Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Intézetek, szakcsoportok  --  Pénzügyek és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézete  --  Pénzügytani Szakcsoport

Dr. Kiss Gábor Dávid PhD tudományos publikációk

önéletrajz

CV EN

Tudományos publikációk – Scientific Publications

Dr. Kiss Gábor Dávid PhD, 2015. január

Disszertáció

– PhD Thesis:

 

Lektorált tanulmánykötet, könyvfejezetek

Peer Reviewed Monographs, Book Chapters:

 

Konferencia kiadvány és előadás (angol nyelvű)

Conference papers and presentations (English): 

 

Konferencia kiadvány és előadás (magyar nyelvű)

Conference papers and presentations (Hungarian):

  • Kiss, G. D., 2010. Kölcsönös függőség a Visegrádi országok kötvény, részvény és devizapiacai között – van-e értelme a második pillérnek? In: Andrássy Adél (szerk.): „Hitel, világ, stádium” Konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából, NYME GTK, 2009. november 3., Sopron ISBN: 978-963-9883-73-4
  • Kiss, G. D., 2009. A tőkepiaci hozamok hatványszerű valószínűségi eloszlásának okai Kelet-közép Európában. In: Andrássy Adél (szerk.): „Gazdaság és Társadalom” Konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából, NYME GTK, 2009. november 3., Sopron ISBN: 978-963-9871-30-4
  • Kiss, G. D. 2009. A kockázati tőkeelemek szerepe a hazai magánnyugdíjalapok portfoliójában. V. Európai kihívások nemzetközi tudományos konferencia, 2009. október 7., Szeged
  • Kiss Gábor Dávid 2008. A tőkefedezeti nyugdíjrendszer és az idősödés folyamata Magyarországon. In: Kovács Beatrix (szerk.): „Társadalom és Gazdaság – új trendek és kihívások” Nemzetközi tudományos konferencia kiadványa. EJF MGF GTI, Baja, 2008. szeptember 19. ISBN: 978-963-7290-62-6, 273-278. o.
  • Kiss Gábor Dávid 2007. Tökéletlen tőkepiacok és idősödés. In Botos K., Katona K. (szerk): Verseny és vesenyképesség. Szent István Társulat, Budapest, ISBN: 978-963-361-981-0, 140-148. oldal

Kutatási jelentések, tanulmányok

– Studies, reports: