Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Intézetek, szakcsoportok  --  Üzleti Tudományok Intézete  --  Marketing-Menedzsment Szakcsoport

Dr. Imreh Szabolcs önéletrajz

 
Szakmai önéletrajz
Név: Dr. Imreh Szabolcs
Beosztás: egyetemi docens, SZTE GTK
e-mail: iszabi@eco.u-szeged.hu
telefon: 06-62-544-500 (munkahely)
 
Tanulmányok:
 
Szegedi Tudományegyetem PhD fokozat 2006
Gazdaságtudományi Kar
 
Miskolci Egyetem PhD abszolutórium 2000-2003
Gazdaságtudományi kar
Vállalkozás elmélet és gyakorlat doktori iskola
 
Szegedi Tudományegyetem okleveles közgazdász 1995-2000
Gazdaságtudományi Kar, Szeged
Közgazdász szak
Közszolgálati és Nonprofit szakirány
Marketing alspecializáció
 
József Attila Tudományegyetem középiskolai tanár 1991-1996
Természettudományi Kar, Szeged
Matematika szak
 
Nyelvismeret:
 
Angol nyelv (középfokú „C” típusú nyelvvizsga)
Francia nyelv (egyetemi kurzus)
 
Jelenlegi munkahely:
 
Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar, Üzleti Tudományok Intézet 2000 -
 
Szakmai munka és gyakorlat:
 
SZTE GTK Üzleti tudományok Intézete Egyetemi docens 2009-
SZTE GTK Üzleti tudományok Intézete Egyetemi adjunktus 2005-2008
SZTE GTK Reg. És Alk. gazdaságtani Tanszék Egyetemi Tanársegéd 2001-2004
SZTE GTK Marketing és Menedzsment Tanszék demonstrátor 1997-2000
 
Oktatási és kutatási tevékenység:
 
Oktatás: Vállalkozásfejlesztés, Menedzsment, Kisvállalati menedzsment, Uniós Projektek menedzselése, Vezetés-szervezés, Vállalkozások indítása és működtetése, Kisvállalkozói ismeretek kurzusok nappali-, levelező- és távoktatási tagozaton.
 
Kutatás: A különféle hálózati együttműködések és a vállalkozásfejlesztés beavatkozások kapcsolódási pontjainak feltárása, általánosságban a vállalkozásfejlesztés mint közösségi beavatkozás.
 
Tudományos – közéleti tevékenység:
 
A MTA IX. Osztály Ipar- és Vállalatgazdasági Bizottsága, választott bizottsági tag 2008-

Publikációk
(Dr. Imreh Szabolcs)
 
 
A. Könyvek és könyvrészletek
 
Imreh Sz. (2008): Vállalkozásfejlesztés – egy kicsit más szemszögbõl. In Bugár Gy. – Farkas F. (szerk): Elkötelezettség é sokoldalúság. Pécsi Tudományegyetem KTK, Pécs 47-52. o.
Imreh Sz. – Kosztopulosz A. (2008): Új irányok a vállalkozásfejlesztésben. Polygon, Szeged.
Imreh Sz. (2008): Management of EU-Funded Projects – Uniós projektek menedzselése. JATEPress, Szeged.
Imreh Sz. (2007): Moguca adaptacija iskustava regiona italijanskih indrustrijkih grana u saradnji koja se pruza preko granice. In. Inic, P. B. (ed.): Multilkulturalizam i predvzetnistvo. Janicije i Danica Karic, Beograd, pp. 82.-95.
Imreh Sz. (2007): A tudás-intenzív vállalkozások együttmûködési sajátosságai. In Makra Zs. (szerk): A technológia-orientált kisvállalkozások jellegzetességei és fejlesztése Magyarországon. Universitas, Szeged 149-178. o.
Imreh Sz. (2006): Vállalkozásfejlesztés mint a kis- és középvállalkozások hálózatosodásának ösztönzése. Ph.D. értekezés, SZTE Közgazdaságtani Doktori Iskola.
Bajmócy Z. – Imreh Sz. – Lengyel I. (2006): A szerkezetátalakítás, a gazdaság- és vállalkozásfejlesztés kistérségi programozása. In Lengyel I. – Bajmócy Z. – Imreh Sz. (szerk): A gazdaság- és vállalkozásfejlesztés kistérségi kihívásai Csongrád megyében. CD-Book, SZTE Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézet, Szeged.
Imreh Sz. (2006): Innovatív kis- és középvállalkozások hálózati együttmûködései. In Lengyel I. – Bajmócy Z. – Imreh Sz. (szerk): A gazdaság- és vállalkozásfejlesztés kistérségi kihívásai Csongrád megyében. CD-Book, SZTE Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézet, Szeged.
Bajmócy Z. – Kosztopulosz A. – Imreh Sz. (2006): Kockázati tõke és a kisvállalkozások inkubációja. In Makra Zs. (szerk): A kockázati tõke világa. Aula, Budapest, 200-221. o.
Imreh Sz. (2006): Az Európai unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építõiparra. In Lengyel I. – Rechnitzer J. (szerk): Kihívások és válaszok. A magyar építõipari vállalkozások lehetõségei az Európai Uniós csatlakozás utáni idõszakban. Novadat, Gyõr, 75-94. o.
Imreh Sz. (2005): A közösségi szektor szerepvállalási lehetõségei az innovatív kis- és középvállalkozások finanszírozásában. In Buzás N. (szerk): Tudásmenedzsment és tudásalapú gazdaságfejlesztés. JATEPress, Szeged, 87-102. o.
Imreh Sz. (2004): Az EU vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel a kis- és közepes vállalkozásokra. In Lakatos I. (szerk.): Márkakereskedõk kézikönyve. Folpress, Budapest, 32-49. o.
Imreh Sz. (2004): A vállalkozóvá válás intézményi támogatása Csongrád Megyében. In: Czagány L. – Garai L. (szerk.): A szociális identitás, az információ és a piac. JATEPress, Szeged, 342-355. o.
Imreh Sz. – Majó Z. – Vilmányi M. (2004): „Páternoszter” – Egy nonprofit hallgatói vállalkozás életpályája. In Dinya L. – Farkas F. – Hetesi E. – Veres Z. (szerk.): Nonbusiness marketing és menedzsment. KJK-KERSZÖV, Budapest, 351-364. o.
Kállay L. - Imreh Sz. (2004): A kis- és középvállalkozás-fejlesztés gazdaságtana. Aula, Budapest.
Imreh Sz. (2003): Some effects of the European Charter for SME’s in the South Great Plain Region. In Lengyel, I. (ed): Knowledge Transfer, Small and Medium-sized Enterprises, and Regional Development in Hungary. JATEPress, Szeged, pp. 193-210.
Imreh Sz. (2002): Kihívások és válaszok a közszolgálati menedzsmentben. In Hetesi E. (szerk.): Közszolgáltatások marketingje és menedzselése. JATEPress, Szeged, 251-271. o.
Imreh Sz. – Lengyel I. (2002): A kis- és középvállalatok regionális hálózatai. In Buzás N. - Lengyel I. (szerk.): Az ipari parkok fejlõdési lehetõségei. JATEPress, Szeged, 154-174. o.
Lengyel I. – Kosztopulosz A. - Imreh Sz. (2002): Az ipari park fogalomköre és kategóriái. In Buzás N. - Lengyel I. (szerk.): Az ipari parkok fejlõdési lehetõségei. JATEPress, Szeged, 55-76. o.
Borsi B. - Imreh Sz. - Majó Z. - Plank F-né - Vilmányi M. - Viszt E. (2001): Az emberi erõforrások és a mobilitás megnövekedett szerepe az innovációs rendszerben. Oktatási Minisztérium Kutatás-fejlesztési Helyettes Államtitkárság, Budapest.
Imreh Sz. - Kürtösi Zs. - Majó Z. - Vilmányi M. (2000): Sorbanállás. A felsõ- és középvezetõk toborzási folyamatának változása a rendszerváltozástól napjainkig. Struktúra-Munkaügy Kiadó, Budapest.
 
B. Folyóiratcikkek
Imreh Sz. (2008): Eltérõ motivációk a kis- és középvállalkozások hálózati együttmûködéseiben. Vezetéstudomány 39, 3, 20-31. o.
Imreh Sz. – Kosztopulosz A. – Mészáros Zs. (2007): Mikrofinanszírozás a legszegényebb rétegeknek: az indiai példa. Hitelintézeti Szemle, 6, 3, 231-247. o.
Bajmócy Z. - Kosztopulosz A. - Imreh Sz. (2007): Venture Capital and the Incubation of Small Enterprises. Gazdálkodás, 51, 19, pp. 74-83.
Imreh B. – Imreh Cs. – Imreh Sz. (2004): Összefûzési technikák és alkalmazásaik. Alkalmazott Matematikai Lapok, 22. 85-96. o.
B. Imreh - Sz. Imreh (2003): A heuristic for the asymmetric Hamiltonian p-median problem. Pure Mathematics and Applications, 3. pp. 199-206.
Imreh Sz. - Kürtösi Zs. - Majó Z. - Vilmányi M. (2000): A felsõ- és középvezetõk toborzási folyamatának változása a rendszerváltozástól napjainkig. Munkaügyi Szemle, 7.-8, 45-50. o.
Imreh Cs. - Imreh Sz. (1997): Lineáris programozás elemi eszközökkel. Polygon, 1, 49-68. o.
 
C. Tananyagok
Dinya L. - Imreh Sz.- Majó Z. (2008): Menedzsment II. A sikeres vállalkozások. Távoktatási tananyag. SZTE GTK, Szeged
Henkey I. – Imreh Sz. (2007): Projektmenedzsment alapok. CD Book, Dr.Partner Bt.
Imreh Sz. – Kürtösi Zs. – Majó Z. – Vilmányi M. (2007): A menedzsment alapjai. Távoktatás jegyzet (CD), SZTE GTK, Szeged.
Henkey I. – Imreh Sz. (2007): A projektmenedzsment alapjai. Távoktatás jegyzet (CD), SZTE GTK, Szeged.
Lengyel I. – Imreh Sz. – Pelle A. (2006): Hogyan vállalkozzunk az EU határtérségében? Trendek vámügyek, pályázati támogatások. Oktatási segédanyag, Phare CBC, Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség, Szeged.
Imreh Sz. – Karácson Zs. – Pelle A. – Szûts L. (2005): Uniós projektek menedzselése (oktatási anyag). Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégiós Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Társaság, Szeged.
Imreh Sz. (2004): Az Európai Unió, mint környezeti adaptáció. In Lengyel I. (szerk.): Kis- és középvállalkozások az Európai Unióban (oktatási anyag). Progress Vállalkozásfejlesztõ Alapítvány, Szeged, 3-27. o.
Imreh Sz. (2003): Kisvállalati esettanulmányok: „Mindig élünk a lehetõségekkel”, „Egy dinamikusan fejlõdõ hálózat”, „Az egyetemi katedrától a sikeres vállalkozás értékesítéséig”. Tanulmánykötet. Apertus, Budapest.
Imreh Sz. (2002): A kis- és középvállalkozások fejlesztése az Európai Unióban, és a csatlakozás várható hatásai a hazai KKV-szektorra. In Szobonya T. (szerk): Európai vállalkozás-menedzsment. Progress Vállalkozásfejlesztõ Alapítvány, Szeged, 26-39. o.
Imreh Sz. (2002): Az Európai Uniós csatlakozások tapasztalatai és a további belépések várható hatásai különös tekintettel a migrációs kérdésekre. In Szobonya T. (szerk): Európai vállalkozás-menedzsment. Progress Vállalkozásfejlesztõ Alapítvány, Szeged, 40-52. o.
Imreh Sz. (2002): Az Európai Uniós csatlakozások tapasztalatai és a további belépések várható hatásai különös tekintettel a migrációs kérdésekre. In Szobonya T. (szerk): Európai vállalkozás-menedzsment. Progress Vállalkozásfejlesztõ Alapítvány, Szeged, 40-52. o.
Imreh Sz. - Majó Z. - Vilmányi M. (2000): A menedzsment alapjai. Phare Távoktatás jegyzet. SZTE GTK, Szeged.
 
D. Konferenciakötetek és konferenciarészvételek
Imreh Sz. – Nánási Zs. (2008): A tudás- intenzív vállalkozások hálózatosodása. In. A gazdasági környezet és a vállalati stratégiák. A IX. Ipar- és Vállalatgazdasági Konferencia elõadásai. MTA Ipar- és Vállalatgazdasági Bizottság, 2008. október 30-31. Szeged 269-280. o.
Málovics Gy - Imreh Sz. - Szakálné Kanó I. (2008): A kis-és középvállalkozások felelõsségvállalásának értelmezése a társadalmi tõke elméletének tükrében. In Konferenciakiadvány a vállalati felelõsségvállalásról szóló konferencia elõadásaiból. Szent István egyetem, Gyõr (ISBN: 978-963-7175-49-7)
Szerb L.- Imreh Sz. (2007): SME innovation activity and cooperation with universities in the South Transdanubian Region of Hungary. 2nd Central European Conference in Regional Science, October 10 – 13, 2007 Nový Smokovec – High Tatras Slovak Republic.
Szerb L. – Imreh Sz. (2007): Entrepreneurship Education and Entrepreneurial Attitudes of Hungarian Students: An International Comparison. Conference Proceedings on the 5th International Conference on Management, Enterprise and Benchmarking, , June 1-2 Budapesti Mûszaki Fõiskola pp. 71-88.
Bajmócy Z. – Kosztopulosz A. – Imreh Sz. (2006): Venture Capital and the Incubation of Small Enterprises. 4th International Conference for Young Researchers of Economics. Szent István Egyetem, Gödöllõ, Vol 1. pp. 121-129.
Imreh Sz. (2004): Az uniós csatlakozás és a vállalkozásfejlesztési szolgáltatások. In Gazdasági szerkezet és versenyképesség az EU csatlakozás után. A VIII. Ipar- és Vállalatgazdasági Konferencia elõadásai. MTA Ipar- és Vállalatgazdasági Bizottság, Budapest, 226-232. o.
Imreh Sz. (2004): The mid-term effects of EU accession on hungarian enterprise development practices. Conference for Young Researchers. Szent István Egyetemi Kiadó, Gödöllõ, pp. 263-269.
Imreh Sz. (2003): Új lehetõségek a hazai kisvállalkozások elõtt: a Kisvállalkozások Európai Chartája. In Kis M. – Gulyás L. – Erdélyi E. (szerk.): Európai Kihívások 2. Konferenciakötet, SZTE Szegedi Élelmiszeripari Fõiskolai Kar, Szeged, 210-215. o.
Imreh Sz. (2003): A Kisvállalkozások Európai Chartájának hatása a vállalkozásoknak nyújtott szolgáltatásokra a Dél-Alföldi Régióban. II. Országos Közgazdaságtudományi Doktorandusz Konferencia elõadásai, Miskolci Egyetem, Miskolc, 189-195. o.
Pelle A. - Imreh Sz. (2002): Expectations and challenges in the enterprise development in Hungary . In Falnita, E. (ed.): Economics and Management of Transformation. CD-Book. Mirton, Timisoara, pp. 31-46.
 
E. Egyéb közlemények, nem publikált fontosabb elõadások
 
Imreh Sz. (2008): A tudás-intenzív vállalatok jellemzõ együttmûködési sajátosságai Innoratio Kutatómûhely, Europe for Citizens program, projektzáró szakmai konferencia Szeged 2008. október 17.
Imreh Sz. (2008): Kis- és középvállalkozások közötti együttmûködés lehetõségei. Kis- és középvállalkozások múltja és jövõje – jubileumi konferencia. Bács-Kiskun Megyei Angol-Magyar Kisvállalkozási Alapítvány. Kecskemét, 2008. november 26.
Pelle A. – Imreh Sz. (2006): A turkui üzleti-felsõoktatási-kormányzati együttmûködés sikerei és kihívásai. Kutatási kézirat, SZTE GTK.
Bajmócy Z. – Imreh Sz. – Lengyel I. – Lukovics M. – Rechnitzer J. (2005): A Csongrád megyei kistérségek gazdasági szerkezetátalakításának tervezése és menedzselése. Kistérségi gazdaságfejlesztési módszertani útmutató. Munkaanyag.
Imreh Sz. (2005): A turku-i egyetemi szövetség sikerei. Kutatási kézirat, SZTE GTK.
Imreh Sz. (2005): A felsõoktatási szféra lehetõségei a „Vállalkozói Európa megteremtésében”. Kutatási kézirat, SZTE GTK.
Imreh Sz. (2004): Vállalkozásfejlesztés és az EU csatlakozás hatásai a vállalkozásokra. Markontakt Kft. által szervezett marketing konferencián elhangzott elõadás, Gyõr.
Imreh Sz. (2002): Hálózati együttmûködések a kis- és középvállalati szektorban. In Hardi T. - Nárai M. (szerk): III. Fiatal Regionalisták Konferenciája. MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet, Gyõr.
Pelle A. – Imreh Sz. (2002): A vállalkozásfejlesztés intézményrendszerének kihívásai napjainkban. A „Szervezeti változások és nemzetközi alkalmazkodás – új kihívások az ezredfordulón” címmel megrendezett I. Országos Közgazdaságtudományi Doktorandusz Konferencián elhangzott elõadás. Budapesti Közgazdasági és Államigazgatási Egyetem, Budapest
Lengyel I. – Kosztopulosz A. - Imreh Sz. (2002): Az ipari park fogalomköre és kategóriái. In Lengyel I. – Buzás N. (szerk.): Az ipari parkok hálózatának új fejlõdési pályára állítása. Kutatási jelentés a Gazdasági Minisztérium számára. SZTE GTK Regionális és Alkalmazott Gazdaságtani Tanszék, Szeged, 43-67. o.
Imreh Sz. (2002): Kis- és középvállalkozások regionális hálózatai. In Lengyel I. – Buzás N. (szerk.): Az ipari parkok hálózatának új fejlõdési pályára állítása. Kutatási jelentés a Gazdasági Minisztérium számára. SZTE GTK Regionális és Alkalmazott Gazdaságtani Tanszék, Szeged, 147-164. o.
Imreh Sz. (2002): Az Olasz Iparági Körzetek. In Lengyel I. – Buzás N. (szerk.): Az ipari parkok hálózatának új fejlõdési pályára állítása. Kutatási jelentés a Gazdasági Minisztérium számára. SZTE GTK Regionális és Alkalmazott Gazdaságtani Tanszék, Szeged, 165-179. o.