Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Intézetek, szakcsoportok  --  Üzleti Tudományok Intézete  --  Marketing-Menedzsment Szakcsoport

Dr. Kürtösi Zsófia önéletrajz

 

Szakmai önéletrajz
Név: dr. Kürtösi Zsófia
Beosztás: egyetemi docens, SZTE GTK
e-mail: zsofia.kurtosi@eco.u-szeged.hu
telefon: 06-62-544-523 (munkahely)
 
Kurtosi_Zsofia_UTI
 
Tanulmányok:
 
Budapesti Corvinus Egyetem PhD fokozat 2009
Társadalomtudományi Kar
 
József Attila Tudományegyetem okleveles közgazdász 1994-1999
Gazdaságtudományi Kar, Szeged
Közgazdász-gazdálkodási szak
Közszolgálati és Nonprofit szakirány
Marketing alspecializáció
 
Nyelvismeret:
 
Angol nyelv (középfokú „C” típusú nyelvvizsga)
Német nyelv (alapfokú „C” típusú nyelvvizsga)
 
Jelenlegi munkahely:
 
Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar, Üzleti Tudományok Intézet 1999 -
 
Szakmai munka és gyakorlat:
 
-
 
Oktatási és kutatási tevékenység:
 
Oktatás: menedzsment, humán erőforrás menedzsment, szervezetszociológia nappali és távoktatási tagozaton
 
Kutatás: nők és férfiak a munkaerőpiacon, nők és férfiak a szervezetben, társadalmi kapcsolathálózatok, végzett hallgatók munkaerőpiaci helyzete, elégedettsége (Alumni kutatások)
 
Tudományos – közéleti tevékenység:
 
-
 


 

 

Fontosabb publikációk

 

 

(a) könyvrészletek

 

Kürtösi Zsófia – Vilmányi Márton – Henkey István (2004): Teljesítményértékelés a nonbusiness szférában. In Dinya László – Farkas Ferenc – Hetesi Erzsébet – Veres Zoltán: Nonbusiness marketing és menedzsment. Budapest: KJK-Kerszöv, 365-381

 

(b) folyóiratcikkek

 

Kürtösi Zsófia - Imreh Szabolcs - Majó Zoltán - Vilmányi Márton (2000): A felső- és középvezetők toborzási folyamatainak változása, Munkaügyi Szemle, XLIV. Évfolyam 7-8. szám, 35-40

 

Kürtösi Zsófia (2004): Nők a felsővezetésben: hozhat-e újat a kapcsolathálózati megközelítés, Szociológiai Szemle, 2. szám, 77-95

 

Kürtösi Zsófia (2007): Az informális kapcsolathálók működésének nemi különbségei egy szervezetben. Vezetéstudomány, XXXVIII. évf. 9. sz., 18-29

 

Kürtösi Zsófia – Hetesi Erzsébet (2007): Mit ér a diploma, ha magyar? Marketing & Menedzsment, 4-5. sz., 24-31

 

 

(c) tankönyvek, egyetemi jegyzetek, jegyzetrészletek

 

Kürtösi Zsófia (2004): A társadalmi kapcsolatháló elemzés módszertani alapjai. In Letenyei László (szerk.): Településkutatás. Budapest: L'Harmattan, 663-684

 

Kürtösi Zsófia – Vilmányi Márton (szerk.) (2006): Humánerőforrások I. Szeged: JATEPress

 

Kürtösi Zsófia – Vilmányi Márton (szerk.) (2007): Humánerőforrások I. Szeged: JATEPress, 2. jav. kiadás

 

(d) konferenciakötetben megjelent előadás

 

Kürtösi Zsófia (2004): A társadalmi kapcsolathálózatok nemi aspektusai. In Czagány László – Garai László (szerk.): A szociális identitás, az információ és a piac. SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei. Szeged: JATEPress, 201-213

 

Veres Zoltán – Komáromi Nándor – Kürtösi Zsófia (2004): Munkahelyi attitűdök a nagyvállalatoknál Magyarországon. Budapesti Gazdasági Főiskola Tudományos Évkönyve 2003. Budapest: Budapesti Gazdasági Főiskola, 105-118

 

Hetesi Erzsébet – Kürtösi Zsófia – Vilmányi Márton (2006): A végzett hallgatók elégedettségének mérése. In Deli-Gray Zs. – Petruska I. – Szalkai Zs. – Vasné Egri M. – Vágási M. (szerk.): Innováció, társadalmi felelősség, fenntartható fejlődés – marketing megközelítésben. A magyar marketingoktatók 12. konferenciájának előadásai, Budapest: Magyar Marketing Szövetség – BMGE GTK

 

Hetesi Erzsébet – Kürtösi Zsófia – Vilmányi Márton (2007): A hallgatói elégedettség mérése a hazai felsőoktatásban. In T. Kiss Tamás (szerk.): Kultúra – Művészet – Társadalom a globalizálódó világban. Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógiai Kar, 217-224

 

 

(e) egyéb kiadványok

 

Kürtösi Zsófia – Vilmányi Márton – Majó Zoltán – Imreh Szabolcs (2000): „Sorbanállás”. A felső- és középvezetők toborzási folyamatának változása a rendszerváltástól napjainkig, a médiahirdetések és a „fejvadászok” munkájának tükrében. Budapest: Struktúra-Munkaügy Kiadó, Közösen a Jövő Munkahelyeiért Alapítvány

 

(f) kutatási jelentések

 

2006 A Szegedi Tudományegyetemen 2002-ben és 2003-ban végzett hallgatók elégedettsége és munkaerő-piaci jellemzői (Kutatásvezető: Hetesi Erzsébet), ROP-3.3.1-2004-10-0004/34

 

2007 A Szegedi Tudományegyetemen 2004-ben és 2005-ben végzett hallgatók munkaerő-piaci jellemzői (Kutatásvezető: Hetesi Erzsébet), ROP-3.3.1-2004-10-0004/34