Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Információk  --  Felvételizőinknek

Tájékoztató a felvételi beszélgetésről

Tájékoztató a mesterképzés szakmai és motivációs beszélgetéséről

A felvételi beszlgetés célja, hogy a jelentkező hallgatók szakmai felkészültsége felmérésre kerülhessen. A szakmai és motivációs beszélgetés vizsgadíja szakonként azonos. A csekket/csekkeket – a beszélgetés pontos dátumával és helyszínével együtt – levélben küldjük el a felvételi jelentkezéskor megadott értesítési címre. A befizetésről szóló eredeti feladóvevény(eke)t a felvételiztető bizottságnak be kell majd mutatni.


A http://www.eco.u-szeged.hu/oktatas/kepzesek/gazdasagtudomanyi-kar-090814 elérhetőségen, az egyes szakok nevére kattintva, a képzéssel kapcsolatos letölthető anyagok között megtalálhatók a felvételi beszélgetés szóbeli témakörei.


Szintén itt érhetők el a mesterképzési szakok belépési feltételeiről szóló információk is. Ezekből lehet tájékozódni, hogy adott szakra történő jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján a jelentkező diplomája „nem teljes kreditértékű oklevél”, akkor minden megjelölt felsőoktatási intézménynél ún. előzetes kreditelismertetési eljárást kell kezdeményezni. Az eljárás eredményéről szóló határozatot a felvételi jelentkezéshez pótlólag meg kell küldeni – elektronikusan az e-felvételi keretében a www.felvi.hu oldalon, vagy postai úton az Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190 postacímre.


Akinek diplomája alapján szükséges lenne, de még nem kezdeményezte az előzetes kreditelismertetési eljárást Karunk felé, kérjük, haladéktalanul pótolja! Az erre vonatkozó formanyomtatvány (kreditelismerési adatlap) letölthető a Kar honlapjáról, a fent megjelölt elérhetőségen. (Minden szakra külön nyomtatványt kell beadni.)