Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Kutatás, tudomány  --  Tudományos közlemények  --  SZTE Gazdaságtudományi Kar közleményei  --  A szociális identitás, az információ és a piac

A vállalkozói szellem szerepe a spin-off cégek alapításában

Buzás Norbert
A vállalkozási kedv tekintetében az Európai Unió messze elmarad fő technológiai versenytársától, az Egyesült Államoktól. A korábbi vizsgálatok szerint ennek alapvető oka a kockázatvállaló képességek különbözőségében keresendő. Mint azt több szerző is kimutatta, az USA-ban számos fiatal, tehetséges diplomás alapít pályája kezdetén saját vállalkozást, majd annak esetleges bukása után egy újabbat, vagy akár még egyet, s csak több sikertelen próbálkozás után helyezkedik el alkalmazottként. Ezzel szemben Európában az a gyakoribb, hogy azok alakítanak saját vállalkozást, akik több kísérlet után nem tudtak alkalmazottként elhelyezkedni vagy egy munka-helyen "gyökeret ereszteni". A vállalkozói szellem különösen fontos a spin-off cégek alapításában, hiszen ezek a vállalkozások a tudományos kutatási eredmények piaci hasznosításának fő letéteményesei. Jelen dolgozat célja annak feltárása, hogy melyek azok a főbb gátló (identitásbéli, motivációs stb.) tényezők, amelyek egy egyetemvárosban (Szegeden) akadályozzák a spin-off cégek tömeges alapítását, illetve a felsőoktatás hogyan járul hozzá a vállalkozói szellem erősítéséhez.