Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Kutatás, tudomány  --  Tudományos közlemények  --  SZTE Gazdaságtudományi Kar közleményei  --  Szolgáltatások világa

Szolgáltatások világa

Hetesi Erzsébet - Majó Zoltán - Lukovics Miklós [szerk.]

JATEPress, Szeged, 2009

1. A szolgáltatások sokszínűsége
2. A szolgáltatások szerepe a tudás alapú gazdaságban
3. A közszolgáltatások jellegzetességei
4. Új utak az elektronikus szolgáltatásokban
 • Gyarmatiné dr. Bányai Edit - Rényi Zsolt Dániel:
  Turizmus 2.0: a kollaborációs új formáit lehetővé tevő alrendszerek bemutatása
 • Majó Zoltán - Szakál Péter:
  Az elektronikus szolgáltatások térnyerése egy egyetemi esetpélda tükrében
 • Gyarmatiné dr. Bányai Edit - Kajos Attila:
  Az interaktív televízió marketing aspektusai
 • Révész Balázs:
  Kapcsolatorientáció a szolgáltatásmarketingben
 • Bognár Rita:
  Elektronikus információszolgáltatások az Európai Unióról
Szolgáltatások a pénzügyi világban

Vélemény a gyakorlatból