Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Gazdaságtudományi Kar Kutatóközpont

Dr. Bajmócy Zoltán Publikációs lista

Válogatott közlemények
Bajmócy Zoltán


A tudományos publikációk és hivatkozások teljes jegyzéke megtalálható a Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) adatbázisban (www.mtmt.hu).


Könyvek és könyvszerkesztések

Bajmócy Z. – Elekes Z. (szerk.) (2013): Innováció: a vállalati stratégiától a társadalmi stratégiáig. SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei, JATEPress, Szeged. (ISBN: 978-963-315-121-1)

Bajmócy Z. – Lengyel I. – Málovics Gy. (szerk.) (2012): Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. JATEPress, Szeged. (ISBN: 978-963-071-9)

Bajmócy Z. (2011): Bevezetés a helyi gazdaságfejlesztésbe. JATEPress, Szeged. (ISBN: 978-963-315-039-9)

Bajmócy Z. – Lengyel I. (eds) (2009): Regional Competitiveness, Innovation and Environment. JATEPress, Szeged. (ISBN: 978-963-482-970-6)


Folyóirat cikkek

Bajmócy Z. – Málovics Gy. – Gébert J. (2013): On the informational basis of regional innovation policy: from growth to capabilities. European Planning Studies. DOI: 10.1080/09654313.2013.786682

Lengyel B. – Bajmócy Z. (2013): Regionális és helyi gazdaságfejlesztés az evolúciós gazdaságföldrajz szemszögéből. Tér és Társadalom, 27, 1, pp. 5-29.

Bajmócy Z. (2013): Constucting a local innovation index: Methodological challenges versus staistical data availability. Applied Spatial Analysis and Policy, 6, 1, pp. 69-84. DOI: 10.1007/s12061-012-9080-5.

Vas Zs. – Bajmócy Z. (2012): Innovációs rendszerek 25 éve. Szakirodalmi áttekintés evolúciós közgazdaságtani megközelítésben. Közgazdasági Szemle, 59, 11, pp. 1233-1256.

Bajmócy Z. – Málovics Gy. (2011): Az ökológiai hatékonyságot növelő innovációs hatása a fenntarthatóságra. Az IPAT formula dinamizálása. Közgazdasági Szemle, 58, 10, pp. 890-904.

Bajmócy Z. – Lukovics M. – Vas Zs. (2010): A subregional analysis of universities’ contribution to economic and innovation performance. Transition Studies Review, 17,1, pp. 134-150. DOI 10.1007/s11300-010-0128-4.

Borsi B. – Bajmócy Z. (2009): Kvantitatív leszakadás, kvalitatív felzárkózás? A hazai regionális innovációpolitika kihívásai. Közgazdasági Szemle, 56, 10, pp. 933-954.

Bajmócy Z. – Szakálné Kanó I. (2009): Hazai kistérségek innovációs képességének elemzése. Tér és Társadalom, 2, pp. 45-68.

Málovics Gy. – Bajmócy Z. (2009): A fenntarthatóság közgazdaságtani értelmezései. Közgazdasági Szemle, 56, 5, pp. 464-483.

Bajmócy Z. (2006): Egyetemi üzleti inkubáció lehetőségei elmaradott térségekben. Tér és Társadalom, 3, pp. 31-47.

Bajmócy Z. (2004): Az üzleti inkubáció szerepe a vállalkozásfejlesztésben. Közgazdasági Szemle, 51, 12, pp. 1132-1150.


Könyvrészletek

Bajmócy Z. (2012): A képesség-szemlélet alkalmazásának lehetőségei a regionális tudományban. In Rechnitzer J. – Rácz Sz. (szerk.): Dialógus a regionális tudományról. SZE Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola – MRTT, Győr, pp. 18-30.

Bajmócy Z. (2008): A regionális innovációs képesség értelmezése és számbavétele a tanulás-alapú gazdaságban. In Lengyel I. – Lukovics M. (szerk.): Kérdőjelek a régiók gazdasági fejlődésében. SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei, JATEPress, Szeged, pp. 26-46.

Bajmócy Z. (2007): Technológiai parkok, technopoliszok, inkubációs intézmények és folyamatok. In Buzás N. (szerk.): Innovációmenedzsment a gyakorlatban. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 68-89.

Bajmócy Z. (2007): Tudás-intenzív üzleti szolgáltatások és a lisszaboni innovációs célkitűzés. In Farkas B. (szerk.): A lisszaboni folyamat és Magyarország. SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei, JATEPress, Szeged, pp.154-170.

Bajmócy Z. – Kosztopulosz A. – Imreh Sz. (2006): Kockázati tőke és a kisvállalkozások inkubációja. In Makra Zs. (szerk.): A kockázati tőke világa. Aula, Budapest, pp. 200-221.