Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Intézetek, szakcsoportok  --  Üzleti Tudományok Intézete  --  Marketing-Menedzsment Szakcsoport

Dr. Tráser Ferenc önéletrajz

 

Szakmai önéletrajz
Név: Dr. Tráser Ferenc
Beosztása: egyetemi docens, SZTE ÁJTK GTK
telefon:06-62-544-694 (munkahely)
 
 
TANULMÁNYOK
Közlekedési Műszaki Távközlési Főiskola 1970-1973
okleveles üzemmérnök
Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem 1977-1982
ipari tervező-szervező szakán okleveles közgazda
József Attila Tudományegyetem, egyetemi doktori fokozat 1984
Szegedi Tudományegyetem PhD fokozat 2003
 
NYELVISMERET:
Középfokú angol nyelvtudás
 
JEJELENLEGI MUNKAHELY:
Szegedi Tudományegyetem, gazdasági és műszaki főigazgató 2000 febr.-
 
MUNKAHELYEK:
MÁV Szegedi Igazgatósága, műszaki ügyintéző, majd munkaügyi előadó 1973-1982
Szegedi Kenderfonógyár, munkaügyi osztályvezető, majd közgazdasági főosztályvezető 1982-1987
Csongrád Megyei Gabonaforgalmi és Malomipari Vállalat
közgazdasági főosztályvezető 1987-1988
gazdasági igazgató 1988-1991
vezérigazgató 1991-1998
A privatizált Dél-Gabona Rt.-ből kivált VÉKA '96 Gabonaforgalmi és 1998-1999
Malomipari Kft. ügyvezető igazgatója Hódmezővásárhelyen
 
KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG:
Felsőoktatási Tudományos Tanács tagja 2001-2003.
Felsőoktatási Tudományos Tanács tagja Finanszírozási Szakbizottság tagja 2003-tól
Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének alelnöke
Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara általános alelnöke
Magyar Közgazdasági Társaság Csongrád Megyei Szervezetének elnöke 1986-2008-ig
2008-tól Tiszteletbeli Elnök
Magyar Közgazdasági Társaság Elnökségi tagja
Partiscum XI. Takarékszövetkezet felügyelő bizottságának elnöke
Szegedért Alapítvány alapító elnökségi tagja
Magyar-Izraeli Baráti Társaság Szegedi Szervezete Ellenőrző Bizottságának elnöke
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsági tagja 2002-2008-ig
Magyar Rektori Konferencia Gazdasági Főigazgatói szakbizottság elnöke 2004-től
 
 
 
OKTATÁS:
József Attila Tudományegyetem, óraadó tanár 1985-
Mikro- Makro ökonómia, vállalati gazdaságtan, válságmenedzselés, üzleti tervezés, kontrolling és tárgyalástechnika témakörökben
 
SZAKMAI TAPASZTALAT:
A reálszférában eltöltött közel két évtized lehetőséget kínált az irányítási struktúrák szervezési tapasztalatainak megismerésére, a feladatok elvégzésének, a döntések meghozatalának, az ellenőrzési pontok kijelölésének megismerésére. 1991-ben, a volt szocialista megyei nagyvállalat, az egykori Csongrád Megyei Gabonaforgalmi és Malomipari Vállalat termeléscentrikus vállalati struktúráját szerveztem át piacorientált gazdálkodó szervezetté, a hierarchikus gazdálkodási egységek egymás közti viszonyának és kapcsolatrendszerének optimalizálásával.
Az oktatásban eddig eltöltött huszonnégy év lehetővé tette a szakmai tapasztalatok szintetizálását és azok továbbadását. Az ez idáig betöltött és jelenleg is gyakorolt társadalmi tisztségek által is a társadalom különböző szféráiban tevékenykedő emberekkel dolgozhatom együtt, adott közös cél érdekében.
A Szegedi Tudományegyetem inkubációs időszakának a gazdálkodási folyamatok integrációjának irányítása majd a Szegedi Tudományegyetem integrált és egységes gazdasági rendszerének kialakítása és irányítása a feladatom mint gazdasági és műszaki főigazgató.
 
SZAKMAI ÉRDEKLŐDÉS:
kontrolling, vállalati belső érdekeltségi viszonyok elemzése különös tekintettel a központi költségek felosztására, költségelemzés, válságmenedzselés, régió logisztika
 
KÉSZSÉGEK:
Számítógép-kezelő ismeretek (Winword, Excel)
A, B kategóriás jogosítvány
Szabadidő: tenisz, kertészet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publikációs jegyzék:
 
 
 
1. Dr. Tráser Ferenc – Oláh Miklós: A Szegedi Országos Fenyítőház létesítésének és működtetésének néhány logisztikai vonatkozása.
 
Megjelent: Szeged című folyóirat 14. évfolyam 10. szám 2002. október
 
2. Dr. Tráser Ferenc: A harmadik szegedi híd terve
 
Megjelent: Szeged című folyóirat 15. évfolyam 5. szám 2003. május
 
3. Dr. Tráser Ferenc: Az EU csatlakozás utáni gazdasági és logisztikai változások várható hatása Szeged és vonzáskörzetére.
 
Elfogadva: SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei című kiadvány 2003.
 
4. Dr. Tráser Ferenc. The logistical environment of Szeged
 
Elfogadva: The Logistic environment of Szeged. In Lengyel I.(ed): Enhancing SME Comprtitiveness and Regional Development in Hungary. JATEPress, Szeged
(p. 16). 2003.
 
5. Dr. Tráser Ferenc: Szeged logisztikai környezete
 
Elfogadva: TÉT 2003. 3. szám
 
6. Dr. Tráser Ferenc: A vasúti közlekedés megújulási lehetőségei a Dél – Alföldön.
 
Elfogadva: Földrajzi Közlemények 2003/1-2.
 
7. Tráser Ferenc: Szeged logisztikai szerepköre Trianontól napjainkig.
 
Kiadja: SZTA Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék, 2004.