Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Információk  --  Felvételizőinknek  --  Ösztöndíjak a GTK-n

Gyakran ismételt kérdések

Ösztöndíj információkPályázati felhívásokJelentkezés
Gyakran ismételt kérdésekKapcsolatTámogatóink
SajtómegjelenésekKorábbi pályázati felhívásokGaléria

A Modulo űrlapon a GTK Tehetsége ösztöndíjon belül nem tudok 50%-ot vagy 100%-ot választani.

A GTK Tehetsége ösztöndíjak esetében a pályázatok sorba rendezése a súlyozott átlagok alapján történik. A támogatás 2015 februárjában például elsőévesek esetében legfeljebb 15 fő részére az önköltség 100%-a (a tanulmányi eredménye alapján az első 15 fő), legfeljebb 12 fő ( a tanulmányi eredménye alapján a következő 12 fő) részére az önköltség 50%-a.

Tehát az űrlapon a GTK Tehetsége ösztöndíj kiválasztásával mindkét ösztöndíjra esélyes lehet, elég egyszer kiválasztania.

A Modulo űrlapon nem töltődik be a felvételi pontszámom. Az elbírálás során okozhat ez problémát?

A felvételi pontszám csak az első féléves pályázatok estében jelent bírálati szempontot. A tanulmányok második félévétől a súlyozott átlag alapján történik a tanulmányi eredmény mérése, ezért nem töltődik be a felvételi pontszám. Az űrlap a második félévtől beadható felvételi pontszám nélkül is.

Az ösztöndíjra pályázó hallgatóknak a tanulmányok hetedik szemeszterére mennyi kreditet kell teljesíteniük?

A támogatás elnyerésére a GTK azon hallgatói nyújthatnak be pályázatot, akik az SZTE GTK-n folytatott tanulmányaik során legalább 169 kreditet teljesítettek.

Kik pályázhatnak?

A Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karán 2015 januárjában meghirdetett ösztöndíjakra 2012-ben, 2013-ban és 2014-ben alapképzésben, önköltséges képzésre, nappali tagozaton, első évfolyamon felvételt nyert hallgatók pályázhatnak az alábbiak szerint:

A 2012-ben alapképzésben, önköltséges képzésre, nappali tagozaton, első évfolyamon felvételt nyert hallgatók esetében pályázati feltétel,

 • hogy eddigi, az SZTE GTK-n folytatott tanulmányaik során legalább 144 kreditet teljesítettek.
 • hogy a 2014/2015-es tanév első szemeszterében felvett kötelező tárgyaik minősítése legalább elégséges.
 • hogy államilag támogatott/állami ösztöndíjas képzésben nem vettek/vesznek részt.
 • Ha a hallgatóval szemben jogerős fegyelmi büntetést tartalmazó határozatot hoztak, a büntetés hatályának tartama alatt a hallgató ösztöndíjra nem pályázhat.

A 2013-ban alapképzésben, önköltséges képzésre, nappali tagozaton, első évfolyamon felvételt nyert hallgatók esetében pályázati feltétel,

 • hogy eddigi, az SZTE GTK-n folytatott tanulmányaik során legalább 84 kreditet teljesítettek.
 • hogy a 2014/2015-es tanév első szemeszterében felvett kötelező tárgyaik minősítése legalább elégséges.
 • hogy államilag támogatott/állami ösztöndíjas képzésben nem vettek/vesznek részt.
 • Ha a hallgatóval szemben jogerős fegyelmi büntetést tartalmazó határozatot hoztak, a büntetés hatályának tartama alatt a hallgató ösztöndíjra nem pályázhat.

A 2014-ben alapképzésben, önköltséges képzésre, nappali tagozaton, első évfolyamon felvételt nyert hallgatók esetében pályázati feltétel,

 • hogy eddigi, az SZTE GTK-n folytatott tanulmányaik során legalább 27 kreditet teljesítettek.
 • hogy a 2014/2015-es tanév első szemeszterében felvett kötelező tárgyaik minősítése legalább elégséges.
 • hogy államilag támogatott/állami ösztöndíjas képzésben nem vettek/vesznek részt.
 • Ha a hallgatóval szemben jogerős fegyelmi büntetést tartalmazó határozatot hoztak, a büntetés hatályának tartama alatt a hallgató ösztöndíjra nem pályázhat.

Figyelem! A pontos pályázati feltételeket és a bírálati szempontokat a pályázati felhívások tartalmazzák!

Mikor lehet jelentkezni?

A jelentkezés 2015.január 19. és 2015. február 9. éjfél között lehetséges.

Hogyan tudom benyújtani az ösztöndíjpályázatomat?

A www.eco.u-szeged.hu/osztondij oldal Jelentkezés menüjében adhatja be pályázatát.

Nem töltöttem fel mindent, lehet-e módosítani a jelentkezésen?

Hiánypótlásra a pályázatok beérkezésére előírt határidő lejárta után lehetőség nincs.

Hány ösztöndíjra pályázhatok?

Egy személy legfeljebb egy pályázatot adhat be, melynek keretében legfeljebb három ösztöndíjra pályázhat.

Mi alapján döntenek a pályázatokról?

A pályázatonkénti részletes tudnivalók a Pályázati felhívások menüpontban találhatók.

A beérkezett pályázatok elbírálására az SZTE GTK és az ösztöndíjak kiíróiból álló bíráló bizottsági ülésen kerül sor. A bírálat szempontja a pályázati kiírásban megadott szempontrendszer. A bizottság döntésével szemben jogorvoslatnak nincs helye.

Hogyan zajlik a pályázatok elbírálása?

A pályázati kiírásokban megfogalmazott szempontok alapján történik a beérkezett pályázatok elbírálása. A bírálóbizottságok fenntartják a jogot a jelentkezők szóbeli meghallgatására. A szóbeli meghallgatások várható időpontja 2015. február 11 – 13. Az időpontról a meghallgatásra kiválasztott jelölteket elektronikus úton értesítjük.

A nyerteseket a pályázati adatlapon megadott e-mail címen értesítjük.

A vállalatok/intézmények által alapított ösztöndíjak a cégek alkalmazottainak szólnak?

Nem, a pályázati felhívások a GTK minden, 2012-ben, 2013-ban és 2014-ben felvett, alapszakos, nappali munkarendben résztvevő, önköltséges képzésben tanuló hallgatójának szólnak, akik állami ösztöndíjas képzésben nem vettek/vesznek részt és megfelelnek a pályázati feltételeknek.

Mikor lesz eredményhirdetés?

A pályázatok elbírálása és az eredményhirdetés határideje 2015. február 16. A pályázatok elbírálásának eredményéről a pályázók elektronikus úton kapnak értesítést, a pályázati adatlapon megadott e-mail címen.

A vállalatok által feltüntetett kötelező 14 hetes szakmai gyakorlatot a 7. szemeszterben kell letölteni?

Igen. A kötelező szakmai gyakorlattal kapcsolatos részletes információkat a GTK Karrier Irodájának oldalán talál: http://www.sztekarrier.hu/hu/szakmai_gyakorlat/gtk_szakmai_gyakorlat

Ha tanulmányaim közben nem érném el a kívánt átlagot, akkor az addig rám fordított tandíjtámogatást vissza kell fizetnem?

Nem, azonban a további támogatástól elesik.

Az egy szemeszterre vonatkozó ösztöndíjak csak egyszeriek, mint például a GTK Tehetsége ösztöndíj, vagy pedig előreláthatólag minden félév elején kiírásra kerülnek majd?

Partnereinkkel elkötelezettek vagyunk az egy szemeszterre vonatkozó ösztöndíj lehetőségek megújításában, illetve kibővítésében a következő szemeszterekben is.

A GTK Tehetsége ösztöndíj keretében szemeszterenkénti meghirdetésre lehet számítani.

Jelenleg az SZTE más karán is hallgató vagyok, államilag finanszírozott képzésben veszek részt. Ez azt jelenti, hogy nem pályázhatok?

Így van. Csak olyan hallgatók pályázhatnak, akik nem részesültek/részesülnek állami támogatásban/állami ösztöndíjban.

A BA képzés megkezdése előtt államilag támogatott OKJ-s képzésben vettem részt. Ez azt jelenti, hogy nem pályázhatok?

Sajnos nem pályázhat. Csak olyan hallgatók pályázhatnak, akik nem részesültek/részesülnek állami támogatásban/állami ösztöndíjban.

Nem tudom az adatlaphoz a mellékletet csatolni. Mit tegyek?

Valószínűleg nagyméretű fájlt próbál csatolni. A csatolt dokumentumok mérete egyenként ne haladja meg a 3 MB-ot. Javasoljuk, hogy tömörítse a dokumentumot.

A Modulo űrlaphoz pdf vagy jpeg kiterjesztésű fájlokat tud csatolni.

50%-os ösztöndíj esetén az önköltség melyik részletét kell befizetni?

A 2. és 3. részletet, az 1. részlet törlődik a kivetések közül.

Ösztöndíjra pályáztam, és a pályázatom eredményét csak február 16-án tudom meg. Befizessem az önköltségem első részletét?

Kérjük, hogy az érvényes pályázatot beadó hallgatók a 2014/2015-ös tanév 2. szemeszterére vonatkozó önköltségük első részletét a bíráló bizottság döntéséig ne fizessék be. Amennyiben pályázatuk sikertelen, az első részletet a második részlettel együtt kérjük befizetni.

Kérdésemre nem találtam ezen az oldalon választ. Hogy kérhetek segítséget?

Kérjük, az osztondij@eco.u-szeged.hu email címre küldje el kérdését.

Ösztöndíj információkPályázati felhívásokJelentkezés
Gyakran ismételt kérdésekKapcsolatTámogatóink
SajtómegjelenésekKorábbi pályázati felhívásokGaléria