Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Kutatás, tudomány  --  Tudományos közlemények  --  SZTE Gazdaságtudományi Kar közleményei  --  Versenyképesség- Regionális versenyképesség

A regionális versenyképesség tényezői, különös tekintettel a Dél-Alföldre

Lengyel Imre
JATEPress, Szeged, 2000
A tanulmány bemutatja a magyar régiók versenyképességét az EU NUTS-2 szintű régióihoz viszonyítva, a legfontosabb mutatókat az alföldi megyékben is vizsgálva. A dolgozat a szakirodalom eredményeiből kiindulva a regionális versenyképesség fogalmi hátterét és speciális szempontjait is áttekinti. A regionális versenyképesség standard definíciója: "a régiók képessége relatíve magas jövedelem és magas foglalkoztatottsági szint tartós létrehozására, miközben a nemzetközi versenynek ki vannak téve".
 
Az alföldi régiók versenyképessége nagyon gyenge, az ország többi részével ellentétben a gazdasági növekedés, az EU-átlaghoz történő felzárkózás még nem indult meg. A foglalkoztatottsági ráta és a munkatermelékenység alacsony szintű és a helyi székhelyű cégek nem exportképesek. A regionális versenyképesség javítására öt alaptényezőt ismertetünk, amelyek hasznosak lehetnek a regionális fejlesztési stratégiák kidolgozásához.