Gábor: A lakossági ügyfelek lojalitásának mérése és elemzése egy magyar energiaszolgáltatónál, VEZETÉSTUDOMÁNY, XXXII. Évf . 2001. 9. Szám, 17-25 pp

111. Rekettye Gábor: Árstratégia, árverseny, CEO, II. Évf. 2001/4 Szám, 27-30 pp.

112. Rekettye Gábor – Hetesi Erzsébet: Measurement and Analysis of Customer Loyalty to an Electricity Distributor in Hungary, Organizacija, Journal of Management, Informatics and Human Resources, Vol. 34, No 7. September, 2001, pp 442-450.

113. Rekettye Gábor: Pozicionálás — Észlelési és preferencia-térképek, CEO II. Évf. 2001/6 Szám, 14-18 pp.

114. G. Rekettye — T.Tersztyászky: In Hungary, Customers Rate Their Electric Distributors, Transmission & Distribution World (A Primedia Publication, USA), Vol. 54, No. 7, July 2002, pp 63-67

115. Rekettye Gábor: Gondolatok az innováció értelmezéséről és törvényszerűségeiről, Marketing & menedzsment, XXXVI. Évf. 2002/1. szám, 42-52 old.

116. Gábor Rekettye: Thoughts on the Regularities of Innovation from a Marketing Perspective, Organizacija, Journal of Management, Informatics and Human Resources, (Slovenia), Vol. 35, Dec, 2002., pp. 665-673

117. Rekettye Gábbor: A marketing új korszaka – az értékorientáció, Vezetéstudomány. Vol. 30. No. 6.: 43-47

118. G. Rekettye: The Regularities of Innovation — a Marketing Perspective, Acta Oeconomica, 2003, Vol. 53 (1) pp. 45-59

119. Rekettye Gábor: Az érték a marketingben, Marketing & menedzsment, XXXVIII. Évf. 2004, No. 2., pp. 6-18

120. Rekettye Gábor: Értékteremtés – értékmenedzsment, Harvard Businessmanager, Harvard Business Review, Magyar kiadás, 2004. április, pp. 54-65.

121. Hetesi, E. – Rekettye, G.: A lojalitás dimenzióinak longitudinális mérése a hazai lakossági energiafogyasztók körében faktoranalízis alapján, Vezetéstudomány, XXXVI. Évf. 2005, 3. szám, 48-57 pp

122. Hetesi Erzsébet és Rekettye Gábor: A lojalitás dimenzióinak mérése a hazai lakossági energiafogyasztók körében a megítélések átlagai alapján, Marketing & MENEDZSMENT, XXXVIII - XXXIX. Évf. 2004/6. – 2005/1. szám, pp. 55 – 69

123. Rekettye, G. and Pintér, J. (2006) ‘Customer satisfaction and price acceptance in the case of electricity supply’, International Journal of Process Management and Benchmarking, Vol. I, No. 3, pp. 220-230

124. Rekettye Gábor (2008), Marketingtervezés kisvállalatoknál, CEO, IX Évf. 2. szám melléklete: 1-12 old.

125. Pintér József – Rekettye Gábor: A villamosenergia-szolgáltatással való elégedettség mérésekor alkalmazható kvantitatív módszerek és modellek, Szigma, 2008. XXXIX Évf. 1-2 szám, 73-87 pp

126. Rekettye Gábor – ifj Rekettye Gábor (2009): A világ jövője — a jövő marketingje, Vezetéstudomány, XXXX. Évf. 2. szám, 2-9 oldal.

127. Rekettye Gábor (2009): Marketing a recesszió időszakában, Marketing & Menedzsment, 2009/1, pp. 14-22

128. Rekettye Gábor (2009): A kereskedelmi márkák szerepe a versenyben, Magyar Tudomány, 2009, június, pp 685-691

 

 

 

D. Tanulmánykötet

 

129. Rekettye Gábor: Japanese Direct Investment and How to Attract it to Hungary, In: Vörös (szerk.) Economic Restructuring in Hungary, Studia Oeconomica, Faculty of Economics, JPU, Pécs, August 1990

130. Rekettye Gábor: A marketing mix, In: Vörös (szerk.) STUDIA OECONOMICA, JPTE, KTK jubileumi tanulmánykötet (ISBN 963 641 395 9) Pécs, 1995, 313-329 pp.

131. Rekettye Gábor: Kisvállalkozások az élelmiszerkereskedelemben — Delicatesse üzlet Pécsett (A),Esettanulmány, In: Marketing esettanulmányok, JPTE, KTK, Pécs, 1996, 1997, 1998, 2000, pp 1-8

132. Rekettye Gábor: Kisvállalkozások az élelmiszerkereskedelemben — Delicatesse üzlet Pécsett (B) Esettanulmány, In: Marketing esettanulmányok, JPTE, KTK, Pécs, 1996, 1997, 1998, 2000, pp 1-3

133. Rekettye Gábor: A Zsolnay Porcelángyár, 1990, Esettanulmány, In: Marketing esettanulmányok, JPTE, KTK, Pécs, 1996, 1997, 1998, 2000, pp 1-16

134. Rekettye Gábor: Árpolitikai kihívások az ezredfordulón, In: “Új kihívások és válaszok az ezredfordulón” Tudományos emlékülés kötete Hoványi Gábor 70. Születésnapja tiszteletére, PTE, KTK, 2000., 33 – 43 oldal.

135. Rekettye, Gábor: The Changes of Market Orientation in the Transforming Hungarian Economy, In: Usui (Ed): SOME ISSUES IN MARKETING AND DEVELOPMENT Saitama University, Japan, 1996, 100-113 pp.

136. Rekettye,G. - Szűcs, K. A szolgáltatásminőség mérése-hallgatói elégedettség a Pécsi Tudományegyetemen. In: Hetesi E(szerk)Közszolgáltatások marketingje és menedzselése. SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei, JATE Press, 2002 (18 oldal),

 

E. Tanulmányok, értekezések:

 

 

137. Rekettye Gábor - Orosdy Béla: Az építőmester-képzés újraindítása a Janus Pannonius Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Karán, JPTE, PMMF, Pécs, 1995. december, 1-41 pp.

 

138. Rekettye Gábor - Orosdy Béla. Marketing az építési piacon, Kézirat, JPTE, PMMF, Pécs, 1995, 1-78 pp.

139. Rekettye Gábor: Az érték a marketingben, MTA doktori értekezés, Pécs, 2003, 1-218 old

 

 

 

F. Konferenciakötetek:

 

 

140. Rekettye Gábor - Fojtik János: Az egyetemi marketing oktatás néhány kérdése, In: MARKETING A FELSŐOKTATÁSBAN, marketing oktatók országos találkozójának előadásai, Miskolc, 1995. szept. 8-9., 3-16 pp.

 

141. Rekettye Gábor - Abby Ghobadian & Jonathan Liu (UK): Small firms and product innovation - evidence from UK, In: 25th EUROPEAN SMALL BUSINESS SEMINAR, PROCEEDINGS, European Foundation for Management Development, 1995 , Volume I. 423-435 pp.

 

142. Rekettye Gábor - Abby Ghobadian & Jonathan Liu (UK: The market orientation of SMEs in the Hungarian manufacturing industry, In: 25th EUROPEAN SMALL BUSINESS SEMINAR, PROCEEDINGS, European Foundation for Management Development, 1995, Volume II. 729-745 pp.

 

143. Rekettye Gábor: Market Orientation of the Hungarian Manufacturing Companies, In: Proceedings of the Conference on Central and Eastern Europe: 5 Years On (ISBN 0 948314 095) Chalfont St Giles Nucks, UK, 1995, 273-296 pp.

 

144. Rekettye Gábor - Farkas Ferenc: Relevant Management Issues in the Newly Emerging Nonprofit Organizations, In: ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT (ISBN 86-81049-99-2),Portoroz, 10-12 april 1996, 36-46 pp.

 

145. Abby Ghobadian & Jonathan Liu (UK) - Rekettye Gábor: Product Innovation and SMEs - Evidence from United Kingdom, In: ANNUAL PROCEEDINGS REVIEW - ECONOMIC RESEARCH (ISSN 1330-6308) Rijeka, 1996, 147-159 pp.

 

146. Rekettye Gábor - Abby Ghobadian & Jonathan Liu (UK): The Market Orientation of Small and Medium Sized Companies in Hungary, In: ANNUAL PROCEEDINGS REVIEW - ECONOMIC RESEARCH (ISSN 1330-6308) Rijeka, 1996, 159-177 pp.

 

147. Rekettye Gábor: A marketing-orientáció helyzete Magyarországon, In: ÚJ UTAK A KÖZGAZDASÁGI, ÜZLETI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÉPZÉSBEN, Jubileumi konferencia, Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, 1995. szeptember 28-30, Budapest, 1996, 370-376 pp.

 

148. Rekettye Gábor – Fojtik János: Marketingorientált-e az egyetemi marketingképzés, In: ÚJ UTAK A KÖZGAZDASÁGI, ÜZLETI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÉPZÉSBEN, Jubileumi konferencia, Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, 1995. szeptember 28-30, Budapest, 1996, 894-904 pp.

 

149. Rekettye Gábor -Tersztyánszky Tibor: Measuring Consumer Satisfaction in the Hungarian Electricity Industry, In: Proceeding of the Third Annual Conference on Central and Eastern Europe in a Global Context, REEB, Buckinghamshire Business School, 24-25 June 1997, Newland Park, Chalfont St. Giles Bucks, England (ISBN 09 483 14 29 X), 318-331 pp.

 

150. Rekettye Gábor: Piacvezérelt termék- és árpolitika, In: Konferenciafüzetek, Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs, 1997, 95-99 pp

 

151. Rekettye Gábor - Orosdy Béla: A villamos energia fogyasztók elégedettségi vizsgálatának metodikája - koordinálói szemszögbõl, In: Marketing egy stabilizálódó világban, A marketing oktatók III. éves konferenciája, Tatabánya, 1997. szeptember 4-5, 99 - 110 pp.

 

152. Abby Ghobadian - Rekettye Gábor: Service Marketing - Quality Research Agendas, In: Marketing Challenge in Transition Economies, Sixth International Conference On Marketing and Development, Balck Sea Univrsity, July 1997, 158-165 pp.

 

153. Rekettye Gábor: Értékteremés a marketingben, In: A magyar marketing műhelyek negyedik kerekasztal konferenciája, Keszthely, 1998. Június 3-5, A konferencia előadásai, 180-188. old.

 

154. Rekettye Gábor — Kiss Tibor: Fogyasztói megítélések és az észlelési térkép — a magyar személygépkocsi-piac példája, In: Hagyomány és megújulás a magyar marketingoktatásban, A magyar marketingoktatók IV. Éves konferenciáinak előadásai, Pécs, 1998. Szeptember 3-4. 97 - 105 old.

 

155. Rekettye Gábor: Dr Tomcsányi Pál köszöntése, In: Eszes, Veres (szerk.): Marketing a globalizálódó világban, A magyar marketingoktatók V. országos konferenciájának előadásai, Budapest, 1999. Aug. 26-27 pp. 7-8

 

156. Rekettye Gábor: "Az árpolitika megváltozott feltételei az ezredforduló globalizálódó gazdaságában" In: Magyar Marketing Műhelyek Ötödik Kerekasztal Konferenciájának előadásai. Keszthely, 1999, június, 184-194 oldal.

 

157. N.O’Regan – J.liu – G.Rekettye – J. Vörös: Refocusing Corporate Strategy in SMEs: Preparing for the Future, In Proceedings of The 1999 decision Science Institute Conference, Nov 20-23, New Orleans, USA

 

158. Rekettye Gábor: A hallgatói elégedettség vizsgálata a PTE-en In: Magyar Marketing Műhelyek Ötödik Kerekasztal Konferencijának előadásai. Keszthely, 2000. május 31 - június 2, 242-251. oldal.

 

159. G. Rekettye – T. Tersztyánszky: Survey of consumer satisfaction in the Hungarian electricity industry, In: Market transformation in the energy industries. Perspectives for the beginning of the third millennium, World Energy Council, Regional WEC European Energy Forum “KYIV-2000”, Ukrain, Kyiv, 2000, 124 -130 pp.

 

160. G. Rekettye – J. Fojtik: The Internet as a global marketing tool, In: Dadó and Wiktor (ed.): Marketing and Globalization, Cracow University of Economics and Matej Bel University, Cracow, Banska Bystrica, 2000, 225-235 pp.

 

161. G. Rekettye – T. Tersztyánszky: Customer satisfaction in the Hungarian electricity distribution, CIRED, 16th International Conference & Exibition on Electriciy Distribution, Part I: Contributions, IEE Conference Publication No: 482, 18-21 June 2001, 6.3 1-5 pp.

 

162. Rekettye Gábor és Fojtik János: Nemzetközi menedzsment: rövid áttekintés, In: Farkas és Poór (szerk.) Nemzetközi menedzsment az új jelenség, PTE, KTK, Konferenciakötet, Pécs, 2002., 212-221 old.

 

163. G. Rekettye – T. Tersztyánszky. Le contentement des consommateurs dans la distribution d’électricité en Hongrie, CIRED, 16th International Conference & Exibition on Electriciy Distribution, Part I: Contributions, IEE Conference Publication No: 482, 18-21 June 2001, 6.3f 1-5 pp.

 

164. Gábor Rekettye, Lányi Beatrix and Krisztián Szűcs: Measuring satisfaction in higher education — The case of a Hungarian university, 31st EMAC Proceeding, Conference, Braga, Portugal, 28-31 May, 2002, p. 57, on CD: pp 1-7

 

165. Gábor Rekettye, Lányi Beatrix and Krisztián Szűcs: Applying PI Analysis to Measure Students Satisfaction at the University of Pécs, British Academy of Management Annual Conference 2002, London, 9-11 September 2002, p. 35, full text on CD BAM 2002 Conference Proceedings

 

166. Gábor Rekettye: Innovation and Marketing: The Emergence of the Dominant Form of Marketing, British Academy of Management Annual Conference 2002, London, 9-11 September 2002, p. 46, full text on CD BAM 2002 Conference Proceedings

 

167. Rekettye, G. – Hetesi, E. Analyis of Customer Loyalty to the Electricity Distributor – The Case of the Hungarian Electricity Distribution being under Liberalization, CIRED, 17th International Conference on Electricity Distribution, Barcelona, 12-15 May 2003, Session No. 6, Paper No 28. Abstract in the Booklet of Summeries, Full text on CD named CIRED Conference Proceedings

 

 

168. Rekettye Gábor: A piaci struktúra és a marketing helyzetének átalakulása Magyarországon, MOK, Sopron, Absztrakt in. Kollár, Mészáros (szerk): Új tendenciák a marketingben és oktatásában, teljes szöveg az azonos című CD-n

 

169. Hetesi Erzsébet – Rekettye Gábor: A lojalitás dimenzióinak longitudinális mérése a hazai lakossági energiafogyasztók körében faktoranalízis alapján, MOK, Sopron, Absztrakt in. Kollár, Mészáros (szerk): Új tendenciák a marketingben és oktatásában, teljes szöveg az azonos című CD-n

 

170. Gabor Rekettye: Changes int he Global Market Structure – Consequences int he Marketing Philosophy and Practice, Plenary presentation, In: Marketing – Contemporary Significance and Perspectives, International Conference on Marketing, Cluj-Napoca, 5-6 November 2004,

 

171. Erzsébet Hetesi –Gábor Rekettye: Analysis of Customer Loyalty in the Case of Hungarian Public Utility, In: Marketing – Contemporary Significance and Perspectives, International Conference on Marketing, Cluj-Napoca, 5-6 November 2004,

 

172. Rekettye, Gábor and Pintér, József: Quantitative methods and models in measuring customer satisfaction in the electricity industry In: Sixteenth Annual Conference of POMS, Chicago, IL, April 29 – May 2, 2005, 1-25 pp.

 

173. Hetesi, Erzsébet and Rekettye, Gábor: Analysis of Customer Loyalty to the Electricity Distributors. Sixteenth Annual Conference of POMS, Chicago, IL, April 29 – May 2, 2005, 1-18 pp.

 

174. Hetesi, Erzsébet and Rekettye, Gábor: Clusters of Loyalty in Customer Markets. XX CROMAR Congress. MARKETING IN THE Konowledge Society and Contemporary Business Reality, Book of Abstracts. Rijeka, 25-27 October, 2007, pp. 60-61 Full text on CD under the same title. Pp. 1-15

 

175. Gábor Rekettye – Erzsébet Hetesi – Gábor Rekettye jr.: The Future of Our World and Possible Trends in Marketing, 8th International Congress, Marketing Trends Paris, January 16th-17th 2009, CD-n, pp. 1-16

 

176. Gábor Rekettye - Erzsébet Hetesi: Responsibility for the Future of our World — Paradigm Shift in the Theory and Practice of Marketing, In: New approaches in Public and Nonprofit marketing research & practice, 8th International Congress of the IAPNM 2009, 17-19th June 2009 Valencia (Spain), Abstract on page 46, Full text on CD, pp 1-11

 

 

 

 

 

G. Kutatásjelentések, szakértői tanulmányok

 

 

177. Rekettye Gábor - Moldován György: Study of the Rubber Automotive Components Market – Japan, Prepared for KOPINT and Inbucon Marketing Research, London, UK., December, 1987, pp. 1 – 22.

 

178. Rekettye Gábor - Moldován György: Gondolatok a Marubeni Corporation-nal kialakítandó stratégiáról, KOPINT-DATORG, 1988, október

 

179. A BÁZIS Déldunántúli Építőipari Vállalat helyzetének elemzése, közgazdasági és átszervezési kérdései, Tanulmány Szerzői kollektíva tagjaként, JPTE, Pécs, 1990 április

 

180. Rekettye Gábor - Orosdy Béla - Kiss Róbert A pécsi Zsolnay Porcelángyár átalakítása, illetve a Skála-Coop Rt. társtulajdonosi közreműködésének megalapozása, Tanulmány, JPTE, Pécs, 1990 június, 1 –44. pld

 

181. Előtanumány a Dél-Dunántúli Piért vállalat gazdasági társasággá történő átalakításáról és tevékenységének racionalizálásáról, Tanulmány, ANG International, Pécs, 1991 március, Szerzői kollektíva tagjaként

 

182. Javaslat a Dél-Dunántúli Piért Kereskedelmi Vállalat stratégiájára és gazdálkodásának továbbfejlesztésére, Tanulmány, ANG International, Pécs, 1991. november, Szerzői kollektíva témavezetője, 1-124. old.

 

183. Rekettye Gábor: Analysis of the Hungarian Zip Fastener Market, Prepared for Yoshida Japan/Austria, 1992 december, pp. 1 - 18

 

184. Analysis of the Hungarian Market of Kitchen Air Cleaners, Peperad for Best Spa (Olaszország), (társszerzőkkel) 1993 augusztus

 

185. Rekettye Gábor: Analyse des Ungarischen Aufzüge-Marktes, Prepared for Kompex GmBH, 1993 november

 

186. Rekettye Gábor, Orosdy Béla, Lajtai János, Marczi Gáborné A Pannónia Sörgyár Rt. marketing átvilágítása, JPTE, KTK, Pécs, 1993. Június, 1 – 44 old.

 

187. Rekettye, Gábor – Tóth, Gergely: Training Needs Analysis, JPTE-Middlesex University, 1995, pp. 1-45

 

188. Rekettye Gábor - Orosdy Béla: A villamosenergia-szolgáltatással való fogyasztói elégedettség 1996 évi izsgálatának eredményei, Összefoglaló jelentés JPTE KTK, 1997,

 

189. Rekettye Gábor - Orosdy Béla: A villamosenergia-szolgáltatással való fogyasztói elégedettség 1997 évi izsgálatának eredményei, Összefoglaló jelentés JPTE KTK, 1998,

 

190. Rekettye Gábor - Orosdy Béla: A villamosenergia-szolgáltatással való fogyasztói elégedettség 1998 évi izsgálatának eredményei, Összefoglaló jelentés JPTE KTK, 1999,

 

191. Rekettye Gábor - Orosdy Béla: A villamosenergia-szolgáltatással való fogyasztói elégedettség 1999 évi vizsgálatának eredményei, Összefoglaló jelentés PTE KTK, 2000,

 

192. Rekettye Gábor: A hallgatói elégedettség felmérésének eredményei, Kutatási jelentés, Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 2000, március, 1 – 25 old.

 

193. Rekettye Gábor - Orosdy Béla: A villamosenergia-szolgáltatással való fogyasztói elégedettség 2000 évi vizsgálatának eredményei, Összefoglaló jelentés PTE KTK, 2000,

 

194. Rekettye – Orosdy: Prüfungsergebnisse des Jahres 2000 über die Kundenzufridenheit beim Verbrauch von Elektroenergie, Kurze Zusammenfassung, Universitat Pécs, Januar 2001, pp 1-16

 

195. Rekettye – Orosdy: Findings of the Study Performed in 2000 of Customer Satisfaction with the Supply of Electricity, A brief summary, University of Pécs, Januart 2001, pp 1-16

 

196. Rekettye – Orosdy – Pintér – Hetesi: A fogyasztói elégedettség növelésének lehetőségei változó belső és külső környezetben, Kutatási jelentés, PTE, KTK, Pécs, 2001. július-augusztus, 1-83 oldal

 

197. Rekettye Gábor - Orosdy Béla: A villamosenergia-szolgáltatással való fogyasztói elégedettség 2001 évi vizsgálatának eredményei, Összefoglaló jelentés PTE KTK, 2002. január, I-II kötet, 1-101 oldal

 

198. Rekettye – Orosdy: Prüfungsergebnisse des Jahres 2001 über die Kundenzufridenheit beim Verbrauch von Elektroenergie, Kurze Zusammenfassung, Universitat Pécs, Januar 2002, pp 1-23

199. Rekettye – Orosdy: Findings of the Study Performed in 2001 of Customer Satisfaction with the Supply of Electricity, A brief summary, University of Pécs, Januart 2002, pp 1-23

 

200. Rekettye Gábor - Orosdy Béla: A villamosenergia-szolgáltatással való fogyasztói elégedettség 2003 évi vizsgálatának eredményei, Összefoglaló jelentés PTE KTK, 2002. január, I-II kötet, 1-101 oldal

 

201. Rekettye – Orosdy: Prüfungsergebnisse des Jahres 2002 über die Kundenzufridenheit beim Verbrauch von Elektroenergie, Kurze Zusammenfassung, Universitat Pécs, Januar 2003, pp 1-23

202. Rekettye – Orosdy: Findings of the Study Performed in 2002 of Customer Satisfaction with the Supply of Electricity, A brief summary, University of Pécs, Januart 2003, pp 1-23

 

203. Rekettye Gábor - Orosdy Béla: A villamosenergia-szolgáltatással való fogyasztói elégedettség 2004 évi vizsgálatának eredményei, Összefoglaló jelentés PTE KTK, 2005. január, I-II kötet, 1-101 oldal

 

204. Rekettye – Orosdy: Prüfungsergebnisse des Jahres 2003 über die Kundenzufridenheit beim Verbrauch von Elektroenergie, Kurze Zusammenfassung, Universitat Pécs, Januar 2004, pp 1-23

 

205. Rekettye – Orosdy: Findings of the Study Performed in 2003 of Customer Satisfaction with the Supply of Electricity, A brief summary, University of Pécs, Januart 2004, pp 1-23