Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Kutatás, tudomány  --  Tudományos hírek  --  HU-RO Határon Átnyúló Együttműködési Program

HU-RO Határon Átnyúló Együttműködési Program

Félidőben a magyar-román határmenti KKV kutatás

2009 novemberében a Szegedi Tudományegyetem, a szegedi székhelyű Fiatal Kutató Közgazdászok Egyesülete és a Temesvári Nyugati Egyetem együttműködésével kutatás indult a magyar-román határmenti térségben lévő kis- és középvállalkozások vizsgálatára. Az InCoDeSME elnevezésű projekt, melyben a Szegedi Tudományegyetemet a Gazdaságtudományi Kar képviseli, célja a Csongrád és Békés, valamint Temes és Arad megyékben székelő KKV-k működésének, innovációs és együttműködési hajlandóságának, aktivitásának feltérképezése, majd fejlesztési javaslatok megfogalmazása a szakpolitikai döntéshozók számára, valamint az eredmények széleskörű disszeminációja. A konzorcium munkáját és a kutatás sikerét a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint a Magyar és Román Állam támogatja.

A projekt első időszakában elkészültek azok a szakirodalmi és állapotfelmérő tanulmányok, amelyek összegzik a külföldi tapasztalatokat és megalapozzák a kérdőíves kutatást. Jelenleg a román és a magyar megyékben megvalósuló kérdőíves felmérés előkészítése zajlik. Elkészült az egységes, a határ mindkét oldalán használandó módszertan, amely garanciát jelent arra, hogy a két lekérdezés során kapott adatok összehasonlíthatóak, együttesen is elemezhetőek lesznek. A kutatók kidolgozták a vállalkozások innovációs, együttműködési képességeire és a nemzetköziesedésre vonatkozó kérdéseket tartalmazó kérdőívet, melynek tesztelése jelenleg zajlik. A román és magyar oldalon a véletlenszerűen kiválasztott, több változó szerint rétegzett minta lekérdezése júniusban kezdődik és a tervek szerint egy hónapig tart.

A végleges eredmények bemutatása, megismertetése a térség vállalkozásfejlesztési, innovációs és önkormányzati szakembereivel, illetve az érdeklődő vállalkozókkal, kutatókkal egy novemberben tartandó workshopon valósul meg, ahol a résztvevők CD könyv formájában is kézhez kapják a tanulmányokat. A kutatócsoport tagjai arra számítanak, hogy a megbízható kutatási adatok, eredmények hatására a későbbiekben a tényleges problémára irányuló határon átívelő fejlesztési programokat, akciókat lehet végrehajtani. A projekt emellett vélhetően hozzájárul a román-magyar határ mentén működő KKV-k, kutatási szervezetek és vállalkozásfejlesztési intézmények együttműködésének erősödéséhez, a térségen belül keletkező és hasznosuló innovációk megvalósulásához. Bővebb információ: www.fikuk.hu/incodesme és info@fikuk.hu