Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Intézetek, szakcsoportok  --  Üzleti Tudományok Intézete  --  Marketing-Menedzsment Szakcsoport

Dr. Kovács Péter önéletrajz

Dr. Kovács Péter

pepe

 

Születési hely, idő

Budapest, 1978.06.07.


Iskolák, Végzettség

 • 1992 - 1996
  Bolyai János Gimnázium, Ócsa, emeltszintű matematikai képzés
 • 1996 - 2001
  JATE/SZTE TTK, Szeged, matematika tanár, programozó matematikus szakok, 2001-ben matematikai tanári diploma
 • 2001 - 2004
  SZTE GTK Doktori Iskola, PhD-hallgató, Sztochasztikus és dinamikus modellek a Közgazdaságtanban alprogram
 • 2005. szeptember
  Közgazdaságtudományi Doktori szigorlat (cum laude)
 • 2008. április
  PhD fokozatszerzés, Közgazdaságtudományok doktora (summa cum laude)
  Értekezés: A multikollinearitás vizsgálata lineáris regressziós modellekben. A PETRES-féle Red-mutató vizsgálata


Eddigi munkakörök

 • 2000/01. Tanév SZTE GTK, Statisztikai és Demográfiai Tanszék, demonstrátor
 • 2000-2005 Széchenyi István Gimnázium, tanár
 • 2002. szeptember - 2003. augusztus 31., SZTE GTK, Statisztikai és Demográfiai Tanszék, tudományos segédmunkatárs
 • 2003. szeptember – 2007. szeptember SZTE GTK, Statisztikai és Demográfiai Tanszék, egyetemi tanársegéd
 • 2004 – 2009 Dunaújvárosi Főiskola, főiskolai adjunktus
 • 2007. szeptember – 2011. augusztus SZTE GTK, Üzleti Tudományok Intézete egyetemi adjunktus
 • 2011. szeptember – SZTE GTK, Üzleti Tudományok Intézete egyetemi docens


Eredmények

 • Polygon matematika verseny, Szeged (szervező: SZTE TTK Bolyai Intézet)
  • I. Polygon matematika verseny Szeged, 1999. December I. hely
  • II. Polygon matematika verseny Szeged, 2000. Május II. hely
  • IV. Polygon matematika verseny Szeged, 2001. Május III. hely


Nyelvtudás

 • 2000 Angol középfokú állami nyelvvizsga
 • 2001 Nemzetközi középfokú angol államilag elismert nyelvvizsga
 • 2007 Nemzetközi középfokú német államilag elismert nyelvvizsga


Tagság

 • Magyar Statisztikai Társaság, Statisztika-oktatási Szakosztály tagja
 • International Statistical Institute, International Association for Statistical Education (IASE) tagja
 • European Masters on Official Statistics munkacsoport (EMOS) tagja
 • International Statistical Literacy Project (ISLP), honi koordinátora
 • A 2012 januárjában indult ISLP Strategy Project Universities and Research Institutes nemzetközi munkabizottság elnöke
 • Pakistan Journal of Statistics and Operation Research, Szerkesztő Bizottság tagja
 • A Magyar Tudományos Akadémia Statisztikai és Jövőkutatási Tudományos Bizottság Statisztikai Tudományos Albizottságának titkára.


Részvétel kutatási projektekben

 • Szociális és demográfiai változások Szeged lakótelepein (OTKA ny. szám: 26042) Kutatási időszak: 1998-2001, statisztikai elemzésekben hallgatói segéderő
 • Partnerközpontú önértékelési modell megalkotása és továbbképzések a felsőoktatási intézmények humánerőforrásainak fejlesztésért HEFOP-3.3.1.-P.-2004-06-0043/1.0, oktatói célcsoport tag
 • Életstílus alapú fogyasztói szegmentum kutatás (OTKA SZTE GTK), statisztikai elemző, 2007-2010
 • Háztartások vízfogyasztásának vizsgálata, modellezése Szegeden, 2009-2010, statisztikai elemző
 • Regionális innovációs képesség, versenyképesség és jólét, Baross Gábor program, 2010, statisztikai elemző.
 • A repterekhez kapcsolódó fejlesztési projektek helyi gazdaságfejlesztési hatásainak vizsgálata, 2010-2011, statisztikai elemző
 • Középiskolások pénzügyi kultúrájának felmérése projektben 2011 óta, statisztikai elemző, illetve a kutatási csoport vezetője
 • Lakossági ingatlanpiac vizsgálata Szegeden, IKV projekt, 2011
 • Learning Regions Határon átnyúló tudásalapú régiófejlesztés, IPA Cross-border Co-operation Programme, 2011-2012, statisztikai elemző
 • Üzletkritikus IT rendszerek vizsgálata, GOP, 2012-2013, statisztikai elemző, modellező


Szakmai tapasztalat

 • 11 év Ebből
  • Közoktatásban: 5 év
  • Felsőoktatásban: 10 év


Díjak, kitüntetések

 • 2006. Péter György díj (Péter György Statisztikai Alapítvány): a statisztika területén nyújtott oktatási tevékenységért


Publikációs tevékenység, konferencia előadások

 • Közlemények száma: 60, ebből 11 angol nyelven
 • Konferencia előadások száma: 29, ebből 9 angol nyelven


Oktatási tapasztalat

Jelenleg is oktatott tárgyak

 • Alapképzés (SZTE GTK)
  • Általános statisztika I. előadás, gyakorlat
  • Általános statisztika II. előadás, gyakorlat
  • Statisztikai adatelemzés számítógéppel (távoktatás)
  • Általános statisztika (távoktatás)
  • Bevezetés az SPSS használatába
  • Szakdolgozat vezetés (SZTE GTK, SZTE TTIK)
 • Mesterképzés (SZTE GTK)
  • Matematikai statisztika előadás, gyakorlat
  • Szakdolgozat vezetés (SZTE GTK, SZTE TTIK)
 • PhD képzés (SZTE GTK)
  • Többváltozós statisztika
  • Doktori témavezetés
 • Közoktatási vezetőképző program
  • Információgyűjtés, elemzés (SZTE Közoktatási Vezetőképző Intézet)
 • Évfolyamdolgozat (SZTE ÁJK)


Korábban oktatott tárgyak

 • Jogászképzés (SZTE ÁJK)
  • Általános statisztika szeminárium
  • Jogi informatika előadás
  • Jogi informatika gyakorlatok fakultatív kollégium
 • Gazdasági képzések
  • Gazdaságstatisztika (SZTE GTK)

Tehetséggondozás

OTDK témavezetés

 • 2009 Rittgasszer Imola: A kreatív kistérségek Magyarországon, országos I. helyezés (témavezetők: Prof. dr. Lengyel Imre, dr. Kovács Péter)
 • 2011 Kazár Klára: Fogyasztói tudatosság közszolgáltatási környezetben - a szegedi vízfogyasztási szokások kvantitatív vizsgálata, országos III. helyezés (témavezető: dr. Kovács Péter)


Jelenlegi PhD témavezetés

 • Rittgasszer Imola, SZTE GTK Doktori Iskola (témavezetők: Prof. dr. Lengyel Imre, dr. Kovács Péter)
 • Kazár Klára, SZTE GTK Doktori Iskola, (témavezető: dr. Kovács Péter)


Előgondozás: Középiskolások gondozása

 • 2012. május 4. az első pénzügyi-gazdasági ismeretterjesztő játékos délután középiskolásoknak szervezője
 • 2012. július 23-28 ECOCamp középiskolás tehetséggondozó tábor szervezője, szakmai vezetője. A projekt az NTP-KNYT-12 (Egyetemek által középiskolásoknak szervezendő) pályázaton nyertes pályázat volt.
 • A középiskolások pénzügyi kultúrájának felmérése kapcsán tájékozatók tartása iskola vezetőknek (2011-2012: Szeged, Kecskemét, Békéscsaba, Pécs, Kaposvár)
 • 2012 óta az SZTE GTK középiskolás tehetséggondozásának koordinátora


Konferencia- és versenyszervezői tevékenységek

 • A Magyar Regionális Tudományi Társaság IV. Vándorgyűlése, Szeged, 2006, szekciótitkár
 • Tavaszi Szél, Országos Doktorandusz Konferencia, Szeged, 2009, szekcióvezető
 • Challenges for Analysis of the Economy, the Businesses, and Social Progress, International Scientific Conference, Szeged, 2009. november 19-21, (35 országból 220 résztvevővel), Szervező Bizottság elnöke, szervezők: SZTE GTK – KSH
 • ENIRDELM 2010 (“Does leadership matter? Implications for Leadership Development and the School as a Learning Organisation”) konferencia, 2010. szeptember 16-18, Szervező Bizottság tagja, szervező: SZTE Közoktatási Vezetőképző Intézet
 • International Statistical Literacy Project Statisztikai Poszter készítő verseny hazai fordulójának szervezése, 2011.
 • Crossroads of Economics and Phychology, nemzetközi doktorandusz konferencia, SZTE GTK, 2012.06.15-16, szekcióelnök
 • International Statistical Literacy Project Statisztikai Poszter készítő verseny hazai fordulójának szervezése, 2013.


Jelenlegi Egyetemi közélet

 • 2011 óta az SZTE GTK Gazdasági Bizottságának titkára
 • 2011 óta az SZTE Közgazdaságtudományi Habilitációs Szakbizottságának titkára
 • 2008 óta az SZTE GTK OTDK Bizottságának tagja
 • az SZTE GTK Kari Tanácsának póttagja, tagja


Publikációim, konferencia-előadásaim


Folyóirat cikkek

Angol nyelven

 • [1]KOVÁCS P. – PETRES T. – TÓTH L. [2005]: A new measure of multicollinearity in linear regression models, International Statistical Review (ISR), Volume 73 Number 3, International Statistical Intitutes, Voorburg, The Netherlands, 405-412. oldal, Impakt Factor: 0,8.


Magyar nyelven

 • [2] SZONDI I. – KOVÁCS P. – IDOVIKA B. [2002]: A családok helyzete Szeged város lakótelepein, ACTA JURIDICA ET POLITICA, SZTE, Szeged, Tomus LXII. Fasc. 18, 1-30 oldal.
 • [3] FÜLÖP V. – SZONDI I. – KOVÁCS P. [2003]: Lakáscélú állami támogatások és egyéb, a lakáshoz jutást segítő ellátási formák, PUBLICATIONES DOKTORANDUM JURIDICORUM, SZTE, Szeged, Tomus II. Fasc. 6., 127-155 oldal.
 • [4] KOVÁCS P. – SZONDI I. [2003]: Úton az információs társadalom felé, ACTA JURIDICA ET POLITICA, SZTE, Szeged, Tomus LXIII. Fasc. 13., 1-20 oldal.
 • [5] KOVÁCS P. – PETRES T. – TÓTH L. [2004]: Adatállományok redundanciájának mérése, Statisztikai Szemle, 82. évfolyam 6-7. szám, 595-604. oldal.
 • [6] GYÉMÁNT R. – PETRES T.– KOVÁCS P. [2005]: A Szandzsák, az egyedülálló vallási régió, Területi statisztika, 8. (45.) évfolyam 3. szám, 278-287. oldal.
 • [7] KOVÁCS P. [2008]: A multikollinearitás vizsgálata lineáris regressziós modellekben, Statisztikai Szemle, 86. évfolyam 1. szám, 38-67. oldal.
 • [8] KOVÁCS P. [2008]: A statisztikaoktatás módszertanának modernizálása?, Statisztikai Szemle, 86. évfolyam 12. szám, 1143-1157. oldal.
 • [9] LUKOVICS M.– KOVÁCS P. [2008]: Eljárás a területi versenyképesség mérésére, Területi statisztika, 11. (48.) évfolyam 3. szám, 245-263 oldal.
 • [10] KOVÁCS P. [2010]: Beszámoló a "Challenges for Analysis of the Economy, the Businesses and Social Progress" című nemzetközi tudományos konferenciáról. Statisztikai Szemle 88. évfolyam 3. szám, 321-325. oldal.
 • [11] RITTGASSZER I. – KOVÁCS P. [2010]: A kreatív kistérségek térbelisége Magyarországon. Területi statisztika, 13(50). évfolyam 2. szám, 140-155. oldal.
 • [12] LUKOVICS M. – KOVÁCS P. – RITTGASSZER I. [2010]: A Dél-alföldi régió és az Észak-magyarországi régió kistérségeinek versenyképessége, Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek, VII. évfolyam 1. szám 18-26. oldal.
 • [13] LUKOVICS M.– KOVÁCS P. [2011]: A magyar kistérségek versenyképessége, Területi statisztika, 14. (51.) évfolyam 1. szám, 52-71 oldal.
 • [14] TESSÉNYI J.– KOVÁCS P. [2011]: Szerencsejáték-függőség és bűnözés, Statisztikai szemle, 89. évfolyam 4. szám, 399-419 oldal.
 • [15] KOVÁCS P. [2011]: Beszámoló a Nemzetközi Statisztikai Műveltségi Projekt Statisztikai Poszter Készítő Versenyéről, Statisztikai szemle, 89. évfolyam 9. szám, 1013-1014 oldal.
 • [16] KOVÁCS P.– LUKOVICS M. [2011]: A szerzők válasza Németh Nándor hozzászólására, Területi statisztika, 14. (51.) évfolyam 5. szám, 562-564 oldal.
 • [17] GÁBOR T. – KISS G. D. – KOVÁCS P. [2012]: A monetáris sterilizáció hatékonysága és költségei Kínában, Közgazdasági szemle, LIX. évfolyam, 2. szám, 164–188 oldal.Könyvek, könyvfejezetek

Angol nyelven

 • [18] LUKOVICS M. – KOVÁCS P. [2010]: A Novel Multivariate Data Analysing Method on Measuring Regional Competitiveness, In: Regional Aspects of Social and Economic Restructuring in Eastern Europe: The Hungarian Case, (szerk. KULCSÁR L. –KULCSÁR L. J.), Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 148-166 oldal.
 • [19] KOVÁCS P. [2011]: The elliptical model of multicollinearity and Petres’ Red Indicator, In: The diversity of research at the Szeged Institute of Business Studies, (szerk: HETESI E. –KÜRTÖSI ZS.), JATEPress, Szeged, 145-154 oldal.


Magyar nyelven

 • [20] KOVÁCS P. – PETRES T. – TÓTH L. [2006]: Válogatott fejezetek Statisztikából, Többváltozós statisztikai módszerek, JATEPress, Szeged, 167 oldal.
 • [21] VILMÁNYI M. – KOVÁCS P. [2008]: Egyetemi-ipar együttműködések teljesítménye és lehetséges vizsgálati módszere, In: Kérdőjelek a régiók gazdasági fejlődésében (szerk. LENGYEL I. – LUKOVICS M.), JATEPress, Szeged, 62-91 oldal.
 • [22] KOVÁCS P. – PETRES T. [2008]: A Petres-féle Red-mutató, In: A statisztika és a közigazgatás elkötelezettje (szerk. BALOGH M. – GYÉMÁNT R. – KOVACSICSNÉ NAGY K. – PUKLI P. – VAVRÓ I.) , ELTE ÁJK - KSH, Budapest, 289-298 oldal.
 • [23] LUKOVICS M. – KOVÁCS P. – RITTGASSZER I. [2010]: Innovation Performance and Competitiveness in the Hungarian Sub-regions, In Proceedings of Challenges for Analysis of the Economy, the Businesses, and Social Progress International Scientific Conference (szerk. KOVÁCS P. – SZÉP K. – KATONA T.), Reviewed Papers, Unidocument Kft, Szeged, 1083-1103 oldal.
 • [24] LUKOVICS M. – KOVÁCS P. [2010]: Kistérségek innovációs teljesítménye és versenyképessége a Dél-Alföldön. In: A Dél-Alföldi régió innovációs képessége: Elméleti megközelítések és empirikus elemzések (szerk. BAJMÓCY Z.), SZTE GTK, Szeged, 369-418 oldal.
 • [25] IMREH-T. M. – IMREH SZ. – PRÓNAY SZ. – VILMÁNYI M. – LUKOVICS M. – KOVÁCS P. [2012]: Vállalkozások a felsőoktatásban: lehetőségek és remények. In: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság (szerk. BAJMÓCY Z. – LENGYEL I. – MÁLOVICS GY.), SZTE GTK, Szeged, 239-250 oldal.
 • [26] VERES Z. – ANDICS J. – HETESI E. – PRÓNAY SZ. – KOVÁCS P. – HLÉDIK E. – VAJDA B. [2012]: Regionális sajátosságok a fogyasztók szabadidős aktivitásában, vásárlási és márkaprefereniáiban. In: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság (szerk. BAJMÓCY Z. – LENGYEL I. – MÁLOVICS GY.), SZTE GTK, Szeged, 354-377 oldal.


Doktori értekezés

 • [27] KOVÁCS P. [2008]: A multikollinearitás vizsgálata lineáris regressziós modellekben.: A Petres-féle Red-mutató vizsgálata. 120 oldal.


Szerkesztett könyvek, kiadványok

 • [28] KOVÁCS P. – SZÉP K. – KATONA T. (szerk.) [2009]: Challenges for Analysis of the Economy, the Businesses, and Social Progress, Társadalmi és Gazdasági Folyamatok elemzésének módszertani kérdései, International Scientific Conference Szeged, November 19-21, 2009 Abstract Book, Universitas Szeged Kiadó, Szeged, 266 oldal.
 • [29] KOVÁCS P. – SZÉP K. – KATONA T. (szerk.) (szerk.) [2010]: Proceedings of Challenges for Analysis of the Economy, the Businesses, and Social Progress International Scientific Conference, Reviewed Papers, Unidocument Kft, Szeged, 1385 oldal (http://www.e-doc.hu/konferenciak)


Konferenciakötetekben, kiadványokban megjelent cikkek

Angol nyelven

 • [30] KOVÁCS P. – SZONDI I. [2006]: E-europe- E-Hungary in Ungarn auf der Schwelle in die EU, A Pólay Elemér Alapítvány Könyvtára, sorozatszerkesztő: Balogh Elemér, Szeged, 29.-48. oldal.
 • [31] KOVACS P. – LUKOVICS M. [2006]: Classifying Hungarian sub-regions by their competitiveness, Globalization Impact on Regional and Urban Statistics, 25th SCORUS Conference on Regional and Urban Statistics Research, Wroclaw, Poland, http://www.scorus2006.ae.wroc.pl, 12 oldal.
 • [32] KOVÁCS P. – PETRES T. [2007]: Measure of Multicollinearity with a New, Original Indicator (PETRES’ Red) In Linear Regression Models, Essays on Mathematics and Statistics, Athens Institute for Education Research, Athens, 211-216 oldal.


Magyar nyelven

 • [33] KOVÁCS P. – LAMPERTNÉ A. I. – PETRES T. [2005]: A multikollinearitás mérése lineáris regressziós modellekben, A Dunaújvárosi Főiskola Közleményei, XXVI/II., Dunaújváros, 355-365. oldal.
 • [34] KOVÁCS P. [2005]: Statisztikai mintákat generáló algoritmusok, A Dunaújvárosi Főiskola Közleményei, XXVI/II., Dunaújváros, 347-354. oldal.
 • [35] KOVÁCS P. [2005]: Az informatika alkalmazása a közgazdasági képzésben, Informatika a felsőoktatásban konferencia 2005 CD-melléklete, Debreceni Egyetem Informatikai Kar, Debrecen, 6 oldal.
 • [36] KOVÁCS P. [2005]: Az informatika oktatása és lehetőségei a jogászképzésben, Informatika a felsőoktatásban konferencia 2005 CD-melléklete, Debreceni Egyetem Informatikai Kar, Debrecen, 6 oldal.
 • [37] KOVÁCS P. – PETRES T. [2006]: A PETRES-féle Red-mutató eloszlásának vizsgálata, A Dunaújvárosi Főiskola Közleményei, XXVII/II., Dunaújváros, 2006, 521-530. oldal.
 • [38] KOVÁCS P. – PETRES T. – LUKOVICS M. [2006]: A PETRES-féle Red-mutató alkalmazásának lehetőségei, A Dunaújvárosi Főiskola Közleményei, XXVIII., Dunaújváros, 304-316. oldal.
 • [39] KOVÁCS P. – PETRES T. [2007]: A PETRES-féle Red-mutató ismertetése, VI. Természet-, Műszaki- és Gazdaságtudományok Alkalmazása Nemzetközi Konferencia CD, Szombathely.
 • [40] KOVÁCS P. [2009]: A multikollinearitás vizsgálata és modellezése regressziós modellekben a Red-mutató alapján, Kultúraközi párbeszéd az üzleti világban, Budapesti Gazdasági Főiskola Tudományos Évkönyv, 81-91. oldal.
 • [41] RÉVÉSZ B. – KOVÁCS P. [2012]: Marketing az információs gazdaság korában, Coopetition Verseny és együttműködés a marketingben, 18. MOK konferencia előadások gyűjteménye, 7. tanulmány, 10 oldal.


Oktatási segédanyagok, jegyzetek

 • [42] KOVÁCS P. – PETRES T. [2004]: Statisztika Feladatgyűjtemény (közgazdász hallgatók számára), SZTE GTK, 120 oldal.
 • [43] KOVÁCS P. – PETRES T. [2004]: Statisztika Feladatgyűjtemény, Dunaújvárosi Főiskola, Dunaújváros, 284 oldal.
 • [44] KOVÁCS P. – PETRES T. [2004]: Statisztika Képletgyűjtemény, Dunaújvárosi Főiskola, Dunaújváros, 50 oldal.
 • [45] KATONA T. – KOVÁCS P. – PETRES T. [2006]: Általános statisztika, tankönyv, JATEPress, Szeged, 225 oldal.
 • [46] KOVÁCS P. – PETRES T. [2006]: Általános Statisztika Feladatgyűjtemény (joghallgatók részére), JATEPress, Szeged, 2005, 132 oldal.
 • [47] KOVÁCS P. [2006]: Általános statisztikai alapismeretek, EU távoktatás elektronikus jegyzet, 80 oldal.
 • [48] KOVÁCS P. –– PETRES T. [2007]: Tanulási útmutató a főiskolák és egyetemek Általános statisztika című tantárgyához, Dunaújvárosi Főiskola, Dunaújváros, 190 oldal.
 • [49] KOVÁCS P. –– PETRES T. [2008]: Szoftverek alkalmazása az üzleti életben: statisztikai programok, Dunaújvárosi Főiskola, Dunaújváros, 83 oldal.
 • [50] KOVÁCS P. –– PETRES T. [2008]: Tanulási útmutató a Szoftverek alkalmazása az üzleti életben: statisztikai programok tantárgyához, Dunaújvárosi Főiskola, Dunaújváros, 78 oldal.
 • [51] KOVÁCS P. [2008]: Számítógépes adatelemzés az Excel Adatelemzés… bővítményével, SZTE GTK távoktatás elektronikus jegyzet, 91 oldal.
 • [52] KOVÁCS P. [2010]: Általános statisztika I., távoktatás elektronikus jegyzet közgazdász hallgatók részére, 152 oldal.


Egyéb publikációk, kiadványok

Angol nyelvű absztraktkötetek

 • [53] KOVÁCS P. – PETRES T. [2006]: A New Measure of Multicollinearity in Linear Regression Models, International Conference Applied Statistics (2006, Ribno, Slovenia), Program and Abstract, Statistical Society of Slovenia, Ljubljana.
 • [54] KOVÁCS P. – PETRES T. [2008]: The Elliptical Model of Multicollinearity and the Petres Red Indicator, International Conference Applied Statistics (2008, Ribno, Slovenia), Program and Abstract, Statistical Society of Slovenia, Ljubljana.
 • [55] KOVÁCS P. – PETRES T. [2009]: Relationship between the Redundancy and the Concentration based on Petres’ Red, Challenges for Analysis of the Economy, the Businesses, and Social Progress, International Scientific Conference (2009, Szeged), Abstract book, Universitas Szeged Press, Szeged.
 • [56] DEZSŐ L. – JACKEL K. – KOVÁCS P. [2009].: Discounting under stress: An Experimental study with revised Tatiana-design, Challenges for Analysis of the Economy, the Businesses, and Social Progress, International Scientific Conference (2009, Szeged), Abstract book, Universitas Szeged Press, Szeged.
 • [57] LUKOVICS M. – KOVÁCS P. – RITTGASSZER I. – WÉBER V. [2009]: Innovation performance and competitiveness int he Hungarian sub-regions, Challenges for Analysis of the Economy, the Businesses, and Social Progress, International Scientific Conference (2009, Szeged), Abstract book, Universitas Szeged Press, Szeged.


Magyar nyelvű absztraktkötetek

 • [58] KOVÁCS P. [2008]: A multikollinearitás vizsgálata és modellezése regressziós modellekben a Red-mutató alapján, Kultúraközi párbeszéd az üzleti világban, Tudományos Konferencia a Magyar Tudomány Napja 2008 tiszteletére, absztraktfüzet 80. oldal.
 • [59] KOVÁCS P. [2012]: A statisztikai műveltség és a statisztikaoktatás problémái, kihívásai a gazdasági felsőoktatásban, PÉK 2012, X. Pedagógiai értékelési konferencia absztraktkiadványa, 156. oldal.
 • [60] RÉVÉSZ B. – KOVÁCS P. [2012]: Marketing az információs gazdaság korában, Coopetition Verseny és együttműködés a marketingben, 18. MOK konferencia kiadványa 17-18. oldal.


Egyéb tanulmányok

 • [61] KOVÁCS P. [2006]: A statisztika oktatásának és oktatásmódszertanának reformálása a saját gyakorlatomban, „A felsőoktatás szerkezeti és tartalmi fejlesztése” tárgyú Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP 3.3.) „Partnerközpontú önértékelési modell megalkotása és továbbképzések a felsőoktatási intézmények humánerőforrásainak fejlesztéséért” tanulmányainak CD gyűjteménye, Dunaújváros, 52 oldal.


Konferencia előadásaim

Angol nyelvű konferencia-előadások

 • [1] KOVÁCS P. – SZONDI I.: eEurope, eHungary, Társadalmi és gazdasági kihívások az Eu-csatlakozás küszöbén, angol nyelvű, nemzetközi konferencia előadás, Szeged, 2004. június 12.
 • [2] KOVÁCS P. – LUKOVICS M.: Classifying Hungarian sub-regions by their competitiveness, Globalization Impact on Regional and Urban Statistics, 25th SCORUS Conference on Regional and Urban Statistics Research, Wroclaw, Poland, 2006. augusztus 30.-szeptember 1.
 • [3] KOVÁCS P. – PETRES T.: A new measure of multicollinearity in linear regression models, Applied Statistics 2006 International Conference, Ribno (Bled), Slovenia, 2006. szeptember 17.-20.
 • [4] KOVÁCS P. – PETRES T.: Measure of Multicollinearity with a New, Original Indicator (PETRES’ Red) in Linear Regression Models, International Conference on Mathematics & Statistics, ATINER, 2007. június 11.
 • [5] KOVÁCS P. – PETRES T.: The elliptical model of multicollinearity and Petres’ Red, Applied Statistics 2008 International Conference, Ribno (Bled), Slovenia, 2008. szeptember 21.-24.
 • [6] KOVÁCS P. – PETRES T.: Relationship between the Redundancy and the Concentration based on Petres’ Red, Challenges for Analysis of the Economy, the Businesses, and Social Progress, International Scientific Conference, Szeged, 2009. november 19-21.
 • [7] DEZSŐ L. – JACKEL K. – KOVÁCS P. [2009].: Discounting under stress: An Experimental study with revised Tatiana-design, Challenges for Analysis of the Economy, the Businesses, and Social Progress, International Scientific Conference, Szeged, 2009. november 19-21..
 • [8] LUKOVICS M. – KOVÁCS P. – RITTGASSZER I. – WÉBER V.: Innovation performance and competitiveness int he Hungarian sub-regions, Challenges for Analysis of the Economy, the Businesses, and Social Progress, International Scientific Conference, Szeged, 2009. november 19-21.
 • [9] KISS G. D. – KOSZTOPULOSZ A. – ¬KOVÁCS P. – RÉVÉSZ B.: Financial Literacy of Hungarian Teenagers, „Scientific Management” and Management Science Today International Scientific Conference, Szeged, 2011. November 4-5.


Magyar nyelvű konferencia-előadások

 • [10] KOVÁCS P. – LAMPERTNÉ A. I. – PETRES T.: A multikollinearitás mérése lineáris regressziós modellekben, DUF Közgazdasági szimpózium, Dunaújváros, 2004. november.
 • [11] KOVÁCS P.: Statisztikai mintákat generáló algoritmusok, DUF Informatikai szimpózium, Dunaújváros, 2004. november.
 • [12] KOVÁCS P.: Az informatika alkalmazása a közgazdasági képzésben, Informatika a felsőoktatásban konferencia 2005, B szekció, Debreceni Egyetem Informatikai Kar, Debrecen, 2005. augusztus 24.-26.
 • [13] KOVÁCS P.: Az informatika oktatása és lehetőségei a jogászképzésben, Informatika a felsőoktatásban konferencia 2005, F szekció, Debreceni Egyetem Informatikai Kar, Debrecen, 2005. augusztus 24.-26.
 • [14] KOVÁCS P. – PETRES T.: A PETRES-féle Red-mutató eloszlásának vizsgálata, Magyar Tudomány Hete a Dunaújvárosi Főiskolán Közgazdasági és menedzsment Konferencia, Dunaújváros, 2005. november 22.
 • [15] KOVÁCS P. – PETRES T. – LUKOVICS M.: A PETRES-féle Red-mutató alkalmazásának lehetőségei, Magyar Tudomány Hete a Dunaújvárosi Főiskolán Közgazdasági és menedzsment Konferencia, Dunaújváros, 2006. november 16.
 • [16] KOVÁCS P. – PETRES T.: A PETRES-féle Red-mutató ismertetése, VI. Természet-, Műszaki- és Gazdaságtudományok Alkalmazása Nemzetközi Konferencia, Szombathely, 2007. május 18.
 • [17] VILMÁNYI M. – KOVÁCS P.: Egyetemi-ipar együttműködések teljesítménye és lehetséges vizsgálati módszere, "Kérdőjelek a régiók gazdasági fejlődésében" Konferencia, Szeged, 2007. november 12.
 • [18] KOVÁCS P. : Az információs társadalom szerinti területi egyenlőtlenségek mérése, "Kérdőjelek a régiók gazdasági fejlődésében" Konferencia, Szeged, 2007. november 13.
 • [19] KOVÁCS P: A Statisztika oktatásának megvalósítása az SZTE GTK közgazdaságtudományi képzéseiben, A közgazdaságtudományi alapképzések új szerkezete c. konferencia, Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, 2008. október 30.
 • [20] KOVÁCS P: A multikollinearitás vizsgálata és modellezése regressziós modellekben a Red-mutató alapján, Kultúraközi párbeszéd az üzleti világban, Tudományos Konferencia a Magyar Tudomány Napja 2008 tiszteletére, Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapest, 2008. november 6-7.
 • [21] KOVÁCS P.: A statisztikaoktatás módszertanának modernizálása, I. SPSS Nyári Iskola, Veszprém, 2009. július 17-21.
 • [22] KOVÁCS P.: Háztartások vízfogyasztásának elemzése Szegeden, II. SPSS Nyári Iskola, Veszprém, 2010. július 12-16.
 • [23] KOVÁCS P.: Nemzetközi perspektívából a statisztika oktatásáról, A világ statisztikája - a statisztika világa, KSH - MST- MTA Statisztikai Bizottságának Ünnepi konferenciája a statisztikai világnap alkalmából, felkért előadó, 2010. október 14-15.
 • [24] KOVÁCS P.: A statisztikai műveltség és a statisztikaoktatás problémái, kihívásai, III. SPSS Nyári Iskola, Szeged, 2011. július 11-15.
 • [25] KOVÁCS P.: Középiskolások pénzügyi kultúrája felmérés eredményei, Középiskolások pénzügyi ismeretei: tények és lehetőségek, Econventio Kerekasztal Közhasznú Egyesület konferenciája, felkért előadó, Állami Számvevőszék, Budapest, 2011. október 20.
 • [26] KOVÁCS P.: A statisztikai műveltség és a statisztikaoktatás problémái, kihívásai a gazdasági felsőoktatásban, PÉK 2012, X. Pedagógiai értékelési konferencia, Szeged, 2012. április 26-28.
 • [27] KOVÁCS P.: Az ECONVENTIO TESZT 2012 értékelése, a tanulmány ismertetése, Középiskolások pénzügyi ismeretei a 2012-es ECONVENTIO TESZT eredményeinek a tükrében, Econventio Kerekasztal Közhasznú Egyesület konferenciája, felkért előadó, Állami Számvevőszék, Budapest, 2012. október 16.
 • [28] VILMÁNYI M. – KOVÁCS P.: Innovációs politika versus felsőoktatási K+F+I. A felsőoktatási kutatás-fejlesztés a ráfordítási és eredményességi mutatók tükrében, Innovációs rendszerek, elmélet, politikák és mikroszereplők konferencia, SZTE GTK, 2012.november 29.-30.
 • [29] RÉVÉSZ B. - KOVÁCS P.: Marketing innováció – információs technológia a marketingben, Innovációs rendszerek, elmélet, politikák és mikroszereplők konferencia, SZTE GTK, 2012. november 29.-30.


Egyéb előadások

 • [30] KOVÁCS P. : Statisztika – Ápol és eltakar?!, Kutatók éjszakája 2011, SZTE GTK, 2011. szeptember 23.
 • [31] KOVÁCS P. : Statisztika – Ápol és eltakar, Kutatók éjszakája 2012, SZTE GTK, 2012. szeptember 28.
 • [32] Kovács P. – Sápi Á.: Pénzügyi kultúra és felkészültség mérése, előadás Kutatók éjszakája 2012, SZTE GTK, 2012. szeptember 28.