Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Intézetek, szakcsoportok  --  Pénzügyek és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézete  --  Pénzügytani Szakcsoport

prof. dr. Botos Katalin tudományos publikációk

 

Nyekotorüe finaszovüe voproszü szovmesztnogo predprinyimatelsztva v ramka CEV. (A közös vállalkozások néhány kérdése a KGST-ben, Acta Occonomica 1976/17/3-4 pp. 301-320.
An examinaion of the alance of payments and reserves in countries with convertible currencies (A fizetési mérlegek és tartalékok vizsgálta a konvertibilis valutájú viszonyoknál) Acta Occonomica 197719/1 pp. 35-52. Társszerző: Patai Mihály)
Pénzügyek és nemzetközi gazdasági kapcsolataink (Társszerzők: Patai Mihály, Szalkai István) Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1980.
On the further development of the currency and financial system of the CMEA (A KGST pénzügyi rendszerének továbbfejlesztéséről. Soviet Studies 1982/2 pp. 228-253.)
O forinte kak konvertiruemoj valute. MKKE kiadvány 1982 (A forintvaluta konvertibilitásáról- Kelet-nyugati gazdasági kapcsolatok a 80-as években)
Pénz - nemzetközi pénz. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1983
A kölcsöntőke-világpiac alakulása az elmúlt negyed században. Bankszemle 1985/3 pp. 215-224
Univerzális bankok az USA-ban. Bankszemle 1985/5 pp. 20-24.
Bcemirnyaja finanszovjaja nyebalanszirovanoszty (Világméretű pénzügyi egyensúlyhiány ) in: Valutnüe problemü kapitalizma na szovemennom etape. Monográfia, Moszkva-Szofia, 1986
Innováció, és dereguláció, a nemzetközi pénz- és tőkepiacokon. Bankszemle 1986/9 pp. 28-34.
Az eladósodási probléma a világgazdaságban. Bankszemle 1987/11 pp. 1-9.
Világméretű pénzügyi egyensúlyhiány. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1987
Financial problems of the Hungarian agricultural policy. AKI Bulletin 70, 1988 pp. 97-111.
Foreign Economic Relations: Hungary and International Capital Markets. In: Hungary The Second Decade of Economic Refom Longman 1989 pp. 46-59
Financial aspects of agricultural policies in Hungary Soviet Studies 1990/1 Glasgow pp. 83-94
Lesz-e konvertibilis a forint? Klíringtól a konvertibilitásig, KJK 1990. 320 oldal (Társszerző: Antalóczy Katalin)
A forint konvertibilitásáról. Bankszemle 1990/2 pp. 9-20.
A bankfelügyelet helye és szerepe a magyar kormányzati struktúrában. Bankszemle 1994/1-2 pp. 25-33.
Kihívás vagy kényszer? Bankszemle 1996/9-10 pp. 93-99.
Vállalat finanszírozás - hiteldöntések KJK 1997. In: Pénzügyi döntések kézikönyve pp. 63-87
Az újraelosztás rendszerei In: Justum Dignum, Salutare PPKE-JAK 1998 pp. 67-72
Univerzális bankrendszer és különleges pénzügyi intézmények. Osiris, 1999
Bankfelügyelet az EU-ban Szabó András emlékkönyv, Szegedi Egyetem (Acta Juridica et Politica tan. LIII fasc. 7. 1999, pp. 85-102)
The Hungarian Banking System and the Development of Capital Markets 1999, pp. 374-411 In Global Economic and Monetary Convergance (Ashgate)
State and future of the Hungarian banking system. In: financial Market of restuctaring in selected. Central European Countries (Ashgate 1999, pp. 13-49)
Scipio levelei. Osiris - PPKE JAK, 1999 pp. 1-79
Nemzetközi pénzügyek (1999 társszerző: Bódy L. , Mádl J.)
Monetáris politikai olvasókönyv (1999)
Die Ungarische Nationalbank und der Staatshaushalt 2000, pp. 23-37 In : Staatsfinanzen Stattsbankrott. Böhlau Verhag Köln, Weisman Wien
Világgazdaság az ezredfordulón (Társszerző: Korösi István 227 oldal) Osiris, PPKE JAK Budapest, 2000
A monetáris integráció megkoronázása (szerző, szerkesztő) társszerző: Dezséri Kálmán) Osiris, Budapest, 2000
Magyarország és az EU. Bankszemle 2000/3 pp. 11-14.
Likviditás, szolvencia, prudencia Bankszemle 2001/1-2 pp. 1-10.
Gondolatok a pénzügypolitika komplexitásáról. Bankszemle 2001/3 pp. 242-252.
A magyar gazdaság teljesítménye Bankszemle 2001/1-2 pp. 5-8.
Magyar pénz és tőkepiac PPKE JAK Budapest 2001. Társszerző: Bódy L.