Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Kutatás, tudomány  --  Tudományos közlemények  --  SZTE Gazdaságtudományi Kar közleményei  --  Tudásmenedzsment és tudásalapú gazdaságfejlesztés

Innovációs képesség: a regionális gazdaságfejlesztés alapja

Lukovics Miklós - JATEPress, Szeged, 2005
Napjainkban a gazdasági környezetet az egyre erősödő globalizációs folyamatok, a nem anyagi erőforrások felértékelődése, és a gyorsuló technológiai váltások jellemzik. Ebben a viszonylatban a vállalatok és a régiók versenyképessége egyre inkább a tudás és az információ előállításának, megszerzésének, illetve adaptálásának képességétől függ. A tudásteremtés, -terjesztés, innováció egyre dominánsabb szerephez jut a regionális versenyképességet befolyásoló tényezők és faktorok között. A tudás napjaink információs társadalmában a gazdasági fejlődés mozgatórugójává vált.
 
Jelen tanulmány célja, hogy érzékeltesse az innovációs képesség, a regionális versenyképesség, és a regionális gazdaságfejlesztés közötti igen szoros kapcsolatot. Bemutatjuk továbbá, hogy az innováció eltérő fontossággal jelenik meg eltérő fejlettséggel leírható régiókban, így eltérő fejlettségű régiókat nem lehet ugyanolyan regionális innovációs stratégiákkal illetve gazdaságfejlesztési stratégiákkal kezelni.