Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Kutatás, tudomány  --  Tudományos közlemények  --  SZTE Gazdaságtudományi Kar közleményei  --  A szociális identitás, az információ és a piac

A tudathasadásos kisvállalkozó

Botos Katalin - Halmosi Péter
A kisvállalkozások helyzete, hitelkapcsolatai, tőkeellátottsága, foglalkoztatásban betöltött szerepe, egyszóval a szektor fontossága nap, mint nap gazdaságpolitikai elemzések, kutatóintézeti viták tárgya. Meglehetősen sok publikáció foglalkozik a témakörrel, s így erősen kérdéses, vajon egy más szempontú megközelítés gyökeret ereszthet-e a hagyományos kutatási irányok mellett.
 
A megközelítések zöme gazdasági. A kisvállalkozások versenyképességét keresik, azt, hogy vajon talpon maradhatnak-e korunk kihívásai közepette, s mennyibe kerül ez a társadalomnak. Vagyis, milyen támogatás szükséges a szektor életképességének fenntartásához, netán erősítéséhez. Viszonylag kevés elemzés olvasható viszont a szektor vállalkozóinak pszichológiai megközelítéséről. Annyira a lét a tét, hogy vajmi kevés figyelem irányul a vállalkozói lelkivilágra. Dolgozatunk tárgya éppen erre irányul.