Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Gazdaságtudományi Kar Kutatóközpont

Dr. Málovics György Önéletrajz

Szakmai Önéletrajz

Málovics György

 

 

Tudományos fokozat

2010: PhD fokozat közgazdaságtudományok területen, summa cum laude eredménnyel a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskolában.

A doktori disszertáció címe: A vállalati fenntarthatóság érintettközpontú vizsgálata

 

Végzettség

2002: Okleveles közgazdász, SZTE GTK (nappali tagozat, közgazdász-gazdálkodás szak)

 

Tanulmányok

2003 – 2006 PTE KTK Regionális Gazdaságtan és Politika Doktori Iskola

1997 – 2002 SZTE GTK (JATE ÁJTK) közgazdász-gazdálkodás szak

1991 – 1997 Szeged, Deák Ferenc Gimnázium, 6+6 képzési forma

 

Külföldi tanulmányutak, ösztöndíjak

2005 október-2006 február: 4 hónapos OMAA kutatói ösztöndíj, Alpen-Adria Universität Klagenfurt, Abteilung für Produktions-, Logistik und Umweltmanagement

 

Kutatási terület

A fenntarthatóság közgazdaságtani értelmezései

A vállalati fenntarthatóság, környezeti menedzsment stratégiai és rendszerszemléletű aspektusai

A fenntarthatóság mérési lehetőségei

Környezeti politika

Fenntartható városok

 

Oktatott tárgyak

Társadalomtudományi kutatások módszertana (nappali és levelező tagozat)

Környezetgazdaságtan (nappali és levelező tagozat)

Környezeti minőségmenedzsment és környezetértékelés (nappali és levelező tagozat)

Környezeti politika (levelező tagozat)

Vállalatok társadalmi felelősségvállalása (nappali tagozat)

 

Tudományos és egyetemi közélet

A Magyar Regionális Tudományi Társaság tagja, 2003-tól

A European Society for Ecological Economics tagja 2008-tól

 

Egyéb közélet

2006-: A Védegylet Egyesület önkéntese, 2008-tól a Védegylet Egyesület Szervezőbizottságának tagja

A Fiatal Kutató Közgazdászok Egyesület (FIKUK) tagja

 

Nyelvismeret

Angol középfokú „C” típusú nyelvvizsga

Angol üzleti középfokú „C” típusú nyelvvizsga

Német középfokú „C” típusú nyelvvizsga

Német üzleti középfokú „C” típusú nyelvvizsga

 

Szakmai tapasztalatok, kutatások, projektek

Kutatási projektek

FP7-SiS-266244: PERARES / Public Engagement with Research and Research Engagement with Society

Feladat: kutató

Kutatás időtartama: 2011

 

TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0002: Tudáshasznosulást, tudástranszfert szolgáló eszköz- és feltételrendszer kialakítása, fejlesztése a Szegedi Tudományegyetemen és a Dél-alföldi Régióban.

Feladat: tananyagfejlesztő szakértő

Kutatás időtartama: 2011

 

HURO/0801/194: Az élőhelyminősítési rendszer és ökoszisztéma szolgáltatás becslés kiterjesztése a Maros és a Körös völgyében

Feladat: kutató

Kutatás időtartama: 2010-2011

 

TÁMOP TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0005 Szegedi Tudományegyetem, Kutatóegyetemi Kiválósági Központ

Feladat: kutató

Kutatás időtartama: 2010-2011

 

GOP-1.1.2-07/1-2008-0007: Multidiszciplináris kutatás-fejlesztés a DEAK KKK folytatásában: A repterekhez kapcsolódó fejlesztési projektek helyi gazdaságfejlesztési hatásainak vizsgálata

Feladat: kutató

Kutatás időtartama: 2010

 

BAROSS-DA07-ELEM-07-2008-0001: „A Dél-Alföldi régió innovációs potenciáljának magasabb szintű statisztikai adatelemzésen alapuló komplex felmérése kistérségi szinten” (kutatási részfeladat vezető)

Kutatásvezető: Lengyel Imre

Feladat: kutatási részfeladat vezetése

Kutatás időtartama: 2009-2010

 

Az új technológia-orientált vállalkozások innovációs tevékenységének támogatása állami eszközökkel: legjobb gyakorlatok azonosítása, hazai empirikus elemzése és javaslatok a döntéshozók számára (NKTH Jedlik Ányos Program)

Kutatásvezető: Dr. Karsai Judit

Feladat: kutató

Kutatás időtartama: 2007

 

 

Egyéb projektek

F-66-07-00004: „Nemzedéken belüli és nemzedékek közötti igazságosság hálózat (Inter- and intragenerational environmental justice network)”

Feladat: kutató

Kutatás időtartama: 2009-2010

 

Vállalatok társadalmi felelőssége és a kis- és középvállalkozások: kutatás a Nemzeti ILO Tanács részére.

Témavezető: Dr. Pataki György

Feladat: kutató

Kutatás időtartama: 2007-2008

 

Szegedi Biopolisz, Ipari Környezetvédelmi Biotechnológiai Modul, hatásvizsgálat

Résztvevők: Vilmányi Márton, Lukovics Miklós

Feladat: kutató

Kutatás időtartama: 2007