Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Intézetek, szakcsoportok  --  Üzleti Tudományok Intézete  --  Marketing-Menedzsment Szakcsoport

Dr. Hetesi Erzsébet önéletrajz

 
 
 
Szakmai önéletrajz
Név: Prof. Dr. Hetesi Erzsébet
Beosztás: egyetemi tanár, SZTE GTK Üzleti Tudományok Intézete
e-mail: hetesi@eco.u-szeged.hu
telefon: 06-62-546-198 (munkahely)
hetesierzsebet
 

  

Végzettségek:

 

Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem középiskolai tanár 1979-1981

tanári „A” szak (Á-51/1980/81-I.)

 

Janus Pannonius Egyetem okleveles közgazda  1973-1977

Közgazdaságtudományi Kar (1973-1977 (37/1977/)

piacszervezési szak

 

Tudományos fokozatok:

 

Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem dr. oec. Munkagazdaságtan 1982/12-17

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Ph.DMarketing 2001.11.20.
Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Habilitáció 2011.06.07.

 

Nyelvismeret:

 

Orosz nyelv (felsőfokú nyelvvizsga) 1977

Angol nyelv (középfokú típusú nyelvvizsga) 1986

 

Jelenlegi munkahely:

 

Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar, Üzleti Tudományok Intézet 2002 -

 

Előző munkahelyek szakmai gyakorlat:

 

Fehérvár Áruház vevőszolgálati ovh. 1977-1979

Juhász Gyula Tanárképző Főiskola főiskolai, tanársegéd, adjunktus, docens 1979-2002

 

Oktatási tevékenység:

 

(a) előadás:

Marketing (Gazdálkodás és menedzsment, Kereskedelem és marketing, Pénzügy és
számvitel alapszak)

Gazdaságszociológia (Közgazdálkodás és közpolitika, Nemzetközi gazdaságtan mesterszak)

Szolgáltatásmarketing (Marketing mesterszak)

Piackutatás (Gazdálkodás és menedzsment, Kereskedelem és marketing alapszak)

Marketingkutatás módszertana (Marketing mesterszak, Szakirányú továbbképzés)

Fogyasztáselmélet (Marketing mesterszak)

Gazdaságszociológia (Gazdálkodás és menedzsment, távoktatási tagozat)

B. szeminárium:

Szolgáltatásmarketing (Marketing mesterszak)

Piackutatás (Gazdálkodás és menedzsment, Kereskedelem és marketing alapszak)

Marketingkutatás módszertana (Marketing mesterszak)

Fogyasztáselmélet (Marketing mesterszak)

 

Oktatásszervezés:

 

Szakfelelős:

Kereskedelem és marketing alapszak

Marketing mesterszak

 

Kutatási tevékenység:

 

Kutatásokban való részvétel:

 

Szociális kérdések és szociális térkép készítésének lehetőségei. (1984-1985)

(Kutatásvezető: Ferge Zsuzsa, MTA Szociológiai Intézet)

Zsidókérdés Magyarországon a két világháború között. 1989-1991.

(Kutatásvezető: Várdy Péter, Enchedei Egyetem, Hollandia)

Pártosodás, többpártrendszer Magyarországon

(Kutatásvezető: Kéri László, MTA, Politikatudományi Intézet)

A matematikai tudásszint vizsgálata. Nemzetközi kérdőíves adatfelvétel.

(Hazai kutatásvezető: Csapó Benő, Michigan Egyetem. -

JATE, Pedagógia Tanszék.1991)

Ts 5/2 Kulturális identitás és társadalmi változások a magyarországi nemzetiségek körében 1945 után. Bp., MTA Néprajzi Kutatóintézet

(Kutatásvezető: Máté-Tóth András)

Vállalkozó-menedzser és közgazdasági képzés meglévő feltételeinek továbbfejlesztése a Szegedi Universitas keretében. JATE. SZÉF, 1994. FEFA-kutatás

(Kutatásvezető: Égető Emese)

A nonprofit menedzserképzés tartalmi és módszertani korszerűsítése. MKM 207. kutatási program, 1995.

(Kutatásvezető: Égető Emese)

A 15-16 éves fiatalok történelemképe. Nemzetközi összehasonlító kutatás, 1993, 1995. (Hazai kutatásvezető: Kéri László)

IDP hallgatói és oktatói empirikus kutatás 2001-2002( SZTE Programiroda), 2005 (kutatásvezetés)

A szegedi tudományegyetemen végzett hallgatók elégedettsége és munkaerőpiaci jellemzői

ROP-3.3.1-2004-10-0004/34 (kutatásvezetés)

Életstílusalapú szegmentáció OTKA kutatás (kutatásvezető: Veres Zoltán)

Társadalmi Megújulás Operatív Program, Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban, TÁMOP-4.1.1-08/2/KMR, a DPR (diplomás pályakövető rendszer) (2009-2011) (Kutatás
alprojektvezető: HetesiErzsébet)

TÁMOP-4.2.2 Szenzorhálózat alapú adatgyűjtés és információfeldolgozás/ TÁMOP-4.2.2-08/1/2008-0008 B2B interakciók szenzoranalóg modellezése (Kutatásalprojektvezető: Hetesi
Erzsébet) (2010)

A regionális fejlesztések megalapozása a state of arton túlmutató stratégiai és hálózatfejlesztési kutatásokkal és azok eredményeinek alkalmazásba vitelével kutatási program/A regionális
gazdaságfejlesztés hálózatosodási stratégiai eszközrendszerei kutatási projekt (2010) (Kutatásvezető: Hetesi Erzsébet)

 

Jelenlegi kutatási területek:

 

Fogyasztásszociológia

Kockázatérzet a szolgáltatásokban

Hallgatói elégedettség vizsgálatok

A fogyasztói és a B2B lojalitás problémái

 

Egyetemi-kari közéleti tevékenység:

 

Dékánhelyettes 2002-2005

Az Oktatási Bizottság elnöke 2002-2005

A Felülvizsgáló Bizottság elnöke 2002-2005

A Doktori Tanács tagja 2002-2005

A MRK Gazdasági Bizottságának tagja 2006-2011

A SZTE Gazdasági Bizottságának elnöke 2006-

A Doktori Iskola Tanácsának tagja 2002-

A Tudományos Bizottság tagja 2002

A Minőségbiztosítási Bizottság elnöke 2005

Dékán 2005-2011

Üzleti Tudományok Intézete mb. Intézetvezető 2008-2010

Üzleti Tudományok Intézete Intézetvezető 2010-

 

Tudományos – közéleti tevékenység:

 

1990-1995 MTAPolitikatudományi Bizottság

1998 - Marketing Oktatók Klubja tag

2003-2005 MTA Marketing Elméleti Szakbizottság állandó meghívott tagja

2002 - MTA Köztestületi tag

2003 Az AIMPN alapító tagja

2003 International Review on Public and Nonprofit Marketing szerkesztőbizottsági tag (ISSN:1865-1984)

2004 - Az AIMPN hazai szekciójának szervezője

2005- MTA Marketingtudományi Bizottság tagja

2006-2011 Marketing Oktatók Klubja, elnökségi tag

2007 Pecunia (ISSN:1699-9495) folyóirat szerkesztőbizottsági tagja

2009 Az IAMPN Magyarországi szekciójának elnöke

2009 Marketing és Menedzsment folyóirat szerkesztőbizottsági tag (ISSN: 1219-0349)

2009 MAB szakértő
2010 Az MTA Marketingtudományi Bizottság IAMPN albizottság elnök

2010 Az MTA Marketingtudományi Bizottság B2B albizottság tag

2010 KisállatPraxis folyóirat szakmai tanácsadó testületének tagja (ISSN:1585-9142)

2011 Magyar Közgazdasági Társaság szegedi tagozata elnökségi tag

 

Publikációk:


 

Publikációk:

„A” A Ph.D. cím megszerzése előtt (2001) közölt publikációk

 

(a) Önálló vagytársszerzős könyv, könyvfejezet

 1. Hetesi, E. (1990): Presseschau von in Ungarn erschienenen Artikeln = Sajtóválogatás a Magyarországon megjelent cikkekből. In Die Verschleppung ungarlandischer Deutscher 1944/45. Erste Station der kollektiven Bestrafung (Dokumentarband) = Magyarországi németek elhurcolása 1944/1945. A kollektív büntetés első állomása (Dokumentumkötet). - Bp., 1990. - Magyarországi Németek Szövetsége, pp. 205-213.

 2. Hetesi, E. – Mayer, É. (1990): Aus den Erinnerungen der Verschleppen = Az elhurcoltak visszaemlékezéseiből. In Die Verschleppung ungarlandischer Deutscher 1944/45. Erste Station der kollektiven Bestrafung (Dokumentarband) =Magyarországi németek elhurcolása 1944/1945. A kollektív büntetés első állomása (Dokumentumkötet). Bp., Magyarországi Németek Szövetsége, pp. 111-139.

 

 1. Hetesi E (2010): A marketing információs rendszer és a felsőoktatási elégedettségi kutatások módszertani problémái. In: Törőcsik Mária - Kuráth Gabriella: Egyetemi Marketing- marketing a felsőoktatásban. ISBN: 978-963-642-352-0, 103-123.o

 2. Rekettye G. - Hetesi E. (2010): Responsability for the Future of the World - Paradigm Shift in the Theory and Practice Of Marketing In: José Luis Placer Galán (ed) Pecunia: Revista de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. ISSN1699-9495, Issue dedicated to: Studia mercatoria legionensia: Miscelánea de Marketing. pp. 177-189.

(b) Disszertáció

 

 1. Hetesi E. (1982): A főálláson kívül végzett tevékenységek vizsgálata, különös tekintettel a második gazdaságra. Doktori disszertáció, Bp., MKKE

 2. Hetesi E: (2001): A marketing munka dolgozói megítélésének, valamint a lakossági fogyasztók lojalitásának mérése és elemzése a hazai közüzemi szolgáltatók körében. PhD, PTE, KTK

(c) Tankönyv, egyetemi jegyzet

 1. Hetesi E. (1994): Kiáltó. In Esettanulmány-gyűjtemény a Total Quality Management (TQM) oktatáshoz, 37-40. o.

 2. Hetesi E. - Székely, P. (1997): Bevezetés a szociológiába. (Távoktatási jegyzet) Szeged, JATEPress

 

 1. Hetesi E. (2000): Marketing alapismeretek (jegyzet). Szakképzési füzetek II. Szeged, SZTE JGYTFK

(d) önálló vagy társszerzős tanulmány tudományos folyóiratban, kiadványban (lektorált, referálható)

 1. Hetesi E. (1983): A főálláson kívül végzett tevékenységek néhány társadalmi-politikai hatása, JGYTF, Tudományos Közlemények, 13-24. o.

 

 1. Farkas B. - Hetesi E. (1986): A kollektív és az individuális tényezők a termelési és az elsajátítási folyamatban, JATE, ACTA, 115-121. o.

 

 1. Hetesi E. (1986): Az a bizonyos 100%, Egészségnevelés

 2. Hetesi E. (1987): A beavatkozás határai, MTA Szociálpolitikai Értesítő, (szerk.: Ferge, Zs.) 1.sz. 186-213. o.

 3. Hetesi E. - Málovics J.né (1989): „Pont, amikor fölszabadultunk...” Medvetánc, 6-7. sz. 28-38. o.

 

 1. Hetesi E. (1991): Tanulságos szegedi választások, Társadalmi Szemle, 10. sz. 83-92. o.

 2. Hetesi E. - Málovics J.né (1991): "Miért éppen bennünket?" (40 év kényszerű hallgatás után) JGYTF, Tudományos Közlemények, 53-61. o.

 3. Hetesi E. (1994): Együttélés Mágocs községben, Barátság, 12. sz. 548-550. o.

 

 1. Hetesi E. (2001): A dereguláció következményei az energiaszolgáltatók piacán, avagy vannak-e használható tapasztalatok a hazai energiaszféra számára? Elektrotechnika, 4. sz. 134-139. o.

 

 1. Hetesi E. (2001): A marketing-orientáció megjelenése és dolgozói megítélése a hazai közüzemi szolgáltató szervezeteknél I., Marketing & Menedzsment, 2. sz. 11-17. o.

 

 1. Hetesi E. (2001): A marketing-orientáció megjelenése és dolgozói megítélése a hazai közüzemi szolgáltató szervezeteknél II., Marketing & Menedzsment, 3. sz. 18-25. o.

 2. Hetesi E. - Rekettye G. (2001): A lakossági fogyasztók lojalitásának mérése és elemzése egy közép-kelet-európai energiaszolgáltató szervezetnél. Vezetéstudomány, 9. sz. 17-25. o.

 3. Rekettye, G. – Hetesi, E. (2001): Measurement and Analysis of Customer Loyalty to an Electricity Distributor in Hungary. Organizacija, Journal of Management, Informatics and Human Resources. 7.sz. pp. 442-449.

 

(e) Konferenciakötetben megjelent előadás

 1. Hetesi E (2000): A marketing helye, szerepe és megítélése a kommunális szolgáltató szervezeteknél. In Marketing az új évezred küszöbén. A Magyar Marketingoktatók VI. konferenciájának előadásai.
  Veszprém, 31-47. o.

 2. Hetesi E (2001): A lakossági fogyasztók lojalitása az energiaszolgáltatóknál. Magyar Marketing Műhelyek Hetedik Kerekasztal Konferenciája. Keszthely, 40-48. o.

 

 1. Hetesi E (2001): A lojalitás mérése a közüzemi szolgáltatóknál. Stratégiai kihívások és válaszok a marketingoktatásban és kutatásban. A Magyar Marketing Oktatók VII. Országos Konferenciájának előadásai. Gödöllő, 169-176. o.

 2. Hetesi E (2001): A piacorientáció változásai a közüzemi szolgáltatóknál. Tudásalapú társadalom. Tudásteremtés - Tudástranszfer - Értékrendváltás. III. Nemzetközi Tudományos Konferencia. - Miskolc-Lillafüred. 282-291. o.

 

(f) Recenzió, autoreferátum

 

 1. Hetesi E. (1992): Rendszer a bukás után, Juss, 1-2.sz. 285.o.

(g) Kutatási kéziratok

 1. Hetesi E. (1987): A fejlett ipari országok innovációs politikája. Bp., OMIKK

 2. Hetesi E. (1988): Munkaerő-piaci pozíciók generációs metszetben. In A pályakezdők munkaerő-piaci helyzete., Bp., MTA TársadalomtudományiIntézet

 

 1. Hetesi E. (1989): Munkatáborok az azovi és a donyeci hátságon. Bp., Soros Alapítvány

 2. Hetesi E. (1990): A volt tanácsi rendszer lebomlása Szegeden. Bp., Magyar Közigazgatási Intézet

 

 1. Hetesi E. (1990): A szegedi önkormányzat működése. Bp., Magyar Közigazgatási Intézet

 2. Hetesi E. (1990): Népmozgások a XX. században. Bp., MTA Magyar Néprajzi Múzeum

 3. Hetesi E. (1990): Önkormányzati választások Szegeden. Bp., Magyar Közigazgatási Intéze

 4. Hetesi E. (1990): Pártosodás, többpártrendszer. Bp., MTA Társadalomtudományi Intézet

(h) Egyéb publikációk:

 1. Hetesi E. (1992): Természetvédő konferencia Szegeden. Természetbúvár, június, 7. o.

 

 1. Hetesi E. (1993):Hogyan tervezzünk meg egy piackutatást? Figyelő, 12. sz. 22. o.

 2. Hetesi E. (1998): A Délmagyarország című napilap lakossági fogadtatása. Szeged, 1.sz.

 3. Hetesi E. (2000): A közszolgáltatók lakossági megítélése. Mindennap Szolgáltatók Magazinja, 6. o. 

„B” A Ph.D. cím megszerzése után (2001) közölt publikációk 

 
(a) Önálló vagy társszerzős könyv, könyvfejezet

 

 1. Hetesi E. (2003): A lojalitás mérési problémái a közüzemi szolgáltatóknál. In Hetesi E. (szerk.): A közszolgáltatások marketingje és menedzsmentje. JATEPress, Szeged, 205-219.o.

 

 1. Veres, Z. –Hetesi, E. (2003): Bottlenecks in B2B Quality Management and Their Impact on Marketing Research. In Lengyel, I. (ed): Knowledge Transfer, Small and Medium-Sized Enterprises, and Regional Development in Hungary. JATEPress, Szeged, pp. 130-145.

 

 1. Bíró P. - Hetesi E. (2004): Ügymarketing a Siemensnél, avagy a Siemens Nemzeti Vállalatcsoport társadalmi szerepvállalása. In Dinya L. - Hetesi E. - Veres Z. (szerk.): Nonbusiness marketing és menedzsment. KJK Kerszöv, Budapest, 121-137. o.

 2. Hetesi E. (2004): A fogyasztás szociológiája. In Czagány L. – Garai L (szerk.): A szociális identitás, az információ és a piac, SZTE GTK Közleményei, JATEPress, Szeged, 267-281. o.

 

 1. Hetesi E. (2004): A közüzemi szolgáltatások marketingsajátosságai. In Dinya L. - Hetesi E. - Veres Z. (szerk.): Nonbusiness marketing és menedzsment. KJK Kerszöv, Budapest, 111-132. o.

 2. Hetesi E. (2004): Az energiaszolgáltatók piaci liberalizációjának marketing-következményei az amerikai piacon. In Dinya L. - Hetesi E. - Veres Z. (szerk.): Nonbusiness marketing és menedzsment. KJK Kerszöv, Budapest, 303-318. o.

 

 1. Hetesi E. (2004): Egy sikeres szervezet a kulturális szférában. In Dinya L. - Hetesi E. - Veres Z. (szerk.): Nonbusiness marketing és menedzsment. KJK Kerszöv, Budapest, 319-332.o.

 2. Hetesi E. –Révész B. (2004): A közüzemi szolgáltatók marketing kommunikációjánaksajátosságai. In Dinya L. - Hetesi E. - Veres Z. (szerk.): Nonbusiness marketing és menedzsment KJK Kerszöv, Budapest, 333-350. o.

 3. Vilmányi, M. – Hetesi, E. (2005): A Comlex Modell of Relationship Performance. In Farkas, F.(ed.): Current Issues in Change Management: Challanges and Organisational Responses. Sponsored by Ohio
  University College of Business, pp. 245-254.

 4. Hetesi E. (2006): Elégedettségi és lojalitási mérések. In Veres Z. - Hofmann M. – Kozák Á. (szerk.): Bevezetés a piackutatásba. Akadémiai Kiadó, 302-319. o.

 5. Hetesi, E – Rekettye, G (2008): Clusters of Loyalty in Consumer Markets, In Grbac - Meler (eds): Customer Value in a Dynamic Environment, Rijeka, pp. 90-107.

 6. Hetesi E. (2009): Nonbusiness marketing In Veres Zoltán: A szolgáltatásmarketing alapkönyve, Akadémiai Kiadó, Budapest, 507-528.o.

 7. Rekettye Gábor - Hetesi Erzsébet (2009): Kínálatmenedzsment, Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 1-280. (A jog- és közgazdaságtudomány területén a 2009. évi Akadémiai Nívódíj nyertese.)

 

 1. Hetesi E. (2009): A felsőoktatási szolgáltatások teljesítményének mérési problémái, In Bugár Gy. - Farkas F. (szerk.) Elkötelezettség és sokoldalúság - Tanulmánykötet Barakonyi Károly tiszteletére, Pécs, PTE KTK, 287-297.o

 2. Hetesi E.-
  Kürtösi Zs.(2009): A felsőoktatás képzési teljesítményének problémái, In
  Hetesi, E.- Majó, Z.- Lukovics M. (szerk.) (2009): Szolgáltatások világa, SZTE GTK Közleményei, JATEPress, Szeged,
  168-186.o

 3. E. Hetesi - Z.
  Veres – Sz. Prónay (2010): Challenges of Status Typology in a Hungarian
  Lifestyle Study, in Mirna Leko Šimić (ed.): Marketing i održivi razvitak
  (Marketing and sustainable development), Sveučilište J.J. Strossmayer u
  Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 84-97. o.

 4. Hetesi E (2010): A marketing információs rendszer és a
  felsőoktatási elégedettségi kutatások módszertani problémái. In: Törőcsik Mária
  - Kuráth Gabriella: Egyetemi Marketing- marketing a felsőoktatásban. ISBN:
  978-963-642-352-0, 103-123.o

 5. Rekettye
  G. - Hetesi E. (2010): Responsability for the Future of the World - Paradigm
  Shift in the Theory and Practice Of Marketing In: José Luis
  Placer Galán
  (ed) Pecunia: Revista de la Facultad de Ciencias
  Económicas y Empresariales
  . ISSN1699-9495, Issue dedicated to:
  Studia mercatoria legionensia: Miscelánea de Marketing. pp. 177-189.

 6. Hetesi E. - Révész B.(2011): The role of relationship
  marketing and communication at public utility service sin the process of market
  deregulation, In Hetesi, E.- Kürtösi, Zs. (szerk.) (2011): The diversity of research at the Szeged Institute of Business Studies,
  JATEPress, Szeged, 23-43.o.
   
 7. Prónay Sz. – Hetesi E. – Veres Z. (2011): The role of
  collaborative iltering in marketing, In Hetesi, E.- Kürtösi, Zs. (szerk.)
  (2011): The diversity of research at the
  Szeged Institute of Business Studies
  , JATEPress, Szeged, 59-71.o.


 8. Hetesi E. – Kürtösi Zs. (2011): What is the value of a
  Hungarian degree?, In Hetesi, E.- Kürtösi, Zs. (szerk.) (2011): The diversity of research at the Szeged
  Institute of Business Studies
  , JATEPress, Szeged, 23-43.o.

(b) Könyvszerkesztés

 1. Hetesi E.
  (szerk.) (2003): Közszolgálati marketing és menedzsment. SZTE GTK Közleményei,
  JATEPress, Szeged

 2. Dinya L. - Farkas
  F. - Hetesi E. - Veres Z. (szerk.) (2004): Nonbusiness marketing és
  menedzsment. KJK Kerszöv, Budapest

 3. Hetesi, E.- Majó,
  Z.- Lukovics M. (szerk.) (2009): Szolgáltatások világa, SZTE GTK Közleményei,
  JATEPress, Szeged

 4. Hetesi, E. - Kürtösi Zs. (szerk.) (2011): The diversity
  of research at the Szeged Institute of Business Studies, JATEPress, Szeged

 

(c) Tankönyv, egyetemi jegyzet

 1. Hetesi E. (2007):
  Marketing alapismeretek I. (Távoktatás jegyzet) 1. Hetesi E. – Prónay Sz. – Révész B. (2011): Marketing
  alapismeretek.(d) Önálló vagy társszerzős tanulmány tudományos
folyóiratban, kiadványban (lektorált, referálható) 1. Hetesi E. (2002):
  Új dimenziók a lojalitás mérésében. Marketing
  & Menedzsment
  , 4. sz. 35-42. o. 1. Hetesi E. (2003):
  A lojalitás definiálási és mérési problémái, a lojalitás hatása a
  jövedelmezőségre. Vezetéstudomány, 1.
  sz. 20-27. o. 1. Hetesi E. (2003):
  A minőség, az elégedettség és a lojalitás mérésének problémája
  szolgáltatásoknál, és azok hatása a jövedelmezőségre. Marketing & Menedzsment, 4. sz. 35-42. o.

 

 1. Hetesi E. –
  Révész B. (2004): A kapcsolati marketing és a kommunikáció szerepe a közüzemi
  szolgáltatóknál a piaci liberalizáció folyamatában. Vezetéstudomány, XXXV. Évf. 6.
  sz. 30-37. o.


 

 1. Hetesi E. -
  Rekettye G. (2004-2005): A lojalitási dimenziók longitudinális mérése a hazai
  lakossági energiafogyasztók körében a megítélések átlagai alapján. Marketing & Menedzsment, 6-1. sz.
  55-68. o.  1. Hetesi E. -
  Rekettye G. (2005): A lojalitási dimenziók longitudinális mérése a hazai
  lakossági energiafogyasztók körében faktoranalízis alapján. Vezetéstudomány, 3. sz. 48-57. o.  1. Hetesi E.
  (2007): A lojalitás klaszterei a
  partneri és a fogyasztói piacokon. Vezetéstudomány,
  9. sz. 4-17. o.  1. Hetesi E. -
  Andics J. - Veres Z. (2007): Az életstílus kutatási eredmények fogyasztásszociológiai
  interpretációs dilemmái, Szociológiai
  Szemle
  , 17. évf., 3-4. sz. 115-134. o.  1. Kürtösi Zs. – Hetesi
  E. (2007): Mit ér a diploma, ha magyar? Marketing & Menedzsment, 4-5. sz. 24-31.o.  1. Hetesi E. -
  Kürtösi Zs. (2008): Ki ítéli meg a felsőoktatási szolgáltatások teljesítményét
  és hogyan? Vezetéstudomány, XXXIX. évf. 6. sz. 2-17. o.  1. Hetesi E. - Tóth
  E. (2008): Az orvosok fogyasztási szokásai Bourdieu tőkeelmélete
  alapján-Hatással lehet-e a foglalkozás a fogyasztási szerkezetre? Marketing & Menedzsment,
  XLII. évf. 2. sz., 49-59. o.  1. Vilmányi M. -
  Hetesi E. - Veres Z. (2008): Az eredménykockázat csökkentésének lehetőségei a
  felsőoktatásban. Új Pedagógiai Szemle,
  8-9.sz. 71-86. o.  1. Vilmányi, M.
  –Hetesi, E. – Veres, Z. (2008): Options for risk reduction in higher education,
  Marketing&Menedzsment, Vol. XLII,
  No. 5-6, pp. 117-124.  1. E. Hetesi (2009): Measurement and analysis of customer
  loyalty to an electricity distributor, specialties of cluster of loyalty on
  customer market, Acta Oeconomica,
  Periodical of the Hungarian
  Academy of Sciences,
  Vol.59 (3) pp.307-330, Akadémiai Kiadó  1. Hetesi E. - Vilmányi
  M. (2009): Modellezhető-e az üzleti kapcsolatok teljesítményének értelmezése?
  Szakirodalomi összefoglalás és modellfejlesztés, Vezetéstudomány, XXXX. évf. 1.sz. pp.34-44.  1. Rekettye Gábor – Hetesi
  Erzsébet (2009): Fogyasztói elégedettségi mérések, Fogyasztóvédelmi
  Szemle, 2009. december, III. évf. 4. szám, pp 19-27  1. Hetesi E. (2009):
  A válság marketingje- a marketing válsága? A 21.század marketingkihívásai-
  lesznek-e válaszok?, Jelenkori Társadalmi és Gazdasági Folyamatok, IV.évf.,
  3-4.sz, 81-93.o.  1. Z. Veres- E. Hetesi-M. Vilmányi (2009): Competences
  versus risk reduction in higher education, International
  Review on Public and Nonprofit Marketing,
  Vol.6., Num.1, 51-61.  1. Hetesi E. (2010):
  A szolgáltatásmarketing specialitásai a kisállatpraxisokban I. A
  szolgáltatásmarketing elmélete és a kisállatpraxis. KisállatPraxis, XI.évf., 3.szám, 112-118.o.  1. Hetesi E. (2010):
  A szolgáltatásmarketing specialitásai a kisállatpraxisokban II. A kétoldalú
  kockázatérzet csökkentő módszerek az állatorvosi praxisban. KisállatPraxis, XI.évf., 4.szám,
  174-182.o.  1. Hetesi E. (2010):
  Piac- és marketingkutatási módszerek a kisállatpraxisban. KisállatPraxis, XI.évf., 5.szám, 198-205.o.  1. Rekettye
  G. - Hetesi E. (2010): Responsability for the Future of the World - Paradigm
  Shift in the Theory and Practice Of Marketing In: José Luis
  Placer Galán
  (ed) Pecvnia: Revista de la Facultad de Ciencias
  Económicas y Empresariales
  . ISSN1699-9495, Issue dedicated to:
  Studia mercatoria legionensia: Miscelánea de Marketing. pp. 177-189.  1. Hetesi E. (2011): Értelmezhető-e a
  lojalitás a B2B piacokon? Vezetéstudomány,
  XLII.évf., 1.szám, 31-40.o.  1. Hetesi E. (2011): Kisállatpraxisok lehetséges
  marketingstratégiái a hazai piacon I. KisállatPraxis,
  XII.évf., 2.szám, 126-130.o.   1. Hetesi E. (2011):
  Kisállatpraxisok lehetséges marketingstratégiái a hazai piacon II. KisállatPraxis, XII.évf., 3.szám,
  126-130.o. (e) Konferenciakötetben megjelent előadás  1. Hetesi E. (2002):
  A minőség-elégedettség-lojalitás-jövedelmezőség „lánc” problémái, a lojalitás
  hatása a jövedelmezőségre. In Alkalmazkodó
  marketing
  . Marketing Műhelyek Kerekasztal Konferenciája, Keszthely, 90-95.
  o.  1. Hetesi E (2002):
  Az elégedettség és a lojalitás elméleti kérdései, mérési problémái. SZTE,
  Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar, Tudományos felolvasóülés, 32-33. o.  1. Hetesi E (2002):
  Válság vagy kihívás? A Magyar Marketing Oktatók VII. Országos Konferenciájának
  előadásai. Szeged  1. Hetesi, E. –
  Révész, B. (2002): The role of relationship marketing and communication at
  public utility services in the process of market deregulation. In Marketing Applications in Public and
  Non-Profit Organizations
  . II. International Workshop on Public and
  Non-Profit Marketing, Zaragoza, Spanyolország, pp. 153-167.  1. Hetesi, E. –
  Révész, B. (2002): Some problems of Measurement of Customer Satisfaction and
  Customer Loyalty, Subsecţiunea Management, Marketing, Comerţ Vineri 28-30 noiembrie,
  Arad, Románia  1. Hetesi, E. –
  Révész, B.– Kürtösi, Zs. (2002): The appearance of market orientation at public
  utility service providers, the appearance of marketing and it’s judgement at
  hungarian public utility organisations, International Workshop on Management
  and Anthropology, Velence, Olaszország  1. Hetesi E. (2003):
  A minőség, az elégedettség és a lojalitás mérési problémái. A Magyar Marketing
  Szövetség Marketing Oktatók Klubja IX. konferenciája, Debrecen  1. Rekettye, G. –
  Hetesi, E. (2003): Analysis of customer loyalty to the electricity
  distributors-the case of the Hungarian electricity distribution being under
  liberalization. CIRED, 17th International Conference on Electricity
  Distribution, Barcelona. Abstract in the Booklet of Summeries, Full text on CD
  named CIRED Conference Proceedings  1. Révész, B. – Vilmányi, M. – Hetesi, E. (2003): The
  significance of relationship marketing and relationship competencies at public
  utility service providers, In Michael Kleinaltenkamp – Michael Ehret (eds.): Relationship Marketing, Customer
  Relationship Management: Co-Operation – Competition – Co-Evolution?
  ,Work in
  progress paper, 7th Research Conference on Relationship Marketing and Customer
  Relationship Management, Freie Universität Berlin, Berlin, Németország  1. Veres Z. – Hetesi E. (2003): Mit kezdjen a marketing a
  minőségmenedzsment új tendenciáival? In Józsa, L. – Piskóti, I. – Ladányi, É.
  (szerk.): Totális marketing -
  Tanulmánykötet a marketing aktuális témaköreiből,
  Marketing Műhelyek IX. Kerekasztal Konferenciája,
  Keszthely, 292-305. o.  1. Hetesi E. – Andics J. – Veres Z.(2004): Életstílus,
  fogyasztás, státuszcsoportok, In Kollár Cs. - Mészáros K. (szerk.): Új tendenciák a marketingben és oktatásában,
  Marketing Oktatók Klubjának X. Konferenciája előadásai, NyME, Sopron, 13. o.  1. Hetesi E. – Rekettye G. (2004): A lojalitás
  dimenzióinak longitudinális mérése a hazai lakossági energiafogyasztók körében
  faktoranalízis alapján. A Magyar Marketing Szövetség Marketing Oktatók Klubja
  X. konferenciája, Sopron, Absztrakt In Kollár - Mészáros (szerk.): Új tendenciák a marketingben és oktatásában,
  teljes szöveg az azonos című CD-n  1. Hetesi, E. – Veres, Z. (2004): An empirical
  investigation on loyalty - The case of packaging industry, In IMP Proceedings, Copenhagen, p. 34.  1. Dinya, L. – Hetesi, E. – Veres, Z. (2005):
  Posibilidades de modelación del sector „nonbusiness”. Respuesta a un reto en la
  enseňanza del márketing. In Juan José Mier - Terán Franco – César Serrano
  Dominguez (eds.): IV Congreso Internacional de Marketing Público y no
  Lucrativo, Jerez de la
  Frontera, pp. 353 – 364.  1. Hetesi, E. – Rekettye, G. (2005): Analysis of Customer
  Loyalty in the Case of Hungarian Public Utility, In Marketing – Contemporary Significance and Perspectives,
  International Conference on Marketing, Cluj-Napoca, pp. 243-250.  1. Hetesi, E. – Rekettye, G. (2005): Analysis of Customer
  Loyalty to the Electricity Distributors. Sixteenth Annual Conference of POMS,
  Chicago, IL, April 29 – May 2, pp. 1-18.  1. Hetesi E. – Veres Z. (2005): A szervezeti elégedettség
  és a lojalitás empirikus vizsgálata a B2B piacon, In Józsa, L – Varsányi, J.
  (szerk.): Marketingoktatás és kutatás a
  változó Európai Unióban
  , Marketing Oktatók Klubjának XI. Konferenciája
  előadásai, SZIE, Győr, 63-74. o.   1. Veres Z. – Málovics É. – Hetesi E. – Lippai L. –
  Mihály N. (2005): Vélt kompetenciák, észlelt kockázatok és kockázatkezelő
  kommunikáció a szolgáltatásügyletekben, In Józsa, L – Varsányi, J. (szerk.): Marketingoktatás és kutatás a változó
  Európai Unióban
  , Marketing Oktatók Klubjának XI. Konferenciája előadásai,
  SZIE, Győr, 312 – 322. o.  1. Vilmányi, M – Hetesi, E (2005): A Comlex Modell of
  Relationship Performance, International Conference of Change Management,
  University of Pécs, Pécs  1. Hetesi E. – Kürtösi Zs. – Vilmányi M.(2006): A
  hallgatói elégedettség mérése a hazai felsőoktatásban. A kultúraközvetítés elmélete
  és gyakorlata. Nemzetközi Tudományos Konferencia. SZTE Juhász Gyula Tanárképző
  Főiskolai Kar, Szeged  1. Hetesi E. – Kürtösi Zs.– Vilmányi M. (2006): A végzett
  hallgatók elégedettségének mérése. In Deli Gray et al. (eds.): Innováció, társadalmi felelősség,
  fenntartható fejlődés – marketing megközelítésben,
  MOK Konferencia,
  Budapest  1. Hetesi, E. –
  Kürtösi, Zs. – Vilmányi, M (2006): Measuring Student Satisfaction in Higher
  Education. 5th International Congress on Public and Nonprofit Marketing, AIMPN
  Conference Proceedings, Cluj-Napoca, pp. 333-348.  1. Vilmányi M. -
  Hetesi E. (2006): A kapcsolati sikeresség komplex mérési modellje. Marketing
  Oktatók Klubjának Konferenciája. „Fenntartható Fejlődés - Társadalmi Orientáció
  - Innováció”. Budapesti Műszaki és Gazdasági Egyetem, Budapest, augusztus
  24-25.  1. Vilmányi, M. – Hetesi, E. – Veres, Z.(2006): The
  Complex Model of Relationship Success in the Context of Innovation-oriented
  Relationships, in Opening the network – New perspectives in industrial
  marketing and purchasing, 22th IMP-Conference, Milan, Italy  1. Vilmányi, M. – Hetesi, E. – Veres, Z. (2006): The
  Possibilities of Measurement of Relationship Success, In Deli - Gray et al.
  (eds.): Innováció, társadalmi felelősség,
  fenntartható fejlődés – marketing megközelítésben
  , MOK Konferencia,
  Budapest  1. Hetesi E. (2007):A fogyasztás szerepe a társadalmi
  státusz demonstrálásában. A kultúraközvetítés elmélete és gyakorlata.
  Nemzetközi Tudományos Konferencia. Kultúra, Művészet, Társadalom. JGYPK,
  Felnőttképzési Intézet, 212-216. o.  1. Hetesi E. (2007):Állatorvosi praxis szolgáltatói
  jellege - szolgáltatás-marketing és a praxis-menedzsment kapcsolata,
  Praxis-menedzsment Konferencia, SZIE, Gödöllő, 2-6. o.  1. Hetesi, E. (2007): Posladice deregulacie na trzistu
  ditribucije energije Dal i ima upotrebljivih iskuvtava za sferu energije
  Srednjoistocne Evrope? Multikulturalizam i Preduzetnistvo. Redaktor Branimir
  Pavla Inic. Beograd. pp. 66-81.  1. Hetesi, E. – Kürtösi, Zs. (2007): What Is a Hungarian
  Degree Worth? An analysis of the labour market position of students graduated
  from a Hungarian higher education institution AIMPN Conference (poster section)
  Braga  1. Hetesi E. –
  Kürtösi Zs. – Vilmányi M. (2007): A hallgatói elégedettség mérése
  a hazai felsőoktatásban. A kultúraközvetítés elmélete és gyakorlata. Nemzetközi
  tudományos Konferencia. Kultúra, Művészet, Társadalom. JGYPK, Felnőttképzési
  Intézet, 217-224. o.  1. Hetesi, E. - Rekettye, G. (2007): Clusters of loyalty
  in consumer markets XX CROMAR Congress. Marketing in the Knowledge Society and
  Contemporary Business Reality, Book of Abstract, Full paper on CD  1. Kürtösi Zs. - Hetesi
  E. (2007) Mit ér a diploma, ha magyar? In Dinya L. (szerk.): MOK Konferencia Előadásai, KRF,
  Gyöngyös, 335-345.o.  1. Veres Z. – Hetesi E. – Vilmányi M. (2007): A kapcsolati
  orientáció egyes determinánsai a szervezeti piacon, In Dinya L. (szerk.): MOK Konferencia Előadásai, KRF,
  Gyöngyös, 253-270. o.  1. Hetesi E. – Bíró O. – Papp K.(2008): Piackutatási
  módszerek és eredmények a kisállatpraxisban II. Praxis-menedzsment Konferencia,
  Budapest, 2008. 11. 29. Kongresszusi Kiadvány, 1-4. o.  1. Hetesi, E.– Rekettye, G. (2008): Clusters of Loyalty
  in Consumer Markets, In Grbac - Mel (eds):
  Customer Value in a Dynamic Environment
  , Rijeka, pp. 90-107.  1. Hetesi, E. – Rekettye, G. (2008): Specialties of
  Loyalty Clusters in the Market of a Public Services, Process and Technology Key
  Drivers of Customer focused Services Management, International Conference on
  Services Management, Manipal, India, February 15-16, Plenary presentation (Slides
  are available)  1. Hetesi, E. – Vajda, B – Prónay, Sz. (2008): Lifestyle
  versus Consumption Patterns in Hungary, 37th EMAC Conference University of Brighton, UK,
  (poster section)  1. Prónay Sz. – Hetesi E. - Veres Z. – Andics, J. (2008):
  Az életstílus alapú szegmentáció hazai alkalmazhatósága. MOK Konferencia
  előadásai, BCE, Budapest  1. Veres, Z. – Hetesi, E. (2008): Business
  Relationship Strategies in Disloyal versus Loyal Clienteles. Proceedings of the
  Global Marketing Conference, Shanghai  1. Veres, Z. –Hetesi, E. – Vajda, B.– Prónay, Sz. (2008):
  Life style-based segmentation in Hungary. In Došen, Ð. – Krupka, Z. – Škare, V.
  (eds.): Marketing Theory Challenges in
  Transitional Societies
  , 2nd International Scientific Conference, Zagreb,
  pp. 319-328.  1. Vilmányi M. - Hetesi E.(2008): Modellezhető-e az üzleti
  kapcsolatok teljesítményének értelmezése? „Hagyományok és új kihívások a
  menedzsmentben; 140 éves a vezetés és szervezés oktatása a debreceni gazdasági
  felsőoktatásban” Debrecen, 602-608.o.  1. Vilmányi, M. - Hetesi, E. - Pintér, É. (2008): The relationship performance in the
  field of university-industrial R&D cooperation. 24th IMP-Conference,
  Uppsala, Sweden (www.impgroup.org/paper_view.php?viewPaper=6780)  1. Vilmányi,
  M. – Hetesi, E. – Pintér, É. (2008): The relationship performance in the field
  of university-industrial R&D cooperation. International Innovation
  Conference for Co-operation Development (InCoDe), Pécs, pp. 67-75.  1. Vilmányi, M. –Hetesi, E. – Veres, Z. (2008): Options
  for Risk Reduction in Higher Education. AIMPN Conference Proceedings, Szeged,
  Paper No. 49.  1. Rekettye G.- Hetesi E.(2009): Responsibility for the Future
  of our World — Paradigm Shift in the Theory and Practice of Marketing, In: New
  approaches in Public and Nonprofit marketing research & practice, 8th
  International Congress of the IAPNM 2009, 17-19th June 2009 Valencia
  (Spain), Abstract on page 46, Full text on CD, pp 1-11.  1. Rekettye, G. –Hetesi, E. – Rekettye, G. jr. (2009):
  The future of Our World and Possible Trends in Marketing. 8th International
  Congress Marketing Trends, Paris, January 15-17, Full text on CD, pp. 1-17.  1. Vilmányi M.-Hetesi E. (2009): Az üzleti kapcsolatok
  teljesítményének értelmezése, "Tudásalapú társadalom - Tudásteremtés -
  Tudástranszfer - Értékrendváltás", Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi
  Kar, VII. Nemzetközi Konferencia, Miskolc-Lillafüred, 2009. május 19-20 I.
  kötet, 80-86. oldal, ISBN: 978-963-661-891-9  1. Z. Veres - E. Hetesi (2009): Consumer clusters of
  leisure time consumption, shopping and brand attitudes. Marketing Management
  Annual Conference, Chicago, pp.46-50.  1. Prónay Sz. - Hetesi E. - Veres Z. (2009): Hungarian
  lifestyle segments, 3rd MTC Conference, University of Maribor,
  Slovenia, 23-25 September 2009, Conference CD  1. Prónay Sz. - Hetesi E. - Veres Z - Vajda B. (2009):
  Applicability of lifestyle-based segmentation in a hungerian market setting,
  XXI. Cromar Congress, Universits of Osijek, Croatia, 8-10 October 2009,
  Conference CD  1. E. Hetesi - Z. Veres (2010): Leisure time consumption
  in an improved status typology framework. Proceedings of the International
  Conference on Business and Economic Research – ICBER 2010, Kuching (Sarawak,
  Malaysia), CD-ROM, Paper No. 199.  1. Prónay Szabolcs, Hetesi Erzsébet, Veres Zoltán (2009):
  „Lifestyles and consumption in atransitional society: psychographic
  segmentation in Southern Hungary” Akademija
  MM, Ljubljana, No.14, 41-51.p.  1. Veres Z. – Hetesi E. – Andics J. (2009): Életstílus,
  szabadidő-struktúra és márkapreferenciák, Marketing Oktatók Klubja 15.
  Jubileumi Országos Konferencia, Új marketing kihívások a XXI. században-
  Fenntartható fogyasztás, Kaposvár, CD, ISBN 978-963-9821-12-5  1. Andics J. – Hetesi E. – Prónay Sz. – Vajda B. – Veres
  Z. (2010): Életstílus kutatás a Dél-magyarországi régióban, Marketing Oktatók
  Klubja 16. Országos Konferenciája, Új marketing világrend, Budapest, 660-672.o.  1. E. Hetesi – Sz. Prónay - B. Vajda (2010): Lifestyle
  Research With Focus Group Interviewing, Global Business Conference, Croatia, Dubrovnik,
  13-20 October 2010, pp. 41-53.  1. E. Hetesi- Zs. Braxmair (2011): University impact and
  impress on student growth- a conceptual model of the measuring value added in a
  higher education institution, IAPNM Conference, 10 th International Congress of
  the International Association for Nonprofit and Public Sector Marketing, Porto,
  Portuália, CD  1. Hetesi E.(2011): Megváltozik-e a fogyasztói és a partneri
  lojalitás a gazdasági válság és a globális kihívások hatására?, 17. MOK
  „Felelős marketing” Konferencia, ISBN 978-963-642-392-6, Pécs, CD, 77-84.o.  1. Hetesi E. – Vilmányi M. (2011): A kapcsolati minőség és
  lojalitás szerepe a B2B kapcsolatokban, In: Knowledge-based Society, Knowledge
  Creation, Knowledge Transfer. Miskolc ; Lillafüred, Magyarország,
  2011.05.19-2011.05.20. Miskolc: pp. 1-16.(ISBN:978-863-661-951-0)   1. Prónay Sz. – Hetesi E. (2011): The specific appearance of
  brand loyalty in generation Y consumption, Marketing Challenges in New Economy,
  XXII CROMAR Congress, University of Pula, 2011. október 6-8, CD kiadvány  (f) Elektronikus publikáció  1. Hetesi E. – Vilmányi M. (2003): A közgazdasági képzés
  többfokozatú rendszerének és a kreditalapú képzés együttes bevezetésének
  koncepciója az SZTE GTK-n, www.ktk.pte.hu//main/files/bologna/szeged.pdf  1. Vilmányi, M – Hetesi, E. (2010): The impact of the
  closeness of cooperation on the effectiveness of cooperation in
  university-industry R&D collaborations, 26th IMP-conference, Budapest,
  Hungary (http://www.impgroup.org/uploads/papers/7485.pdf)  1. Online markering tankönyv-Pszabi (g)
Kutatási kéziratok  1. A Szegedi Tudományegyetemen 2002-ben és 2003-ban
  végzett hallgatók elégedettsége és munkaerő-piaci jellemzői (Kutatásvezető: Hetesi Erzsébet),
  ROP-3.3.1-2004-10-0004/34  1. A Szegedi Tudományegyetemen
  2004-ben és 2005-ben végzett hallgatók munkaerő-piaci jellemzői (Kutatásvezető:
  Hetesi Erzsébet),
  ROP-3.3.1-2004-10-0004/34 (h) Egyéb publikációk:  1. Hetesi E. (2007): Végigjártuk a Kálváriát, és
  megérkeztünk. Új otthonában a SZTE Gazdaságtudományi Kar, Szeged, 19. évf., 7-8.szám, 47-49.o.  1. Hetesi E.- Ádám Zsuzsa – Csovcsics Andrea – Kóródi
  Katalin (2009): Hatékony lehet-e a sex, erotika, meztelenség ábrázolása a
  reklámokban? Magyar Fogyasztó, 2009.
  június, 17-22. o.