Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Intézetek, szakcsoportok  --  Üzleti Tudományok Intézete  --  Marketing-Menedzsment Szakcsoport

Dr. Prónay Szabolcs publikációk

Publikációs lista: Dr. Prónay Szabolcs, SZTE-GTK

 

 

Sorsz.


Publikáció


 


Idegennyelvű könyvrészlet


1.


Prónay Sz. – Hetesi E. – Veres Z. (2009): Lifestyles and consumption in a transitional society: psychographic segmentation in Southern Hungary, In: Veres Z. (szerk): Életstílus alapú fogyasztói szegmensek Magyarországon, SZTE-GTK, ISBN:978-963-306-071-1, 271-279.o.


2.


E. Hetesi - Z. Veres – Sz. Prónay (2010): Challenges of Status Typology in a Hungarian Lifestyle Study, in Mirna Leko Šimić (ed.): Marketing i održivi razvitak (Marketing and sustainable development), Sveučilište J.J. Strossmayer u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, ISBN:978-953-253-074-2, 84-97. o.


3.


Prónay Sz. – Karsai K. (2010): Challenges for Analysis of the Economy,
the Businesses, and Social Progress
International Scientific Conference Segmentation of teenagers in terms of their buying behavior and their attitudes towards commercials, In Kovács P. – Szép K. – Katona T.: Challenges for Analysis of the Economy, the Businesses, and Social Progress, International Scientific Conference, University of Szeged, Hungary, ISBN: 978-963-069-558-9 678-699.o.

 


4.


Veres Z. – Hetesi E. – Vajda B. – Prónay Sz. (2010): Lifestyle-based segmentation in Hungary, In: Veres Z. (szerk): Életstílus alapú fogyasztói szegmensek Magyarországon, SZTE-GTK, ISBN:978-963-306-071-1, 261-271.o.


5.


Prónay Sz. – Hetesi E. – Veres Z. (2011): Status based consumption in Hungary, in Hetesi E. – Kürtösi Zs. (ed.) : The Diversity of Researxh at the Szeged Institute of Businesss Studies, Jate Press: Szeged

 


 


Hazai könyvrészlet


6.


Prónay, Sz – Málovics, Gy. (2008): Lokális és fenntartható fogyasztás In: Lengyel I. – Lukovics M. (szerk): Kérdőjelek a régiók gazdasági fejlődésében, JATE Press, Szeged, 185-203.o.

 


7.


Prónay Sz. – Hetesi E. – Veres Z. – Andics J. (2008). : Az életstílus alapú szegmentáció hazai alkalmazhatósága, Marketing Oktatók Klubja – 14. országos konferencia, Budapesti Corvinus Egyetem, Marketing és Média Intézet, Budapest, Multimédiás CD kiadvány

 


8.


Imreh Sz. – Imreh-Tóth M. – Prónay Sz. – Vilmányi M. – Lukovics M. – Kovács P. (2012): Vállalkozásoktatás a felsőoktatásban: lehetőségek és remények In: Bajmócy Z. – Lengyel I. – Málovics Gy (2012): Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság, JATE Press


9.


Prónay Sz. (2011) : A szolgáltatásinkubáció egyetemi fogadtatása In: Z. Karvalics L. (ed.): Szolgáltatásinkubáció az egyetemi szférában, Primaware: Szeged


10


Prónay Sz. (2011): Márkalojalitással való identitásalakítás a fiatalok körében, In: Szirmai É. – Újvári E. (ed.): Az identitás szemiotikája, SZTE JGYPK: Szeged


 


Külföldi folyóirat cikk


11.


Prónay Sz. – Hetesi E. – Veres Z. (2009): Lifestyles and consumption in a transitional society: psychographic segmentation in Southern Hungary, Journal Akademija MM 14th special issue, 2009. november, pp 41-53

 


 


Hazai folyóirat cikk


12.


Prónay Sz. (2008): A lojalitás vizsgálata fogyasztásszociológiai szempontból Vezetéstudomány 10. szám: pp.45-54


13.


Prónay Sz. (2011): Fiatalok fogyasztásának vizsgálata: szegmentáció, Marketing&Menedzsment, 2011, március, pp. 26-37


14.


Prónay Sz. (2011): A fogyasztás, mint az identitás (ki)alakítója, Marketing&Menedzsment, 3. szám, pp. 21-31.


15.


Karsai K. – Prónay Sz. (2010): Javak szimbolikus fogyasztása társadalomtudományi megközelítésben, Fogyasztóvédelmi Szemle, 2010. 4. szám 51-61.o.

 


 


Idegennyelvű konferencia kiadvány


16.


Veres Z. – Hetesi E. – Vajda B. – Prónay Sz. (2008): What can lifestlye-based segmentation tell u sin Hungary? 2nd International Scientific Conference: Marketing Theory Challenges in Transitional Societies Conference, the Marketing Department at the Faculty of Economics and Business, University of Zagreb, Conference proceedings

 


17


Prónay Sz. – Hetesi E. – Veres Z. – Vajda B. (2009): Applicabilty of lifestyle-based segmentation in a Hungarian market setting, XXI CROMAR Congress, University of Osijek, 2009. oktober 8-10.

 


18


Prónay Sz. – Hetesi E. – Veres Z. (2009): Hungarian Lifestyle Segments, 3rd Marketing Theory Challenges In Transitional Societies Conference, University of Maribor, 2009. szeptember 25-25.

 


19


Hetesi E. - Prónay, Sz. – Vajda B. (2010): Lifestyle Research With Focus Group Interviewing, Global Business Conference, Dubrovnik, Croatia October 13-16, 2010. (PDF-et nyomtatni)

 


20


Prónay Sz. – Hetesi E. (2011): The specific appearance of brand loyalty in generation Y consumption, Marketing Challenges in New Economy, XXII CROMAR Congress, University of Pula, 2011. október 6-8, CD kiadvány


 


Hazai konferencia kiadvány


21


Prónay Sz. (2007): A lojalitás és a fogyasztásszociológia kapcsolata, II. Pannon Gazdaságtudományi Konferencia, Pannon Egyetem, Veszprém

 


22


Prónay Sz. (2008): Fogyasztói kultúra, vagy kulturális fogyasztás?, „Nemzetiségi - nemzeti - Európai Identitás” Konferencia, SZTE-JGYPK, Felnőttképzési Intézet – Identitáskutató Műhely Szeged, Multimédiás CD kiadvány

 


21


Imreh Sz. – Imreh-Tóth M. – Prónay Sz. – Vilmányi M. – Lukovics M. – Kovács P. (2010): Vállalkozásoktatás a felsőoktatásban: lehetőségek és remények, Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság Konferencia, Konferencia kötet, SZTE-GTK