Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Hírek  --  Hírek  --  SZTE GTK hírarchívum  --  GTK 2015. Február

Az egészségügyi piac sajátos vonásai, kereslet és kínálat alakulása Kornai János szabályozott piaci modelljében

barath_740x400

Baráth Lajos tartott előadást a szegedi Gazdaságtudományi Karon február 12-én.

2015. február 17.

Dr. Baráth Lajos címzetes docens, mesteroktató 2015. február 12. Az egészségügyi piac sajátos vonásai, kereslet és kínálat alakulása - Kornai János szabályozott piaci modelljében címmel tartott előadást. Az előadása során az előadó bemutatta az egészségügy anamnézisét, vázolta az egészségügy, mint a nemzetgazdaság szerves része és annak makrogazdasági összefüggéseit, s kitért egészségügy, mint a XXI. század egyik legnagyobb kihívásának kérdésére, valamint Kornai professzor munkássága alapján bemutatta az egészségügyi piac, mint kiemelten a szabályozott piaci mechanizmusait. Az előadás végén megismerhettük az előadó nemzeti egészségügyi stratégiára vonatkozó komplex elképzeléseit, amely kapcsán az érdekeltségek összetettek, mint ahogy az előadó Kornait idézte: „nehéz, nagyon nehéz pénzügyi fegyelmet tartani az egészségügyben, mindenki a többletköltésben érdekelt: a beteg ettől reméli a biztosabb és gyorsabb gyógyulást, az orvosnak ez könnyíti meg a gyógyítást, a gyógyszergyár és technikai felszerelések előállítója így tud több terméket nagyobb haszonnal eladni.”


Fontos a fogalmak precíz használata, ezért megismerhettük az egészségügy tudományos definícióját és a rendszerszemléletű definíciót. Az előbbi: „Azon tevékenység, valamint tevékenységek keretéül szolgáló intézmények és intézkedések rendszere, amely az orvostudomány eredményeinek felhasználásával az emberek egészségének megtartására, javítására és helyreállítására, a munkaképesség és az élettartam optimális meghosszabbítására irányul.” A második: „Az egészségügy nem más, mint egy rendszer, hiszen jól definiálható alrendszerei egymással funkcionális kapcsolatban vannak. Az egészségügy mint rendszer „közgazdasági rendszert” alkot”.


Az egészségügyi rendszerek kérdésköre nem szűk szakmai kérdésként, hanem a társadalom alapkérdéseként kezelendő. Az egészségügy szakmai alapállása a "Hippokrateszi Eskü”-n alapuló szolgálat, minél magasabb ellátási szint nyújtása a beteg érdekében. Ezáltal bármilyen korlátozási szándék elsősorban az egészségügy és nem a lakosság ellenállásába ütközik. Az előadó hangsúlyozta, hogy a rendkívül gyors technikai fejlődés okozta költségrobbanás következtében vált a gyógyítás központi kérdésévé a gyógyítás árának, vagy általánosabban az egészségügyi ellátás finanszírozásának kérdése. Ma már óriási szakadék tátong az orvosilag lehetséges és a gazdaságilag megengedhető között


Az előadás végén az előadó bemutatta Kornai János „Az egészségügy reformjáról” című munkájának főbb elveit. Az előadó szerint szerencsések vagyunk, mert Kornai János a kortársunk, s a magyar helyzetről magyarul írt művei alapján, az ő munkásságának figyelembevételével a tűzoltásszerű beavatkozástól mentes, az egészségügyben „több kormányzati cikluson átívelő nemzeti egészségügyi stratégia megalkotása” lehetséges.

A rendezvénysorozat többi előadása is elérhető honlapunkon.