Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Gazdaságtudományi Kar Kutatóközpont

Dr. Málovics György Publikációs lista

Tudományos publikációk jegyzéke

2011 január

 

 

A. Könyvek és könyvrészletek

 

Málovics Gy. (2011): A vállalati fenntarthatóság értelmezéséről. JATEPress, Szeged, pp. 250.

Málovics, Gy. - Szakálné Kanó, I. – Imreh, Sz. (2010): Companies, stakeholders and corporate sustainability – empirical insights from Hungary. Environmental Management Accounting Network (EMAN) Research Book (közlésre elfogadva, megjelenés alatt)

Bajmócy Z. – Málovics Gy. (2010). A technológiai változás társadalmi és környezeti hatásai. In Bajmócy Z. (szerk.): A Dél-alföldi régió innovációs képessége. Elméleti megközelítések és empirikus elemzések. SZTE Gazdaságtudományi Kar, Szeged (CD Book), pp. 113-154.

Málovics Gy. – Gébert J. – Pásztor G. – Imreh-Tóth M. (2010): A jólét és a környezeti fenntarthatóság mérési lehetőségei. In Bajmócy Z. (szerk.): A Dél-alföldi régió innovációs képessége. Elméleti megközelítések és empirikus elemzések. SZTE Gazdaságtudományi Kar, Szeged (CD Book), pp. 251-332.

Málovics Gy. – Bajmócy Z. – Fáskerti Zs. – Gébert J. (2010): Kistérségek jóléti helyzete és ennek innovációs képességgel való kapcsolata a Dél-Alföldi régióban. In Bajmócy Z. (szerk.): A Dél-alföldi régió innovációs képessége. Elméleti megközelítések és empirikus elemzések. SZTE Gazdaságtudományi Kar, Szeged (CD Book), pp. 419-468.

Málovics Gy. (2009): The Social Role and Responsibility of Small and Medium-sized Enterprises – Results of an Empirical Investigetion Applying the Social Capital Approach. In (Bajmócy Z. – Lengyel I. (szerk.): Regional Competitiveness, Innovation and Environment. JATE Press, Szeged, pp. 222-236.

Bajmócy Z. – Málovics Gy. – Tyetyák Zs. (2009): Technological Change and Environmental Sustainability: Limits of Techno-Optimism. In (Bajmócy Z. – Lengyel I. (szerk.): Regional Competitiveness, Innovation and Environment. JATE Press, Szeged, pp. 255-264.

Prónay Sz. – Málovics Gy. (2008): Lokalitás és fenntartható fogyasztás. In Lengyel I. – Lukovics M. (szerk.): Kérdőjelek a régiók gazdasági fejlődésében. SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei, JATEPress, Szeged, pp. 184-203.

Málovics Gy. (2007): Fenntartható növekedés? – a megújult lisszaboni stratégia kritikai elemzése a fenntarthatóság szempontjából. In Farkas Beáta (szerk.): A lisszaboni folyamat és Magyarország. SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei, JATEPress, Szeged, pp. 217-232.

Málovics É. – Nyíri Z. – Málovics Gy. (2005): A vállalati képzések fogadtatása külföldi tulajdonú és vegyes vállalatoknál a Dél-alföldi régióban. In Buzás N. (szerk.): Tudásmenedzsment és tudásalapú gazdaságfejlesztés. SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei, JATEPress, Szeged, pp. 151-163.

 

Málovics Gy. (2004): A helyi lakosok és turisták piacának szegmentációs sajátosságai a településmarketingben. In Buday-Sántha A. – Erdősi F. – Horváth Gy. (szerk.): Évkönyv 2003, PTE KTK Regionális Gazdaságtan és Politika Doktori Iskola, Pécs, pp. 264-276.

 

B. Folyóiratcikkek

 

Málovics Gy. (2011): A környezeti igazságosság koncepciójának értelmezési lehetőségei és hazai relevanciája. Kovász (közlésre elfogadva, megjelenés alatt)

Málovics Gy. – Gébert J. (2011): A természeti környezettel kapcsolatos civil és szakértő érintettek gondolkodásmódjának feltárása a víz példáján keresztül. ÖKO, (közlésre elfogadva, megjelenés alatt)

Málovics Gy. (2010): Jólétmérés kistérségi szinten. A Dél-alföldi és az Észak-Magyarországi régiók összevetése. Észak-magyarországi Stratégiai füzetek, 7, 1, 47-55.

Kelemen, E. – Málovics, Gy. – Margóczi, K. (2009): Ökoszisztéma szolgáltatások és tájhasználat váltás az Alpári-öblözetben. Természetvédelmi Közlemények, 15, pp. 119-133. http://www.mbtktv.mtesz.hu/tvk/2009/11_kelemeneszter_119-133.pdf

Málovics Gy. – Bajmócy Z. (2009): A fenntarthatóság közgazdaságtani értelmezései. Közgazdasági Szemle, 5. pp. 464-483.

Tóth M. – Málovics Gy. – Tóth I. J. (2009): Fenntarthatóság – fenntartható fogyasztás – egyetemi hallgatók fogyasztásának vizsgálata alapján. Vezetéstudomány, 9, pp. 41-53.

Málovics Gy. – Csigéné Nagypál N. – Kraus, S. (2008): The role of corporate social responsibility in strong sustainability. The Journal of Socio-Economics, 37, pp. 907–918.

Málovics Gy. – Ván H. (2008): Az ökológiai fenntarthatóság és a regionális versenyképesség összefüggései. Tér és Társadalom, 2. pp. 21-40.

Málovics Gy. - Rácz G. – Kraus, S. (2007): The Role of Environmental Management Systems in Hungary – Theoretical and Empirical Insights. Journal for East European Management Studies, 3. pp. 180-204.

Málovics Gy. (2006): Környezettudatos vállalatirányítás. Kultúra és Közösség, 1. pp. 81-92.

Málovics Gy. – Rácz G. (2005): A vállalati környezetvédelem hatása a versenyképességre. Marketing&Menedzsment, 4-5. pp. 19-27.

Rácz G. – Málovics Gy. (2005): A vállalati környezettudatosság okai, kifejezésének módja és a sikerre való hatása. Lépések, 2. pp. 4-5

Málovics Gy. (2005): A helymarketing települési szintű irányítási rendszere. Falu Város Régió, 1-2. pp. 32-36.

Málovics Gy. (2004): A piacszegmentáció sajátosságai a településmarketingben. Falu Város Régió, 5. pp. 3-9.

 

C. Lektorált konferenciakötetek

 

Tóth M. – Málovics Gy. – Tóth I. J. (2009): The Sustainability of the Consumption of University Students. In Vadovics E. – Gulyás E. (eds) (2008): Sustainable Consumption 2008 – Academic conference proceedings. Internetes konferenciakötet. pp. 150-160. http://www.tve.hu/attachment/file/72/Sustainable_Consumption_2008_Proceedings_final.pdf

Málovics Gy. – Imreh Sz. – Szakálné Kanó I. (2008): A kis- és középvállalkozások felelősségvállalásának értelmezése a társadalmi tőke elméletének tükrében. Konferenciakiadvány a vállalati felelősségvállalásról szóló konferencia előadásaiból – internetes konferenciakötet. pp. 112-137. - http://gtk.sze.hu/conferences/csr/letoltes/24/

Tóth M. –Tyetyák Zs. – Bajmócy Z. – Málovics Gy. (2008): The role of technological change in sustainability – a comparative study of environmental economics and ecological economics. In Proceedings and Abstracts of the International Innovation Conference for Co-operation Development. October 16-18, 2008, Pécs, Hungary, pp. 92-100.

Ván H. – Málovics Gy. (2008): Natural Capital and Regional Competitiveness in Economic Trends. In Proceedings of the 5th International Conference for Young Researchers, CD-Book, 13-15 October, Gödöllő, Hungary.

Málovics Gy. – Szakálné Kanó I. – Imreh Sz. (2008): Stakeholders’ social and environmental expectations – preliminary results of an emprirical study among Hungarian ISO 14001 certified companies. In Proceedings of EMAN-EU Conference – Sustainability and Corporate Responsibility Accounting – measuring and managing business benefits. 2008 október 06-07, Budapest, pp. 33-38.

Málovics Gy. (2007): Az üzleti szféra változó (?) szerepe a természet megőrzésében. in. Kultúra – Művészet – Társadalom: A kultúraközvetítés elmélete és gyakorlata c. 2006. március 6-8 között rendezett nemzetközi konferencia előadásai. Szeged, pp. 253-259.

Málovics Gy. (2007): The role of natural capital in regional development. Proceedings of the 2nd Central European Conference in Regional Science (CERS), Novy Smokovec (Slovakia), 2007. October 10-13. pp. 648-655.

Málovics Gy. (2007): A fenntarthatóság közgazdaságtani értelmezései. Európai integráció – elvek és döntések. Gazdasági fejlődés Európában. II. Pannon Gazdaságtudományi Konferencia – Tanulmánykötet 1, Pannon Egyetem, Veszprém, pp. 139-146.

Málovics Gy. – Ván H. (2007): A vállalati környezetvédelem versenyképességi és fenntarthatósági aspektusai. Európai integráció – elvek és döntések. Gazdasági fejlődés Európában. II. Pannon Gazdaságtudományi Konferencia – Tanulmánykötet 1, Pannon Egyetem, Veszprém, pp. 147-158.

Kaszaki Z. – Málovics Gy. (2007): A decentralizált megújuló energiatermelés szerepe és lehetőségei a regionális fejlődésben és fenntarthatóságban. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl. Eötvös József Főiskola, Műszaki és Gazdálkodási Fakultás, Baja, pp. 41-45.

Makra Zs. – Málovics Gy. (2006): The Geography of Formal Venture Capital and Private Equity Investments in Hungary. 4th International Conference for Young Researchers (Vol. II.), Szent István Egyetem, Gödöllő, pp. 98-109.

Málovics Gy. – Varga T. – Ágoston Cs. (2006): A vállalati fenntarthatóság elméleti és gyakorlati értelmezései és a koncepció ellentmondásai. Magyar Marketing Szövetség – Marketing Oktatók Klubjának 12. Országos Konferenciája – Innováció, társadalmi felelősség, fenntartható fejlődés – marketing megközelítésben, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest, pp.

Málovics Gy. (2006): Az üzleti szféra változó szerepe a természeti erőforrások megőrzésében. Tudás és versenyképesség pannon szemmel – Pannon Gazdaságtudományi Konferencia Tanulmánykötet I., Pannon Egyetem, Veszprém, pp. 31-37.

Málovics Gy. – Rácz G. (2005): A környezettudatos vállalatirányítás alkalmazásának vizsgálata. Évkönyv 2004-2005: Pécsi Tudományegyetem Közgazdaság-tudományi Kara - IV. kötet, Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola, Pécs, pp. 63-70.

Málovics Gy. – Rácz G. - Csigéné Nagypál N. (2005): Corporate social responsibility and Environmental Management Systems as management practices in Hungary – theoretical and empirical insights. Absurdity in the Economy, konferencia CD, IAREP, Prague, pp.

Málovics Gy. – Rácz G. – Kraus, S. (2005): Exploring the links between environmentally conscious corporate management and competitiveness in Hungary. „Managing the process of Globalisation in New and Upcoming EU Members, konferencia CD, Universoty of Primorska, Koper, pp.

Málovics Gy. (2004): The specifics of market segmentation in city-marketing, 3rd International Conference for Young Researchers, Szent István Egyetem, Gödöllő, pp.

 

D. Fontosabb konferencia-előadások, prezentációk

 

Málovics Gy. (2010): A jólét (és a környezeti fenntarthatóság) statisztikai mérési
kísérleteiből adódó tapasztalatok egy hazai empirikus vizsgálat alapján. Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. 2010. 10. 19-20. Szeged.

Bajmócy Z. - Málovics Gy. (2010): Az innovációs teljesítmény környezeti hatásainak összefüggésrendszere. Félidőben. A közép-európai terület-, település- és vidék- és környezetfejlesztéssel foglalkozó doktori iskolák találkozója és konferenciája. 2010.10.08-2010.10.09., Pécs, Magyarország.

Bajmócy Z. - Málovics Gy. - Gébert J. (2010): Innovation Performance of Regions: What is to be measured? 50th Congress of the European Regional Science Association. 19.08.2010-22.08.2010, Jönköping, Sweden.

Bajmócy Z. - Málovics Gy. (2010): The matter of informational basis in measuring the performance of regional innovation systems. Regional Studies Association Annual International Conference 2010. Regional Responses and Global Shifts: Actors, Institutions and Organisations. 24.05.2010- 26.05.2010. Pécs, Hungary.

Málovics Gy. - Bajmócy Z. – Gébert G. (2010): Local Innovation Performance and Well-being. Poster presentation, International Society for Ecological Economics (ISEE), 11th Biennial Conference: Advancing Sustainability in a time of crisis. 22 – 25 August 2010, Oldenburg and Bremen, Germany.

Málovics Gy. – Tóth, M. (2009): A Critical Analysis of Sustainability Indicators and Their Applicability on the Regional Level. 3rd Central European Conference in Regional Science. October 7th – 9th 2009, Kosice

Málovics Gy. – Kelemen E. (2009): Non-monetary valuation of ecosystem services: a tool for decision making and conflict management. 8th International Conference of the European Society for Ecological Economics – Transformation, Innovation and Adaptation for Sustainability. 29th June – 2nd July, Ljubjana, Slovenia – konferencia CD

Málovics Gy. - Kelemen E. - Margóczi K. (2008): Ökoszisztéma szolgáltatások a Szikrai-holtág környezetében. „Molekuláktól a globális folyamatokig” - V. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia. Nyíregyháza, 2008. november 6-9.

Tóth J.I. - Tóth M. – Málovics Gy. (2008): Ecological footprint and awareness of Hungarian students. The Sixth International Journal of Teacher Education and Training (6. JTET), Anadolu University, Eskisehir, Turkey.

Málovics Gy. – Bajmócy Z. (2007): A fenntarthatóság közgazdaságtani értelmezései. 1. Országos Környezetgazdaságtani Ph.D.-konferencia. 2007. november 27., Budapest.

Málovics Gy. – Rácz G. – Kraus, S. (2005): Theoretical and Empirical Insights regarding the role of Environmental Management Systems in Hungary. EURAM 2005 Annual Conference, 2005 május 4-7., TUM Business School, Munich, Germany.

Málovics É. - Málovics Gy. (2004): Attitudes Towards Trainings in Multinational companies - Case studies. 2nd Workshop on International Strategy and Cross-cultural Management, Edinburgh, 2004-09-24-25.

Málovics É. - Málovics Gy. (2003): The Cultural Approach of Organisational Learning and Knowledge. Workshop on Narration and knowledge management - Exploring the Links Beetwen Narration and Konowledge Management, EIASM, Brussels, 2003-12-04-05.

Málovics É. - Málovics Gy. (2003): The cultural approach of organizational learning. 10th workshop on managerial and organizational cognitions and creativity in organizations, Paris (Cergy-Pontoise), France, 2003-06-18-20.