Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Kutatás, tudomány  --  Tudományos közlemények  --  SZTE Gazdaságtudományi Kar közleményei  --  Szolgáltatások világa

Pénzügyi szervezetek kultúrája - vállalati esetpéldák

Málovics Éva - Kuba Péter - Nyíri Zoltán
Tanulmányunkban két pénzügy szervezet kultúráját vizsgáljuk mennyiségi és minőségi módszerekkel. A szervezeti kultúra komplex fogalomköréből az integrációs megközelítést kiválasztva és röviden bemutatva közelítünk témánkhoz. Empirikus kutatási módszereink: kérdőív és lazán strukturált interjúk. Ezek feldolgozása alapján esetpéldák keretében mutatjuk be a vizsgált szervezetek főbb kulturális jellegzetességeit, amelyek mind a menedzsment, mind a szervezeti tagok számára hasznos információkat adnak a fontosabb szervezeti értékekről és attitűdökről. A vizsgált szervezetek hasonló értékrendet és problémákat mutatnak. A megkérdezettek észlelései szerint mindkét szervezetben magas szintű az ügyfél-orientáltság, a szakmai színvonal, a formalizáltság foka, a közvetlen munkacsoportban jó a légkör, és nagy az összetartás, a vezetési stílus paternalista, a teljesítményorientáció szintje alacsony, amit a megkérdezettek egyértelműen a "szocialista örökséggel" magyaráznak.