Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Intézetek, szakcsoportok  --  Pénzügyek és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézete  --  Pénzügytani Szakcsoport

dr. Kosztopulosz Andreász egyetemi docens

 
 

Publikációk

Publikációk - MTMT

Tudományos önéletrajz

2009

kosztopulosz

Név: Dr. Kosztopulosz Andreász
Születési hely, idő: Dunaújváros, 1974. október 14.
Cím: SZTE GTK, H-6722 Szeged, Kálvária sgt. 1.
Telefon: 06-62-544-648
E-mail: koszti@eco.u-szeged.hu

 

 

Végzettség:

 

Beosztás:

 • egyetemi docensPénzügyek és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézete Pénzügytani Szakcsoport

 

Korábbi munkahelyek, beosztások:

 • 2000-2003: Nappali tagozatos PhD hallgató
 • 2000-2001: Tudományos segédmunkatárs az SZTE GTK Pénzügytani Tanszékén
 • 2001-2005: Egyetemi tanársegéd az SZTE GTK Pénzügytani Tanszékén
 • 2005-2009: Egyetemi adjunktus az SZTE GTK Pénzügyek és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézeténél

 

Kutatási területek:

 • Kis- és középvállalkozások finanszírozása
 • Az informális kockázati tőke szerepe a legkisebb vállalkozások finanszírozásában
 • A finanszírozási kapcsolaton nyugvó vállalatközi együttműködések
 • Innováció finanszírozás és vállalatértékelés

 

Oktatott tantárgyak:

 • Pénzügyi alapismeretek előadás
 • Kis- és középvállalkozások finanszírozása előadás
 • Értékpapír-matematika és kockázatkezelés I-II. előadás, gyakorlat
 • Értékpapírpiacok I-II. előadás
 • Vállalati pénzügyek I-II. előadás, gyakorlat
 • Döntési játékok, gyakorlat
 • Pénzügyi számítások Excellel, gyakorlat
 • Nemzetközi pénzügyi menedzsment, előadás, gyakorlat
 • Pénzügyi menedzsment előadás
 • Kutatásmódszertan előadás
 • Szakszeminárium

 

Tudományos publikációk:

 • 37 tudományos közlemény (ebből 2 idegen nyelvű), 6 konferencia előadás (ebből 1 idegen nyelvű)

 

Szakmai tapasztalatok, kutatások, projektek:

 • „Az ipari parkok hálózatának új fejlődési pályára történő állítása, a régiófejlesztési programokba integrálás eszközei, az integrátor ipari parkok, a technológiai parkok, a tudományos parkok, a technológiai transzferközpontok szerepe az innováció fejlesztésében.” c. kutatásban való részvétel.
  Témavezető: Dr. Lengyel ImreA kutatás időtartama: 2001 – 2002
 • Az SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei sorozatban 2003-ban megjelent „Pénzügypolitika az ezredfordulón” c. tanulmánykötet szerkesztésében való részvétel
  Szerkesztő: Dr. Botos Katalin
 • Részvétel a „Globalizáció és nemzeti örökség. Pénzügypolitika és költségvetési politika a magyar gyakorlatban, a pénzügypolitika korlátai” (NKFP 5/134) c. kutatási programban.
  Szerkesztő: Dr. Botos Katalin
 • „A kockázati tőke helyzete, szerepe az innovatív vállalkozások finanszírozásában Magyarországon” c., az MTA Közgazdaságtudományi Kutatóintézet által végzett kutatásban való közreműködés.
  Kutatásvezető: Dr. Karsai Judit
 • „A különböző pénzügyi termékek fajtáit, jellemzőit és kockázatait bemutató és összehasonlító tájékoztatás” c. PSZÁF pályázatban kutatásvezetés 2006-2008
 • Részvétel a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 2006. évi Jedlik Ányos programjában támogatást nyert „Az új technológia-orientált vállalkozások innovációs tevékenységének támogatása állami eszközökkel: legjobb gyakorlatok azonosítása, hazai empirikus elemzés és javaslatok a döntéshozók számára” elnevezésű kutatási-fejlesztési projektben
  A projekt szakmai vezetője: Dr. Karsai Judit
 • Részvétel több tananyagfejlesztésben

 

Fontosabb tanulmányutak:

 

Nyelvismeret:

 • Angol közép fokú, C típusú nyelvvizsga

Tudományos és szakmai elismerések:

 

Egyetemi, kari közélet:

 • Kari tanácsi tagság 2002-től
 • kari Tanulmányi Bizottság elnöke 2008-tól

 

Tudományos közéleti tevékenység:

 • Magyar Közgazdasági Társasági tagság 1996-tól