Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Gazdaságtudományi Kar Kutatóközpont

Dr. Bajmócy Zoltán Önéletrajz

Személyes adatok

Név:
Bajmócy Zoltán
Tudományos fokozata:
PhD (közgazdaságtudomány)
Születési hely, idő:
Debrecen, 1979.10.12.


Végzettség

PhD (közgazdaságtudomány), SZTE GTK Közgazdaságtani Doktori Iskola, 2007
Okleveles közgazdász, SZTE GTK közgazdász-gazdálkodás szak (nappali tagozat), 2003


Iskolák

2003 – 2006
SZTE Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani Doktori Iskola
1998 – 2003
SZTE Gazdaságtudományi Kar (A tanulmányok megkezdésekor: József Attila Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kar) közgazdász-gazdálkodás szak
1994 – 1998
Debrecen, Fazekas Mihály Gimnázium, angol tagozat


Szakmai gyakorlat

2011-
Egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar, Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézet
2007-2011
Egyetemi adjunktus. Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar, Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézet
2006-2007
Egyetemi tanársegéd. Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar, Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézet
2003-2006
Állami ösztöndíjas PhD hallgató. Szegedi Tudományegyetem. Közgazdaságtani Doktori Iskola


Oktatási tapasztalat

Nappali tagozatos képzésben (a Szegedi Tudományegyetemen)

2002-2004
Területi Stratégiák (szeminárium)
2002-2008
Regionális és lokális gazdaságfejlesztés I. és II. (szeminárium)
2005-2009
Innováció és technológiamenedzsment (szeminárium)
2006-2007
Innovation, technology and evolution (előadás)
2007-2011
Innováció és technológiamenedzsment (előadás)
2009-2010
A földrajz közgazdaságtani alapjai (előadás)
2009-
Bevezetés a helyi gazdaságfejlesztésbe BA (előadás és szeminárium)
2011-
Regionális innovációpolitika MA (előadás)
2011-
Helyi gazdaságfejlesztés MA (előadás és szeminárium)
2012-
Térségfejlesztés a gyakorlatban MA (szeminárium)


Levelező, posztgraduális és távoktatásos képzésben (a Szegedi Tudományegyetemen)

2006-2011
Regionális gazdaságtan (előadás)
2007-2010
Regionális és lokális gazdaságfejlesztés II. (előadás)
2007-2010
Innováció és technológiamenedzsment (előadás)
2009-2010
A földrajz közgazdaságtani alapjai (előadás)
2009-2012
Regionális innovációpolitika MA (előadás)
2010-2012
Helyi gazdaságfejlesztés MA (előadás)
2009-
Bevezetés a helyi gazdaságfejlesztésbe BA (előadás)


Doktori képzésben

2012-
Innováció- és technológiapolitika


TDK témavezetés: 4 fő, ebből 1 dolgozat OTDK I. díjat, 1 dolgozat OTDK különdíjat nyert


Oktatásszervezés

2012-2013
SZTE GTK Közgazdaságtani Doktori Iskola titkára
2010-2011
SZTE GTK Regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak (nappali tagozat) képzési felelőse
2009-2010
SZTE GTK Regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak (levelező tagozat) képzési felelőse
2008-2009
Részvétel az SZTE GTK Regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak tantervének kidolgozásában


Egyetemi közéleti tevékenység

2012-2013
SZTE Közgazdaságtani Doktori Iskola titkár (Doktori Iskola Tanácsának tagja)
2011-2012
SZTE Gazdaságtudományi Tudományterületi Doktori Tanács tagja (és titkára)
2008-2012
SZTE GTK Külügyi Bizottság elnöke (előtte 2006-tól tagja)
2007-2013
SZTE GTK Kari Tanács választott tagja
2007-től
SZTE GTK Tudományos Bizottságának tagja, majd titkára
2004-2006
Doktoranduszok képviselője az SZTE Gazdaságtudományi Kar Kari Tanácsában, a Kari Doktori Tanácsban és a Közgazdaságtudományi Doktori Iskola Tanácsában


Kutatási terület

Kutatási tevékenységem az elmúlt évtizedben a helyi gazdaságfejlesztés és a regionális innovációpolitika tématerületeit ölelik fel interdiszciplináris megközelítésben.

Jelenlegi kutatási tevékenységem Amartya Sen képességszemléletének regionális tudományi alkalmazásaira, ezen keresztül a szakpolitikai döntések információs bázisára és döntéshozatali módjaira fókuszál.


Tudományos közéleti tevékenység

2003-tól
Magyar Regionális Tudományi Társaság tagja
2003-tól
ERSA (European Regional Science Association) tagja
2008-tól
MTA Köztestület (IX. Osztály Regionális Tudományi Bizottság) tagja
2008-2013
MTA SZAB Közgazdaságtudományi Bizottságának titkára
2011-től
RSA (Regional Studies Association) tagja
2012-től
EAEPE (European Association for Evolutionary Political Economy) tagja

Felkért bíráló az Urban Studies, European Planning Studies, Acta Oeconomica, Közgazdasági Szemle, Tér és Társadalom, Vezetéstudomány, Kovász, Területi Statisztika folyóiratokban.


Fontosabb kutatási projektek

 • OTKA „K”: „A helyi gazdaságfejlesztés megalapozása a képességszemlélet segítségével (2013-2016, kutatásvezető)
 • MTA BOLYAI JÁNOS KUTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ: Regionális innovációpolitikaképességszemlélet perspektívájából (2012-2015, ösztöndíjas kutató)
 • TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0012: „SZTE Kutatóegyetemi Kiválósági Központ tudásbázisának kiszélesítése és hosszú távú szakmai fenntarthatóságának megalapozása a kiváló tudományos utánpótlás biztosításával” (2011-2013, kari koordinátor)
 • TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0005: „Kutatóegyetemi Kiválósági Központ létrehozása a Szegedi Tudományegyetemen, Információs társadalom alprogram” (2010-2012, vezető kutató)
 • HUSRB/1002/213/086: „Határon átnyúló tanuló régió: egyetemek gazdaságfejlesztési szerepvállalási lehetőségeinek vizsgálata a magyar-szerb határmenti térségben” (2011-2012, vezető kutató)
 • TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0002: „Tudáshasznosulást, tudástranszfert szolgáló eszköz- és feltételrendszer kialakítása, fejlesztése a Szegedi Tudományegyetemen és a Dél-alföldi Régióban”. Részfeladat címe: „Új tudásintenzív vállalkozások ösztönzési lehetőségeinek elméleti megalapozása a Szegedi Tudományegyetemen” (2009-2011, kutatási részfeladat vezetése)
 • NKTH: BAROSS-DA07-DA-ELEM-07-2008-001: „A Dél-alföldi régió innovációs potenciáljának magasabb szintű statisztikai adatelemzésen alapuló komplex felmérése kistérségi szinten” (2009-2010, kutatásvezető)
 • GKM: A regionális szintű térségi versenyképesség vizsgálata és tipizálása a tudás-alapú gazdaságba történő betagozódásuk mértéke és jellemzője szerint, különös figyelemmel a régiók innovációs és K+F abszorpciós képességére (2008, kutató)
 • NKTH: B3-2006-0010: Az új technológia-orientált vállalkozások innovációs tevékenységének támogatása állami eszközökkel: legjobb gyakorlatok azonosítása, hazai empirikus elemzése és javaslatok a döntéshozók számára (2006-2007, kutató)
 • ROP-3.3.1.-05/1.-2005-08-0002/34: „Területfejlesztés a jövő generációja szemével” (2005-2007, tanszéki koordinátor)
 • NKTH: Versenyképes integrálódás az Európai Kutatási Térségbe: a közfinanszírozású kutatóhelyek és a gazdaság együttműködésének elősegítése (2004-2006, kutató)


Pályadíjak, kitűntetések

2012:
Herbert Simon Young Scholar Prize of the European Association of Evolutionary Political Economy (best conference paper)
2012:
MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj
2004:
MTA SZAB Gazdaságtudományi szakbizottságának pályázatán I. díj + SZAB ezüstérem (Az üzleti inkubáció szerepe a lokális gazdaságfejlesztésben).
2003:
XXVI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (Gyöngyös) Közgazdaságtani Szekció II. díj (Üzleti inkubáció – klaszter alapon).
2002:
Oktatási Minisztérium: Köztársasági ösztöndíj
1996:
Művelődési és Közoktatási Minisztérium: „A Magyar Köztársaság Jó Tanulója – Jó Sportolója”


Közéleti tevékenység

2012-
Akciókutatók a Fenntarthatóságért Egyesület (AKUT) alapító tagja
2006-2012:
Fiatal kutató Közgazdászok Egyesület (FIKUK) tagja (alapítóként)


Nyelvismeret

Angol nyelv:

 • 2013: Cambridge Proficiency in English nyelvvizsga (C2 szint)
 • 2006: Közgazdasági szaknyelvi felsőfokú C típusú nyelvvizsga (C1 szint)

Német nyelv:

 • 2003: Gazdasági szaknyelvi középfokú C típusú nyelvvizsga (B2 szint)