Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Intézetek, szakcsoportok  --  Üzleti Tudományok Intézete  --  Marketing-Menedzsment Szakcsoport

Dr. Vilmányi Márton publikációk

Publikációs jegyzék

 

 1. önálló (vagy társzerzős) könyv, könyvfejezet

 

 1. Vilmány, M (2011): The relationship performance in the field of university-industrial R&D cooperation 75-95.o. in Hetesi, E – Kürtösi Zs (ed): The diversity of research at the Szeged Institute of Business Studies, JATEPress, Szeged,
 2. Vilmányi, M. - Kovács, P. (2008): Egyetemi - ipari együttműködések teljesítménye és lehetséges vizsgálati módszere. In: Lengyel, I. - Lukovics, M. (szerk.): Kérdőjelek a Régiók Gazdasági Fejlődésében. JATEPress, Szeged
 3. Vilmányi, M. (2004): Szervezeti tanulás, hálózati kompetencia, bizalom. pp. 186-200. in: Czagány László – Garai László (szerk.): A szociális identitás, az információ és a piac, JATEPress, Szeged
 4. Kürtösi, Zs. –Vilmányi, M. – Henkey, I. (2004): Teljesítményértékelés a nonbusiness szférában. pp. 365-382. in: Dinya L. – Farkas F. – Hetesi E. – Veres Z. (ed.): Nonbusiness Marketing és Menedzsment, KJK Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó Kft. Budapest
 5. Imreh, Sz. – Majó, Z. – Vilmányi, M. (2004): „Páternoszter” – Egy nonprofit hallgatói vállalkozás életpályája. pp. 351-364. in: Dinya L. – Farkas F. – Hetesi E. – Veres Z. (ed.): Nonbusiness Marketing és Menedzsment, KJK Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó Kft. Budapest
 6. Mogyorósi, P. - Vilmányi, M. - Révész, B. (2004): Utilisation of left over military sites in Hungary. In: Carvalho F D (szerk.) Defense Related SME’s: Analysis and Description of Current Conditions Amsterdam: IOS Press, 2004. pp. 59-70.
 7. Mogyorósi, P. - Vilmányi, M. - Révész, B. (2003): Experiences in the Fields of Innovation Services in Hungary at the Age of Millennium pp. 47-59 In: Lengyel, I (ed): Knowledge Transfer, Small and Medium-Sized Enterprises, and Regional Development in Hungary, JATEPress, University of Szeged, Hungary
 8. Mogyorósi, P. - Vilmányi, M. - Révész, B. (2002): Experiences, barriers, and successes in Hungary. In: Bendis R A, Craciunoiu S T (szerk.) Overcoming Barriers to Technology Transfer and Business Commercialization in Central and Eastern Europe: Solutions and Opportunities, Amsterdam: IOS Press, 2002. pp. 151-162.
 9. Vilmányi, M. (2002): A felsőoktatási menedzsment kihívásai az ezredfordulón. pp. 168-181. in: Hetesi Erzsébet (szerk.): A közszolgáltatások marketingje és menedzsmentje, JATEPress
 10. Borsi, B. – Imreh, Sz. – Majó, Z. – Plank, F. – Vilmányi, M. – Viszt, E. (2001): Az Emberi Erőforrások és a Mobilitás Megnövekedett Szerepe az Innovációs Rendszerben, Oktatási Minisztérium Kutatás-fejlesztési Helyettes Államtitkárság, Budapest
 11. Vilmányi, M. (2000): A regionális üzleti hálózatok főbb kérdései. pp. 187-202. in Farkas Beáta – Lengyel Imre (szerk.): Versenyképesség, Regionális versenyképesség, JATEPress, Szeged
 12. Kürtösi Zs. – Vilmányi M. – Majó Z. – Imreh Sz. (2000): „Sorbanállás”, A felső-, és középvezetők toborzási folyamatának változása a rendszerváltástól napjainkig, a médiahirdetések és a „fejvadászok” munkájának tükrében, Struktúra-Munkaügy Kiadó, Budapest, 70o.

 

 1. önálló (vagy társzerzős) tanulmány tudományos folyóiratban

 

 1. Vilmányi. M. (2011): Egyetemi-ipari együttműködések a kapcsolatmarketing nézőpontjából, Vezetéstudomány, XLII. évf. 1.sz. pp. 52-63.
 2. Veres, Z. - Hetesi, E. - Vilmányi, M. (2009): Competences versus risk reduction in higher education, International Review on Public and Nonprofit Marketing, Vol. 6, No. 1 / June, pp.: 51-61
 3. Hetesi, E. - Vilmányi, M. (2009): Modellezhető-e az üzleti kapcsolatok teljesítményének értelmezése? Szakirodalomi összefoglalás és modellfejlesztés, Vezetéstudomány, XXXX. évf. 1.sz. pp.34 - 44.
 4. Vilmányi, M. – Hetesi, E. – Veres, Z. (2008): Options for risk reduction in higher education, Marketing&Menedzsment, Vol. XLII, No. 5-6, pp. 117-124
 5. Vilmányi, M. - Hetesi, E. - Veres, Z. (2008): Az eredménykockázat csökkentésének lehetőségei a felsőoktatásban, Új Pedagógiai Szemle 8-9.sz. pp. 71 - 87.
 6. Farkas, F. – Vilmányi, M. (2003): A hálózati kompetencia, mint a vállalati tanulás összetevője, Vezetéstudomány, XXXIV. évf. 12. sz. pp. 34-41.
 7. Dinya, L. – Vilmányi, M. (2003): Üzleti hálózatok jellemzői, Gazdálkodás XLVII. évf. (7. számú különkiadás) pp. 26-41.
 8. Kürtösi, Zs. - Imreh, Sz. - Majó, Z. - Vilmányi, M. (2000): A felső- és középvezetők toborzási folyamatainak változása, Munkaügyi Szemle, XLIV. Évf. 7-8 sz. pp. 45-50.

 

 1. felsőoktatási jegyzet

 

 1. Dinya László – Vilmányi Márton (2008): Stratégiai menedzsment I., SZTE GTK, 146o.
 2. Kürtösi Zsófia – Vilmányi Márton (szerk.) (2007): Humánerőforrások I. Szeged, JATEPress, 2. jav. kiadás
 3. Kürtösi, Zs. – Vilmányi, M. (szerk.) (2006): Humán Erőforrások I., JATEPress, Szeged
 4. Vilmányi, M. (2006): Az emberi erőforrás menedzsment lényege, területei, összefüggésrendszere pp. 49-60. In. Kürtösi, Zs. – Vilmányi, M. (szerk.) (2006): Humán Erőforrások I., JATEPress, Szeged
 5. Vilmányi, M (2006): Munkaerő-tervezés. pp. 71-78. in: Kürtösi, Zs. – Vilmányi, M. (szerk.) (2006): Humán Erőforrások I., JATEPress, Szeged
 6. Vilmányi, M (2006): Toborzás. pp. 79-94. in: Kürtösi, Zs. – Vilmányi, M. (szerk.) (2006): Humán Erőforrások I., JATEPress, Szeged
 7. Vilmányi, M. (2006): Kiválasztás. pp. 95-110. in: Kürtösi, Zs. – Vilmányi, M. (szerk.) (2006): Humán Erőforrások I., JATEPress, Szeged
 8. Vilmányi, M. (2006): Teljesítmény-menedzsment. pp. 133-144. in: Kürtösi, Zs. – Vilmányi, M. (szerk.) (2006): Humán Erőforrások I., JATEPress, Szeged
 9. Kürtösi Zsófia – Vilmányi Márton (szerk.) (2005): Humánerőforrások I. Szeged: GTK, oktatási segédanyag
 10. Kürtösi, Zs. – Vilmányi M. (2004): Emberi erőforrás menedzsment (Oktatási segédlet), Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar, Szeged
 11. Imreh, Sz – Majó, Z. – Vilmányi, M. (2001): A menedzsment alapjai, Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar, Szeged

 

 1. konferenciakötetben megjelent előadás

 

 1. Révészné Kocsis, E – Vilmányi, M. (2011): Dinamikus kapcsolati képességek modellezése szervezetközi együttműködések során. Magyar Marketing Szövetség Marketing Oktatók Klubja 17. országos konferenciája, Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar, 2011. augusztus 29-30.
 2. Hetesi, E. – Vilmányi, M. (2010): The impact of the closeness of cooperation on the effectiveness of cooperation in university-industry R&D collaborations, 26th IMP-conference, Budapest, Hungary, http://www.impgroup.org/paper_view.php?viewPaper=7485
 3. Vilmányi M.-Hetesi E. (2009): Az üzleti kapcsolatok teljesítményének értelmezése, "Tudásalapú társadalom - Tudásteremtés - Tudástranszfer - Értékrendváltás", Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, VII. Nemzetközi Konferencia, Miskolc-Lillafüred, 2009. május 19-20 I. kötet, 80-86. oldal, ISBN: 978-963-661-891-9
 4. Majó, Z. – Vilmányi, M. (2008): Hierarchiák és/vagy hálózatok: a vállalat természetének kiterjesztett értelmezése evolúciós szempontból, 173-187.o. „A gazdasági környezet és a vállalati stratégiák". MTA IX. osztály Ipar- és Vállalatgazdasági Bizottság, Szeged
 5. Vilmányi, M. - Hetesi E.(2008): Modellezhető-e az üzleti kapcsolatok teljesítményének értelmezése? „Hagyományok és új kihívások a menedzsmentben; 140 éves a vezetés és szervezés oktatása a debreceni gazdasági felsőoktatásban” Debrecen, 602-608.o.
 6. Vilmányi, M. - Hetesi E. - Pintér É. (2008): The relationship performance in the field of university-industrial R&D cooperation. International Innovation Conference for Co-operation Development (InCoDe), Pécs, 67-75.o.
 7. Vilmányi, M. - Hetesi, E. - Pintér, É. (2008): The relationship performance in the field of university-industrial R&D cooperation. 24:th IMP-Conference, Uppsala, Sweden (www.impgroup.org/paper_view.php?viewPaper=6780)
 8. Vilmányi, M. –Hetesi, E. – Veres, Z. (2008): Options for Risk Reduction in Higher Education. AIMPN Conference Proceedings, Szeged, Paper No. 49.
 9. Vilmányi, M. - Majó, Z. (2008): Az együttműködések szorosságának hatása az együttműködések eredményességére felsőoktatási kutatás-fejlesztési kooperációknál. Marketing Oktatók Klubjának Konferenciája. Budapesti Corvinus Egyetem, 2008. augusztus 28 - 29.
 10. Dinya, L. - Veres, Z. - Vilmányi, M. (2008): Ecoenergetic Integration - Challenges in Global Network Management. Global Marketing Conference at Shanghai. „Marketing int he Dinamic, Global World”. March 20-23
 11. Veres Z. – Hetesi E. – Vilmányi M. (2007): A determinánsai a szervezeti piacon, In Dinya L. (szerk.): MOK Konferencia Előadásai, KRF, Gyöngyös, 253-270. o.
 12. Vilmányi, M. - Hetesi, E. (2006): A kapcsolati sikeresség komplex mérési modellje. Marketing Oktatók Klubjának Konferenciája. „Fenntartható Fejlődés - Társadalmi Orientáció - Innováció”. Budapesti Műszaki és Gazdasági Egyetem, Budapest, 2006. augusztus 24-25.
 13. Vilmányi, M. – Hetesi, E. – Veres, Z. (2006): The Possibilities of Measurement of Relationship Success, In Deli - Gray et al. (eds.): Innováció, társadalmi felelősség, fenntartható fejlődés – marketing megközelítésben, MOK Konferencia, Budapest.
 14. Hetesi, E. – Kürtösi, Zs. – Vilmányi, M. (2006): A végzett hallgatók elégedettségének mérése. Marketing Oktatók Klubjának Konferenciája. „Fenntartható fejlődés – Társadalmi Orientáció – Innováció”. Budapesti Műszaki és Gazdasági Egyetem, Budapest, 2006. augusztus 24-25.
 15. Hetesi, E. – Kürtösi, Zs. – Vilmányi, M. (2006): Measuring Student Satisfaction in Higher Education. 5th International Congress on Public and Nonprofit Marketing (AIMPN), Románia, Kolozsvár, 2006. május 18-19., p. 333-348.
 16. Hetesi, E. – Kürtösi, Zs. – Vilmányi, M. (2006): A hallgatói elégedettség mérése a hazai felsőoktatásban. A kultúraközvetítés elmélete és gyakorlata. Nemzetközi tudományos Konferencia. SZTE Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar, Felnőttképzési Intézet, Szeged, 2006. március 6-8. pp. 212-216.
 17. Vilmányi, M. – Hetesi, E. – Veres, Z. (2006): The Complex Model of Relationship Success in the Context of Innovation-oriented Relationships 22:th IMP-Conference, Milan, Italy (www.impgroup.org/paper_view.php?viewPaper=5725)
 18. Vilmányi, M. - Hetesi, E. (2005): A Comlex Modell of Relationship Performance. pp. 245-254. in: Farkas, F. (ed): Current Issues in Change Management: Challenges and Organisational Responses, University of Pécs, Faculty of Business and Economics, Pécs, 245-254.o.
 19. Kürtösi, Zs. – Vilmányi, M. (2004): The Networked Modell of Companies’ Performance, 3rd International Conference for Young Researchers, 28-29 September, Gödöllő, Hungary
 20. Vilmányi, M. – Pintér, É (2003): Segmentation Of Network Competence Elements In The Sphere of Public Utilities Service Provider Companies, 19:th IMP-conference in Lugano, Switzerland, 2003. (www.impgroup.org/uploads/papers/4439.pdf)
 21. Révész, B. – Vilmányi, M. – Hetesi, E. (2003): The Significance of Relationship Marketing and Relationship Competencies at Public Utilities Service Providers. pp. 269-283. in Michael Kleinaltenkamp – Michael Ehret (ed.): Relationship Marketing, Customer Relationship Management: Co-Operation – Competition – Co-Evolution?, Research Conference 7. International Customer Relationship Marketing Management, (June 22nd - 25th) Berlin
 22. Mogyorósi, P. - Vilmányi, M. - Révész, B. (2004): Utilisation of left over military sites in Hungary. pp. 59-70. in: Carvalho, F.D. (ed): Defense Related SME’s: Analysis and Description of Current Conditions. (23-26 June 2002) IOS Press 2004.
 23. Málovics, É – Vilmányi, M. – Málovics, Gy (2002): Organisational learning and programmatic strategies from cultural view. Evolution of Institutions and The Knowlidge Economic, Conference Proceedings, Debrecen, October 3-5
 24. Málovics, É. – Vilmányi, M. – Málovics, Gy (2002): Culture of the Network: learning culture? Subsecţiunea Management, Marketing, Comerţ Vineri 28 – 30 noiembrie, Arad
 25. Málovics, É. – Vilmányi, M. – Málovics, Gy. (2002): Organisational Culture: Proper by all mean? EAISM, International Workshop on Management and Antropology. pp.1-12. (www.eiasm.be/docs/venice-final-papers.zip)
 26. Mogyorósi, P. – Vilmányi, M. – Révész, B. 2001: Experiences, barriers, and successes in Hungary, NATO Advanced Research Workshop on Overcoming Barriers to Technology Transfer and Business Commercialization in Central and Eastern Europe: Solutions and Opportunities, (24-25 September, 2001), Bucharest Romania.

 

 

e. kutatási kézirat

 

 1. Buzás, N. – Vilmányi, M. (2000): Regionális Hálózatok Elvi és Gyakorlati Kérdései, 2000.
 2. Vajdáné H. P. – Kovácsné I. A. – Mogyorósi P. – Vilmányi M. (2004): Az innováció, az adaptáció és a vállalatfinanszírozás hazai módszereinek benchmarking alapú értékelése. Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft

 

f. elektronikus publikáció

 

 1. Hetesi, E. – Vilmányi, M. (2003): A közgazdasági képzés többfokozatú rendszerének és a kreditalapú képzés együttes bevezetésének koncepciója az SZTE GTK-n, www.ktk.pte.hu//main/files/bologna/szeged.pdf
 2. Vilmányi, M. (2002): A vállalati hálózatok szervezeti és humán erőforrás menedzsment kihívásai, www.lea-szeged.hu/kiadvany/VaLLALATIHaLoZATOK.htm