Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Kutatás, tudomány  --  Tudományos közlemények  --  SZTE Gazdaságtudományi Kar közleményei  --  Szolgáltatások világa

A földgázpiaci liberalizáció és a távfűtés

Kádárné Horváth Ágnes
Napjainkban világszinten jelentős mértékű és növekvő a primer energiafelhasználás, ugyanakkor az energiaforrások szűkösen állnak rendelkezésre. Emiatt, valamint az egyre emelkedő energiaárak hatására a világ figyelme az energiapolitika felé fordult. Az energia-kérdés mind a politika, a gazdaság, mind a társadalom oldaláról jelentős megoldandó feladatokat generál. Egy ország hatalma, gazdasági ereje, de kiszolgáltatottsága is függ a rendelkezésre álló energiaforrásoktól.
 
Egy másik jelentős tendencia a világban zajló globalizációs, valamint liberalizációs folyamatok felerősödése a gazdaság szinte minden területén. Sok vitát váltott ki szakmai körökben a közszolgáltatások privatizációjának, liberalizációjának kérdésköre. Az elmúlt években tanúi lehettünk többek között az energiapiac (a villamosenergia-piac valamint a földgázpiac) fokozatos átalakításának, megnyitásának.
 
E két különösen fontos témát a távhőszolgáltatás szempontjából vizsgálom és kapcsolom össze. Abból indulok ki, hogy az energiahordozók ára, rendelkezésre állása általában véve meghatározó a nagy energia felhasználó iparágak, így többek között a távhőszolgáltatás versenyképessége szempontjából is. A távfűtés energiabázisában jelentős arányt tesz ki a földgáz felhasználása, ezért a cikk elsősorban a földgázpiaci liberalizációt, valamint annak a távhőszolgáltatásra gyakorolt hatásait vizsgálja.