Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Intézetek, szakcsoportok  --  Pénzügyek és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézete  --  Világgazdaságtani és Európai Gazdasági Integrációs Szakcsoport

Dr. Pelle Anita PhD egyetemi docens - tudományos önéletrajz

2013. augusztus

CV in English

Tudományos publikációk

Tudományos publikációk - MTMT

PelleAnitadr_

 • egyetemi docens
 • Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar
  Pénzügyek és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézete

  Világgazdaságtani és Európai Gazdasági Integrációs Szakcsoport


 • 6722 Szeged, Kálvária sgt. 1.
  Szeged, Pf. 914. H-6701
  Tel: +36-62-546-903
  Fax: 06-62-544-499
  E-mail: pelle@eco.u-szeged.hu

 • Fogadóóra: emailben történő előzetes egyeztetés szerint

Személyes adatok:

Tanulmányok:

 • 1989-1993 Deák Ferenc Gimnázium angol-magyar két tanítási nyelvű osztály, Szeged
 • 1996-2000 Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar, közgazdász-gazdálkodási szak, Európai integrációs szakirány
 • 2002-2005 Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Doktori Iskola, Közgazdasági Program, Európai integrációs alprogram

Végzettség:

Nyelvtudás:

 • angol felső fokú, "C" típusú nyelvvizsgával egyenértékű kéttannyelvű érettségi, 1993
 • olasz felső fokú, "C" típusú nyelvvizsga, 1996
 • német felső fokú, "C" típusú nyelvvizsga, 1999
 • spanyol, francia társalgási szint

Ösztöndíj:

 • 1998-1999 Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíj, Miniszterelnöki Hivatal
 • 2013-2014 Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj, Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal

Munkahelyek:

 • 2000-2001 ingatlan-akvizitőr, Lidl Magyarország
 • 2001-2006 október egyetemi tanársegéd, Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar (SZTE GTK), Világgazdasági és Európai Gazdasági Integrációs Tanszék
 • 2006. november - egyetemi adjunktus, Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar (SZTE GTK), Pénzügyek és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézete, Világgazdasági és Európai Gazdasági Integrációs Szakcsoport
 • 2011. szeptember - egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar (SZTE GTK), Pénzügyek és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézete, Világgazdasági és Európai Gazdasági Integrációs Szakcsoport

Oktatott tárgyak:

 • Az Európai Unió gazdasága
 • Az európai integráció gazdasági alapjai (angol nyelven )
 • A gazdálkodás intézményi háttere egyes európai országokban
 • Az Európai Unió környezeti politikája (magyar és angol nyelven)
 • Kutatás-fejlesztés az EU-ban (angol nyelven)
 • Uniós projektek menedzselése (angol nyelven)
 • Németország gazdasága 1918-tól napjainkig
 • Európai üzleti környezet (magyar és angol nyelven)
 • Az EU verseny-, kereskedelem- és iparpolitikája

Tapasztalat EU-s vonatkozású projektekben:

 • 2001-2008 kari külügyi koordinátor
 • 2002. június-2003. március projektkoordinátor HU/02/PL/215 sz. Leonardo projekt "A személyügyi tanácsadás gyakorlata az EU-ban"
 • 2002. június- 2004. május projektkoordinátor HU/02/PL/214 sz. Leonardo projekt "Biztosítási piac"
 • 2002. szeptember- 2004. július projektkoordinátor A-25 sz. CEEPUS hálózat (Central European Exchange Programme for University Studies)
 • 2002. október- 2003. február junior szakértő Phare Twinning HU 0008-01 sz. projekt "Regionális Felkészítő Program a Strukturális Alapok Felhasználására"
 • 2003. március- 2003. december vezető oktató MATRA Projektfejlesztő Tréning a Regionális Fejlesztésért
 • 2004. szeptember- 2005. március vezető oktató Gazdasági Minisztérium Multiplikátor Képzési Program
 • 2006. június- 2007. augusztus kutatási koordinátor ROP-3.3.1-05/1.-2005-11-0002/34. számú projekt "Az Európai Unió szakpolitikáinak megismertetése és a Dél-alföldi Régióban való elhelyezkedést segítő kompetenciák fejlesztése az Universitas hallgatói körében az SZTE képzési kínálatának bővítése révén"
 • 2007. szeptember- 2007. december képzési koordinátor ROP-3.3.1-05/1.-2005-11-0002/34. számú projekt "Az Európai Unió szakpolitikáinak megismertetése és a Dél-alföldi Régióban való elhelyezkedést segítő kompetenciák fejlesztése az Universitas hallgatói körében az SZTE képzési kínálatának bővítése révén"
 • 2006. szeptember- 2007. május szakértő INTERREG III/A projekt HU-RO-SCG-1/031. "Innocoopess - Innovatív határ menti gazdasági együttműködés Szabadka - Szeged"
 • 2006. szeptember- 2008. augusztus projekt monitoring szakértő, HEFOP 3.4.1.
 • 2007. március - pályázatértékelő, Lifelong Learning Programme 2007-2013
 • 2007. szeptember - pályázatértékelő, CEEPUS program
 • 2009. november - 2010. december projektmenedzser HURO/0801/087. „A kis- és középvállalkozások innovációs és együttműködési képességeinek valamint fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata a magyar-román határmenti térségben”
 • 2010. június - 2011. június projektmenedzser HUSRB/0901/213/050. „A kis- és középvállalkozások innovációs és együttműködési képességeinek valamint fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata a magyar-szerb határmenti térségben”
 • 2010. június - 2011. augusztus projektmenedzser HUSRB/0901/214/082. „Terméketlenségvizsgálat nőgyógyászati endoszkópia segítségével: közös kapacitásfejlesztés a jövőbeli közös kutatás-fejlesztésért”
 • 2011. december - SZTE határmenti projektek főigazgatói szakreferens

Tagság egyéb szervezetekben, közélet:

 • 1997- 2000 titkár, Canticum Szegedi Zenei Közművelődési Egyesület
 • 2003- tag, Victoria Kamarakórus Egyesület
 • 2006- tag, Fiatal Kutató Közgazdászok Egyesülete
 • 2001-2011 tag, SZTE GTK Külügyi Bizottság
 • 2001-2007 választott oktatói tag, SZTE GTK Kari Tanács
 • 2009- tag, szerkesztőbizottság, Working Papers of the Faculty of International Relations, University of Economics, Prague
 • 2011-2013 elnök, SZTE GTK Külső Kapcsolatok Bizottsága
 • 2011- rendes tag, Alliance Française
 • 2011- tag, Magyar Tudományos Akadémia Köztestület
 • 2011- tag, Magyar Közgazdasági Társaság
 • 2013- tag, Society for the Advancement of Socio-Economics (SASE)
 • 2013- tag, Számvizsgáló Bizottság, Alliance Française

Referenciák képzésekről, előadásokról, tananyagfejlesztésről, tanácsadásról:

 • Tempus Közalapítvány
 • Szegedi Tudományegyetem Európa-Tanulmányok Központ
 • Progress Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
 • Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégiós Fejlesztési Ügynökség
 • Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség
 • Szeged Biztonságpolitikai Központ
 • Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
 • Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
 • Békés Megyei Munkaügyi Központ
 • KISOSZ
 • Szeged Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete
 • Esély a Stabilitásért Közalapítvány
 • Új Kézfogás Közalapítvány
 • Magyar Közigazgatási Intézet
 • Makói Városi Könyvtár
 • Magyar Nemzeti Tanács
 • Universitas-Szeged Diák Szolgáltató Központ
 • INNOSTART
 • Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ