Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Gazdaságtudományi Kar Kutatóközpont

Gébert Judit Publikációs lista

Publikációk – Gébert Judit
(2013. október)


Folyóiratcikk:

 1. Bajmócy Z. – Málovics Gy. – Gébert J. (2013): On the Informational Basis of Regional Innovation Policy: From Growth to Capabilities. European Planning Studies, DOI:10.1080/09654313.2013.786682
 2. Gébert J. – Málovics Gy. – Fáskerti Zs. (2012): The Limits of Well-Being Measurement at Sub-regional Level. Regional Statistics, Vol. 52, 2, 45-57. o.
 3. Gébert J. (2012): Pros and Cons for Resources and Capabilities. Ставропольский альманах Российского общества интеллектуальной истории / Sztavropolszkij almanah Rosszijszkogo obscsesztva intellektualnoj isztorii, Vol.13.
 4. Margóczi K. – Málovics Gy. – Gébert J. – Roboz Á. (2012): Kinek szolgáltat a természet? Természetvédelmi Közlemények 18.


Könyvfejezet:

 1. Gébert J. (2012): A jólét mérésének elméleti alapjai és problémái. In: Bajmócy Z. – Lengyel I. – Málovics Gy. (szerk.): Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. JATEPress, Szeged, 303-317. o.
 2. Mihók B. – Gébert J. – Margóczi K. – Cseh V. – Hangya N. – Roboz Á. – Posta Á. – Málovics Gy. (2012): Land use and ecosystem services in the hungarian section of Maros valley. In: Körmöczi L. (ed.): Ecological and Socio-economic Relations in the Valleys of River Maros/Mureş., Tiscia Monograph Series 10., Szeged-Arad, 89-104. o.
 3. Málovics Gy. – Cseh V. – Gébert J. – Hangya N. – Margóczi K. - Mihók B. – Posta Á. – Roboz Á.(2012): An institutional analysis of land use in the Maroslele area in Hungary. In: Körmöczi L. (ed.): Ecological and Socio-economic Relations in the Valleys of River Maros/Mureş., Tiscia Monograph Series 10., Szeged-Arad, 105-128. o.
 4. Gébert J. – Málovics Gy. – Margóczi K. (2011): Ecosystem services at Gyula site as percieved by local people. In: Körmöczi L. (ed.): Ecological and Socio-economic Relations in the Valleys of River Körös/Criş and River Maros/Mureş., Tiscia Monograph Series 9., Szeged, 209-230. o.
 5. Málovics Gy. – Margóczi K. – Gébert J. (2011): Ecosystem services at Magyarcsanád site as percieved by local people. In: Körmöczi L. (ed.): Ecological and Socio-economic Relations in the Valleys of River Körös/Criş and River Maros/Mureş., Tiscia Monograph Series 9., Szeged. 175-208. o.
 6. Málovics Gy. – Bajmócy Z. – Fáskerti Zs. – Gébert J. (2010): Kistérségek jóléti helyzete és innovációs képességgel való kapcsolata a Dél-Alföldi régióban. In.: Bajmócy Z. (szerk.): A Dél-Alföldi régió innovációs képessége. Elméleti megközelítések és empirikus elemzések. SZTE Gazdaságtudományi Kar, Szeged, 419-490. o.
 7. Ván H. – Gébert J. – Málovics Gy. (2010): Critical evaluation of sustainability indices. In: Kovács P. – Szép K. – Katona T. (ed.): Challenges for Analysis of the Economy, the Business and Social Progress. Unidocument Kft, Szeged, 1249-1271. o.
 8. Málovics Gy. – Gébert J. – Pásztor G. – Imreh-Tóth M. (2010): A jólét és a környezeti fenntarthatóság mérési lehetőségei. In.: Bajmócy Z. (szerk.): A Dél-Alföldi régió innovációs képessége. Elméleti megközelítések és empirikus elemzések. SZTE Gazdaságtudományi Kar, Szeged, 251-330. o.


Tanulmány konferenciakötetben:

 1. Gébert J. – Fáskerti Zs. (2010): Welfare measurement options for sub-regions in Hungary. 6th International Conference for Young Researchers, CD-book.
 2. Gébert J. – Pásztor G. (2009): A fenntarthatósági indexek kritikai értékelése. III. Országos Környezetgazdaságtani PhD Konferencia, konferenciakötet, Budapest.


Konferencia-előadás

 1. Gébert J. (2013): Helyi gazdaságfejlesztés a képességszemlélet alapján. Fiatal Regionalisták VIII. konferenciája, Győr, 2013. június 19-22.
 2. Gébert J. (2013): Képességszemlélet alapú helyi gazdaságfejlesztés. Generációk diskurzusa, Szeged, 2013. május 24.
 3. Gébert J. (2013): Regional growth, indices of sustainability and social progress. Regional growth, development and competitiveness. 1st Central European PhD Workshop on Regional Economics and Economic Geography, Szeged, 2013. április 25-26.
 4. Bajmócy Z. – Gébert J. (2012): Az innovációs rendszerek "határai": az innovációpolitika körvonalai a képesség szemléletben. Innovációs rendszerek – elmélet, politikák és mikroszereplők, Szeged, 2012. november 29-30.
 5. Bajmócy Z. – Gébert J. (2012): A képesség-szemlélet alkalmazásának lehetősége a regionális innovációpolitikában. Generációk diskurzusa a regionális tudományról, MRTT, Győr, 2012. november 22-23.
 6. Bajmócy Z. – Gébert J. (2012): How is innovation policy informed? Utilitarianism vs. capability approach. The 24th Annual EAEPE Conference 2012 - Economic Policy in Times of Crisis, Krakkó, 2012. október 18-21.
 7. Gébert J. (2012): The neglected third pillar - How can social sustainability be defined? The 24th Annual EAEPE Conference 2012 - Economic Policy in Times of Crisis, Krakkó, 2012. október 18-21.
 8. Bajmócy Z. – Gébert J. (2012): Az új technológiák jól-léti hatásainak értékelése. Mit tanulhat egymástól a képességszemlélet és a technológiai változás politikai gazdaságtana? LIV. Georgikon Napok, Keszthely, 2012. október 11-12.
 9. Gébert J. (2012): Instrumentális képességek és a jóllét. LIV. Georgikon Napok, Keszthely, 2012. október 11-12.
 10. Gébert J. (2012): Well-being and Political Freedom in Europe. Wirtschaft und Wohlstand in Mitteleuropa im Vergleich, Andrássy Egyetem, Budapest, 2012. április 20
 11. Gébert J. (2011): Mit is kell fenntartani? Fenntarthatóság a képességszemlélet perspektívájából, LIII. Georgikon Napok. Keszthely, 2011. október 12-13
 12. Málovics Gy. - Bajmócy Z. – Gébert J. (2010): Local Innovation Performance and Well-being. Poster presentation, International Society for Ecological Economics (ISEE), 11th Biennial Conference: Advancing Sustainability in a time of crisis, Oldenburg and Bremen, 2010. augusztus 22-25.
 13. 13. Gébert J. (2010): A jólét mérésének elméleti alapjai és problémái. Reginális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság, Szeged, 2010. október 19-20.
 14. Fáskerti Zs. – Gébert J. (2010): Fenntarthatóság, mint jelenbeli jólét elemzése kistérségi szinten. „Félidőben” konferencia, Pécs, 2010. október 8-9.
 15. Gébert J. – Fáskerti Zs. (2010): Welfare measurement options for sub-regions in Hungary. 6th International Conference for Young Researchers, Budapest, 2010. október 4-6.
 16. Bajmócy Z. – Málovics Gy. – Gébert J. (2010): Innovation Performance of Regions: What is to be Measured? 50th Congress of European Regional Science Association, Jönköping, Sweden. 2010. augusztus 19-23.
 17. Gébert J. – Pásztor G. (2009): A fenntarthatósági indexek kritikai értékelése. III. Környezetgazdaságtani PhD konferencia, Budapest, 2009. november 26.
 18. Ván H. – Gébert J. – Málovics Gy. (2009): Critical evaluation of sustainability indices. Challenges for Analysis of the Economy, the Businesses, and Social Progress, International Scientific Conference, Szeged, 2009. november 19-21.
 19. Málovics Gy. – Tóth M. – Gébert J. (2009): A critical analysis of sustainability indicators and their applicability on the regional level. 3rd Central European Conference in Regional Science – CERS, Kosice, Slovak Republic, 2009. október 7-9.


Publicisztika:

 1. Gébert J. – Tőzsér J. (2013): Ami jár, az jár. Érvek a feltétel nélküli alapjövedelem mellett. Magyar Narancs, 25. évf. 23. sz. 2013. június. 06.
 2. Tőzsér J. – Gébert J. (2011): Egy filozófiai fejtörő. Élet és Irodalom. LV. évf. 7. szám, 2011. február 18.