Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Kutatás, tudomány  --  Tudományos közlemények  --  SZTE Gazdaságtudományi Kar közleményei  --  Szolgáltatások világa

Elektronikus információszolgáltatások az Európai Unióról

Bognár Rita
Magyarország 2004. május 1-jén csatlakozott az Európai Unióhoz, ám az integrálódási folyamat nem zárult le. A többi új tagállamhoz hasonlóan Magyarország is vállalta, hogy teljesítve az előírt kritériumokat, tagja lesz az integráció következő lépcsőfokának, az Európai Gazdasági és Monetáris Uniónak. A konvergencia sokrétegű és többéves folyamat, ennek része az is, hogy az Európai Unió létrejöttét, intézményeit, mindennapi működését a társadalom minél szélesebb köre ismerje, és folyamatos információt kapjon az Európai Uniót érintő eseményekről.
 
Az Európai Parlamentben 2008. október 22-én politikai nyilatkozatot írtak alá, amelynek célja az Európáról folytatott kommunikáció terén az uniós intézmények és a tagállamok közötti együttműködés ösztönzése. Tanulmányom célja, hogy e politikai nyilatkozat és stratégia alapján bemutasson egy komplex megközelítést arról, hogy a magyar állampolgárok milyen internetes fórumokon keresztül juthatnak információhoz a Közösségről és hogyan kommunikálhatnak az EU-val. A Számos színvonalas információs és kommunikációs portál ellenére elmondhatjuk, hogy valóban lehetne javítani az Unió és polgárai közötti kommunikáción, különös hangsúlyt fektetve az "új" tagállamok polgárainak teljesebb körű tájékoztatásra.