Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Kutatás, tudomány  --  Tudományos közlemények  --  SZTE Gazdaságtudományi Kar közleményei  --  Szolgáltatások világa

A felsőoktatás képzési teljesítményének mérési problémái

Hetesi Erzsébet - Kürtösi Zsófia
A tanulmány arra keres választ, hogy vajon miként mérhető a felsőoktatási szolgáltatások teljesítménye, kik a stakeholderek, az érintettek vajon milyen dimenziókat tartanak fontosnak a teljesítmények megítélésében, és modellezhető-e az elégedettségük mérése.
 
A cikk röviden foglalkozik az egyes kategóriák konceptualizálási és operacionalizálási dilemmáival, valamint a kutatásmódszertani korlátokkal Igyekszik rávilágítani arra, hogy mind a fogalmak definiálása, mind a lehetséges kutatási eljárások sztenderdizálási törekvései egyelőre gyerekcipőben járnak, és felveti egy komplex vizsgálati modell megalkotásának lehetőségét a felsőoktatási szolgáltatások teljesítményének mérésére.