Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Hírek  --  Hírek  --  SZTE GTK kiemelt hírek

Legyél Te a jövő innovátora!

Vállalkozástan a gyakorlatban

Új irányok a vállalkozóvá válás elősegítésében az SZTE GTK-án.

2015. február 11.

Elindult a Vállalkozástan a gyakorlatban című kurzus gyakorló vállalkozók részvételével. Konkrét problémák bemutatásával és megoldási kísérleteivel találkozhatnak a GTK-n újjáalakult Vállalkozásfejlesztés mesterszak hallgatói, akik csoportokat alkotva, csoportmunka keretében végzik el feladataikat.

A Vállalkozásfejlesztés mesterszak egyik legfontosabb célkitűzése, hogy minél inkább gyakorlati oktatással segítse elő a vállalkozói attitűd kialakulását és a hallgatók vállalkozóvá válását. Erre jó példa az „Vállalkozástan a gyakorlatban” c. kurzus.

A kurzus során két lehetőség kombinálódik:

  • egyrészt egy komplex feladat megoldása, amelyhez a félév fele kapcsolódik. Egy konkrét projektötlet dolgoznak ki a hallgatók olyan sorozatvállalkozók segítségével mint Csapó Gergely, Duda Ernő, Hajdú Szabolcs. Az utolsó előtti héten prezentálják a csapatok a megoldásaikat, (ez teszi ki a félévi teljesítmény 50%-át),
  • másrészt esetmegoldás: a hétről hétre meghívott előadók (többek között: Török Ildikó – Mozaik, Makra Zsolt – Alliance Jura-Hongrie Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.) bemutatnak egy témát, melyhez kötődően felvetnek egy problémát. A csapatok feladata, hogy kidolgozzák a megoldást, amelyet azonnal értékelnek.

Az első előadáson a Microsoft Imagine Cup II: helyezettje, a TEP csapata és Csapó Gergely sorozatvállalkozó tartott előadást.

 Vállalkozástan a gyakorlatban - Teljes