Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Intézetek, szakcsoportok  --  Üzleti Tudományok Intézete  --  Marketing-Menedzsment Szakcsoport

Dr. Révész Balázs önéletrajz

 
Szakmai önéletrajz
Név: Dr. Révész Balázs
Beosztás: egyetemi docens, SZTE GTK
e-mail: reveszb@eco.u-szeged.hu
telefon: 06-62-544-500 (munkahely)
 
Tanulmányok:
 
Pécsi Tudományegyetem PhD fokozat 2011
Közgazdaságtudományi Kar
Gazdálkodástani Doktori Iskola
 

Pécsi Tudományegyetem PhD abszolutórium 2000-2005
Közgazdaságtudományi Kar

Gazdálkodástani Doktori Iskola

 

József Attila Tudományegyetem okleveles közgazdász 1994-1999
Állam és Jogtudományi Kar, Szeged
Közgazdász szak
Közszolgálati és Nonprofit szakirány
Marketing alspecializáció
 
Magyar Reklámszövetség 1998
Médiakutatás, médiatervezés tanfolyam
 
Nyelvismeret:
 
Angol nyelv (középfokú „C” típusú nyelvvizsga)
Orosz nyelv (középfokú „C” típusú nyelvvizsga)
 
Jelenlegi munkahely:
 
Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar, Üzleti Tudományok Intézete 2000 -
 
Szakmai munka és gyakorlat:
 
Szegedi Tudományegyetem Marketing és kommunikációs
igazgató 2005-
Szegedi Tudományegyetem PR munkatárs 2003-2004
Laser Consult Kft. tanácsadó 2001-2002
SZTE Marketing és Menedzsment Tanszék demonstrátor 1996-1999
 
Oktatási és kutatási tevékenység:
 
Oktatás: elektronikus kereskedelem, értékesítési politika, integrált marketingkommunikáció, kis- és középvállalkozások gyakorlati marketingje, marketing 1, marketing 2, marketing channels, marketing és marketingkommunikációs alapismeretek, marketingkommunikáció, IT a marketingben, kutatási projekt (terepmunka).
 
Kutatás:
  1. Business marketing, a piaci kapcsolatok marketing jelentősége, kapcsolati marketing, ügyfélkapcsolatok kezelése (Customer Relationship Management),
  2. Internet marketing, a világháló üzleti kommunikációban betöltött szerepe, collaborative filtering megoldások az online marketing szolgálatában,
  3. felsőoktatási intézmények marketingtevékenysége
 

Fontosabb publikációk
Révész Balázs
 
A. Könyvek és könyvrészletek:
Garamhegyi Á. – Révész B. 2000: A területi marketing, mint az önkormányzatok versenyképességének egy lehetséges eszköze. In Farkas B. – Lengyel I. (szerk.): Versenyképesség – regionális versenyképesség. SZTE GTK Közleményei, JATEPress, Szeged, pp. 124-137.
Hetesi, E. – Révész, B. 2004: A közüzemi szolgáltatók marketingkommunikációjának sajátosságai, In Dinya, L. – Farkas, F. – Hetesi, E. – Veres, Z. (ed.): Nonbusiness marketing és menedzsment, KJK Budapest, pp. 333-350.
Mogyorósi P. – Vilmányi M. – Révész B. 2003: Experiences in the Fields of Innovation Services in Hungary at the Age of Millennium. In Lengyel I. (ed): Knowledge Transfer, Small and Medium-Sized Enterprises, and Regional Development in Hungary. JATEPress, Szeged, pp. 47-59.
Révész B. 2002: Marketingkommunikáció a közüzemi szolgáltatóknál. In Hetesi E. (szerk.): Közszolgálati marketing és menedzsment. SZTE GTK Közleményei, JATEPress, Szeged, pp. 219-234.
Révész B. 2003: „Faktum Bútor Kft. Marketing problémák egy importorientált ágazatban, in: Kis- és középvállalati esettanulmányok, esettanulmány-gyűjtemény, APERTUS Közalapítvány
Révész B. 2006: Kapcsolati marketing a pénzügyi szolgáltatások piacán, In Botos K. (ed): A bankszektor és stakeholderei, SZTE GTK Közleményei, JATEPress, Szeged, pp. 188-205.
Révész B. 2008: Marketing alapismeretek II., SZTE GTK távoktatás jegyzet
Riedl J. – Konstan J. – Majó Z. – Révész B. 2004: Szájtpropaganda, KJK, Budapest

Čarapic, H. – Révész, B. 2009: Assessment of educational service quality: a comparison between the Faculty of Economics in Osijek and the Faculty of Economics and Business Administration in Szeged, In Šimić, M. L. (ed.): Marketing i održivi razvitak, Marketing and sustainable development, Osijek, pp. 269-281.

Majó, Z. – Révész, B. 2011: The role of Collaborative Filtering in Marketing, In Hetesi, E. – Kürtösi, Zs. (ed.): The diversity of research at the Szeged Institute of Business Studies. JATEPress, Szeged, pp. 59-74.

Révész B. 2009: Kapcsolatorientáció a szolgáltatásmarketingben, In Hetesi E. – Majó Z. – Lukovics M. (szerk.): Szolgáltatások világa, SZTE GTK Közleményei, JATEPress, Szeged, 362-383. o.

Révész B. 2011: A kapcsolati marketing és az információs technológia - A kapcsolatorientáció és az információs technológia hatása a marketinggyakorlatra, PTE KTK, doktori disszertáció

 
 
B. Folyóirat cikkek
 
Hetesi E. - Révész B. 2004: A kapcsolati marketing és a kommunikáció szerepe a közüzemi szolgáltatóknál a piaci liberalizáció folyamatában, Vezetéstudomány, XXXV. évf., 6. sz. pp. 30-37.
Lindgreen A., Révész B., Glynn M. 2009: Purchasing orientation, Journal of Business and Industrial Marketing, Vol. 24, N. 3-4, pp 148-153.
Majó Z. – Révész B. – Szekfű B. 2004: A colaborative filtering szerepe az online marketing munkában, Marketing és Menedzsment XXXVIII. évf. 4. sz. pp. 61-71.
Révész B. 2005: A CRM illetve az e-CRM rendszerek alkalmazásának hatása a vállalat ügyféloldali megítélésére, Marketing és Menedzsment XXXIX. évf. 1. sz. pp. 42-47.
Révész B. 2007: Relationship attitude of Hungarian companies, Gazdálkodás, Vol 51, N. 19, pp 254-260.
Lindgreen, A. – Révész, B. – Glynn, M. 2009: Purchasing orientation, Journal of Business and Industrial Marketing, Vol. 24, N. 3-4, pp 148-153.
 
C, Lektorált konferencia kötetek
 
Mogyorósi, P. –Vilmányi, M. –Révész B. 2002: Experiences, barriers, and successes in Hungary, “Overcoming Barriers to Technology Transfer and Business Commercialization in Central and Eastern Europe: Solutions and Opportunities”, NATO Science Series
Mogyorósi P. –Vilmányi M. –Révész B. 2002: Utilisation of left over military sites in Hungary, NATO Science Series
Hetesi, E. – Révész B. 2003:The role of relationship marketing and communication at public utility services in the process of market deregulation, II. International Workshop on Public and Non-Profit Marketing, 3-4 April 2003. Zaragoza, Spain
Révész B. – Vilmányi M. - Hetesi E 2003: The significance of relationship marketing and relationship competencies at public utility service providers. Relationship Marketing, Customer Relationship Management and Marketing Management: Co-Operation – Competition – Co-Evolution? 22 – 25 June 2003 Berlin, Germany
Révész B. 2004: Changes in supplier evaluation in the case of traditional and online customer management as well as procurement systems, IPSERA 2004 Conference, Catania Italy, 4-7. April 2004.
Révész B. – Veres Z. – Vilmányi M. 2006: CRM and Purchase Uncertainties. A Leverage in an Interactive Buyer – Supplier Relationship, IPSERA 2006 Conference San Diego USA, 6-8 April 2006.
Révész B. 2006: Relationship Attitudes of Hungarian Companies, 4th International Conference for Young Researchers, Gödöllő Hungary, 2-4. Oct 2006.
Révész B. – Szakál P. – Görög M. – Kanó I. 2008: Higher Educational communities – Alumni Organizations in the e-Era, VIIth International Conference on Public and Nonprofit Marketing Szeged Hungary, 12-13. June 2008.
Révész B. 2008: Kapcsolatorientáció a szolgáltatásmarketingben, A szolgáltatások világa, Tudomány napi konferencia 2008. nov. 19-20.
 
 
D, Fontosabb kutatási jelentések, pályamunkák:
 
Csirik J. – Imreh B. – Imreh Sz. – Kovács Z. – Majó Z. – Révész B. (2003): A kormányzati portál lehetséges kapcsolati rendszere az internetes regionális/önkormányzati hálózatokkal, Kutatási jelentés SZTE TTK– SZTE GTK, Szeged
Kovács Z. – Majó Z. – Révész B. (2002): Az Üzleti Intelligencia módszerének gazdasági jelentősége a szervezetek értékteremtésében, Kutatási jelentés SZTE TTK Informatika tanszékcsoport – SZTE GTK Marketing – Menedzsment tanszék, Szeged