Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Kutatás, tudomány  --  Tudományos közlemények  --  SZTE Gazdaságtudományi Kar közleményei  --  A szociális identitás, az információ és a piac

A vállalkozóvá válás intézményi támogatása Csongrád megyében

Imreh Szabolcs
Napjaink egyik meghatározó problémája a munkanélküliség, amely komoly gazdasági és társadalmi feszültségekhez vezethet. A munkanélküliség csökkentésének egyik lehetséges eszköze a vállalkozóvá válás elősegítése, amely szerencsés esetben tartós munkahelyeket hozhat létre. Számos különböző megoldás ismeretes a vállalkozóvá válás ösztönzésére, a tanulmányban egy ilyen lehetőséget elemzünk.
 
A tanulmányban először áttekintjük a kis- és középvállalkozások foglalkoztatottságban betöltött szerepét, majd a vállalkozóvá válás támogatásának néhány elméleti kérdését vizsgáljuk meg, bemutatva a nemzetközi gyakorlatból leszűrhető legfontosabb tapasztalatokat. Végezetül a Csongrád Megyei Munkaügyi Központ által működtetett programokat ismertetjük, kitérünk az elmúlt évek tapasztalataira, illetve megfogalmazunk néhány javaslatot.